Trendy

3 055 971 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

775 637 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

1 710 557 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

1 250

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 1.11.2012 Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000

Historické adresy

30.10.2006 - 1.11.2012 Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 15000
5.4.2000 - 30.10.2006 Praha 5, Naskové 1, PSČ 15000

Adresa z obchodního rejstříku

od 7.7.2015 Praha - Smíchov, Radlická 3294/10, okres Hlavní město Praha, PSČ 15000

26168685

DIČ

od 5.4.2000

CZ26168685

Datum vzniku

5. dubna 2000

Datová schránka

ykbchcg

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6493

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.12.2017

2 604 000 Kč

Historické jmění

21.7.2003 - 13.12.2017

3 720 000 Kč

14.7.2000 - 21.7.2003

1 200 000 Kč

5.4.2000 - 14.7.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 13.1.2015

CZ6555000000005080019993

... více účtů (celkem 9) najdete zde

Provozovny

od 1.1.2018

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Jankovcova 1566/2b, 170 00, Praha 7 - Holešovice

... více provozoven (celkem 23) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. června 2017 : Valná hromada společnosti Seznam.cz, a.s. rozhodla dne 21. 06. 2017 o snížení základního kapitálu Společnosti takto: 1.Důvodem snížení základního kapitálu je držení vlastních akcií Valná hromada společnosti Seznam.cz, a.s. rozhodla dne 21. 06. 2017 o snížení základního kapitálu Společnosti takto: 1.Důvodem snížení základního kapitálu je držení vlastních akcií... v majetku Společnosti, záměr naložit s vlastními akciemi způsobem umožněným zákonem o obchodních korporacích a zájem Společnosti na realizaci dále uvedeného účelu snížení základního kapitálu. 2.Účelem snížení základního kapitálu je dosažení snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu vlastních akcií a následné zrušení vlastních akcií v souladu s příslušnými právními předpisy a naplnění zamýšleného účelu nabývání vlastních akcií. 3.Snížení základního kapitálu bude provedeno výhradně s použitím vlastních akcií, které má Společnost ve svém majetku, a to 1.116 (slovy: jednoho tisíce jedno sto šestnácti) kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě, pořadová čísla 1 -10, 11 - 916 a 1001-1200, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Tyto akcie budou následně zrušeny v souladu s příslušnými právními předpisy. 4.Základní kapitál bude snížen o částku 1.116.000,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto šestnáct tisíc korun českých), odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot vlastních akcií specifikovaných výše v bodě 3 tohoto usnesení, které má Společnost ve svém majetku. Základní kapitál bude snížen z částky 3.720.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set dvacet tisíc korun českých) o částku 1.116.000,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto šestnáct tisíc korun českých) na částku 2.604.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set čtyři tisíce korun českých). 5.Vzhledem k tomu, že ke snížení základního kapitálu Společnosti dojde výhradně s použitím vlastních akcií specifikovaných výše v bodě 3 tohoto usnesení, které má Společnost ve svém majetku, nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům Společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu Společnosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu tak bude naloženo pouze v účetním smyslu. zobrazit více skrýt více
 • 27. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. října 2013 : Na společnost Seznam.cz, a.s., IČ 26168685, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Mapy.cz, s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 150 00, IČ 24164224 zapsané v Na společnost Seznam.cz, a.s., IČ 26168685, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Mapy.cz, s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 150 00, IČ 24164224 zapsané v... obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184607. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2011 : Na společnost Seznam.cz, a.s., IČ 26168685, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společností GLOBAL INSPIRATION, s.r.o., se sídlem Praha 2, Římská 526/20, PSČ 120 00, IČ 2620954 Na společnost Seznam.cz, a.s., IČ 26168685, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společností GLOBAL INSPIRATION, s.r.o., se sídlem Praha 2, Římská 526/20, PSČ 120 00, IČ 2620954...3 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 79945. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2010 : Na společnost Seznam.cz, a.s., IČ 261 68 685, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Seznam.cz obchod, s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 150 00, IČ 253 12 Na společnost Seznam.cz, a.s., IČ 261 68 685, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Seznam.cz obchod, s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 150 00, IČ 253 12 ...928 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložce 116573. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. června 2003 - 17. září 2003 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.200.000,- Kč(jedenmiliondvěstětisíckorun českých) upsáním nových akcií zdosavadní výše 1.200.000,- Kč (jedenmiliondvěstětisíc kor... unčeských) na základní kapitál ve výši 2.400.000,- Kč(dvamilionyčtyřistatisíc korun českých), který bude splacenpeněžitými vklady. Připouští se upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení, a to až do výše 3.600.000,- Kč(třimilionyšestsettisíc korun českých) na základní kapitál vevýši 4.800.000,- Kč (čtyřimilionyosmsettisíc korun českých).Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení, jepředstavenstvo společnosti. Nové akcie budou upsány s využitímpřednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku.Společnost vydá 1.200 ks (jedentisícdvěstě kusů)novýchkmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, číslosérie 1.201. - 2.400, s tím, že připouští upisování novýchkmenových akcií společnosti nad částku navrhovaního zvýšenízákladního kapitálu až do počtu 3.600 ks (třitisícešestset kusů)nových listinných akcií na jméno, číslo série 2.401 - 4.800,přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč(jedentisíc korun českých). Akcie nebudou registrované.Při zvýšení základního kapitálu: (a) každý dosavadní akcionář mápřednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovanýchke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu nazákladním kapitálu spolenčosti, přičemž nové akcie mohou býtpodmíněně upisovány akcionáři s přednostním právem po podánínávrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní mocrozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;(b) místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnostina adrese Praha 5, Naskové 1, PSČ 150 00, v pracovní dny v doběod 10,00 hodin do 17,00 hodin; (c) lhůta pro vykonánípřednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutímdesátého dne ode dne zveřejnění informace o přednostním právu vObchodním věstníku; (d) počátek běhu lhůty pro vykonánípřednostního práva bude akcionáři oznámen způsobem určeným prosvolání valné hromady, tj. v celostátně distribuovaném deníkuPRÁVO; (e) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsatjednu až tři nové akcie na dosavadní akcie společnosti, přičemžlze upisovat pouze celé akcie; (f) emisní kurs akcií upisovanýchs využitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotěmvšechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinnépodobě a budou znít na jméno; (g) přednostní právo spojené sakciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zanikne uplynutímlhůty stanovené pro jeho vykonání.Pokud s využitím přednostního práva budou upsány akcie alespoň ocelkové jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč (jedenmiliondvěstětisíckorun českých), nebude se konat upisování akcií bez využitípřednostního práva a upisování akcií bude účinné.V případě, že s využitím přednostního práva budou upsány akcie ocelkové jmenovité hodnotě nižší než 1.200.000,- Kč(jedenmiliondvěstětisíc korun českých), bude část akcií, kterénebyly upsány s využitím přednostního práva, o takové jmenovitéhodnotě, aby po jejich upsání byly celkem upsány akcie o celkovémenovité hodnotě 1.200.000,- Kč (jedenmiliondvěstětisíc korunčeských), nabídnuty určitému zájemci. Určitý zájemce bude vybránpředstavenstvem z okruhu institucionálních investorů ve smysluustanovení § 5 odst.1 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cennépapíry, nebo z okruhu obchodníků s cennými papíry ve smysluustanovení § 45 odst.1 zákona č. 591/1992 Sb., o cennýchpapírech. Určitým zájemcem nemůže být osoba, která bylaakcionářem ke dni konání mimořádné valné hromady, tj. ke dni15.4.2003 (patnáctého dubna roku dvoutisícíhotřetího).Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva:(a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva jesídlo společnosti na adrese Praha 5, Naskové 1, PSČ 150 00 vpracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin; (b) lhůta proúpis akcií bez využití přednostního práva činí 15 (patnáct) dnůa počne běžet uplynutím třicátéhopátého dne ode dne zveřejněníinformace o přednostním právuv Obchodním věstníku, přičemžupisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou jeprávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutívalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku; (c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bezvyužití přednostního práva bude určeným zájemcům oznámenzpůsobem určeným pro svolání valné hromady, tj. v celostátnědistribuovaném deníku PRÁVO; (d) určením výše emisního kurzunových akcií upisovaných bez využití přednostního práva sepověřuje představenstvo s tím, že minimální výše emisního kursujedné akcie musí činit 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých),všechny akcie budou akciemi kmenovými, listinné podoby a budouznít na jméno.Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsanýchakcií na účet č. 183558727/0300, vedený u Československéobchodní banky, a.s. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě854/14, PSČ: 115 20, IČ 00 00 13 50, zapsané v obchodnímrejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI vložka46, který společnost založila za účelem zvýšení základníhokapitálu.Každý upisovatel je povinen splatit 30% (třicet procent)emisního kursu jím upsaných akcií nejpozději ve lhůtě 15-ti(patnácti) dnů ode dne upsání akcií. Zbývajících 70% (sedmdesátprocent) emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinnisplatit ve lhůtě jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 5. dubna 2000 - 17. září 2003 : Akciová společnost byla založena jednorázově bez výzvy kupisování akcií, zakladatelskou smlouvou uzavřenou dne 2.2.2000a rozhodnutím zakladatelů dle ust. § 172 odst. 2 obchodníhozá... koníku učiněným ve formě ze dne 24.2.2000. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 2000 - 14. července 2000 : Mimořádná valná hromada schvaluje dne 7.4.2000 zvýšenízákladního jmění společnosti Seznam cz,a.s. o částku 200 000 Kč,přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku.Zvýšení... základního jmění bude provedeno upsáním novýchlistinných kmenových akcií o celkovém počtu 200 kusů znějícíchna majitele, číslo série 1001-1200. Jmenovitá hodnota každé znově upisovaných akcií činí 1 000 Kč.Nové akcie budou vydány ve formě jedné hromadné akcie,nahrazující všech 200 kusů těchto akcií s číslem 1001-1200.Přednostní právo na úpis nových akcií je vyloučeno.Důvodemtohoto vyloučení je potřeba urychlení doplnění financováníspolečnosti.Všechny nově emitované akcie budou upsány na základě dohodyakcionářů podle § 205 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,ve znění pozdějších předpisů.Emisní kurs činí 375 949, 65 Kč zajednu akcii , z čehož 1 000 Kč představuje jmenovitou hodnotujedné akcie.Lhůta k upsání nových akcií dle dohody akcionářů bez možnostivyužití přednostního práva počíná běžet dnem právní mociusnesení rejstříkového soudu o provedném zápisu tohoto usnesenímimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění společnostiSeznam.cz,a.s. do obchodního rejstříku a končí uplynutím 14 dníode dne počátku běhu této lhůty.Místem úpisu je sídlospolečnosti, kancelář předsedy představenstva společnostiSeznam.cz,a.s.Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsanýchakcií nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti dohody akcionářůdle § 205 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve zněnípozdějších předpisů, a to na účet společnosti Seznam.cz,a.s.vedený u CITIBANK a.s., pobočka Praha, se sídlem Evropská178,Praha 6, na účet označený jako ,,Settlement Account" vsouladu s Escrow Agreement uzavřenou dne 7.4.2000 mezispolečností SPRAY INTERNATIONAL (2)N.V., panem OvoLukačovičem,společností Seznam.cz,a.s. a peněžním ústavemCITIBANK a.s. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů