Základní údaje

Sídlo

od 28.5.2001 Jevíčko, Olomoucká ul. 774, okres Svitavy, PSČ 56943

Historické adresy

14.4.2000 - 28.5.2001 Praha 8, Bohnická 69, PSČ 18100

26170809

DIČ

Není plátce DPH

2.5.2000 - 26.5.2012

CZ26170809

Datum vzniku

14. dubna 2000

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

29. dubna 2008

Datová schránka

j95csmv

Historické názvy

21.8.2002 - 23.4.2013

WOODEX CZ, a.s.

14.4.2000 - 21.8.2002

CELLUTEC, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6512

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.9.2001

47 000 000 Kč

Historické jmění

14.4.2000 - 20.9.2001

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 23. dubna 2013 : Společnost zrušena s likvidací zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení dne 2.3.2012.

Historické ostatní skutečnosti

 • 15. srpna 2001 - 20. září 2001 : 9)Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitouhodnotou, tzn. jedna akcie společnosti ve jmenovité hodnotě100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisnímk... urzem ve výši 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 2001 - 20. září 2001 : 8)Celý základní kapitál ve výši 46.000.000,-- Kč(čtyřicetšestmilionů korun českých) bude upsán nepeněžitýmivklady.Peněžitý vklad jsou upisovatelé povinni splatit takto:100% (jednos... to procent) peněžitého vkladu je každý z upisovatelůpovinen splatit nejpozději ve lhůtě třiceti dnů ode dne upsáníakcií. Peněžitý vklad je splacen složením na uvláštní účetspolečnosti číslo 27-6153600207 vedený u společnosti Komerčníbanka a.s., který za tím účelem společnost otevřela na svéjméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníkubanka nesmí umožnit společnosti disponovat se splacenými vkladyvloženými na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 2001 - 20. září 2001 : 7)Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost CELLUTEC,a.s. upisovatelům písemně doporučeným dopisem, jehož nedílnousoučástí musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnos... t jetak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisutohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedenéhoKrajským soudem v Hradci Králové. zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 2001 - 20. září 2001 : 6)Předem určení zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavírají se společností. Smlouva o upsání akcií musí mítpísemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Sml... ouvao upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedenév § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 2001 - 20. září 2001 : 5)Akcie je možno upsat v sídle společnosti CELLUTEC, a.s. naadrese Jevíčko, Olomoucká ul. 774, PSČ 569 43, v pracovníchdnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro psání akcií činí čtyř... itýdny a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akciíupisovatelům - určitým zájemcům. zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 2001 - 20. září 2001 : 4) Upsání všech 460 (čtyřistašedesáti) kusů listinných akciíspolečnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíckorun českých) znějících na jméno bude nabídnuto určitýmzáj... emcům takto:a)upsání 414 (čtyřistačtrnácti) kusů listinných akcií společnostive jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých)znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci stávajícímuakcionáři - společnosti Jacobs Trading Group, Inc., se sídlem10 East 39 Street, Suite 1117, New York, 10016 New York, USA,který tyto akcie upíše peněžitým vkladem ve výši 41.400.000,--Kč (čtyřicetjedenmiliončtyřistatisíc korun českých),b)upsání 46 (čtyřicetišesti) kusů listinných akcií společnosti vejmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých)znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímuakcionáři - Ing. Michaelu T r e j t n a r o v i ,r.č. 61 03 08/1655, bytem Praha 9, Okřínecká 793, který tytoakcie upíše peněžitým vkladem ve výši 4.600.000,-- Kč(čtyřimilionyšestsettisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 2001 - 20. září 2001 : 3)Přednostního práva akcionářů na upisování akcií se všichniakcionáři dle § 204a odstavce 7) obchodního zákoníku vzdaliprohlášením učiněným na valné hromadě.
 • 15. srpna 2001 - 20. září 2001 : 2)Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 460(čtyřistašedesát) kusů listinných akcií společnosti ve jmenovitéhodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících najmén... o. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejnéhodruhu a nebudou registrované. zobrazit více skrýt více
 • 15. srpna 2001 - 20. září 2001 : 1)Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 46.000.000,-- Kč(čtyřicetšestmilionů korun českých), zvýšení základního kapitálunad tuto navrhovanou částku se nepřipouští.
 • 15. srpna 2001 - 20. září 2001 : Valná hromada společnosti konaná dne 13. června 2001 schválilazvýšení základního kapitálu společnosti takto:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů