Trendy

4 184 236 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

96 476 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

2 708 157 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.7.2007 Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000

Historické adresy

11.12.2001 - 10.7.2007 Praha 9, Kolbenova 259, PSČ 19821
18.5.2000 - 11.12.2001 Praha 9, Prosecká 74/412, PSČ 19000

Adresa z obchodního rejstříku

od 31.1.2013 Praha 9, Ke Klíčovu, PSČ 19000

26177005

DIČ

od 12.6.2000

CZ26177005

Datum vzniku

18. května 2000

Datová schránka

4indfqd

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6556

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.1.2001

467 666 000 Kč

Historické jmění

18.5.2000 - 31.1.2001

120 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 9.11.2017

115- 2541910217 / 0100

... více účtů (celkem 12) najdete zde

Provozovny

od 2.3.2018

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 669 02, Dyje 191

... více provozoven (celkem 50) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 28. prosince 2017 : Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikají Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikají...cí společnosti SANGREEN, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 005 41 311. zobrazit více skrýt více
  • 6. srpna 2014 : Společnost se tímto podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.
  • 31. července 2012 : Na společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 261 77 005 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Na společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 261 77 005 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti ...Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 491 01 811, jako společnosti zanikající. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 2008 : Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnos Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnos...ti ASTECH, s.r.o., se sídlem Jihlava, Kosovská 10, PSČ 586 01, IČ: 253 38 820, jako společnosti zanikající. zobrazit více skrýt více
  • 9. srpna 2006 : Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník,... ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") toto usnesení:1. Určení hlavního akcionáře.Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost COLAS societe anonyme, se sídlem 7, Plc. René Clair 92100, Boulogne, Billancourt, Francie (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 4 551 659 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč (dále jen "Akcie"). K rozhodnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 4 551 659 ks Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,33 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku.2.Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře.Mimořádné valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.3. Výše protiplnění.Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 183,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 63998581 dne 1.srpna 2005 (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se uvádí" "Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie společnosti COLAS CZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků činí 183,- Kč. Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností COLAS S.A. k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 183,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií."4. Poskytnutí protiplnění.Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 obchodního zákoníku). Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude Oprávněné osobě oznámen doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papíru, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode Dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě Hlavní akcionář rovněž oznámí způsob poskytnutí Protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnoti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění. zobrazit více skrýt více
  • 31. ledna 2001 : Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společnostíSilnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 3464 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společnostíSilnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 3464 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr...ajskýmsoudem v Brně, v oddíle B, vložce 735, Silnice Znojmo, a.s. sesídlem Vídeňská 49, Znojmo, IČ: 46 34 63 76, která byla zapsánav obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíleB, vložce 726 a Silniční stavitelství Praha, a.s. se sídlemKolbenova 259, Praha 9, která byla zapsána v obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1480, ježbyly zrušeny bez likvidace součením se společností COLAS CZ,a.s. zobrazit více skrýt více
posunout dolů