Trendy

1 097 631 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-3 378 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

1 050 612 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 27.10.2004 Říčany, Kolovratská 1367, PSČ 25101

Historické adresy

29.5.2000 - 27.10.2004 Praha 9, Živonínská 1629, PSČ 19000

Adresa z obchodního rejstříku

od 16.12.2013 Kolovratská 1367/15, 251 01 Říčany
od 28.4.2010 Říčany, Kolovratská 1367, okres Praha-východ, PSČ 25101

26178559

DIČ

od 20.3.2002

CZ26178559

Datum vzniku

29. května 2000

Datová schránka

78xfttv

Historické názvy

29.5.2000 - 11.3.2002

PETERS INVESTMENTS a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6567

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.1.2014

401 000 000 Kč

Historické jmění

29.5.2000 - 8.1.2014

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Říčany

Bankovní účty

zvěřejněno 9.7.2013

CZ12 0100 0000 2788 7907 0267

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 5.5.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Pardubická 1517, 535 01, Přelouč

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 3. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 3. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 12. února 2014 - 3. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 9. prosince 2013 - 8. ledna 2014 : Zvýšení základního kapitálu :Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti PROFI AUTO CZ a.s. ze dne 25.11.2013 rozhodl o zvýšení základního kapitálu ... společnosti upsáním nových akcií takto :a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých) ze stávající částky 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 401.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta jeden milion korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen, b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 4 (slovy: čtyř) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), znějících na jméno, vydaných v listinné podobě. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých). Emisní ážio je nulové,c) Jediný akcionář Společnosti se vzdal přednostního práva na úpis nových akcií a jeho přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář, tj. společnost ZELENÉ REALITY a.s., se sídlem Říčany, Kolovratská 1367, PSČ 251 01, IČ: 281 73 147 (dále jen „společnost ZELENÉ REALITY a.s.“ nebo „předem určený zájemce“), d) Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění, e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 15 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zaslaného Společností předem určenému zájemci. Společnost doručí návrh smlouvy, podepsaný ze strany společnosti PROFI AUTO CZ a.s., předem určenému zájemci do 15 dnů ode dne zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně mu oznámí počátek běhu lhůty a místo pro upsání nových akcií, a to doporučeným dopisem na adresu sídla nebo osobním předáním, f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář v sídle společnosti PROFI AUTO CZ a.s. na adrese Říčany, Kolovratská 1367, PSČ 251 01,g) ve smyslu ust. § 163 odst. 3 a § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku v platném znění rozhoduje Jediný akcionář o připuštění možnosti započtení části peněžité pohledávky vůči společnosti PROFI AUTO CZ a.s., kterou má společnost ZELENÉ REALITY a.s., a to ve výši 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých), přičemž celková výše pohledávky činí ke dni 15.11.2013 částku 421.422.133,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet jeden milion čtyři sta dvacet dva tisíce jedno sto třicet tři korun českých), proti pohledávce společnosti PROFI AUTO CZ a.s. vůči společnosti ZELENÉ REALITY a.s. na splacení emisního kursu 4 kusů nově upisovaných akcií. Právním důvodem vzniku pohledávky je neuhrazená cena za postoupení pohledávky plynoucí ze Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 31.12.2004 mezi společností ITBEN LLC, jako postupitelem a společností PROFI AUTO CZ a.s., jako postupníkem. Předmětná pohledávka je splatná do 31.12.2022. Společnost ITBEN LLC shora uvedenou pohledávku ve výši 421.422.133,- Kč postoupila Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 20.3.2013 společnosti ZELENÉ REALITY a.s. Dne 10.4.2013 bylo mezi společností PROFI AUTO CZ a.s. a společností ZELENÉ REALITY a.s. uzavřeno Uznání dluhu a Dohoda o úhradě dluhu, kterým společnost PROFI AUTO CZ a.s. výše uvedenou pohledávku ve výši 421.422.133,- Kč společnosti ZELENÉ REALITY a.s. vůči společnosti PROFI AUTO CZ a.s. v plném rozsahu uznalo co do důvodu a výše a zavázalo se jí uhradit do 31.12.2022. Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: - návrh smlouvy o započtení vyhotoví Společnost a podepsaný ze strany společnosti PROFI AUTO CZ a.s., jej doručí předem určenému zájemci do 30 dnů ode dne doručení podepsané smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, - smlouva o započtení musí obsahovat specifikaci započítávaných pohledávek s určením, že pohledávky nebo jejich části zanikají ke dni uzavření této smlouvy. Jediný akcionář souhlasí, že pohledávky budou započteny před jejich splatností, - pohledávka předem určeného zájemce určená k započtení představuje část nesplacené pohledávky vyplývající ze Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 20.3.2013 uzavřené mezi společností ITBEN LLC, jako postupitelem a společností ZELENÉ REALITY a.s., jako postupníkem v nominální hodnotě celkem 421.422.133,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet jeden milion čtyři sta dvacet dva tisíce jedno sto třicet tři korun českých), přičemž započtena bude část uvedené pohledávky ve výši 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých), - uzavřením smlouvy o započtení bude splacen celý emisní kurs nově upsaných akcií Společnosti,- smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, - smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 60 dnů ode dne úpisu akcií zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů