Trendy

11 476 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

3 403 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

18 794 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 1.8.2017 Baranova 1899/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

Historické adresy

9.7.2014 - 1.8.2017 Na Louži 1379, Kolín V, 280 02 Kolín
21.5.2012 - 9.7.2014 Kolín, Na Louži 1379, PSČ 28002
28.6.2004 - 21.5.2012 Kolín 4, Příkrá čp. 46, PSČ 28002
7.6.2000 - 28.6.2004 Kolín 5, Na louži 1379, okres Kolín, PSČ 28000

26181681

DIČ

od 1.7.2000

CZ26181681

Datová schránka

y95dgg2

Historické názvy

7.6.2000 - 28.6.2004

CONGER, s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 77604

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.1.2010

8 819 000 Kč

Historické jmění

28.6.2004 - 14.1.2010

2 319 000 Kč

4.9.2000 - 28.6.2004

2 400 000 Kč

7.6.2000 - 4.9.2000

100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Historické provozovny

4.10.2004 - 28.2.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na Louži 1379, 280 02, Kolín - Kolín V

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 9. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 9. července 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 9. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 28. června 2004 : CONGER, s.r.o., se sídlem Kolín 5, Na Louži 1379, PSČ 280 00, okres Kolín, IČ 26 18 16 81, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 7760 CONGER, s.r.o., se sídlem Kolín 5, Na Louži 1379, PSČ 280 00, okres Kolín, IČ 26 18 16 81, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 7760...4, změnila právní formu na akciovou společnost. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 2. prosince 2009 - 14. ledna 2010 : Valná hromada společnosti konaná dne 19.11.2009 přijala následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti:Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 2.... 319.000,- Kč (dva miliony tři sta devatenáct tisíc korun českých) o částku 6.500.000,-Kč (šest milionů pět set tisíc korun českých) na novou výši 8.819.000,-Kč (osm milionů osm set devatenáct tisíc korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem,- počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií:- počet: 64 (šedesát čtyři) kusů,- jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá,- druh: kmenové,- forma: na majitele,- podoba: listinná,- počet: 10 (deset) kusů,- jmenovitá hodnota: 10.000,-Kč (deset tisíc korun českých) každá,- druh: kmenové,- forma: na majitele,- podoba: listinná,- akcie nebudou kótované a se všemi akciemi budou spojena stejná práva a povinnosti,- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před tímto rozhodnutím valné hromady svého přednostního práva na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu svých podílů na základním kapitálu společnosti,- nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: MUDr. Olga Mayerová, r.č. 516103/076, bytem Kolín IV., Polepská 327 a Ing. František Mayer, r.č. 510628/041, bytem Kolín IV., Příkrá 46, takto:- MUDr. Olze Mayerové bude nabídnuto k úpisu ? 41 (čtyřicet jedna) kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá a 4 (čtyři) kusy kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá,- Ing. Františku Mayerovi bude nabídnuto k úpisu - 23 (dvacet tři) kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá a 6 (šest) kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, a to Smlouvou o upsání akcií, která bude uzavřena mezi společností a předem určenými zájemci dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku,- místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti CONGER, a.s. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům. Tento návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií je představenstvo povinno zaslat či předat předem určeným zájemcům po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů od jeho podání. Upisování akcií předem určenými zájemci může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,- emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie.Připouští se možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek předem určeného zájemce, MUDr. Olgy Mayerové, proti pohledávce společnosti CONGER, a.s., na splacení emisního kursu 41 (čtyřiceti jedna) kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá a 4 (čtyř) kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, upsaných tímto předem určeným zájemcem.Pohledávky předem určeného zájemce, MUDr. Olgy Mayerové, tvoří dosud nesplacená částka v celkové výši 4.140.000,-Kč (čtyři miliony jedno sto čtyřicet tisíc korun českých), která byla poskytnuta MUDr. Olgou Mayerovou, jako věřitelem, společnosti CONGER, a.s., jako dlužníku, na základě níže uvedených smluv, a která bude započtena v plné výši:- pohledávka, vyplývající ze:- Smlouvy o půjčce ze dne 30.03.1998 (třicátého března roku tisícího devítistého devadesátého osmého), uzavřené mezi MUDr. Olgou Mayerovou, jako věřitelem a Ing. Františkem Mayerem, jako dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.11.1999 (patnáctého listopadu roku tisícího devítistého devadesátého devátého), a- Smlouvy o převzetí dluhu ze dne 03.07.2000 (třetího července roku dvoutisícího), uzavřené mezi společností CONGER, s.r.o. (po změně právní formy nyní CONGER, a.s.) a Ing. Františkem Mayerem, jako dlužníkem, k jejímuž uzavření byl dne 03.07.2000 (třetího července roku dvoutisícího) udělen souhlas MUDr. Olgy Mayerové, jako věřitele a k jejímuž uzavření byl dále dne 30.06.2000 (třicátého června roku dvoutisícího) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného společníka společnosti CONGER, s.r.o. (po změně právní formy nyní CONGER, a.s.), která činí dle předložené zprávy auditora, vyhotovené auditorskou společností BD AUDIT, s.r.o., se sídlem Kutná Hora, Vocelova 342, PSČ 284 01, IČ 264 39 557, osvědčení č. 375, dne 16.10.2009 (šestnáctého října roku dvoutisícího devátého), odpovědným auditorem Ing Liborem Balvínem, osvědčení č. 1353, k datu vydání zprávy auditora (dále jen ?zpráva auditora?) 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude započtena v plné výši,- pohledávka, vyplývající ze:- Smlouvy o půjčce ze dne 15.05.1999 (patnáctého května roku tisícího devítistého devadesátého devátého), uzavřené mezi MUDr. Olgou Mayerovou, jako věřitelem a Ing. Františkem Mayerem, jako dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.11.1999 (patnáctého listopadu roku tisícího devítistého devadesátého devátého), a- Smlouvy o převzetí dluhu ze dne 03.07.2000 (třetího července roku dvoutisícího), uzavřené mezi společností CONGER, s.r.o. (po změně právní formy nyní CONGER, a.s.) a Ing. Františkem Mayerem, jako dlužníkem, k jejímuž uzavření byl dne 03.07.2000 (třetího července roku dvoutisícího) udělen souhlas MUDr. Olgy Mayerové, jako věřitele a k jejímuž uzavření byl dále dne 30.06.2000 (třicátého června roku dvoutisícího) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného společníka společnosti CONGER, s.r.o. (po změně právní formy nyní CONGER, a.s.), která činí dle předložené zprávy auditora 740.000,- Kč (sedm set čtyřicet tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude započtena v plné výši,- pohledávka, vyplývající ze:- Smlouvy o půjčce ze dne 17.06.2002 (sedmnáctého června roku dvoutisícího druhého), uzavřené mezi MUDr. Olgou Mayerovou, jako věřitelem a Ing. Františkem Mayerem, jako dlužníkem, a- Smlouvy o převzetí dluhu ze dne 01.07.2003 (prvního července roku dvoutisícího třetího), uzavřené mezi společností CONGER, s.r.o. (po změně právní formy nyní CONGER, a.s.) a Ing. Františkem Mayerem, jako dlužníkem, k jejímuž uzavření byl dne 01.07.2003 (prvního července roku dvoutisícího třetího) udělen souhlas MUDr. Olgy Mayerové, jako věřitele a k jejímuž uzavření byl dále dne 30.06.2003 (třicátého června roku dvoutisícího třetího) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného společníka společnosti CONGER, s.r.o. (po změně právní formy nyní CONGER, a.s.), která činí dle předložené zprávy auditora 425.000,- Kč (čtyři sta dvacet pět tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude započtena v plné výši,- pohledávka, vyplývající ze:- Smlouvy o půjčce ze dne 17.06.2002 (sedmnáctého června roku dvoutisícího druhého), uzavřené mezi MUDr. Olgou Mayerovou, jako věřitelem a Ing. Františkem Mayerem, jako dlužníkem, a- Smlouvy o převzetí dluhu ze dne 01.07.2003 (prvního července roku dvoutisícího třetího), uzavřené mezi společností CONGER, s.r.o. (po změně právní formy nyní CONGER, a.s.) a Ing. Františkem Mayerem, jako dlužníkem, k jejímuž uzavření byl dne 01.07.2003 (prvního července roku dvoutisícího třetího) udělen souhlas MUDr. Olgy Mayerové, jako věřitele a k jejímuž uzavření byl dále dne 30.06.2003 (třicátého června roku dvoutisícího třetího) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného společníka společnosti CONGER, s.r.o. (po změně právní formy nyní CONGER, a.s.), která činí dle předložené zprávy auditora 475.000,- Kč (čtyři sta sedmdesát pět tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude započtena v plné výši.Připouští se možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek předem určeného zájemce, Ing. Františka Mayera, proti pohledávce společnosti CONGER, a.s., na splacení emisního kursu 23 (dvaceti tří) kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá a 6 (šesti) kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, upsaných tímto předem určeným zájemcem.Pohledávky předem určeného zájemce, Ing. Františka Mayera, tvoří dosud nesplacená částka v celkové výši 2.710.000,-Kč (dva miliony sedm set deset tisíc korun českých), která byla poskytnuta Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem, společnosti CONGER, a.s., jako dlužníku, na základě níže uvedených smluv, a která bude započtena pouze částečně, a to ve výši 2.360.000,- Kč (dva miliony tři sta šedesát tisíc):- pohledávka, vyplývající z:- ústní Smlouvy o půjčce ze dne 31.12.2002 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícího druhého), uzavřené mezi Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem a společností CONGER, s.r.o. (po změně právní formy nyní CONGER, a.s.), k jejímuž uzavření byl dne 30.12.2002 (třicátého prosince roku dvoutisícího druhého) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného společníka společnosti CONGER, s.r.o. (po změně právní formy nyní CONGER, a.s.), která činí dle předložené zprávy auditora 170.000,- Kč (jedno sto sedmdesát tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude započtena v plné výši,- pohledávka, vyplývající z:- ústní Smlouvy o půjčce ze dne 31.12.2004 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícího čtvrtého), uzavřené mezi Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem a společností CONGER, a.s., k jejímuž uzavření byl dne 30.12.2004 (třicátého prosince roku dvoutisícího čtvrtého) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného akcionáře společnosti CONGER, a.s., která činí dle předložené zprávy auditora 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude započtena v plné výši,- pohledávka, vyplývající z:- ústní Smlouvy o půjčce ze dne 31.01.2005 (třicátého prvního ledna roku dvoutisícího pátého), uzavřené mezi Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem a společností CONGER, a.s., k jejímuž uzavření byl dne 28.01.2005 (dvacátého osmého ledna roku dvoutisícího pátého) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného akcionáře společnosti CONGER, a.s., která činí dle předložené zprávy auditora 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude započtena v plné výši,- pohledávka, vyplývající z:- ústní Smlouvy o půjčce ze dne 30.06.2005 (třicátého června roku dvoutisícího pátého), uzavřené mezi Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem a společností CONGER, a.s., k jejímuž uzavření byl dne 29.06.2005 (dvacátého devátého června roku dvoutisícího pátého) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného akcionáře společnosti CONGER, a.s., která činí dle předložené zprávy auditora 350.000,- Kč (tři sta padesát tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude započtena v plné výši,- pohledávka, vyplývající z:- ústní Smlouvy o půjčce ze dne 30.09.2005 (třicátého září roku dvoutisícího pátého), uzavřené mezi Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem a společností CONGER, a.s., k jejímuž uzavření byl dne 29.09.2005 (dvacátého devátého září roku dvoutisícího pátého) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného akcionáře společnosti CONGER, a.s., která činí dle předložené zprávy auditora 210.000,- Kč (dvě stě deset tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude započtena v plné výši,- pohledávka, vyplývající z:- ústní Smlouvy o půjčce ze dne 31.12.2006 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícího šestého), uzavřené mezi Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem a společností CONGER, a.s., k jejímuž uzavření byl dne 29.12.2006 (dvacátého devátého prosince roku dvoutisícího šestého) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného akcionáře společnosti CONGER, a.s., která činí dle předložené zprávy auditora 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude započtena v plné výši,- pohledávka, vyplývající z:- ústní Smlouvy o půjčce ze dne 31.01.2007 (třicátého prvního ledna roku dvoutisícího sedmého), uzavřené mezi Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem a společností CONGER, a.s., k jejímuž uzavření byl dne 30.01.2007 (třicátého ledna roku dvoutisícího sedmého) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného akcionáře společnosti CONGER, a.s., která činí dle předložené zprávy auditora 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude započtena v plné výši,- pohledávka, vyplývající z:- ústní Smlouvy o půjčce ze dne 28.02.2007 (dvacátého osmého února roku dvoutisícího sedmého), uzavřené mezi Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem a společností CONGER, a.s., k jejímuž uzavření byl dne 27.02.2007 (dvacátého sedmého února roku dvoutisícího sedmého) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného akcionáře společnosti CONGER, a.s., která činí dle předložené zprávy auditora 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude započtena v plné výši,- pohledávka, vyplývající z:- ústní Smlouvy o půjčce ze dne 30.06.2007 (třicátého června roku dvoutisícího sedmého), uzavřené mezi Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem a společností CONGER, a.s., k jejímuž uzavření byl dne 29.06.2007 (dvacátého devátého června roku dvoutisícího sedmého) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného akcionáře společnosti CONGER, a.s., která činí dle předložené zprávy auditora 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude započtena ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých),- pohledávka, vyplývající z:- ústní Smlouvy o půjčce ze dne 31.10.2007 (třicátého prvního října roku dvoutisícího sedmého), uzavřené mezi Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem a společností CONGER, a.s., k jejímuž uzavření byl dne 31.10.2007 (třicátého prvního října roku dvoutisícího sedmého) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného akcionáře společnosti CONGER, a.s., která činí dle předložené zprávy auditora 250.000,- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude započtena v plné výši.Schvalují se pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení pohledávek: Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena v sídle společnosti CONGER, a.s., nejdéle do 3 (tří) dnů od úpisu nových akcií, tj. od uzavření Smlouvy o upsání nových akcií. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude akcionáři předložen současně se Smlouvou o upsání nových akcií.V případě, že nebudou předem určenými zájemci upsány všechny jim nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií v souladu s tímto rozhodnutím neúčinné dle ust. § 167 Obch.Z. zobrazit více skrýt více
  • 28. června 2004 - 28. června 2004 : Uzavírá se ke dni 28.6.2004 v obchodním rejstříku z důvodu změny právní formy společnosti. Společnost CONGER, a.s. je nadále vedena u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce čí... slo 9415. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů