Základní údaje

Historické adresy

18.2.2002 - 30.6.2006 Břidličná, Bruntálská 8, okres Bruntál, PSČ 79351
12.6.2000 - 18.2.2002 Praha 3, Seifertova 9/823, PSČ 13000

26182572

DIČ

Není plátce DPH

17.9.2001 - 30.6.2006

CZ26182572

Datum vzniku

12. června 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2006

Historické názvy

18.2.2002 - 30.6.2006

AL INVEST Břidličná, a.s.

12.6.2000 - 18.2.2002

ROFIKA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6598

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

8.12.2003 - 30.6.2006

701 000 000 Kč

25.8.2001 - 8.12.2003

1 000 000 Kč

12.6.2000 - 25.8.2001

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. června 2006 - 30. června 2006 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku obchodní společnost AL INVEST Břidličná, a.s. se sídlem Břidličná, Bruntálská 8, PSČ 793 51, identifikační č... íslo: 261 82 572.Právní důvod výmazu:Obchodní společnost AL INVEST Břidličná, a.s. zanikla sloučením s obchodní společností AIB CZ, a.s., IČ 27376184, se sídlem Břidličná, Bruntálská 167, PSČ 793 51, jako společností nástupnickou. Smlouva o fúzi byla uzavřena dne 8.6.2006 a rozhodným dnem fúze byl 1.1.2006. zobrazit více skrýt více
  • 6. listopadu 2003 - 25. května 2006 : g) Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto:* smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 ... a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,* ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti,* peněžitá pohledávka upisovatele bude započtena ve výši 700,000.000,-Kč, slovy: sedmsetmilionů korun českých na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu,* dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 700,000.000,-Kč zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
  • 6. listopadu 2003 - 25. května 2006 : f) Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě 14 dnů počínaje 5. dnem ode dne úpisu nových akcií společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určené... mu zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději první den běhu této lhůty. Současně s tím zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení. zobrazit více skrýt více
  • 6. listopadu 2003 - 25. května 2006 : e) Pohledávka společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena proti peněžité pohledávce předem určeného zájemce za společností na vrácení poskytnutých peněžníc... h prostředků ve výši 700.000.000,-Kč (slovy: sedmsetmiliónů korun českých) vzniklé na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi předem určeným zájemcem jako věřitelem a společností jakožto dlužníkem dne 19.11.2001. zobrazit více skrýt více
  • 6. listopadu 2003 - 25. května 2006 : Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 70.000.000,-Kč na jednu akcii.
  • 6. listopadu 2003 - 25. května 2006 : d) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti na adrese Bruntálská 8, Břidličná, PSČ 793 51, okres Bruntál, ve lhůtě 14 dnů, počínaje 15. dnem ode dne právn... í moci usnesení Krajského soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději první den běhu této lhůty. zobrazit více skrýt více
  • 6. listopadu 2003 - 25. května 2006 : c) Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo n... áměstí 6/2020, PSČ 728 30, identifikační číslo 000 02 593, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 122 (dále jen "předem určený zájemce"). zobrazit více skrýt více
  • 6. listopadu 2003 - 25. května 2006 : b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 10 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 70.000.000,-Kč každá, v listinné podobě.
  • 6. listopadu 2003 - 25. května 2006 : a) Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilión korun českých) o 700,000.000,-Kč (slovy: sedmsetmiliónů ko... run českých) na 701,000.000,-Kč ( slovy: sedmsetjedenmilión korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti ve výši 1,000.000,-Kč je v plném rozsahu splacen. zobrazit více skrýt více
  • 6. listopadu 2003 - 25. května 2006 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady ze dne 19.9.2003 rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto:
posunout dolů