Základní údaje

Historické adresy

20.3.2007 - 20.12.2007 Říčany, Babice 5, PSČ 25101
30.1.2002 - 20.3.2007 Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 14021
19.6.2000 - 30.1.2002 Praha 1, Školská 3/660, PSČ 11001

26182891

DIČ

Není plátce DPH

24.7.2000 - 20.12.2007

CZ26182891

Datum vzniku

19. června 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

20. prosince 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

20. prosince 2007

Historické názvy

19.6.2000 - 20.12.2007

Ervine & Doll, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6604

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

25.6.2007 - 20.12.2007

4 000 000 Kč

28.12.2005 - 25.6.2007

3 000 000 Kč

22.12.2004 - 28.12.2005

2 000 000 Kč

19.6.2000 - 22.12.2004

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 20. prosince 2007 - 20. prosince 2007 : Obchodní společnost Ervine & Doll, a.s., IČ: 261 82 891, se sídlem Říčany, Babice 5, PSČ: 251 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 660... 4, zanikla bez likvidace v důsledku fúze formou sloučením s obchodní společností OPEN GATE - Boarding school, osmileté gymnázium v Babicích, s.r.o., IČ: 270 89 941, se sídlem Říčany, Babice 5, PSČ 251 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95491, která jako nástupnická společnost převzala v rámci sloučení její jmění. Obchodní společnost Ervine & Doll, a.s., IČ: 261 82 891, se sídlem Říčany, Babice 5, PSČ 251 01 se vymazává ke dni nabytí právní moci příslušného rozhodnutí z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze. zobrazit více skrýt více
  • 4. června 2007 - 25. června 2007 : Jediný akcionář rozhodl za účelem posílení vlastního kapitálu Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 3 000 000 kč o 1 000 000 Kč na 4 000 000 Kč s ... tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení stanovuje jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno úpisem 10 kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč. S nově upisovanými akciemi Společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs jedné nově upisované akcie činí 1 000 000 Kč a je dán součtem výše jmenovité hodnoty akcie, která činí 100 000 Kč a výše emisního ážia, které činí 900 000 Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií Společnosti v celkové výši 10 000 000 Kč bude splacen peněžitým vkladem.Přednostní právo jediného akcionáře na úpis akcií Společnosti se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti. Všechny nové akcie Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost JR HOLDINGS LIMITED, registrační číslo: 92433, se sídlem v 2-4 Arch. Makariou III Avenue, Capital Center, Nikósie, Kyperská republika (dále jen "Určený zájemce"). Úpis všech nových akcií Společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní a počne běžet v den, kdy bude Určenému zájemci doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to na adresu Určeného zájemce, jež za tímto účelem Společnosti sdělí.Místem pro upisování akcií budou prostory Společnosti, na adrese Říčany, Babice 5, PSČ 25101, a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Určený zájemce je povinen splatit 100 % emisního kursu všech jím upsaných nových akcií tak, aby úhrada za emisní kurs všech jím upsaných nových akcií Společnosti byla připsána na zvláštní účet Společnosti, vedený u Deutsche Bank AG, Filiale Prag v Praze, číslo účtu 3100500014/7910, s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování nových akcií Společnosti Určeným zájemcem. Rozvazovací podmínku upisování nových akcií společnosti je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinně upsány ve Smlouvě o upsání akcií tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 14. prosince 2005 - 28. prosince 2005 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 2.000.000 Kč o 1.000.000 Kč na částku 3.000.000 Kč s tím, že upisování akcií nad navrženou částk... u zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.Podmínky tohoto zvýšení stanovuje jediný akcionář v souladu ze zněním § 202 a násl. obchodního zákona takto:Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 10 kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000 Kč. S nově upisovanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva.Emisní kurs jedné nově upisované akcie činí 1.500.000 Kč a je dán součtem výše jmenovité hodnoty akcie, která činí 100.000 Kč a výše emisního ážia, která činí 1.400.000 Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií společnosti bude splacen peněžitým vkladem.Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis akcií společnosti. Všechny nové akcie skpolečnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemnci, kterým je společnost PPF (CYPRUS) LIMITED, reg. číslo: 92433, se sídlem 2-4 Arch. Makariou III Avenue, Capital Center, Nikósie, Kyperská republika (dále jen "Určený zájemce").Úpis všech nových akcií společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) bude činit 14 dní a počne běžet v den, který bvude označen jako první den této lhůty v písemném oznámení představenstva společnosti, zaslaném Určenému zájemci do 2 pracovních dnů po rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to na adaresu Určeného zájemnce, uvedenou v seznamu akcionářů společnosti.Místem pro upisování akcií budou prostory společnosti, na adrese Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ: 14021, a to v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Určený zájemce je povinnen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií tak, aby úhrada za emisní kurs všech jím upsaných nových akcií společnosti byla připsána na zvláštní účet společnosti, vedený u Deutsche Bank AG, Filiale Prag v Praze, číslo účtu 3100500014/7910, s účetním datem nejpoději posledního dne lhůty pro upisování nových akcií společnosti Určeným zájemcem.Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií společnosti je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Nebudou-li všechny nové akcie společnosti účinně upsány ve Smlouvě o upsání akcií tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 23. listopadu 2004 - 22. prosince 2004 : Jediný akcionář Společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) a 1.000.000,- Kč (slovy: jeden mi... lión korun českých) na částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých), a to formou úpisu nových akcií Společnosti, přičemž upisování akcií Společnosti nad toto částku se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti stanovuje Jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto:a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno vydáním 10 (slovy. deseti) kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), vydaných v listinné podobě s tím, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Emisní kurs každé upisované akcie Společnosti činí 420.000,- Kč (slovy: čtyřistadvacettisíc korun českých), přičemž z této částky emisního kursu akcie tvoří jmenovitá hodnota upisované akcie částku 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) a emisní ážio upisované akcie částku 320.000,- Kč (slovy: třistadvacettisíc korun českých). Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele. Peněžní vklad, jímž se splácí kurs upisovaných akcií Společnosti, bude splacen na zvláštní účet Společnosti, vedený u Deutsche Bank AG, Filiale Prag v Praze, číslo účtu 3100500014/7910.c) Přednostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť Jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti. Všechny nové akcie Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář. Úpis všech nových akcií, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude proveden prostřednctvím Smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat ve lhůtě dvou týdnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet v den, kdy byl písemný návrh Smlouvy o upsání akcií doručen Jedinému akcioáři, přičemž představenstvo Společnosti je oprávněno takový návrh mlouvy o upsání akcií doručit Jedinému akcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bude do příslušného obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Místem pro upisování akcií budou prostory Společnosti na adrese jejího sídla v Praze 4, Na Pankráci 1658, PSČ 140 21. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku s tím, že lhůta pro splacení celých 100 % emisního kursu upsaných akcií, počínající dnem nabytí účinnosti Smlouvy o upsání akcií, se stanovuje na 14 dnů.d) Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinně upsány ve Smlouvě o upsání akcií, jak je stanoveno tímto rozhodnutím Jediného akcionáře, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů