Trendy

5 791 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-43 280 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

140 260 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 24.11.2008 Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 11000

Historické adresy

19.6.2000 - 24.11.2008 Praha 1, Václavské náměstí 47, PSČ 11000

26184125

DIČ

od 1.9.2001

CZ26184125

Datum vzniku

19. června 2000

Datová schránka

f9ddj5v

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6615

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.7.2002

169 000 000 Kč

Historické jmění

11.1.2002 - 9.7.2002

1 000 000 Kč

19.6.2000 - 11.1.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

994404- 1843441001 / 0800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. prosince 2009 : Na obchodní společnost Česká infrastrukturní , a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, IČ: 26184125, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze slouč Na obchodní společnost Česká infrastrukturní , a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, IČ: 26184125, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze slouč...ením podle § 61 zákona č. 125//2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, celé jmění zanikající obchodní společnosti Moravská infrastrukturní, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, IČ: 26160463 a zanikající obchodní společnosti Východočeská vodárenská a.s., Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00, IČ: 26201984, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 12. června 2002 - 9. července 2002 : Dohoda o započtení peněžitých pohledávek Mgr. Roberta Pergla sespolečností bude uzavřena nejpozději do tří dnů od doručenínávrhu Dohody o započtení Mgr. Robertu Perglovi společnost... í.Společnost je povinna doručit návrh Dohody o započtení Mgr.Robertu Perglovi bez zbytečného odkladu po právní moci zápisuusnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 12. června 2002 - 9. července 2002 : Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky Mgr.Roberta Pergla ve výši 178.100.000,-Kč(slovy: jedno stosedmdesát osm milionů jedno sto tisíc korun českých) vůčispolečn... osti, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené meziMgr. Robertem Perglem a společností dne 27.3.2002(165.600.000,-Kč, slovy: jedno sto šedesát pět milionů šest settisíc korun českých) a smlouvy o půjčce uzavřené mezi Mgr.Robertem Perglem a společností dne 25.3.2002(12.500.000,-Kčslovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých), protipohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, kterébodou upsány Mgr. Robertem Perglem na základě smlouvy o úpisuakcií, jak je uvedeno výše pod body 3 a 4. Existence výšezmíněných pohledávek Mgr. Roberta Pergla vůči společnosti bylaověřena nezávislým auditorem č. 1311 Komory auditorů Českérepubliky, Ing. Martinou Kotrčovou, Praha 3, Přemyslovská 40 zobrazit více skrýt více
  • 12. června 2002 - 9. července 2002 : Emisní kurs nově vydávaných akcií se bude rovnat jejichnominální hodnotě a bude celkově činit 168.000.000,-Kč(slovy:jedno sto šedesát osm milionů korun českých), tj. emisní kurskaž... dé nově vydávané akcie v nominální hodnotě 1.000.000,-Kč budečinit 1.000.000,-Kč(slovy: jeden milion korun českých) a emisníkurs každé nově vydávané akcie v nominální hodnotě 100.000,-Kčbude činit 100.000,-Kč(slovy jedno sto tisíc korun českých) zobrazit více skrýt více
  • 12. června 2002 - 9. července 2002 : Mgr. Robert Pergl je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisuakcií do 14 dnů ode dne doručení oznámení o podání návrhu nazápis tohoto usnesení valné hromady společnosti o zvýšenízá... kladního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvospolečnosti je povinno oznámit počátek běhu této lhůty Mgr.Robertu Perglovi písemně bez zbytečného odkladu poté, co budepodán návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady společnosti ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 12. června 2002 - 9. července 2002 : Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři společnosti vzdalisvého přednostního práva na upisování akcií, budou nové akciespolečnosti upsány předem určeným zájemcem Mgr.RobertemPergl... em, r.č. 681207/1442, Branislavova 1420, Beroun. Návrhsmlouvy o úpisu akcií je představenstvo povinno předložit předemurčenému zájemci bez zbytečného odkladu po přijetí tohotousnesení. Smlouva o úpisu bude ve smyslu § 203 odst. 4Obchodního zákoníku vázána na rozvazovací podmínku zamítnutízápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 12. června 2002 - 9. července 2002 : V důsledku zvýšení bude vydáno 167 ks(slovy jedno sto šedesátsedm kusů) kmenových akcií společnosti v listinné podoběznějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč(slovy:jede... n milion korun českých) každá a 10 ks(slovy: deset kusů)kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějící na jméno ojmenovité hodnotě 100.000,-Kč(slovy: jedno sto tisíc korunčeských) každá. zobrazit více skrýt více
  • 12. června 2002 - 9. července 2002 : Valná hromada rozhodla, že základní kapitál společnosti, kterýdosud činí 1.000.000,-Kč, bude zvýšen úpisem nových akcií a to očástku 168.000.000,-(slovy: jedno sto šedesát osm mili... onů korunčeských) a toto zvýšení bude provedeno peněžitými vklady.Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů