Trendy

51 245 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

-2 692 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

Trendy

31 018 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

16.1.2002 - 30.6.2010 Praha 10, Sazečská 560/8, PSČ 10825
21.6.2000 - 16.1.2002 Praha 10, Sazečská 8, PSČ 10825

26184958

DIČ

Není plátce DPH

15.7.2000 - 30.6.2010

CZ26184958

Datum vzniku

21. června 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2010

Historické názvy

21.6.2000 - 30.6.2010

VIVAS prepress a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6620

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

28.3.2001 - 30.6.2010

28 902 000 Kč

8.1.2001 - 28.3.2001

28 902 000 Kč

21.6.2000 - 8.1.2001

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. června 2010 - 30. června 2010 : Společnost VIVAS prepress a.s., se sídlem Praha 10, Sazečská 560/8, PSČ 108 25, IČ 261 84 958, zanikla na základě zrušení bez likvidace, a to jako zanikající společnost v důsledku ... fúze sloučením se společností Svoboda Press s.r.o., se sídlem Praha 10, Sazečská 560/8, PSČ 108 25, IČ 282 14 722, jako nástupnickou společností, na kterou přešlo obchodní jmění společnosti VIVAS prepress a.s.. zobrazit více skrýt více
  • 11. ledna 2010 - 30. června 2010 : Smlouvou o prodeji části podniku uzavřenou mezi společností VIVAS prepress a.s., se sídlem Praha 10, Sazečská 560/8, PSČ 108 25, IČ: 261 84 958, jako prodávajícím a společností Typ... os, tiskařské závody, s.r.o., se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1160/14, PSČ 320 56, IČ: 284 33 301, jako kupujícím, ze dne 21.12.2009, došlo s účinností k 21.12.2009 k prodeji části podniku VIVAS prepress a.s. tvořenou Divizí digitálního tisku, která se zabývá digitálním tiskem, a to společnosti Typos, tiskařské závody, s.r.o. zobrazit více skrýt více
  • 15. srpna 2000 - 10. července 2006 : Jediným akcionářem společnosti VIVAS prepress a.s. je společnostSvoboda, grafické závody, akciová společnost, se sídlem Praha10, Sazečská 8, PSČ 108 25, IČO 00013757.
  • 12. prosince 2000 - 8. ledna 2001 : Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnostiVIVAS prepress a.s. rozhodl v souladu s § 202 a násl. obchodníhozákoníku o zvýšení základního jmění společnosti VIVA... S prepressa.s. o částku 27.902.000,- Kč upsáním nových akcií nepeněžitýmvkladem.Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnostiVIVAS prepress a.s. schválil nepeněžitý vklad, jehož předmětemjsou movité věci jediného akcionáře vymezené a oceněné veznaleckých posudcích znalců p. Doc. Ing. Josefa Luňáka, CSc.,znalecký posudek č. 341 ze dne 11. září 2000, a p. Doc. Ing.Zdeňka Častorála, DrSc., znalecký posudek č. 35/2000 ze dne 8.září 2000. Znalec p. Doc. Ing. Josef Luňák, CSc. znaleckýmposudkem č. 341 ocenil nepeněžitý vklad jediného akcionáře na27.902.350,- Kč. Znalec Doc. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc.,znaleckým posudkem č. 35/2000 ocenil nepeněžitý vklad jedinéhoakcionáře na 27.902.000,- Kč.Jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady společnostiVIVAS prepress a.s. schválil nepeněžitý vklad v nižší hodnotěpodle uvedených znaleckých posudků, tj. v hodnotě 27.902.000,-Kč.Základní jmění společnosti VIVAS prepress a.s. bude zvýšeno očástku 27.902.000,- Kč. Upisování akcií nad částku 27.902.000,-Kč se nepřipouští.Celkový počet upisovaných akcií bude 281 ks, z toho 279 ks ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 2 ks o jmenovité hodnotě1.000,- Kč. Bude se jednat o kmenové akcie na majitele, vlistinné podobě, s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva ajež nebudou veřejně obchodovatelné. Akcie budou vydány jakohromadná listina nahrazující jednotlivé akcie.S ohledem na skutečnost, že emisní urs upisovaných nových akciíbude splacen nepeněžitým vkladem, nemá akcionář dle ustanovení §204a odst. 1 obchodního zákoníku přednostní právo k úpisu akciíupisovaných nepeněžitým vkladem. Na základě této skutečnostidojde k upisování akcií předem určeným zájemcem, kterým jejediný akcionář společnosti, tj. společnost Svoboda, grafickézávody, akciová společnost, se sídlem Praha 10, Sazečská 8, IČ00 01 37 57.Zájemce, tj. jediný akcionář společnosti, upíše všechny novéakcie společnosti, a to nepeněžitým vkladem, jehož předmětemjsou movité věci jediného akcionáře vymezené a oceněné veznaleckých posudích znalců p. Doc. Ing. Josefa Luňáka, CSc.,znalecký posudek č. 341 ze dne 11. září 2000, a p. Doc. Ing.Zdeňka Častorála, DrSc., znalecký posudek č. 35/2000 ze dne 8.září 2000.Lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního právapočíná běžet dnem následujícím po dni, kdy představenstvospolečnosti doručí jedinému akcionáři k rukám zmocněnce IvanaSagála na adresu advokátní kanceláře WEINHOLD ANDERSEN LEGAL,v.o.s., Husova 5, Praha 1, PSČ 110 00, vyrozumění o zápisurozhodnutí jediného akcionáře jednajícího v působnosti valnéhromady společnosti o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku.O doručení oznámení o zápisu rozhodnutí jediného akcionářejednajícího v působnosti valné hromady společnosti o zvýšenízákladního jmění společnosti do obchodního rejstříku informujejediného akcionáře představenstvo společnosti rovněž bezzbytečného odkladu.Lhůta pro upisování nových akcií zájemcem, tj. jedinýmakcionářem, činí 14 dnů. Jediný akcionář provede úpis novýchakcií v sídle advokátní kanceláře WEINHOLD ANDERSEDN LEGAL,v.o.s., na adrese Husova 5, Praha 1, 110 00. Bude se jednat o281 ks kmenových akcií, z toto 279 ks o jmenovité hodnotě100.000,- Kč a 2 ks o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, na majitele,v listinné podobě, s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní právaa jež nebudou veřejně obchodovatelné. Emisní kurz upisovanýchakcií bude stejný jako nominální hodnota těchto akcií, tedy100.000,- Kč respektive 1.000,- Kč.Jediný akcionář bude povinen splatit nepeněžitý vklad ve lhůtě1 měsíce ode dne upsání nových akcií. Nepeněžitý vklad budesplacen dnem nabytí účinnosti smlouvy o převodu movitých věcí,které jsou předmětem nepeněžitého vkladu, na společnost.Součástí této smlouvy bude zápis o převzetí movitých věcí, kteréjsou předmětem nepeněžitého vkladu. Společnost k uvedenému dnirovněž vydá jedinému akcionáři prohlášení o převzetínepeněžitého vkladu. Místem splacení nepeněžitého vkladu budesídlo společnosti VIVAS prepress a.s. zobrazit více skrýt více
posunout dolů