Trendy

45 744 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

114 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

56 876 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.12.2016 Štěrková 897/16, Radotín, 153 00 Praha 5

Historické adresy

12.5.2001 - 4.12.2016 Praha 5 - Radotín, Štěrková 897, PSČ 15300
30.6.2000 - 12.5.2001 Praha 5 - Radotín, Štěrková 897

26186349

DIČ

od 10.7.2000

CZ26186349

Datová schránka

9cfdi6t

Historické názvy

12.5.2001 - 26.11.2008

INTER INDUSTRY GROUP, a.s.

30.6.2000 - 12.5.2001

INTERMILP GROUP,a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6637

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 8.7.2003

25 000 000 Kč

Historické jmění

12.5.2001 - 8.7.2003

12 000 000 Kč

30.6.2000 - 12.5.2001

12 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 16

Bankovní účty

zvěřejněno 8.2.2014

572893553 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 21.3.2018

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na Valentince 41/17, 150 00, Praha 5 - Smíchov

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 17. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. července 2014 - 29. února 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 17. července 2014 - 29. února 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 23. dubna 2003 - 8. července 2003 : Písemný návrh dohody o započtení předloží společnost každémuupisovateli do pěti pracovních dnů ode dne, kdy usnesení ozápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základní... hokapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Dohodu ozapočtení bude možno uzavřít ve lhůtě čtrnácti dnů od doručenínávrhu na její uzavření upisovatelům. Upisovatelé budou povinnioznámit společnosti svůj úmysl dohodou o započtení uzavřítnejméně dva pracovní dny předem. Dohoda o započtení musí býtuzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku s tím, že podpisy osobjednajících za účastníky musí být úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
  • 23. dubna 2003 - 8. července 2003 : Emisní kurz nových akcií upisovaných k provedení zvýšenízákladního kapitálu bude splacen výhradně započtením peněžitépohledávky upisovatele vůči společnosti s tím, že započtena můž... ebýt pouze tato pohledávka upisovatele:1. pohledávka upisovatele Ivany Žďárské ze smlouvy o půjčceuzavřené dne 15.1.2003 mezi společností jako dlužníkem a toutoupisovatelkou jako věřitelem, s tím, že bude započtena částka vevýši 7.000.000 Kč,2. pohledávka upisovatele Ing. Josefa Doule ze smlouvy uzavřenédne 15.5.2001 původně mezi společností jako dlužníkem aINTERNATIONAL ECPORT IMPORT GROUP L.C. se sídlem 1220 NorthMarket Street Suite 606 Wilminghton DE 19801, USA, jakověřitelem, kterážto pohledávka byla co do výše 6.000.000 Kčpostoupena tomuto upisovateli Ing. Josefu Doule jako věřitelismlouvou o postoupení pohledávky ze dne 24.1.2003, s tím, žezapočtena bude částka 6.000.000 Kč. zobrazit více skrýt více
  • 23. dubna 2003 - 8. července 2003 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 12.000.000,-Kč, slovy dvanáct milionů korun českých o částku 13.000.000,-Kč, slovy třináct milionů korun českých na částku 25.000.0... 00,-Kč, slovy dvacet pět milionů korun českých.Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním 130 kusůnových kmenových akcií na jméno, které nebudou registrovanýmicennými papíry a budou vydány v listinné podobě s tím, že tytoakcie budou převoditelné jen se souhlasem valné hromady.Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 100.000,- Kč, slovyjedno sto tisíc korun českých s tím, že emisní kurz bude rovenjmenovité hodnotě. Akcie budou splaceny peněžitými vklady.Jediný akcionář společnosti se vzdává, a tímto již vzdal,přednostního práva k úpisu nových akcií a rozhodl, že akciebudou nabídnuty dvěma určitým zájemcům, a to:1. Ivana Žďárská, r.č. 575716/0816, bytem Psáry, Sportovní 252,PSČ 252 44 - co do výše 7.000.000 Kč, slovy sedm milionů korunčeských2. Ing. Josef Doule, r.č. 561227/0829, bytem Šumavské hoštice31, PSČ 384 71 - co do výše 6.000.000 Kč.Tyto akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií sespolečností v sídle společnosti v Praze 5, Radotín, Štěrkova897, PSČ 153 00 ve lhůtě čtrnácti dnů, která počne běžet dne10.3.2003. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu soznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zašlepředstavenstvo společnosti oběma určeným zájemcům nejméně pětpracovních dnů před zahájením běhu této lhůty.Emisní kurz upisovaných akcií bude činit 100.000 Kč a budeusplacen peněžitými vklady. Určení zájemci budou povinni oznámitspolečnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva pracovní dnypředem. Podpisy osob jednajících za společnost i za upisovatelemusí být úředně ověřeny.Pokud k uzavření smlouvy o upsání akcií dojde před právní mocíusnesení, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, již budeprávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů