Trendy

37 917 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 160 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

73 186 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.1.2009 Praha 5 - Smíchov, Švédská 635/8, PSČ 15000

Historické adresy

26.7.2006 - 9.1.2009 Praha 5 - Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 15000
21.5.2002 - 26.7.2006 Český Krumlov, Latrán čp.77, PSČ 38101
12.4.2001 - 21.5.2002 Český Krumlov, Latrán 77, PSČ 38101
24.7.2000 - 12.4.2001 Praha 2, Svobodova 9

26190095

DIČ

od 7.2.2001

CZ26190095

Datum vzniku

24. července 2000

Datová schránka

tw2efyw

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6653

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.4.2010

61 000 000 Kč

Historické jmění

24.11.2009 - 14.4.2010

61 000 000 Kč

21.1.2009 - 24.11.2009

40 000 000 Kč

22.9.2006 - 21.1.2009

30 000 000 Kč

21.5.2002 - 22.9.2006

1 000 000 Kč

24.7.2000 - 21.5.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 5.1.2017

CZ1208000000000000381122

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

9.8.2006 - 5.3.2018

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Latrán 78, 381 01, Český Krumlov - Latrán

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 10. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 10. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. září 2014 - 2. března 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 25. srpna 2009 - 24. listopadu 2009 : Z důvodů potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání a snížení splatných závazků společnosti se základní kapitál obchodní společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., se ... sídlem Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 261 90 095, zvyšuje z dosavadní výše 40,000.000,- Kč, (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) o částku 21,000.000,- Kč, (slovy: dvacet jeden milión korun českých) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 61,000.000,- Kč, (slovy: šedesát jeden milión korun českých), který bude splacen peněžitými vklady.Zvýšení bude realizováno tak, že společnost vydá dvacet jeden (21) kus nových kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,- Kč, (slovy: jeden milión korun českých). Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované). Poukázky na akcie nebudou vydány.Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když jediný stávající akcionář se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdal, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci a to:obchodní společnosti RENTERA, a.s., se sídlem Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 274 45 992, které bude nabídnuto (která upíše) všech dvacet jedna nových kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,- Kč, (slovy: jeden milión korun českých), akcie nebudou kótované (registrované).Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva jsou obchodní prostory obchodní společnosti RENTERA, a.s., na adrese Praha 4, Na Pankráci 17, 19, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin;Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů od podání návrhu. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností.Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno.Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého emisního kurzu nově upsaných akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím možnost splacení emisního kurzu nových akcií výhradně započtením peněžitých pohledávek předem určeného zájemce proti společnosti a to pohledávky obchodní společnosti RENTERA, a.s. v celkové výši 14,600.000,- Kč, (slovy: čtrnáct miliónů šest set tisíc korun českých) proti obchodní společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. se sídlem Praha 5, Švédská 635/8, IČ: 261 90 095, sestávající:- pohledávka z titulu půjčky ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) ze dne 23.1.2008,- pohledávka z titulu půjčky ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) ze dne 27.3.2008,- pohledávka z titulu půjčky ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) ze dne 26.5.2008,- pohledávka z titulu půjčky ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) ze dne 21.10.2008,- pohledávka z titulu půjčky ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) ze dne 29.12.2008,- pohledávka z titulu půjčky ve výši 900.000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) ze dne 22.1.2009,- pohledávka z titulu půjčky ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva milióny sedm set tisíc korun českých) ze dne 9.1.2009,- pohledávka z titulu půjčky ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) ze dne 13.1.2009,- pohledávka z titulu půjčky ve výši 4,500.000,- Kč (slovy: čtyři milióny pět set tisíc korun českých) ze dne 12.2.2009,- pohledávka z titulu půjčky ve výši 2,600.000,- Kč (slovy: dva milióny šest set tisíc korun českých) ze dne 31.3.2009,- pohledávka z titulu půjčky ve výši 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) ze dne 22.4.2009.Část emisního kurzu bude splacena ke dni účinnosti smlouvy o započtení a tato bude tedy do výše 14,600.000,- Kč (slovy: čtrnáct miliónů šest set tisíc korun českých) splacena započtením.Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Poukázky na akcie nebudou vydány.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou:- předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu;- smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třiceti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií;předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společnosti.Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.Pro případ započtení shora uvedených pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kurzu akcií se uděluje souhlas s tímto započtením.Zbytek emisního kurzu ve výši 6,400.000,- Kč (slovy: šest miliónů čtyři sta tisíc korun českých) je upisovatel povinen splatit takto:- 30 % (třicet procent) emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,- zbývajících 70 % (sedmdesát procent) emisního kurzu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet č. 43-5324700217/0100, vedený u Komerční banky, a.s., který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
  • 14. listopadu 2008 - 21. ledna 2009 : Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání a snížení splatných závazků společnosti se základní kapitál obchodní společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., se ... sídlem Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 26190095, zvyšuje z dosavadní výše 30,000.000,-- Kč, (slovy: třicet miliónů Kč) o částku 10,000.000,-- Kč, (slovy: deset miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 40,000.000,-- Kč, (slovy: čtyřicet miliónů korun českých), který bude splacen peněžitými vklady.Zvýšení bude realizováno tak, že společnost vydá deset (10) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč). Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované).Poukázky na akcie nebudou vydány.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když jediný stávající akcionář se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdal, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci a to:obchodní společnosti RENTERA, a.s., se sídlem Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 27445992, které bude nabídnuto (která upíše) všech DESET nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč), akcie nebudou kótované (registrované).Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti RENTERA, a.s., na adrese Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 27445992, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin;Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů od podání návrhu. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností.Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno.Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého emisního kurzu nově upsaných akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím možnost splacení emisního kursu nových akcií výhradně započtením peněžitých pohledávek předem určeného zájemce proti společnosti a to pohledávky obchodní společnosti RENTERA, a.s.:- ve výši 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) proti obchodní společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., se sídlem Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 26190095, z titulu půjčky ze dne 29.1.2007,- ve výši 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) proti obchodní společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., se sídlem Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 26190095, z titulu půjčky ze dne 26.6.2007,- ve výši 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) proti obchodní společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., se sídlem Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 26190095, z titulu půjčky ze dne 27.9.2007,- ve výši 2,000.000,-- Kč (slovy: dva milióny Kč) proti obchodní společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., se sídlem Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 26190095, z titulu půjčky ze dne 21.12.2007,- ve výši 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc Kč) proti obchodní společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., se sídlem Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 26190095, z titulu půjčky ze dne 19.2.2008,- ve výši 800.000,-- Kč (slovy: osm set tisíc Kč) proti obchodní společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., se sídlem Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 26190095, z titulu půjčky ze dne 25.3.2008,- ve výši 300.000,-- Kč (slovy: tři sta tisíc Kč) proti obchodní společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., se sídlem Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 26190095, z titulu půjčky ze dne 30.6.2008,- ve výši 3,100.000,-- Kč (slovy: tři milióny jedno sto tisíc Kč) proti obchodní společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., se sídlem Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, IČ: 26190095, z titulu půjčky ze dne 31.7.2008.Celý emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení a bude splacen výhradně započtením.Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Poukázky na akcie nebudou vydány.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou:- předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu;- smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;- návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třiceti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií;- předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností.Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.Pro případ započtení shora uvedených pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kurzu akcií se uděluje souhlas s tímto započtením. zobrazit více skrýt více
  • 26. července 2006 - 22. září 2006 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 22. 6. 2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti:Zvyšuje se zcela splacený základní kapitál společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a. s. z ... částky 1.000.000,- Kč o částku 29.000.000,- Kč na částku 30.000.000,- Kč, a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Charakteristika upisovaných akcií:Počet akcií 29 ksJmenovitá hodnota akcie 1.000.000,- KčDruh akcií kmenovéForma akcií akcie na jménoPodoba akcií listinné akcieZvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 29 ks (slovy: Dvacetdevět kusů) nových kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: Jedenmilion korun českých) s využitím přednostního práva jediného akcionáře k úpisu nových akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí společnost jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení akcionáře o jeho přijetí, a to do 7 (slovy: Sedmi) dnů poté, co usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Emisní kurs každé této nové akcie se rovná její nominální hodnotě. K úpisu nových akcií dojde smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společností v sídle společnosti na adrese Praha 5, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 150 00, ve lhůtě 30 (slovy: Třiceti) dnů poté, co usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů