Trendy

18 138 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 993 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

22 433 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 25.11.2014 Vězeňská 116/5, Staré Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

15.3.2006 - 25.11.2014 Praha 1 - Staré Město, Vězeňská 5 č.p. 116, PSČ 11000
26.7.2000 - 15.3.2006 Praha 1, Zlatnická 10, PSČ 11000

26190583

DIČ

od 1.1.2010

CZ26190583

20.1.2003 - 31.12.2008

CZ26190583

Datum vzniku

26. července 2000

Datová schránka

a3mdqk4

Historické názvy

2.6.2001 - 16.4.2005

DISCOVERY GROUP, a.s.

26.7.2000 - 2.6.2001

JSO Holdings, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6661

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.5.2008

9 100 000 Kč

Historické jmění

26.7.2000 - 14.5.2008

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5376007 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 25. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. července 2000 - 25. listopadu 2014 : Převoditelnost akcií je omezena. Akcie jsou převoditelné vsouladu s ustanoveními a podmínkami obchodního zákoní ku nazákladě předchozího schválení převodu valnou hromadouspolečnost... i. zobrazit více skrýt více
  • 15. února 2008 - 14. května 2008 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: a) Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 8,100.000,-Kč (slovy: o... smmilionůjednostotisíc korunčeských) z částky ve výši 1,000.000,-Kč (slovy:jeden milion korunčeských) na částku ve výši 9,100.000,-Kč (slovy:devětmilionůjednostotisíc korunčeských) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude bude provedeno úpisem 810 (slovy:osmsetdeset) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč(slovy: desettisíc korunčeských)každá. c) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem v souladu s ust. § 204 odst.5)obchodního zákoníku ve ve Smlouvě o upsání akcií,která nahradí listinu upisovatelů. Předem určeným zájemcem je pan Jonathan Wilkinson, nar. 22.07.1966,bytem Roztoky u Prahy, Tiché údolí 192, PSČ 252 63 (dále jen Zájemce), který upíše 810 kusů akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Společnosti (tedy na adrese Praha 1, Staré Město, Vězeňská 5 č.p. 116, PSČ 110 00), a to ve lhůtě dvou měsíců. Představenstvo Společnosti je povinno oznámit Zájemci písemně, doručeným dopisem na adresu jeho bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nebo osobně proti podpisu,počátek této lhůty, který nesmí předcházet zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a začíná doručením oznamovacího dopisu.Představenstvo je povinno oznámení o počátku lhůty zaslat Zájemci nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Přílohou oznamovacího dopisu bude návrh Smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií činí 10.000,- Kč(slovy: desettisíc korun českých). d) Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu, kterou bude mít Společnost za zájemcem byla započtena část pohledávky, kterou má Zájemce za Společností, a to část pohledávky vzniklé na základě Dohody o narovnání ze dne 18.12.2007 uzavřené mezi Zájemcem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem znějící na částku ve výši 8,302.790,-Kč. Pohledávka je splatná ke dni 18.12. 2008. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 8,100.000,-Kč, a to i před její splatností. Dle vyjádření auditora Ing. Milana Poláčka, auditorské oprávnění 1838 ze dne 17.12.2007 je tento závazek ke dni 30.11.2007 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu (dosavadní závazky mezi společností a zájemcem následně narovnány na základě Dohody dle § 585 a násl. Občanského zákoníku uzavřené dne 18.12.2007). Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Uzavřením smlouvy o započtení budepohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností bude splacena částečně, a to v rozsahu uvedeném shora, tedy v částce 202.790,-Kč zůstává nadále závazkem Společnosti. Před o zvýšení základního kapitálu se oba akcionáři vzdali výslovně do tohoto notářského zápisu svého přednostního práva na upisování akcií. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bylo valnou hromadou přijato, a to po hlasování aklamací, kdy výsledky hlasování vyhlásila předsedající, hlasy byly sečteny sčitateli hlasů. Pro : 100 hlasů Proti: 0 Zdrželo se : 0 Rozhodný počet hlasů potřebných k přijetí tohoto usnesení je 67 hlasů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z obchodního zákoníku a stanov Společnosti (článek 13., odstavec 6.) zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů