Trendy

129 330 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

8 771 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

135 437 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.1.2004 Český Brod, Zborovská 693, okres Kolín, PSČ 28201

Historické adresy

27.7.2000 - 14.1.2004 Český Brod, Klučovská 235, okres Kolín, PSČ 28201

26190982

DIČ

od 1.8.2000

CZ26190982

Datová schránka

xyyeqvm

Historické názvy

1.12.2003 - 16.2.2004

Illuminex a.s., právní nástupce Karma

27.7.2000 - 1.12.2003

Illuminex a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6663

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.5.2011

71 085 000 Kč

Historické jmění

12.6.2007 - 23.5.2011

73 585 000 Kč

19.6.2006 - 12.6.2007

73 585 000 Kč

12.5.2006 - 19.6.2006

63 585 000 Kč

31.5.2004 - 12.5.2006

63 585 000 Kč

24.3.2003 - 31.5.2004

1 000 000 Kč

27.7.2000 - 24.3.2003

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Český Brod

Bankovní účty

zvěřejněno 2.5.2013

CZ7655000000005016009010

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 10.12.2003

Poskytování software
  • Adresy:
    • Zborovská 693, 282 01, Český Brod

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 10. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 10. června 2014 : Počet členů správní rady: 2
  • 1. prosince 2003 : V důsledku převzetí jmění hlavním akcionářem na společnost Iluminex a.s. přešlo jmění společnosti Karma a.s. se sídlem Český Brod, Zborovská 693, PSČ 28201, identifikační číslo 451 V důsledku převzetí jmění hlavním akcionářem na společnost Iluminex a.s. přešlo jmění společnosti Karma a.s. se sídlem Český Brod, Zborovská 693, PSČ 28201, identifikační číslo 451...47591. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 22. dubna 2011 - 23. května 2011 : Dne 24.6.2009 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti Karma Český Brod a.s. o snížení základního kapitálu o částku 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) ze ... současné výše 73.585.000,- Kč (sedmdesát tři miliony pět set osmdesát pět tisíc korun českých) na 71.085.000,- Kč (sedmdesát jeden milion osmdesát pět tisíc korun českých), přičemž:(a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti Karma Český Brod a.s. je splnění povinnosti uložené ustanovením § 161b odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ?ObchZ?), a to snížit základní kapitál společnosti o jmenovitou hodnotu 2.500 kusů vlastních kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), jejichž celková hodnota činí 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých), které společnost Karma Český Brod a.s. nabyla, jelikož nedošlo k jejich zcizení ve stanovené lhůtě.(b) Částka 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých), jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku převedena do rezervního fondu.(c) Ke snížení základního kapitálu bude použito výhradně 2.500 kusů vlastních kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), čísel 63.586-66.085, jejichž celková jmenovitá hodnota činí 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých), jež jsou nahrazeny hromadnou listinou označenou č. 000002, kterou má v majetku společnost Karma Český Brod a.s., se sídlem Český Brod, Zborovská 693, okres Kolín, PSČ 282 01, IČ 261 90 982, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6663, kterou po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku Karma Český Brod a.s. bez zbytečného odkladu zničí podle ustanovení list č. 2 Sp. zn. 14 Cmo 12/2010§ 213 odst. 2 ObchZ. zobrazit více skrýt více
  • 26. dubna 2004 - 31. května 2004 : Jediný akcionář společnosti Karma Český Brod a.s. přijal dne 25. března 2004 toto rozhodnutí :a) Schvaluje se zvýšení základního kapitálu o částku 62.585.000,-Kč (slovy: šedesát dv... a milionů pět set osmdesát pět tisíc korun českých) na celkovou částku 63.585.000,-Kč (slovy: šedesát tři milionů pět set osmdesát pět tisíc korun českých) za následujících podmínek- upisování akcií nad navrženou částku se nepřipouští,- celkový počet upisovaných akcií činí: 62.585 (slovy: šedesát dva tisíc pět set osmdesát pět) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: tisíc korun českých),- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím,- všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je dosavadní akcionář společnost Brinkman Beheer B.V., se sídlem Amsterdam, adresa Uitweg 13 A, 3051JP Rotterdam, Nizozemsko,- lhůta a místo pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti Karma Český Brod a.s., se sídlem Český Brod, Zborovská 693, PSČ 282 01, okres Kolín, na základě písemné výzvy představenstva a to ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bude předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání nových akcií obsahující náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Písemnou výzvu je představenstvo povinno zaslat předem určeným zájemcům ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že upisování se stane neúčinným v případě, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě,b) schvaluje se započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce společnosti Brinkman Beheer B.V. vůči společnosti Karma Český Brod a.s., proti pohledávce na splacení emisního kurzu všech upsaných akcií tak, jak vyplývá z "Dohody o narovnání" uzavřené mezi Brinkman Beheer B.V. a karma Český Brod a.s. dne 10.3.2004. Pohledávka Brinkman Beheer B.V. vůči společnosti Karma Český Brod a.s. činí v souladu s předloženým osvědčením auditora Ing. Jany Moučkové ze dne 21.3.2004 k dnešnímu dni celkem 62.585.000,-Kč (šedesát dva milionů pět set osmdesát pět tisíc korun českých) a bude započtena ve výši 62.585.000,-Kč (šedesát dva milionů pět set osmdesát pět tisíc korun českých),c) schvalují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení : Smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřena v sídle společnosti karma Český Brod a.s., se sídlem Český Brod, Zborovská 693, PSČ 282 01, okres Kolín, nejdéle do třiceti (30) dnů od úpisu akcií, tj. od uzavření smlouvy o upsání nových akcií. Návrh smlouvy o započtení pohledávky bude akcionáři předložen současně se smlouvou o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů