Základní údaje

Historické adresy

5.11.2003 - 21.4.2012 Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600
31.7.2000 - 5.11.2003 Praha 1, Karlovo nám. 24

26191466

DIČ

Není plátce DPH

1.9.2000 - 12.7.2009

CZ26191466

Datum vzniku

31. července 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

21. dubna 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

21. dubna 2012

Historické názvy

23.12.2010 - 21.4.2012

Media City Real, a.s. v likvidaci

5.11.2003 - 23.12.2010

Media City Real, a.s.

31.7.2000 - 5.11.2003

e-Media, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6666

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.11.2010 - 21.4.2012

360 000 000 Kč

22.12.2003 - 30.11.2010

359 000 000 Kč

23.7.2001 - 22.12.2003

140 000 000 Kč

30.4.2001 - 23.7.2001

30 000 000 Kč

31.7.2000 - 30.4.2001

30 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 21. dubna 2012 - 21. dubna 2012 : Společnost Media City Real, a.s. v likvidaci, IČ: 26191466, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00 se vymazává z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, od... díl B, vložka 6666 ke dni právní moci usnesení o zápisu výmazu do obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace. zobrazit více skrýt více
 • 23. prosince 2010 - 21. dubna 2012 : Jediný akcionář rozhodl v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti s účinností k 01.12.2010 o zrušení společnosti s likvidací, tímto dnem vstoupila společnost do likvidace... a byl jmenován likvidátor. zobrazit více skrýt více
 • 16. listopadu 2010 - 23. prosince 2010 : 1. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 359 000 000,- Kč o 1 000 000,- Kč na 360 000 000,- Kč s tím, že upisování akcií nad navrženo... u částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští.Podmínky tohoto zvýšení stanovuje jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto:Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno úpisem 1 kusu kmenové akcie Společnosti, znějící na jméno, vydané v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (dále jen "Nová akcie"). S nově upisovanou Novou akcií nejsou spojena žádná zvláštní práva.Emisní kurs Nové akcie činí 213 301 441,73 Kč a je dán součtem výše jmenovité hodnoty Nové akcie, která činí 1 000 000,- Kč a výše emisního ážia, které činí 212 301 441,73 Kč. Emisní kurs Nové akcie v celkové výši 213 301 441,73 Kč bude splacen peněžitým vkladem.Přednostní právo jediného akcionáře na úpis Nové akcie se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na její úpis. Nová akcie, jejíž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost J & T Private Equity B.V., registrovaná v souladu se zákony Nizozemského království pod registračním číslem 34157775, se sídlem Amsterdamu, Weteringschans 26, 1017SG, Nizozemské království (dále jen "Určený zájemce").Úpis Nové akcie bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcie) činí 14 dní a počne běžet v den, kdy bude Určenému zájemci doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcie, a to na adresu Určeného zájemce, jež za tímto účelem Společnosti sdělí. Místem pro upisované Nové akcie budou prostory Společnosti, na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, a to v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hod. Smlouva o upsání akcie musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Emisní kurs upisované Nové akcie bude splacen peněžitým vkladem, a to:(i) formou vzájemného započtení pohledávky Společnosti za Určeným zájemcem z titulu splacení emisního kursu akcií ve výši 213 301 441,73 Kč (dále jen "Pohledávka Společnosti") a pohledávky, které má Určený zájemce za Společností z tituly Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 26. března 2010 uzavřené mezi společností CANARICUS SERVICES LIMITED a Určeným zájemce, včetně dodatků (dále jen "Pohledávka Určeného zájemce"). Jediný akcionář vyslovuje souhlas s výše uvedeným započtením.Emisní kurs Nové akcie musí být splacen nejpozději do 14 dnů ode dne řádného úpisu Nové akcie, a to formou uzavření dohody o započtení pohledávek mezi Společností a Určeným zájemcem.Dohoda o započtení pohledávek mezi Společností a Určeným zájemcem musí být uzavřena písemně a její návrh musí Určený zájemce předložit Společnosti nejpozději do 5 dnů ode dne řádného úpisu Nové akcie, přičemž v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku musí být tato dohoda uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Okamžikem vzájemného započtení Pohledávky Určeného zájemce a Pohledávky Společnosti podle této dohody dojde ke splacení emisního kursu Nové akcie. Dohoda o započtení nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu Určeného zájemce a Společnosti.Nebude-li Nová akcie účinně upsána ve Smlouvě o upsání akcie tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. Rozvazovací podmínkou upisování Nové akcie je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 16. listopadu 2010 - 16. listopadu 2010 : 1. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 359 000 000,- Kč o 1 000 000,- Kč na 360 000 000,- Kč s tím, že upisování akcií nad navrženo... u částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští.Podmínky tohoto zvýšení stanovuje jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto:Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno úpisem 1 kusu kmenové akcie Společnosti, znějící na jméno, vydané v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (dále jen "Nová akcie"). S nově upisovanou Novou akcií nejsou spojena žádná zvláštní práva.Emisní kurs Nové akcie činí 213 301 441,73 Kč a je dán součtem výše jmenovité hodnoty Nové akcie, která činí 1 000 000,- Kč a výše emisního ážia, které činí 212 301 441,73 Kč. Emisní kurs Nové akcie v celkové výši 213 301 441,73 Kč bude splacen peněžitým vkladem.Přednostní právo jediného akcionáře na úpis Nové akcie se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na její úpis. Nová akcie, jejíž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost J & T Private Equity B.V., registrovaná v souladu se zákony Nizozemského království pod registračním číslem 34157775, se sídlem Amsterdamu, Weteringschans 26, 1017SG, Nizozemské království (dále jen "Určený zájemce").Úpis Nové akcie bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcie) činí 14 dní a počne běžet v den, kdy bude Určenému zájemci doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcie, a to na adresu Určeného zájemce, jež za tímto účelem Společnosti sdělí. Místem pro upisované Nové akcie budou prostory Společnosti, na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, a to v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hod. Smlouva o upsání akcie musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Emisní kurs upisované Nové akcie bude splacen peněžitým vkladem, a to:(i) formou vzájemného započtení pohledávky Společnosti za Určeným zájemcem z titulu splacení emisního kursu akcií ve výši 213 301 441,73 Kč (dále jen "Pohledávka Společnosti") a pohledávky, které má Určený zájemce za Společností z tituly Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 26. března 2010 uzavřené mezi společností CANARICUS SERVICES LIMITED a Určeným zájemce, včetně dodatků (dále jen "Pohledávka Určeného zájemce"). Jediný akcionář vyslovuje souhlas s výše uvedeným započtením. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2003 - 22. prosince 2003 : 7) Upisovatel je povinen splatit nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií 100 % emisního kursu upsaných akcií; uzavřením smlouvy o započtení pohledávek je emisní kur... s upsaných akcií splacení do výše započtených pohledávek, včetně jejich příslušenství. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2003 - 22. prosince 2003 : 6) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti I.EPIC HOLDING, a.s. včetně jejich příslušenství vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. J... ediný akcionář vyslovuje souhlas se započtením těchto peněžitých pohledávek společnosti I.EPIC HOLDING, a.s. vůči společnosti e-Media, a.s. v celkové výši 205,103.160,- Kč s příslušenstvím:- pohledávky ve výši 130,971.360,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2002 a vzniklé na základě dohody o privativní novaci uzavřené dne 15. června 2002 dle ustanovení § 570 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku mezi společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako věřitelem a společností e-Media, a.s. jako dlužníkem,- pohledávky ve výši 10,000.000,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2002 a vzniklé na základě poskytnutí úvěru dne 26. dubna 2002 podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 26. dubna 2002 mezi společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako věřitelem a společností e-Media, a.s. jako dlužníkem,- pohledávky ve výši 5,000.000,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2002 a vzniklé na základě poskytnutí úvěru dne 10. května 2002 podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 10. května 2002 mezi společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako věřitelem a společností e-Media, a.s. jako dlužníkem,- pohledávky ve výši 15,000.000,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2002 a vzniklé na základě poskytnutí úvěru dne 20. května 2002 podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 20. května 2002 mezi společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako věřitelem a společností e-Media, a.s. jako dlužníkem,- pohledávky ve výši 9,500.000,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2002 a vzniklé na základě poskytnutí úvěru dne 27. května 2002 podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 27. května 2002 mezi společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako věřitelem a společností e-Media, a.s. jako dlužníkem,- pohledávky ve výši 6,210.000,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2003 a vzniklé na základě poskytnutí úvěru dne 29. května 2002 podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 29. května 2002 mezi společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako věřitelem a společností e-Media, a.s. jako dlužníkem,- pohledávky ve výši 15,000.000,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2003 a vzniklé na základě poskytnutí úvěru dne 9. srpna 2002 podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 9. srpna 2002 mezi společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako věřitelem a společností e-Media, a.s. jako dlužníkem,- pohledávky ve výši 1,409.800,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2003 a vzniklé na základě poskytnutí úvěru dne 22. listopadu 2002 podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 22. listopadu 2002 mezi společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako věřitelem a společností e-Media, a.s. jako dlužníkem,- pohledávky ve výši 2,012.000,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2003 a vzniklé na základě poskytnutí úvěru dne 17. prosince 2002 podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 17. prosince 2002 mezi společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako věřitelem a společností e-Media, a.s. jako dlužníkem,- pohledávky ve výši 5,000.000,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2002 a vzniklé na základě poskytnutí úvěru dne 15. března 2002 podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 15. března 2002 mezi společností II.EPIC HOLDING, a.s., IČ: 49 24 17 70, se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ: 110 00 jako věřitelem a společností e-Media, a.s. jako dlužníkem a na společnost I.EPIC HOLDING, a.s. postoupené na základě dohody o postoupení pohledávky uzavřené dne 30. listopadu 2002 mezi společností II.EPIC HOLDING, a.s. jako postupitelem a společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako postupníkem,- pohledávky ve výši 5,000.000,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2002 a vzniklé na základě poskytnutí úvěru dne 26. března 2002 podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 26. března 2002 mezi společností II.EPIC HOLDING, a.s., IČ: 49 24 17 70, se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ: 110 00 jako věřitelem a společností e-Media, a.s. jako dlužníkem a na společnost I.EPIC HOLDING, a.s. postoupené na základě dohody o postoupení pohledávky uzavřené dne 30. listopadu 2002 mezi společností II.EPIC HOLDING, a.s. jako postupitelem a společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako postupníkem,Společnost je povinna doručit návrh smlouvy o započtení společnosti I.EPIC HOLDING, a.s. do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení pak musí být uzavřena nejpozději do 14 dnů ode dne doručení jejího návrhu společnosti I.EPIC HOLDING, a.s. a to v sídle společnosti na adrese Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ: 110 00. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2003 - 22. prosince 2003 : 5) Akcie budou nabínuty společnosti I.EPIC HOLDING, a.s. doručením písemné nabídky a návrhu smlouvy o upsání akcií do 10 dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí... jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost I.EPIC HOLDING, a.s. bude oprávněna upsat nové akcie společnosti ve smlouvě o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné nabídky a návrhu smlouvy o upsání akcií, a to v sídle společnosti na adrese Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ: 110 00 v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2003 - 22. prosince 2003 : 4) Veškeré nově upisované akcie se upisují s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře; akcie budou nabídnuty k upsání společnosti I.EPIC HOLDING, a.s. Akcie neboudou nabítn... uty k úpisu jiným zájemcům. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2003 - 22. prosince 2003 : 3) Dle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku se vylučuje přednostní právo jediného akcionáře ve prospěch společnosti I.EPIC HOLDING, a.s. IČ: 45244448 se sídlem Praha 1, Karlovo nám.... 24, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 1210 (dále jako "I.EPIC HOLDING, a.s."), z důvodu podstatného oddlužení a zlepšení úvěrové zatíženosti společnosti e-Media, a.s., čímž dojde k zlepšení její ekonomické vyrovnanosti a zlepšení pozice ve vztahu k získání peněžních prostředků z případných úvěrů a půjček, kteréžto tvrzení se dokládá písemnou zprávou představenstva ve smyslu ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2003 - 22. prosince 2003 : 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 200 kusů kmenových, listinných akcií společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč; v případě upisování... nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bude základní kapitál zvýšen upsáním dalších 30 kusů kmenových, listinných akcií společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč. Nově upsané akcie nebudou registrované. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba, a počet zůstávají nezměněny. zobrazit více skrýt více
 • 5. listopadu 2003 - 22. prosince 2003 : Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení ekonomické stability společnosti e-Media, a.s., podpory rozvoje podnikatelské činnosti společnosti.1) Základní kapitál společnosti e... -Media, a.s. se zvyšuje o částku 200,000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionů korun českých) z částky 140,000.000,- Kč (slovy: jednostočtyřicetmilionů korun českých) na částku 340,000.000,- Kč (slovy: třistačtyčicetmilionů korun českých); připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, avšak nejvýše o dalších 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) do konečné výše základního kapitálu 370,000.000,- Kč (slovy: třistasedmdesátmilionů korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti e-Media, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 7. června 2002 - 5. listopadu 2003 : Jediný akcionář, společnost I. EPIC HOLDING, a.s., se sídlemPraha 1, Karlovo nám. 24, PSČ 110 00, identifikační číslo 45 2444 48, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským sou... dem vPraze v oddílu B, vložka 1210, rozhodl o zvýšení základníhokapitálu společnosti z dosavdadní výše 140.000.000,-Kč (tj.jedno sto čtyřicet milionů korun čeksých) o částku460.000.000,-Kč (tj. čtyři sta šedesát milionů korun českých) nacelkovou částku 600.000.000,-Kč (tj. šest set milionů korunčeských) úpisem všech nových akcií ke zvýšení základníhokapitálu s využitím přednostního práva jediného akcionáře kupisování akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitáluspolečnosti a jejich splacením peněžitým vkladem. Upisování nadtuto částku se nepřipouští. Emsiní kurs dříve upsaných akcií je zcela a beze zbytku splacen. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílenístability a finanční situace společnosti. Celý rozsah zvýšení základního kapitálu ve výši 460.000.000,-Kč(tj. čtyři sta šedesát milionů korun českých) bude provedenupsáním nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jakokmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, v počtu460 (tj. čtyři sta šedesáti) kusů, v nominální hodnotě každéakcie 1.000.000,-Kč (tj. jeden milion korun českých) a nebudou snimi spojena žádná zvláštní práva. S nově emitovanými akciemibudou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými.Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávajínezměněny. Jediný akcionář, tj. I. EPIC HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1,Karlovo nám. 24, identifikační číslo 45 24 44 48, upíše všechnyakcie s využitím svého přednostního práva na úpis nových akcií vrozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti v souladus ustanovením § 20a Obchodního zákoníku ve smlouvě o upsáníakcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení § 205odst. 3 Obchodního zákoníku, a to ve lhůtě 14 (tj. čtrnácti) dnůode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, vsídle společnosti v Praze 1, Karlovo nám. 24, v pracovní dny, vdobě od 9.00 hod. do 16.00 hod. Připadne-li poslední den lhůtyna den pracovního klidu nebo volna, bude možné upsat akcie ještěnásledující pracovní den. Představenstvo společnosti je povinnodoručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinémuakcionáři do 14 (tj. čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesenío zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základníhokapitálu činí 1.000.000,- Kč (tj. jeden milion korun českých)za každou akcii. V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm.j) Obchodníhozákoníku - zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších právníchpředpisů, se připouští možnost splacení části emisního kursunových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu,započtením peněžitých pohledávek jediného akcionáře vůčispolečnosti e-Media, a.s. v jejich nominální hodnotě protipohledávce společnosti e-Media, a.s. na splacení části emisníhokursu, do výše, do které se vzájemně kryjí. Jediný akcionář akciové společnosti e-Media, a.s., se sídlemPraha 1, Karlovo nám. 24, identifikační číslo 26 19 14 66, a toakciová společnost I. EPIC HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1,Karlovo nám. 24, identifikační číslo 45 24 44 48, z důvodůposílení stability a zlepšení finanční situace společnosti,vyslovuje svůj souhlas se započtením peněžitých pohledávekjediného akcionáře v jejich nominální hodnotě vůči společnostie-Media, a.s. proti pohledávce společnosti e-Media,a.s. nasplacení části emisního kursu, do výše, do které se vzájemněkryjí. Jedná se o tyto pohledávky: Pohledávku akcionáře I.EPIC HOLDING,a.s., se sídlem Praha 1,Karlovo nám. 24, identifikační číslo 45 24 44 48, ve výši97.500.000,-Kč, v její nominální hodnotě, z titulu Smlouvy oúvěru ze dne 05.10.2001, uzavřené mezi akciovou společnostíI.EPIC HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24,identifiakční číslo 45 24 44 48, jako věřitelem na straně jednéa akciovou společností e-Media,a.s., se sídlem Praha 1, Karlovonám. 24, identifikační číslo 26 19 14 66, jako dlužníkem nastraně druhé. Pohledávku akcionáře I.EPIC HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1,Karlovo nám. 24, identifikační číslo 45 24 44 48, ve výši50.000.000,-Kč, v její nominální hodnotě, z titulu Smlouvy oúvěru ze dne 11.10.2001, uzavřené mezi akciovou společnostíI.EPIC HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24,identifikační číslo 45 24 44 48, jako věřitelem na straně jednéa akciovou společností e-Media, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovonám. 24, identifikační číslo 26 19 14 66, jako dlužníkem nastraně druhé. S ohledem na to, že část emisního kursu akcií emitovaných nazvýšení základního kapitálu bude splacena započtením peněžitýchpohledávek jediného akcionáře vůči společnosti e-Mdia,a.s., vjejich nominální hodnotě, proti pohledávce společnosti e-Media,na splacení části emisního kursu akcií emitovaných na zvýšenízákladního kapitálu do výše, do které se vzájemně kryjí, stanovíse tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Představenstvo společnosti e-Media, a.s. je povinno doručitnávrh smlouvy o započtení jedinému akcionáři, tj. akciovéspolečnosti I.EPIC HOLDING, a.s., do 14 (tj. čtrnácti) dnů odedne uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení pakmusí být uzavřena nejpozději do 14 (tj. čtrnácti) dnů ode dnedoručení jejího návrhu jedinému akcionáři, a to v sídlespolečnosti e-Media,a.s., tj. v Praze 1, Karlovo nám. 24.Uzavřením smlouvy o započtení mezi společností a upisovatelembude emisní kurs splacen do výše, do které pohledávky vzájemněkryjí. Jediný akcionář, tj. akciová společnost I.EPIC HOLDING, a.s.,jako upisovatel, splatí emisní kurs akcií, které upíše nazákladě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu sustanovením § 204 odst. 2) Obchodního zákoníku, takto: Částku ve výši 147.500.000,-Kč (tj. jedno sto čtyřicet sedmmilionů pět set tisíc korun českých), tj. 32,06% jmenovitéhodnoty upsaných akcií, splatí jediný akcionář jako upisovateldnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností aupisovatelem, jak shora uvedeno. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií, tedy částku vevýši 312.500.000,-Kč (tj. tři sta dvanáct milionů pět set tisíckorun českých), tj. 67,9% jmenovité hodnoty upsaných akcií,splatí upisovatel do jednoho roku ode dne upsání akcií na účetčíslo 1022710001001/5000, vedený u CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA,a.s., který za tím účelem otevře společnost na svoji firmu. Upisování akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady společnosti e-Media,a.s.bude zapsáno v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 30. dubna 2001 - 23. července 2001 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, žezákladní kapitál společnosti v dosavadní výši 30.000.000,- Kč(slovy: třicet milionů korun českých) se zvyšuje o částk... u110.000.000,- Kč (slovy: jedno sto deset milionů korun českých)na částku 140.000.000,- Kč (jedno sto čtyřicet milionů korunčeských), a to peněžitým vkladem s využitím přednostního právajediného akcionáře, s tím, že upsání nad tuto částku senepřipouští. Emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela a bezezbytku splacen.Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení stability afinanční situace společnosti a realizace nových projektů. Celýrozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši110.000.000,- Kč (slovy: jedno sto deset milionů korun českých)bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitoványv listinné podobě v počtu 110 (slovy: jedno sto deseti) kusů,jako kmenové akcie v nominální hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých), na majitele a nebudou s nimi spojenažádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma,podoba a počet zůstávají nezměněny.Jediný akcionář upíše všechny akcie ve smlouvě o upsání akcií,která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení § 205 odst.3obchodního zákoníku a to ve lhůtě 14 (tj. čtrnáct) dnů ode dnedoručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavřenísmlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do 14 (tj. čtrnácti)dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základníhokapitálu činí 120.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet milionůkorun českých). Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotouvšech nově upsaných akcií tvoří emisní ážio. Emisní kurzupsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionář,s využitím přednostního práva tohoto jediného akcionáře.Upisovatel splatí 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnotyupsaných akcií a emisní ážio při úpisu ve lhůtě, stanovené vesmlouvě o úpisu akcií, a to na účet společnosti e-Media, a.s.,číslo účtu 100271000/5000, vedený u CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA,a.s. a zbývající část, tj. 70% (slovy: sedmdesát procent)jmenovité hodnoty upsaných akcií splatí upisovat do jednoho rokuode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů