Trendy

568 479 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-46 154 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

135 168 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

8.8.2000 - 30.6.2013 Praha 3, Koněvova ul. 41-43, PSČ 13000

26192331

DIČ

Není plátce DPH

6.9.2000 - 30.6.2013

CZ26192331

Datum vzniku

8. srpna 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. června 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. června 2013

Historické názvy

8.8.2000 - 30.6.2013

GASTROSTELLA GROUP a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6671

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

28.8.2002 - 30.6.2013

5 000 000 Kč

8.8.2000 - 28.8.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Historické provozovny

1.3.2003 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Papírenská 199/6, 160 00, Praha - Bubeneč

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. června 2013 - 30. června 2013 : Společnost GASTROSTELLA GROUP a.s. se sídlem Praha 3, Koněvova ul. 41-43, PSČ 130 00, identifikační číslo 261 92 331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,... oddíl B, vložka 6671, se vymazává ke dni 30.6.2013 z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu podnikatele z obchodního rejstříku je jeho zánik bez likvidace v důsledku fúze sloučením se společností Bidvest Czech Republic s.r. o, se sídlem Kralupy nad Vltavou, V Růžovém údolí 553, PSČ 278 01, IČ 282 34 642, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134253, jako společnost nástupnickou, na níž přešlo jmění zanikající společnosti včetně všech práv a povinností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více
  • 1. října 2009 - 30. června 2013 : Na společnost GASTROSTELLA GROUP a.s. se sídlem Praha 3, Koněvova ul. 41-43, PSČ 130 00, identifikační číslo 261 92 331, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pr... aze, oddíl B, vložka 6671, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů společností zanikajících fúzí bez likvidace, a to: NOWACO C+C Praha s.r.o. se sídlem Praha 7, Tusarova 1548, PSČ 170 00, identifikační číslo 654 16 678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45187, Gastrostella s.r.o. se sídlem Plzeň, Plovární 2548/37, PSČ 301 00, identifikační číslo 252 15 558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9356 a Gastrostella C&C s.r.o. se sídlem Brno 2, Masná 9, PSČ 602 00, identifikační číslo 255 78 201, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34819. zobrazit více skrýt více
  • 3. května 2002 - 9. června 2004 : Valná hromada rozhodla takto: zvyšuje základní kapitál o částku4,000.000,- Kč (slovy čtyři miliony korun českých) na celkovouvýši 5,000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých). ... Upisovánískcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisovánískcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 4.000 kusů novýchkmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie1.000,- Kč.1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu jekapitálové posílení společnosti o finanční prostředky sloužící kdalšímu rozvoji společnosti.2. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsahzvýšení:Základní kapitál se zvyšuje o částku 4,000.000,- Kč (slovy čtyřimiliony korun českých) na celkovou výši 5,000.000,- Kč (slovypět milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku senepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:počet: 4000jemnovitá hodnota: 1.000.- Kčdruh: kmenovéforma: ma jménopodoba: listinnéVšechny nově emitované akcie nebudou registrované a budou upsánystávajícími akcionářina základě dohody podle ust. § 205obchodního zákoníku s emisním kurzem, který je roven nominálníhodnotě akcie 1.000,- Kč.4. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií:Místo: sídlo společnosti 130 00 Praha 3, Koněvova 41-43Lhůta pro upsání nových akcií činí šedesát dnů a začne běžetnásledující den po nabytí právní moci usnesení rejstříkovéhosoudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámípředstavenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven prosvolání valné hromady tedy písemně doporučeným dopisem tak, žepříslušný přípis zašle všem akcionářům bez zbytečného odkladu naadresu jejich sídla nebo bydliště podle seznamu akcionářů.Doba: v pracovní dny od 9.00 hod. do 11. hod.Emisní kurs: 1.000,- Kč5. Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinensplatit emisní kurs upsaných akcií:-30% emisního kursu musí býtpřipsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímtoúčelem společnost otevřela, vedený u Komerční banky, a.s. čísloúčtu 19-3150990277/0100 do třiceti dnů od upsání akcií, zbytekemisního kursu upsaných akcií pak musí být na uvedený účetpřipsán nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů