Trendy

2 682 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-4 849 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

7 220 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 27.10.2016 Domažlická 1256/1, Žižkov, 130 00 Praha 3

Historické adresy

10.7.2012 - 27.10.2016 Praha 2 - Vinohrady, U Kanálky 1359/4, PSČ 12000
9.8.2000 - 10.7.2012 Praha 6, Na pískách 71, PSČ 16000

26192497

DIČ

od 21.8.2000

CZ26192497

Datum vzniku

9. srpna 2000

Datová schránka

vs7e3qu

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6676

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.8.2015

22 222 200 Kč

Historické jmění

18.9.2012 - 13.8.2015

2 020 200 Kč

9.8.2000 - 18.9.2012

155 400 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

152886875 / 0600

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 8. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 8. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 8. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 18. září 2012 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 25.7.2012 o snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada části ztráty společnosti vykázané na účtu neuhrazené z Valná hromada společnosti rozhodla dne 25.7.2012 o snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada části ztráty společnosti vykázané na účtu neuhrazené z...tráty minulých let, jejíž výše činí 153.379.800,- Kč. Částka snížení základního kapitálu bude zaúčtována v rámci vlastního kapitálu z účtu 411 01 - Základní kapitál na účet 429 01- Neuhrazené ztráty minulých let, čímž dojde k úhradě části této ztráty. Základní kapitál se snižuje z částky 155.400.000,- Kč o částku 153.379.800,- Kč na částku 2.020.200,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie, bude snížení základního kapitálu provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že současná jmenovitá hodnota každé akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, bude snížena na jmenovitou hodnotu 1.300,-Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno u akcií na jméno v listinné podobě vyznačením jejich snížené jmenovité hodnoty. Lhůta k předložení dosavadních listinných akcií o jmenovité hodnostě 100.000,- Kč za účelem vyznačení jejich snížené jmenovité hodnoty a uvedení do souladu s rozhodnutím valné hromady činí 30 dnů ode dne, kdy akcionáři obdrží výzvu představenstva k předložení akcií za účelem vyznačení snížené jmenovité hodnoty. Tuto výzvu představenstvo učiní způsobem pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. června 2015 - 13. srpna 2015 : Valná hromada společnosti MANETECH, a.s., přijala dne 22.5.2015 usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v následujícím znění: Základní kapitál MANETECH, a.s. (dále rovně... ž jako Společnost) se zvyšuje z částky 2,020.200,- CZK (dva miliony dvacet tisíc dvě stě korun českých) na částku 22,222.200,- CZK (dvacet dva milionů dvě stě dvacet dva tisíc dvě stě korun českých), tj. o 20,202.000,- CZK (dvacet milionů dvě stě dva tisíc korun českých), s tím, že upisování nad ani pod uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Předmětem úpisu bude 15.540 ks (patnáct tisíc pět set čtyřicet kusů) kmenových listinných akcií na jméno o nominální hodnotě 1.300,- CZK (jeden tisíc tři sta korun českých) každé z nich (dále jen Nové akcie); emisní kurz 1 ks (jednoho kusu) Nové akcie s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva se rovná jmenovité hodnotě 1 (jedné) Nové akcie, tj. částce ve výši 1.300,- CZK (jeden tisíc tři sta korun českých). Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Praha 2 - Vinohrady, U Kanálky 1359/4, PSČ 12000.Lhůta pro vykonání přednostního úpisu činí 15 (patnáct) dní a počíná běžet následující den po dni, kdy představenstvo oznámí akcionáři formou písemného oznámení zaslaného na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů informaci o podmínkách výkonu přednostního práva akcionáře na upsání Nových akcií (dále jen Informace o přednostním právu). Představenstvo je povinno zaslat akcionářům Informaci o přednostním právu nejpozději do 10ti (deseti) dnů od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo bude možné vykonat ve výše uvedené lhůtě vždy v pracovní dny od 10:00 (deseti hodin) do 15:00 (patnácti hodin). Na jednu dosavadní kmenovou listinnou akcii na jméno emitovanou Společností o jmenovité hodnotě 1.300,- CZK (jeden tisíc tři sta korun českých) lze upsat 10 ks (deset kusů) Nových akcií o jmenovité hodnotě 1.300,- CZK (jeden tisíc tři sta korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurz upsaných Nových akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 15-ti (patnácti) dnů ode dne upsání těchto akcií, a to na zvláštní účet vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 číslo účtu 270352612/0300. V souladu se stanovami společnosti nemají stávající akcionáři právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný ze stávajících akcionářů. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva úpisu, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost FPK Group Limited, reg.č. C54369, se sídlem Office 2, Suite 2, The Penthouse, Capital Business Centre, Entrance C, Triq taz-Zwejt, San Gwann SGN 3000, Maltská republika (dále jen FPK), a to na základě smlouvy o upsání Nových akcií neupsaných s využitím přednostního práva úpisu. Lhůta pro upisování Nových akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva úpisu, bude činit 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií FPK a doručení oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis těchto akcií. Vyslovuje se souhlas se započtením pohledávky Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií upsaných FPK vůči pohledávce FPK za Společností vyplývající z rámcové smlouvy o úvěru uzavřené mezi FPK jako věřitelem a Společností jako dlužníkem dne 11. 6. 2014 v celkové výši 20,202.000 CZK (dvacet milionů dvě stě dva tisíc korun českých), jejíž existence, její řádné vedení v účetnictví Společnosti a způsobilost k započtení bude ověřena příslušnou zprávou auditora. Emisní kurs všech Nových akcií upsaných FPK bude splacen započtením pohledávky FPK vůči Společnosti na základě uzavření dohody o započtení pohledávek mezi Společností a FPK, a to nejpozději do 15-ti (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi Společností a FPK. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů