Trendy

80 251 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

9 218 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

336 115 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.3.2013 Mistrovská 597/29, Malešice, 108 00 Praha 10

Historické adresy

1.6.2010 - 5.3.2013 Praha 10 - Malešice, Janderova 33/292, PSČ 10800
19.7.2007 - 1.6.2010 Praha 10 - Vršovice, U seřadiště 65/7, PSČ 10100
21.8.2000 - 19.7.2007 Praha 1, Rybná 15, PSČ 11000

26194783

DIČ

od 1.10.2000

CZ26194783

Datum vzniku

21. srpna 2000

Datová schránka

hd8cr4p

Historické názvy

16.11.2010 - 31.7.2013

Pantel International CZ s.r.o.

25.8.2008 - 16.11.2010

Invitel International CZ s.r.o.

3.4.2006 - 25.8.2008

MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ s.r.o.

20.1.2006 - 3.4.2006

MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS s.r.o.

21.8.2000 - 20.1.2006

MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6686

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 18.10.2005

167 357 300 Kč

Historické jmění

8.4.2005 - 18.10.2005

146 817 600 Kč

10.12.2003 - 8.4.2005

50 000 000 Kč

21.8.2000 - 10.12.2003

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 14.3.2015

CZ2555000000005012008096

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 23. dubna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 20. ledna 2006 : MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS s.r.o. změnila právní formu tak, že z akciové společnosti se stala společností s ručením omezeným.

Historické ostatní skutečnosti

  • 20. ledna 2006 - 20. ledna 2006 : Obchodní společnost MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ a.s. změnila právní formu na společnost s ručením omezeným a z toho důvodu byl její zápis převeden do oddílu C, vložky číslo 111... 740. zobrazit více skrýt více
  • 3. dubna 2002 - 20. ledna 2006 : Jediným akcionářem společnosti je Memorex Telex CommunicationsAG, se sídlem Rakouská republika, politická obec Vösendorf,obchodní adresa Ortsstrasse 24, 2331 Vösendorf
  • 30. března 2005 - 8. dubna 2005 : Memorex Telex Communication AG zastoupená účastníkem rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o 96,817.600,- Kč (slovy devadesátšestmilionůosmsetsedmnácttisícšestset kor... un českých) na celkou částku 146, 817.600,- Kč (slovy jednostočtyřicetmilionůosmsetsedmnácttisícšestset korun českých), a to peněžitým vkladem - započtením části peněžité pohledávky ve výši 96,817.613,53 Kč, vzniklé na základě smlouvy o půjčce z 3.9.2002, kterou jediný akcionář poskytl společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s. částku ve výši 5,330.412,89 EUR, a tato půjčka je splatná nejpozději do 31.3.2011 s tím, že jediný akcionář výslovně souhlasil s uhrazením dluhu před tímto dohodnutým datem splatnosti. Memorex Telex Communications AG zastoupená účastníkem tuto pohledávku schvaluje co do její existence i výše.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zvýšení základního kapitálu se provede bez veřejné nabídky upsáním 96 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), 8 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých) a 176 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy jednosto korun českých). Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojená všechna práva podle stanov. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové oddlužení společnosti a tím její posílení společnosti na trhu, další ekonomický rozvoj společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti.Výše navrhovaného emisního kurzu odpovídá účelu důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností započtení pohledávky jediného akcionáře proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu akcií.Memorex Telex Communacations AG zastoupená účastníkem prohlašuje, že využívá svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti.Memorex Telex Communications AG zastoupená účastníkem dále rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu § 163 ost. 3 obch. zák., aby tato shora popsaná pohledávka v určené výši 96,817.613,53 Kč byla započtena proti pohledávce společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s. za ním na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií.Memorex Telex Communications AG zastoupená účastníkem rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady, že všechny akcie budou upsány jím ve smlouvě o upsáí akcií, kterou uzavře společnost s ním.Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 obch. zák., tedy zejména určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných akcionářem - upisovatelem, výše emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení.Návrh smlouvy o upsání akcií připraví společnost, která návrh této smlouvy odešle doporučeným dopisem na adresu sídla upisovatele, přičemž v tomto návrhu stanoví, že den doručení je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií.Místem upisování bude sídlo společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s., Praha 1, Rybná 15.Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření mlouvy o upsání akcií musí být akcionáři doručen do 60 dnů ode právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a jediným akcionářem jsou stanovena takto:Písemný návrh dohody o započtení peněžité pohledávky společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu akcií proti pohledávce akcionáře vůči společnosti v určené výši vyhotoví společnost ve lhůtě 14 dnů ode dne upsání akcií jediným akcionářem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií.Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí jediného akcionáře a uvedení rejstříkového soudu. V dohodě budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií.Výše uvedenou dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka akcionáře vůči společnosti na splacení emisního kursu upsaných 96 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), 8 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých) a 176 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kš (slovy jednosto korun českých), a to proti pohledávce z titulu smlouvy o půjčce ze dne 3.9.2002, jak je popsána shora.Návrh dohody o vzájemném započtení pohledávek, podepsaný statutárním zástupcem společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s. bude ve výše určené lhůtě 14 dnů zaslán doporučeně na adresu sídla jediného akcionáře.Pro uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek se stanoví lhůta shodná ve výši tří měsíců, která počne běžet den následující po doručení návrhu dohody.Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny, přičemž musí být vždy uzavřena před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 17. září 2003 - 10. prosince 2003 : Dne 25.7.2003 jediný akcionář rozhodl o tomto zvýšení základního kapitálu:Důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení kapitálového potenciálu společnosti za účelem dalších inves... tic společnosti.Základní kapitál se zvyšuje o částku 49,000.000,- Kč, slovy čtyřicetdevět miliónů korun českých, tedy ze zcela splacené částky 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, na částku 50,000.000,- Kč, slovy padesát miliónů korun českých. Upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs je splácen peněžitým vkladem.Celkem bude upisováno 490.000 kusů, slovy čtyřistadevadesát tisíc kusů, nových kmenových akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, slovy jednosto korun českých.Jelikož se jediný akcionář vzdal před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to společnosti Memorex Telex Communications AG, se sídelm v Republice Rakousko, v politické obci Vösendorf, s obchodní adresou Ortsstrasse 24, 2331 Vösendorf, tedy celkem bude tomuto zájemci nabídnuto k upsání 490.000,- Kč, slovy čtyřistadevadesát tisíc kusů, nových kmenových akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, slovy jednosto korun českých.Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem a společností MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s. je sídlo společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s., tedy Praha 1, Rybná 15, PSČ 110 00.Lhůta pro upsání nových akcií určitým zájemcem, a to společností Memorex Telex Communications AG, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí třicet dnů a počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení představenstva o počátku běhu lhůty k upsání akcií tomuto určitému zájemci. Představenstvo je povinno odeslat určitému zájemci, a to společnosti Memorex Telex Communications AG, toto písemné oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií do čtrnácti dnů ode dne pravomocného zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Určitému zájemci, a to společnosti Memorex Telex Communications AG, budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání za emisní kurz shodný se jmenovitou hodnotou každé akcie, tedy za emisní kurs 100,- Kč, slovy jednosto korun českých, za jednu novou akcii, tedy za celkový emisní kurs všech nových akcií 49,000.000,- Kč, slovy čtyřicetdevět miliónů korun českých, když emisní ážio je nulové.Při tomto zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení peněžité pohledávky, kterou má určitý zájemce, a to společnost Memorex Telex Communications AG, vůči obchodní společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií určitým zájemcem, a to společností Memorex Telex Communications AG.Jedná se o část pohledávky, kterou má určitý zájemce, a to společnost Memorex Telex Communications AG vůči obchodní společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s., na základě smlouvy o půjčce mezi těmito společnostmi, podepsané 3.9.2002 a 19.9.2002, kterou společnost Memorex Telex Communications AG zapůjčila obchodní společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s. celkem 5,330.412,89 EUR (slovy pět miliónů třistatřicet tisíc čtyřistadvanáct celých osmdesátdevět EUR). Při tomto započtení se z této pohledávky použije k započtení část ve výši 49,000.000,- Kč, slovy čt yřicetdevět miliónů korun českých).Důvodem započtení je vyrovnání vzájemných pohledávek mezi společností MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s. a společností Memorex Telex Communications AG.Celý emisní kurs nových upsaných akcií bude splacen výhradně započtením této pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií určitým zájemcem.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou tato:Lhůta pro splacení celého emisního kursu všech nových upsaných akcií určitým zájemcem, a to společností Memorex Telex Communications AG, tedy lhůta pro uzavření smlouvy mezi společností MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s. a určitým zájemcem - společností Memorex Telex Communications AG o započtení výše uvedené peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií tímto určitým zájemcem, činí devadesát dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií.Společnost MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ, a.s. do čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií určitým zájemcem doručí určitému zájemci, a to společnosti Memorex Telex Communications AG písemný návrh smlouvy o započtení, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáníím tomuto určitému zájemci oproti podpisu, ve kterém uvede, že tento návrh může určitý zájemce akceptovat ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jeho doručení, anebo v této lhůtě doručit společnosti MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ,a.s. se společností Memorex Telex Communications AG do jednání,jehož účelem bude odstranění případných sporných ustanovení smlouvy o započtení, vedoucí ke zdárnému uzavření této smlouvy. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů