Trendy

17 939 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

1 666 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

79 763 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Adresa

od 21.11.2013Na Golfu 1003, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou

Historické adresy

23.6.2003 - 21.11.2013Benátky nad Jizerou, Na Golfu 1003, PSČ 29471
10.10.2001 - 23.6.2003Praha 1, Anežská 10, čp. 986, PSČ 11000
4.9.2000 - 10.10.2001Praha 1, Václavské nám. 15/835

Historické adresy z obchodního rejstříku

4.2.2002 - 10.1.2005Anežská 10/986, 110 00 Praha

26197944

DIČ

od 14.11.2001

CZ26197944

Datum vzniku

4. září 2000

Datová schránka

x9xf2p5

Historické názvy

4.9.2000 - 10.10.2001

V.I.B.A., a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6712

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.11.2013

23 400 000 Kč

Historické jmění

16.12.2008 - 7.11.2013

80 000 000 Kč

16.7.2003 - 16.12.2008

34 700 000 Kč

12.5.2003 - 16.7.2003

23 400 000 Kč

4.9.2000 - 12.5.2003

1 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

166927826 / 0300

Provozovny

od 5.6.2006

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 294 71, Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou I

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 17. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 17. července 2014 : Počet členů správní rady: 3
 • 17. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 7. listopadu 2013 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 25.10.2013 o snížení základního kapitálu společnosti o částku 56.600.000,-Kč na novou částku základního kapitálu 23.400.000,-Kč, a to za úče Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 25.10.2013 o snížení základního kapitálu společnosti o částku 56.600.000,-Kč na novou částku základního kapitálu 23.400.000,-Kč, a to za úče...lem úhrady ztráty společnosti s tím, že částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude zcela použita na úhradu ztráty společnosti. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 26. listopadu 2008 - 16. prosince 2008 : 1) Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti RESORT PARADISE, a.s. takto:(a) Emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.(b) Základní kapitál... obchodní společnosti RESORT PARADISE, a.s. (dále jen ?Společnost?) se zvyšuje o částku 45,300.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta tisíc korun českých) ze stávající částky 34,700.000,-- Kč (slovy: třicet čtyři miliony sedm set tisíc korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu Společnosti 80,000.000,-- Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.(c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 203 a násl. obchodního zákoníku, upsáním nových akcií ? 453 ks (slovy: čtyři sta padesát tři kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě, jejichž úpisem bude realizováno zvýšení základního kapitálu v částce 45,300.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta tisíc korun českých). Všech 453 ks (slovy čtyři sta padesát tři kusů) nových kmenových akcií bude nabídnuto k upsání jedinému akcionáři Společnosti, a to společnosti Majetkový Holding, a.s., IČ: 358 23 364, se sídlem Prievozská 2/A, Bratislava 821 09, Slovenská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 2846/B (dále jen ?Jediný akcionář?).(d) Úpis nových 453 ks (slovy čtyři sta padesát tři kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě, bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi Společností a Jediným akcionářem, kdy Jediný akcionář upíše 453 ks (slovy čtyři sta padesát tři kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě.(e) Místem pro upisování akcií bude sídlo Společnosti v Benátkách nad Jizerou, Na Golfu 1003, PSČ 294 71.(f) Lhůta pro upisování všech nových akcií činí v souladu s § 203 odst. 4 obchodního zákoníku 1 (slovy jeden) měsíc s tím, že tato lhůta začne běžet dnem následujícím po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude Jedinému akcionáři oznámen písemně, spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upisování akcií, doručeným na adresu jeho sídla nebo doručeným osobně, přičemž představenstvo Společnosti je povinno takový návrh smlouvy o upsání akcií zaslat Jedinému akcionáři bezprostředně poté, co byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o úpisu akcií Jediným akcionářem je 2 (slovy dva) týdny od jeho doručení. V případě, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, považuje se upisování akcií za neúčinné.(g) Emisní kurs každé nové upisované akcie činí 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek Jediného akcionáře za Společností proti pohledávce Společnosti za Jediným akcionářem na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií.(h) Nebudou-li nové akcie účinně upsány, jak stanoveno tímto rozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ust. § 167 obchodního zákoníku v platném znění.-(i) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Jediného akcionáře, jako věřitele za Společností, jako dlužníkovi které má Jediný akcionář vůči Společnosti na základě poskytnutých půjček podle Smlouvy o půjčce ze dne 08.12.2004, ve znění jejího dodatku ze dne 13.12.2006, Smlouvy o půjčce ze dne 16.09.2005, ve znění jejího dodatku ze dne 13.12.2006, Smlouvy o půjčce ze dne 29.09.2005, ve znění jejího dodatku ze dne 13.12.2006, Smlouvy o půjčce ze dne 07.04.2006 a Smlouvy o půjčce ze dne 21.11.2006 a to v části odpovídající ke dni tohoto rozhodnutí celkové částce ve výši 45,300.000,--Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta tisíc korun českých) proti pohledávce Společnosti za Jediným akcionářem na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením. Schvalují se pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení tak, že dohoda o započtení pohledávek Jediného akcionáře za Společností v celkové výši 45,300.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta tisíc korun českých), proti pohledávce Společnosti za Jediným akcionářem ve výši 45,300.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta tisíc korun českých) na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií bude uzavřena ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, t.j. ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení však musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.2) Jediný akcionář prohlásil, že specifikace započítávaných pohledávek je tato:(a) část peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 08.12.2004 uzavřené mezi společností DKF, holding, a.s., IČ: 601 94 031, se sídlem Praha 1, Anežská 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2421 (dále jen ?DKF, holding, a.s.?) jako věřitelem a Společností jako dlužníkem o poskytnutí půjčky ve výši 35,500.000,-- Kč (slovy: třicet pět milionů pět set tisíc korun českých), ve znění jejího dodatku ze dne 13.12.2006, když celá tato pohledávka byla dne 27.9.2005 postoupena společností DKF, holding, a.s. na Jediného akcionáře, a to část, která ke dni přijetí tohoto rozhodnutí činí 38,422.258,48 Kč (slovy: třicet osm milionů čtyři sta dvacet dva tisíc dvě stě padesát osm korun českých a čtyřicet osm haléřů);(b) část peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 16.09.2005 uzavřené mezi společností DKF, holding, a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem o poskytnutí půjčky ve výši 1,500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), ve znění jejího dodatku ze dne 13.12.2006, když celá tato pohledávka byla dne 27.9.2005 postoupena společností DKF, holding, a.s. na Jediného akcionáře, a to část, která ke dni přijetí tohoto rozhodnutí činí 1,549.612,50 Kč (slovy: jeden milion pět set čtyřicet devět tisíc šest set dvanáct korun českých a padesát haléřů);(c) část peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 29.09.2005 uzavřené mezi společností PROXY - FINANCE a.s., IČ: 186 23 174, se sídlem Praha 1, Anežská 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1155 (dále jen ?PROXY - FINANCE a.s.?) jako věřitelem a Společností jako dlužníkem o poskytnutí půjčky ve výši 1,500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), ve znění jejího dodatku ze dne 13.12.2006, když celá tato pohledávka byla dne 5.5.2006 postoupena společností PROXY - FINANCE a.s. na Jediného akcionáře, a to část, která ke dni přijetí tohoto rozhodnutí činí 1,549.218,75 Kč (slovy: jeden milion pět set čtyřicet devět tisíc dvě stě osmnáct korun českých a sedmdesát pět haléřů);(d) část peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 07.04.2006 uzavřené mezi společností PROXY - FINANCE a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem o poskytnutí půjčky ve výši 3,500.000,-- Kč (slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých), když celá tato pohledávka byla dne 5.5.2006 postoupena společností PROXY - FINANCE a.s. na Jediného akcionáře, a to část, která ke dni přijetí tohoto rozhodnutí činí 3,627.263,89 Kč (slovy: tři miliony šest set dvacet sedm tisíc dvě stě šedesát tři korun českých a osmdesát devět haléřů);(e) část peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 21.11.2006 uzavřené mezi Jediným akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem o poskytnutí půjčky ve výši 2,300.000,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých), a to část, která ke dni přijetí tohoto rozhodnutí činí 151.646,38 Kč (slovy: sto padesát jeden tisíc šest set čtyřicet šest korun českých a třicet osm haléřů).3) Jediný akcionář prohlásil, že celková výše takto započítávaných pohledávek (tzn. jejich definovaných částí uvedených v bodě ?za druhé, odstavec 2), písmena (a) ? (e)?, tak činí 45,300.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 26. listopadu 2008 - 26. listopadu 2008 : 1) Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti RESORT PARADISE, a.s. takto:a) Emsiní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.b) Základní kapitál o... bchodní společnosti RESORT PARADISE, a.s. (dále jen "Společnost") se zvyšuje o částku 45,300.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta tisíc korun českých) ze stávající částky 34,700.000,-- Kč (slovy: třicet čtyři milony sedm set tisíc korun českých) na celkovounovou výši základního kapitálu Společnosti 80,000.000,-- Kč (slovy: Třicet čtyři miliony sedm set tisíc korun českých ) na celkovou novou výši základního kapitálu Společnosti 80,000.000,-- Kč (slovy Osmdesát milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 203 a násl. obchodního zákoníku, upsaáním naových akcií - 453 ks (slovy: čtyři sta padeát tři kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- kč (slovy.Jedno sto tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě, jejichž úpisem bude realizováno zvýšení základního kapitálu v částce 45,300.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta tisíc korun českých). Všech 453 ks (slovy čtyři sta padesát tři kusů) nových kmenových akcií bude nabídnuto k upsání jedinému akcionáři Společnosti, a to společnsoti Majetkový Holding, a.s., IČ 38 23 364, se sídlem Prievozská 2/A, Bratislava 821 09, Slovenská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 2846/B (dále jen "Jediný akcionář").d) Úpis nových 453 ks (slovy čtyři sta padeát tři kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-- Kč (slvoy: jedno sto tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě, bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením smlouvy o )pisu akcií mezi Společností a jediným akcionářem, kdy Jediný akcionář upíše 453 ks (slovy čtyři sta padeát tři kusů) nových akcií o jmenoité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč, znějících na majitele v litinné podobě.e) Místem pro upisování akcií bude sídlo Společnosti v Benátkách nad Jizerou, Na Golfu 1003, PSČ 29471.f) Lhůta pro upisování všech nových akcií činí v souladu s § 203 odst. 4 obchodního zákoníku 1 měsíc s tím, že tato lhůta začne běžet dnem následujícím po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro uisování akcií bude Jedinému akcináři oznámen písemně, spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upisování akcií, doručeným na adresu jeho sídla nebo doručeným osobně, přičemž představenstvo Společnosti je povinno takový návrh smlouvy o upsání akcií zaslat Jedinému akcionáři bezprostředně poté, co byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhhůta pr opřijetí návrhu smlouvy o úpisu akcií Jediným akconářem je 2 týdny od jeho doručení. V případě, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rjestříku, považuje se upisování akcií za neúčinné.g) Emisní kurs každé nové upisované akcie činí 100.000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Emisní Kurs nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek Jediného akcionáře za Společností proti pohledávce Společnosti za Jediným akcionářem na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií.h) Nebudou-li nové akcie účinně upsány, jak je stanoveno tímto rozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ust. § 167 obchodního zákoníku v platném znění.i) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Jediného akcionáře, jako věřitele za Společností, jako dlužníkovi které má Jediný akcinář vůči Společnosti na základě poskytnutýc hpůjček podle Smlouvy o půjčce ze dne 8.12.2004, ve zěnní jejího dodatku ze dne 13.12.2006, Smlouvy o půjčce ze dne 16.9.2005, ve znění jejího dodatku ze dne 13.12.2006, Smlouvy o půjčce ze dne 29.9.2005, ve znění jejího dodatku ze dne 13.12.2006, Smlouvy o půjčce ze dne 7.4.2006 a Smlouvy o půjčce ze dne 21.11.2006 a to v části odpovídající ke dni tohoto rozhodnutí celkové částce ve výši 45,300.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta tisíc korun českých) proti pohledávce Společnosti za Jediným akconářem na splacení emisního kursu nově emitovanýc hakcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením. Schvalují se pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení tak, že dohoda o započtení pohledávek Jediného akcionáře za Společností v celkové výši 45,300.000 Kč (slovy:čtyřicet pět milonů tři sta tisíc korun českých), proti pohledávce Společnosti za Jediným akcionářem ve výši 45,300.000,-- Kč (Slovy: čtyřicet pět milinů tři sta tisíc korun českých) na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií bude uzavřena ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření slmouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení však musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.2) Jediný akcionář prohlásil, že specifikace započítávaných pohledávek je tato:a) část peněžité pohledávky Jediného akcionáře za SPolečností vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 8.12.204 uzavřené mezi společností DKF, holding, a.s. IČ 601 94 031, se sídlem Praha 1, Anežská 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Preaze, oddíl B, vožka 2421 (dále jen "DKF, holding, a.s.") jako věřitelem a Společností jako dlužníkem o poskytnutí půjčky ve výši 35,500.000,-- Kč (slovy: třicet pět miloionů pět set tisíc korun českých) ve znění jejího dodatku ze dne 13.12.2006, když celá tato pohledávka byla dne 27.9.2005 postoupena společností DKF, holding, a.s. na Jediného akcionáře, a to část, která ke dni přijetí tohoto rozhodnutí činí 38,422,258,48 Kč (slovy: třicet osm milionů čtyři sta dvacet dva tisíc dvě stě padeát osm korun českých a čtyřicet osm haléřů);b) část peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 16.9.2005 uzavřené mezi společností DKF, holding, a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem o poskytnutí půjčky ve výši 1,500,000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tiscí korun českých), ve znění jejího dodatku ze dne 13.12.2006, když celá tato pohledávka byla dne 27.9.2005 postoupena společností DKF, holding, a.s. na Jediného akcionáře, a to část, která ke dni přijetí tohoto rozhodnutí činí 1,549.612,50 Kč (slovy: jeden milion pět set čtyřicet devět tisíc šest set dvanáct korun českých a padesát haléřů);c) část peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 29.9.2005 uzavřené mezi společností PROXY - FINANCE a.s., IČ 186 23 174, se sídlem Praha 1, Anežská 10, zapsané v obcodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1155 (dále jen "PROXY - FINANCE a.s.") jako věřitelem a Společností jako dlužníkem o poskytnutí půjčky ve výši 1,500.000,-- Kč (slovy jeden milion pět setčtyřicet devět tisíc dvě stě osmnáct korun českých a sedmdesát pět haléřů);d) část peněžité pohládvky Jediného akcionáře za Společností vzniklé na zákaldě smlouvy o půjčce ze dne 7.4.2006 uzavřené mezi společností PROXY - FINANCE a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem o poskytuntí půjčky ve výši 3,500.000,-- Kč (slovy tři miliony pět set tisíc korun českých), když celá tato pohledávka byla dne 5.5.2006 postoupena společností PROXY - FINANCE a.s. na Jediného akcionáře, a to část, která ke dni přijetí tohoto rozhodnutí činí 3,627.263,89 Kč (slovy: tři miliony šest set dvacet sedmtisíc dvě stě šedesát tři korun českých a osmdesát devět haléřů);e) část peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 21.11.2006 uzavřené mezi Jediným akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem o poskytunutí půjčky ve výši 2.300.000,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých), a to část, která ke dni přijetí tohoto rozhodnutí činí 151.646,38 Kč (slovy: sto padesát jeden tisíc šest set čtyřecet šest korun českých a třicet osm haléřů).3) Jediný akcionář prohlásil, že celková výše takto započítávaných pohledávek (tzn. jejich definovaných částí uvedených v bodě "za druhé, odstavec 2), písmena a) - e)", tak činí 45,300.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 23. června 2003 - 6. září 2006 : Valná hromada společnosti RESORT PARADISE, a.s. dne 15. května 2003 přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu následujícího obsahu:Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o... částku 11.300.000,--Kč (slovy: jedenáct milionů třista tisíc korun českých) ze stávající částky 23.400.000,--Kč (slovy: dvacetři miliony čtyřista tisíc korun českých) na částku 34.700.000,- (slovy: třicetčtyři miliony sedmset tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.Přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť všichni akcionáři společnosti, ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, se vzdali přednostního práva na upisování akcií, v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanoveními § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií - 113 (slovy: jednostotřinácti)) kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě, jejichž úpisem bude realizováno zvýšení základního kapitálu v částce 11.300.000,--Kč započtením peněžité pohledávky vůči společnosti na splacení emisního kursu. 16 kusů nových kmenových akcií bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci, a to Ing. Romanu Krejčíkovi, r.č.590517/1250, trvalým pobytem Praha 10, Nad Olšinami 2477/19, PSČ 100 00, a 97 kusů nových kmenových akcií bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti ADVICOM, spol. s.r.o., se sídlem Praha 1, Michalská 432/12, PSČ 110 00, IČ 62414461, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městkským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31922.Úpis nových 16 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě, bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi společností RESORT PARADISE, a.s. a předem určeným zájemcem, tj. Ing. Romanem Krejčíkem, r.č.590517/1250, trvalým pobytem Praha 10, Nad Olšinami 2477/19, PSČ 100 00. Předem určený zájemce - Ing. Roman Krejčík, upíše 16 (slovy: šestnáct) kusů nových kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) v listinné podobě.Úpis nových 97 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě, bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi společností RESORT PARADISE, a.s. předem určeným zájemcem, tj. společností ADVICCOM, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Michalská 432/12, PSČ 110 00, IČ 62414461, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 31922. Předem určený zájemce - společnost ADVICCOM, spol. s r.o. upíše 97 (slovy: devadesátsedm) kusů nových kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) v listinné podobě.Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti RESORT PARADISE, a.s.Lhůta pro upisování všech nových akcií činí čtyři týdny s tím, že tato lhůta začne běžet třetí kalendářní den po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude určenému zájemci oznámen dopisem, spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upisování akcií, doručeným na adresu jeho sídla nebo místa trvalého pobytu nebo lze dopis doručit i osobně, přičemž představenstvo společnosti je oprávněno takový návrh smlouvy o upsání akcií zaslat určenému zájemci až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bylo zapsáno do obchodního rejstříku usnesení o zvýšení kapitálu.Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 100.000,--Kč (slovy: sto tisíc korun českých).Nebudou-li nové akcie účinně upsány, jak stanoveno tímto rozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ust. § 167 obchodního zákoníku v platném znění.Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti RESORT PARADISE, a.s., a to pohledávky, kterou má Ing. Roman Krejčík ve výši 1.600.000,--Kč na základě kupní smlouvy ze dne 7.4.2003 uzavřené mezi Ing. Romanem Krejčíkem, jako prodávajícím, a společností RESORT PARADISE, a.s., jako kupujícím, proti pohledávce na splacení emisního kursu, a pohledávky, kterou má ADVICOM, spol. s r.o. ve výši 9.700.000,--Kč, na základě kupní smlouvy ze dne 7.4.2003 uzavřené mezi ADVICCOM, spol. s r.o., jako prodávajícím, a společností RESORT PARADISE, a.s., jako kupujícím, proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs bude splácen výhradně započtením. Schvalují se pravidla postupu pro uzavření dohod o započtení s tím, že Dohody o započtení pohledávek vůči společnosti RESORT PARADISE, a.s., v celkové výši 11.300.000,--Kč, proti pohledávkám společnosti RESORT PARADISE, a.s., vůči předem určeným zájemcům, ve výši 11.300.000,-- Kč na splacení emisního kursu budou uzavřeny ve lhůtě 45 dnů ode dne uzavření smluv o upsání akcií, tj. ve lhůtě 45 dnů ode dne nabytí účinnosti smluv o upsání akcií. Dohody o započtení však musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2003 - 7. srpna 2006 : c) Zvýšení základího kapitálu bude provedeno v souladu sustanovením § 203 a násl. obchodního zákoníku, upsáním novýchakcií - 224 (slovy: dvěstědvacetčtyři kusů nových kmenovýchakci... í o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-Kč(slovy: jednosto tisíc korun českých), znějících na majitele vlistinné podobě, jejichž úpisem bude realizováno zvýšenízákladního kapitálu v částce 22,400.000.--Kč, započtenímpeněžité pohledávky vůči společnosti na splacení emisního kursu.Všech 224 kusů nových kmenových akcií bude nebídnuto k upsánípředem určenému zájemci, a to společnosti DKF, holding, a.s.,se sídlem Praha 1, Anežská 10, 110 00, IČ 60194031, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,vložka 2421. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2003 - 7. srpna 2006 : Úpis nových 224 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie vevýši 100.000,-Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých),znějících na majitele v listinné podobě, bude proveden ve smyslu... ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění,uzavřením smlouvy zájemcem, t.j. společností DKF, holding, a.s.,upíše 224 (slovy: dvěstědvacetčtyři) kusů nových akcií na jménove jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-Kč (slovy:jednosto tisíc korun českých) v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2003 - 7. srpna 2006 : Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti RESORTPARADISE,a.s. v Praze 1, Anežská 10, čp. 986, PSČ 110 00.
 • 9. dubna 2003 - 7. srpna 2006 : Valná hromada společnosti RESORT PARADISE, a.s. 14. března 2003přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.
 • 9. dubna 2003 - 7. srpna 2006 : Emisní kurs každé nové upisované akcie činí 100.000,-- Kč(slovy: jednosto tisíc korun českých).
 • 9. dubna 2003 - 7. srpna 2006 : Nebudou-li nové akcie účinně upsány, jak stanoveno tímtorozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno vsouladu s ust. § 167 obchodního zákoníku v platném znění.
 • 9. dubna 2003 - 7. srpna 2006 : d) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti RESORT PARADISE,a.s., kterou má společnost DFK,holding, a.s. ve výši 22,400.000,--Kč, na základě poskytnutépůj... čky podle smlouvy o půjčce ze dne 18.7.2001, RESORT PARADISE,a.s., jako dlužníkem, ve znění dodatků ze dne 18.1.2002 a3.5.2002, proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisníkurs nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením.Schvalují se pravidla postupu pro uzavření dohody o započtenítak, že Dohoda o započtení pohledávky společnosti DKF, holding,a.s. vůči společnosti RESORT PARADISE, a.s., ve výši22,400.000.--Kč, proti pohledávce společnosti RESORT PARADISE,a.s. vůči společnosti DKF, holding, a.s. ve výši 22,400.000,--Kčna splacení emisního kursu bude uzavřena ve lhůtě 45 dnů ode dneuzavření smlouvy o upsání akcií, t.j. ve lhůtě 45 dnů ode dnenabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení všakmusí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2003 - 7. srpna 2006 : Lhůta pro upisování všech nových akcií činí čtyři týdny s tím,že tato lhůta začne běžet třetí kalendářní den po zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodn... ího rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akciíbude určenému zájemci oznámen dopisem, spolu s návrhem nauzavření smlouvy o upisování akcií, droučeným na adresu jehosídla nebo lze dopis doručit i osobně, přičemž představenstvospolečnosti je oprávněno takový návrh smlouvy o upsání akciízaslat určenému zájemci až poté, co nabude právní moci usnesení,kterým bylo zapsáno do obchodního rejstříku usnesení o zvýšenízákladního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2003 - 7. srpna 2006 : a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku22,400.000,-Kč (slovy: dvacetdva miliony čtyřista tisíc korunčeských) ze stávající částky 1,000.000,--Kč (slovy: jeden milionkoru... n českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu se nepřipouští a emisní kurz dříveupsaných akcií je zcela splacen. zobrazit více skrýt více
 • 9. dubna 2003 - 7. srpna 2006 : b) Přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií společnostise neuplatní, neboť všichni akcionáři společnosti, se ještě předrozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, vzdali před... nostníhopráva na upisování akcií, v souladu s ust. § 204a odst.7obchodního zákoníku v platném znění. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů