Trendy

0 tis. Kč

Zisk za rok 2015

0 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 19.4.2006 Praha 1 - Staré Město, Na Příkopě 957/23, PSČ 11000

Historické adresy

27.8.2005 - 19.4.2006 Praha 4 - Hodkovičky, Klánova 537/64
26.3.2004 - 27.8.2005 Praha 1, Na Příkopě 957/23
13.9.2000 - 26.3.2004 Praha 7, Veletržní 24

26199793

DIČ

Není plátce DPH

1.11.2001 - 29.5.2007

CZ26199793

Datum vzniku

13. září 2000

Datová schránka

hkycp3m

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6738

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.4.2006

10 000 000 Kč

Historické jmění

13.9.2000 - 19.4.2006

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Provozovny

od 1.10.2000

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Veletržní 200/24, 170 00, Praha - Holešovice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 27. ledna 2006 - 19. dubna 2006 : Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 16.1.2006 ve formě notářského zápisu č. NZ 27/2006, N 716/2006, sepsaného JUDr. Romanem Bláhou, notářem, bylo rozhodnuto jak následuje:1. Zákl... adní kapitál společnosti se zvyšuje o 9.000.000,- Kč, vydáním 90 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.2. emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě3. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští4. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady5.všechny nové akcie nabídnuty určitému zájemci - Ing. Karlu Procházkovi, r.č. 600121/1733, bytem Praha 4, Klánova 537/646.ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku ( tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky ) se vylučují7. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku8.počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku9.představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovemi oznámit předem určenému zájemci nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obch. zák., oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost10.předem určený zájemce může nové akcie upsat uzavřením smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 15 dnů od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Praha 4, Hodkovičky, Klánova 537/64, v pracovní dny v době od 8.000 do 14.000 hodin11.emisní kurs nových akcií upsaných předem určeným zájemcem je upisovatel povinen splatit v plné výši nejpozději do 90 dnů od upsání akcií12.valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek předem určeného zájemce a současně jediného akcionáře proti společnosti na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií ( existence pohledávek, jejich jmenovitá výše a skutečnost, že pohledávky jsou vedeny v účetnictví společnosti a jsou ověřeny zprávou auditora Ing. Jiřího Fišera, Ostrá 299, Praha 9, číslo osvědčení 1026, ze dne 21.1.2005) s tím, že emisní kurs nových akcií bude splacen výlučně započtením:12.1.pohledávky za jistinou půjčky ve jmenovité výši 2.200.000,- Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 27.10.2005, kterou Ing. Karel Procházka poskytl společnosti půjčku ve jmenovité výši 2.200.000,- Kč s ročním úrokem ve výši čtyři procenta ročně; započtení příslušenství půjčky je vyloučeno12.2.části pohledávky za jistinou půjčky ve výši 6.800.000,- Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 2. prosince 2005, kterou Ing. Karel Procházka poskytl společnosti půjčku ve jmenovité výši 6.803.102,- Kč s ročním úrokem ve výši čtyři procenta ročně; započtení příslušenství půjčky je vyloučeno13.představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit zájemci návrh smlouvy o započtení pohledávek14.dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 580 a 581 občanského zákoníku a musí kromě obecných náležitostí obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávek, určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření dohody o započtení ( tj. jistiny s příslušenstvím), určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření dohody o započtení a určení výše příslušenství a právního důvodu jeho vzniku a přesné určení, jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství15.dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě určené pro splacení emisního kursu upsaných akcií; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akciíPřed tímto rozhodnutím jediný akcionář prohlásil, že se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů