219 835 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

-35 344 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

66 189 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

28.11.2008 - 1.9.2009 Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 10000
31.3.2003 - 28.11.2008 Praha 3, Koněvova 2747/99, PSČ 13000
30.5.2001 - 31.3.2003 Praha 8, Sokolovská 77/28-79/192, PSČ 18600
4.10.2000 - 30.5.2001 Praha 2, Blanická 28

26201224

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2001 - 1.9.2009

CZ26201224

Datum vzniku

4. října 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. září 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. srpna 2009

Historické názvy

4.10.2000 - 1.9.2009

BroadNet Czech, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6751

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

12.12.2006 - 1.9.2009

733 000 000 Kč

24.11.2005 - 12.12.2006

626 000 000 Kč

8.9.2003 - 24.11.2005

321 000 000 Kč

16.10.2002 - 8.9.2003

1 000 000 Kč

4.10.2000 - 16.10.2002

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. září 2009 - 1. září 2009 : Společnost BroadNet Czech, a.s. zanikla sloučením s nástupnickou společností Vodafone Czech Republic a.s, se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, IČ: 25788001, zapsanou v ... obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064. Na nástupnickou společnost Vodafone Czech Republic a.s. přešlo na základě vnitrostátní fúze sloučením podle ustanovení § 60 a následující zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, zanikající společnosti BroadNet Czech, a.s., s rozhodným dnem vnitrostátní fúze sloučením 1. dubna 2009. zobrazit více skrýt více
  • 23. listopadu 2006 - 12. prosince 2006 : Jediný akcionář společnosti BroadNet Czech, a.s. činí rozhodnutí podle § 203 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to takto :Základní kapitál společnosti... BroadNet Czech, a.s. se zvyšuje o částku 107.000.000,- Kč, (slovy: jedno sto sedm milionů korun českých), z původní výše základního kapitálu ve výši 626.000.000,- Kč (slovy: šest set dvacet šest milionů korun českých), na částku ve výši 733.000.000,- Kč, (slovy: sedm set třicet tři milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je úhrada pohledávek jediného akcionáře vůči společnosti prostřednictvím započtení proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10.700 (slovy: deseti tisíc sedmi set) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě se jmenovitou hodnotou každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), jejichž emisní kurz se rovná jejich nominální hodnotě a činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na jednu akcii, tj. celkem 107.000.000,- Kč (slovy: jedno sto sedm milionů korun českých).Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář ? společnost Broadnet Holdings B.V. Upisování nových akcií výše uvedeným zájemcem bude provedeno na základě smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst 5) obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou ve smyslu § 203 odst. 4) obchodního zákoníku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti BroadNet Czech, a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, PSČ 130 00, lhůta pro upsání akcií počíná běžet od podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli oznámen dopisem doručeným osobně nebo doporučeně poštou.Předem určený zájemce splatí emisní kurz jím upsaných akcií peněžitým vkladem, a to výhradně započtením svých peněžitých pohledávek vůči společnosti BroadNet Czech, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií. K započtení dojde na základě dohody o započtení dle § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku, která bude uzavřena mezi předem určeným zájemcem a společností BroadNet Czech, a.s.Lhůta ke splacení emisního kurzu nových akcií (k uzavření dohody o započtení) činí 2 (slovy: dva) měsíce ode dne upsání akcií. Místem pro uzavření dohod o započtení je sídlo společnosti BroadNet Czech, a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, PSČ 130 00.Jediný akcionář společnosti BroadNet Czech, a.s. rozhodl, že na splacení emisního kurzu upsaných akcií budou započteny následující peněžité pohledávky jediného akcionáře za společností BroadNet Czech, a.s.:1. Pohledávka ve výši 11.918.417,50 Kč (slovy: jedenáct milionů devět set osmnáct tisíc čtyři sta sedmnáct korun českých, padesát haléřů) splatná dne 29.8.2003 z titulu půjčky poskytnuté jediným akcionářem bezhotovostním bankovním převodem dne 19.3.2003. Tato pohledávka se započítá ve výši 10.547.550,29 Kč (slovy: deset milionů pět set čtyřicet sedm tisíc pět set padesát korun českých, dvacet devět haléřů).2. Pohledávka ve výši 9.998.423,- Kč (slovy: devět milionů devět set devadesát osm tisíc čtyři sta dvacet tři koruny české) splatná dne 29.8.2003 z titulu půjčky poskytnuté jediným akcionářem bezhotovostním bankovním převodem dne 3.7.2003. Tato pohledávka se započítá ve výši 9.998.423,- Kč (slovy: devět milionů devět set devadesát osm tisíc čtyři sta dvacet tři koruny české).3. Pohledávka ve výši 9.230.000,- Kč (slovy: devět milionů dvě stě třicet tisíc korun českých) splatná dne 17.10.2006 z titulu půjčky dle smlouvy o půjčce mezi jediným akcionářem a BroadNet Czech, a.s. ze dne 1.1.2003. Tato pohledávka se započítá ve výši 9.230.000,- Kč (slovy: devět milionů dvě stě třicet tisíc korun českých).4. Pohledávka ve výši 38.651.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů šest set padesát jeden tisíc korun českých) splatná dne 17.10.2006 z titulu půjčky dle smlouvy o půjčce mezi jediným akcionářem a BroadNet Czech, a.s. ze dne 1.1.2004. Tato pohledávka se započítá ve výši 38.651.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů šest set padesát jeden tisíc korun českých).5. Pohledávka ve výši 38.575.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů pět set sedmdesát pět tisíc korun českých) splatná dne 17.10.2006 z titulu půjčky dle smlouvy o půjčce mezi jediným akcionářem a BroadNet Czech, a.s. ze dne 1.1.2005. Tato pohledávka se započítá ve výši 38.573.026,71 Kč (slovy: třicet osm milionů pět set sedmdesát tři tisíce dvacet šest korun českých, sedmdesát jeden haléř).Jediný akcionář společnosti BroadNet Czech, a.s. uděluje souhlas se započtením níže specifikovaných peněžitých pohledávek jediného akcionáře za společností BroadNet Czech, a.s. proti pohledávkám společnosti BroadNet Czech, a.s. za jediným akcionářem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií :1. Pohledávka ve výši 11.918.417,50 Kč (slovy: jedenáct milionů devět set osmnáct tisíc čtyři sta sedmnáct korun českých, padesát haléřů) splatná dne 29.8.2003 z titulu půjčky poskytnuté jediným akcionářem bezhotovostním bankovním převodem dne 19.3.2003. Tato pohledávka se započítá ve výši 10.547.550,29 Kč (slovy: deset milionů pět set čtyřicet sedm tisíc pět set padesát korun českých, dvacet devět haléřů).2. Pohledávka ve výši 9.998.423,- Kč (slovy: devět milionů devět set devadesát osm tisíc čtyři sta dvacet tři koruny české) splatná dne 29.8.2003 z titulu půjčky poskytnuté jediným akcionářem bezhotovostním bankovním převodem dne 3.7.2003. Tato pohledávka se započítá ve výši 9.998.423,- Kč (slovy: devět milionů devět set devadesát osm tisíc čtyři sta dvacet tři koruny české).3. Pohledávka ve výši 9.230.000,- Kč (slovy: devět milionů dvě stě třicet tisíc korun českých) splatná dne 17.10.2006 z titulu půjčky dle smlouvy o půjčce mezi jediným akcionářem a BroadNet Czech, a.s. ze dne 1.1.2003. Tato pohledávka se započítá ve výši 9.230.000,- Kč (slovy: devět milionů dvě stě třicet tisíc korun českých).4. Pohledávka ve výši 38.651.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů šest set padesát jeden tisíc korun českých) splatná dne 17.10.2006 z titulu půjčky dle smlouvy o půjčce mezi jediným akcionářem a BroadNet Czech, a.s. ze dne 1.1.2004. Tato pohledávka se započítá ve výši 38.651.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů šest set padesát jeden tisíc korun českých).5. Pohledávka ve výši 38.575.000,- Kč (slovy: třicet osm milionů pět set sedmdesát pět tisíc korun českých) splatná dne 17.10.2006 z titulu půjčky dle smlouvy o půjčce mezi jediným akcionářem a BroadNet Czech, a.s. ze dne 1.1.2005. Tato pohledávka se započítá ve výši 38.573.026,71 Kč (slovy: třicet osm milionů pět set sedmdesát tři tisíce dvacet šest korun českých, sedmdesát jeden haléř).K započtení dojde na základě dohody o započtení dle § 203 odst.2 písm. j) obchodního zákoníku, která bude uzavřena mezi jediným akcionářem a společností BroadNet Czech, a.s. Návrh dohody o započtení pohledávek společnost doručí upisovateli společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Lhůta ke splacení emisního kurzu nových akcií (k uzavření dohody o započtení) činí 2 (slovy: dva) měsíce ode dne upsání akcií.Místem pro uzavření dohod o započtení je sídlo společnosti BroadNet Czech, a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, PSČ 130 00. zobrazit více skrýt více
  • 3. října 2005 - 24. listopadu 2005 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 14.9.2005 takto:Základní kapitál společnosti BroadNet Czech, a.s. se sídlem Praha 3, Koněvova 2747/99, P... SČ 130 00, identifikační číslo 262 01 224 se zvyšuje o částku 305.000.000,- Kč (slovy: tři sta pět milionů korun českých), z původní výše základního kapitálu ve výši 321.000.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet jeden milion korun českých), na částku ve výši 626.000.000,- Kč (slovy: šest set dvacet šest milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finančního postavení společnosti.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 30.500 (slovy: třiceti tisíc pěti set) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě se jmenovitou hodnotou každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), jejichž emisní kurz se rovná jejich nominální hodnotě a činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na jednu akcii, tj. celkem 305.000.000,- Kč (slovy: tři sta pět milionů korun českých).Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář - společnost Broadnet Holdings B.V. se sídlem Herengracht 548, 101CG Amsterdam, Nizozemské království.Upisováním nových akcií výše uvedeným zájemcem bude provedeno na základě smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5) obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou ve smyslu § 203 odst. 4) obchodního zákoníku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti BroadNet Czech, a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, PSČ 130 00, lhůta pro upsání akcií počíná běžet od podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím 2 (slovy dvou) měsíců ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli oznámen dopisem doručeným osobně nebo doporučeně poštou.Předem určený zájemce splatí emisní kurz jím upsaných akcií peněžitým vkladem, který bude splacen na účet společnosti BroadNet Czech, a.s. u Československé obchodní banky, a.s. pod číslem účtu 18658030/0300.Lhůta k splacení emisního kurzu nových akcií činí 2 (slovy dva) měsíce od upsání akcií, (tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií). zobrazit více skrýt více
  • 8. září 2003 - 8. září 2003 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 320.000.000,- Kč (slovy třistadvacet milionů korun českých), z původní výše základního kapitálu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy jeden... milion korun českých) na částku ve výši 321.000.000,- Kč (slovy třistadvacetjeden milion korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je úhrada pohledávek jediného akcionáře vůči společnosti prostřednictvím započtení proti pohledávce na splacení emisního kurzu.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 32.000 (slovy třicetdvatisíc) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě se jmenovitou hodnotou každé akcie 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), jejichž emisní kurz se rovná jejich nominální hodnotě a činí 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) na jednu akcii, tj. celkem 320.000.000,- Kč (slovy třistadvacet milionů korun českých).Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář - společnost Broadnet Holdings B.V. Upisování nových akcií výše uvedenýcm zájemcem bude provedeno na základě smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5) obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou ve smylsu § 203 odst. 4) obchodního zákoníku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti BroadNet Czech, a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, PSČ 130 00, lhůta pro upsání akcií počíná běžet od podání nvárhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím 15. dne ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli oznámen dopisem doručeným osobně nebo doporučeně poštou.Předem určený zájemce splatí emisní kurz jím upsaných akcií peněžitým vkladem, a to výhradně započtením svých peněžitých pohledávek vůči společnosti BroadNet Czech, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií. K započtení dojde na základě dohody o započtení dle § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku, která bude uzavřena mezi předem určeným zájemcem a společností BroadNet Czech, a.s. Lhůta k splacení emisního kurzu nových akcií (k uzavření dohody o započtení) činí 14 dnů ode dne upsání akcií. Místem pro uzavření dohod o započtení je sídlo společnosti BroadNet Czech, a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, PSČ 130 00. zobrazit více skrýt více
posunout dolů