Trendy

13 218 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 779 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

147 137 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.1.2005 Praha 1, Křemencova 182/15, PSČ 11000

Historické adresy

9.10.2002 - 13.1.2005 Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ 13000
22.9.2000 - 9.10.2002 Praha 3, Táboritská 23, PSČ 13087

26201330

DIČ

od 9.8.2004

CZ26201330

Datová schránka

ymeej7e

Historické názvy

22.9.2000 - 9.10.2002

PORTERES CONSULT a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6755

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.1.2003

2 000 000 Kč

Historické jmění

22.9.2000 - 29.1.2003

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5422580001 / 5500

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. června 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. července 2014 - 30. června 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 2. července 2014 - 30. června 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 20. ledna 2003 - 29. ledna 2003 : Emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plnévýši (t.j 100% emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů odupsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo78776993... 0217/0100; založení za účelem splácení emisního kursunových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 29. ledna 2003 : Počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií bez využitípřednostního práva a emisní kurs akcií upisovaných bez využitípřednostního práva je představenstvo povinno oznámit přede... murčenému zájemci nejpozději 7(sedm) dnů po doručení informace omožnosti upsat akcie bez přednostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 29. ledna 2003 : Informaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostního právaobsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodníhozákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující ale... spoňnáležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku jepředstavenstvo společnosti povinno vypracovat a předem určenémuzájemci doručit nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů odprávní moci usnesení rejstříkového soudu jímž bude do obchodníhorejstříku zapsáno rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 29. ledna 2003 : Bez využití přednostního práva může předem určený zájemce upsatakcie ve lhůtě 15 (patnácti dnů) počínající prvým dnemnásledujícím po dni, v němž mu bude doručena písemná informace ... omožnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahujícínáležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku anávrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitostipodle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 29. ledna 2003 : K upsání akcií předem určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvyo upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvyobsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. ... 3obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 29. ledna 2003 : Předem určený zájemce může akcie ve stanovené lhůtě uvedené vodst. 10 upsat v sídle společnosti adrese: Praha 3, Ondříčkova609/27 v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin.
 • 20. ledna 2003 - 29. ledna 2003 : Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budouvšechny nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti TANEX,PLASTY a.s., IČ: 13583808, se sídlem Jaroměř, Husova 249, ... PSČ:551 01. Ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostníhopráva(tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku aupsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 29. ledna 2003 : S využitím přednostního práva lze upsat celkem 10 (deset) kusůnových kmenových akcií, neregistrovaných k obchodování naveřejném trhu, znějících na majitele, vydávaných v listinnépo... době, každé o jmenovité hodnotě 100 000,--Kč (jedno sto tisíckorun českých). Na každou jednu stávající akcií o jmenovitéhodnotě 100 000,--Kč lze s využitím přednostního práva upsatjednu novou akcii. Emisní kurs každé nové akcie upsané svyužitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě ačiní 100 000,--Kč (jedno sto tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 29. ledna 2003 : Počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií s využitímpřednostního práva je představenstvo povinno písemně oznámitakcionářům, kteří mají přednostní právo na upsání nových akci... í;písemné oznámení musí být těmto akcionářům doručeno protipotvrzení o převzetí nejméně 7 (sedm) dnů před počátkem lhůty. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 29. ledna 2003 : Přednostní právo na upsání akcií může akcionář vykonat ve lhůtě15 (patnácti dnů) počínající prvým dnem následujícím po dni, vněmž bude akcionářům doručena informace o přednostním p... rávu,obsahující zákonem stanovené náležitosti; představenstvo jepovinno písemnou informaci o přednostním právu obsahujícínáležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku doručitakcionářům, kteří mají přednostní právo na upsání nových akcií,proti potvrzení o převzetí nejpozději do 15 dnů od podání návrhuna zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku; bude-li mít společnost jedinéhoakcionáře, musí být přílohou informace návrh smlouvy o upsáníakcií obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy ináležitostí smlouvy i náležitosti určené ustanovením § 205 odst.3 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 29. ledna 2003 : Přednostní právo na upsání akcií může být ve stanovené lhůtěuvedené v odst. 4 vykonáno v sídle společnosti na adrese: Praha3, Ondříčkova 609/27 v pracovní dny v době od 10.00 do 14... .00hodin. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 29. ledna 2003 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje vydáním 10 (deseti) kusůnových kmenových akcií neregistrovaných k obchodování naveřejném trhu znějících na majitele, vydávaných v listinnépo... době, každé o jmenovité hodnotě 100 000,--Kč (jedno sto tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 29. ledna 2003 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1 000 000,--Kč (jedenmilión korun českých).Upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou b... ýt upsányvýlučně peněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů