Trendy

16 754 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

1 020 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

35 103 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 6.12.2016 Jílovská 1167/71a, Braník, 142 00 Praha 4

Historické adresy

27.8.2001 - 6.12.2016 Praha 4, Jílovská 1167, PSČ 14200
22.9.2000 - 27.8.2001 Praha 4, Jílovská 1167/71

26201372

DIČ

od 1.11.2000

CZ26201372

Datum vzniku

22. září 2000

Datová schránka

uybdyks

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6756

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.12.2017

29 810 000 Kč

Historické jmění

8.11.2007 - 19.12.2017

54 000 000 Kč

22.9.2000 - 8.11.2007

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 28.6.2013

1080882 / 0800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. prosince 2017 : Návrh smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen jedinému akcionáři s tím, že doba závaznosti návrhu bude činit 2 (slovy: Dva) měsíce ode dne jeho uveřejnění a akcie bu Návrh smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen jedinému akcionáři s tím, že doba závaznosti návrhu bude činit 2 (slovy: Dva) měsíce ode dne jeho uveřejnění a akcie bu...dou předloženy akciové společnosti ve lhůtě 2 (slovy: Dvou) měsíců ode dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2017 : Důvodem snížení základního kapitálu akciové společnosti je úhrada ztráty akciové společnosti a účelem snížení základního kapitálu akciové společnosti je postup dle ustanovení § 544 Důvodem snížení základního kapitálu akciové společnosti je úhrada ztráty akciové společnosti a účelem snížení základního kapitálu akciové společnosti je postup dle ustanovení § 544... odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, tj. použití částky 24,190.000,-- Kč (slovy: Dvacet čtyři miliony jedno sto devadesát tisíc Korun českých), která odpovídá snížení základního kapitálu, k úhradě ztráty akciové společnosti, sestávající se z neuhrazené ztráty z minulých let, jak vyplývá ze schválené mimořádné účetní závěrky. Celá částka snížení základního kapitálu bude zúčtována proti ztrátě akciové společnosti.Snížení bude provedeno postupem dle ustanovení § 532 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, a to bezúplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, takto:a) z oběhu budou na základě veřejného návrhu smlouvy bezúplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je jediný akcionář nadace MBS Artemis Foundation, a to 43 ks (slovy: Čtyřicet tři kusy), konkrétně:- 23 ks (slovy: Dvacet tři kusy) kmenové akcie o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 1,000.000,-- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých) označené čísly 030 až 052,- 11 ks (slovy: Jedenáct kusů) kmenové akcie o jmenovité hodnotě této akcie ve výši 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých) označené čísly 061 až 071 a - 9 ks (slovy: Devět kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 10.000,-- Kč (slovy: Deset tisíc Korun českých) označených čísly 073 až 081. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2017 : Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 54.000.000,-Kč o částku 24.192.000,-Kč na částku 29.810.000,-Kč.
 • 19. prosince 2017 : Jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady společnosti Euro-Agency CZ,a.s. přijal dne 06.12.2017 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti.
 • 25. srpna 2014 : Počet členů správní rady: 2
 • 25. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

 • 26. července 2005 - 19. prosince 2017 : Návrh na uzavření smlouvy o započtení je společnost povinna vyhotovit a doručit upisovateli panu Ing.Miroslavu Schönovi bez zbytečného odkladu po upsání akcií,nejpozději však do 30... dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinen smlouvu uzavřít, případně vznést protinávrh ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení návrhu společností. Shora popsaný postup pro uzavření smlouvy o započtení se bude opakovat, nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně textu smlouvy. Za tento peněžitý vklad vydá společnost 53 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000.-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2005 - 19. prosince 2017 : Jediný akcionář připouští započtení pohledávky vůči společnosti ve výši 53.000.000,-Kč vzniklé a existující na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 27.1.2004, uzavřené me... zi jediným akcionářem panem Ing.Miroslavem Schönem jako postupníkem a obchodní společnosti BUYING PLANNING ADVERTISING (BPA) S.A., registrační číslo B 60261, se sídlem 8, Boulevard Royal, L-8449, Luxembourg, jako postupitelem, proti pohledávce na splacení emisního kursu. zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2005 - 19. prosince 2017 : Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií podle ust. § 203 a násl. zák.č. ... 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění. zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, poněvadž emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Upsáno bude 53 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, a to panem Ing.Miroslavem Schönem. Pan Ing.Miroslav Schön upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je společnost povinna vyhotovit a doručit panu Ing.Miroslavu Schönovi bez zbytečného odkladu ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 dnů. Místem upsání akcií je sídlo společnosti. Doba upsání akcií je v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hod. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem v celkové výši 53.000.000,-Kč, a to výlučně započtením vzájemných peněžitých pohledávek společnosti a upisovatele. zobrazit více skrýt více
 • 26. července 2005 - 19. prosince 2017 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 1.000.000,-Kč o částku 53.000.000,-Kč na částku 54.000.000,-Kč.
 • 26. července 2005 - 19. prosince 2017 : Jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady společnosti Euro-Agency CZ,a.s. přijal dne 23.2.2004 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů