Základní údaje

Sídlo

od 13.6.2017 Revoluční 1044/23, Staré Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

5.3.2013 - 13.6.2017 Charvátova 1988/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
28.12.2002 - 5.3.2013 Praha 1, Revoluční 762/13, PSČ 11000
5.10.2000 - 28.12.2002 Klecany 150, okres Praha-východ

26203090

DIČ

Není plátce DPH

27.11.2000 - 22.12.2009

CZ26203090

Datová schránka

tmydghj

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6765

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.12.2002

1 000 000 Kč

Historické jmění

5.10.2000 - 28.12.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Historické provozovny

24.7.2002 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Revoluční 762/13, 110 00, Praha - Staré Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 23. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. června 2003 - 22. září 2005 : Důvody úpisu akcií: vzhledem k tomu, že předmětem podnikáníspolečnosti je, mimo jiné, zprostředkovatelská činnost voblasti obchodu a služeb, realitní činnost a inženýrská činnostv ... investiční výstavbě, zamýšlí společnost v rámci svépodnikatelské činnosti realizovat projekt rekonstrukce objektuuvedeného výše mezi vkládanými nemovitostmi, tj. objektu čp.208. Podstatou této rekonstrukce bude zejména vybudováníbytových jednotek v objektu za účelem jejich prodeje zájemcům.Na základě tohoto záměru se společnost rozhodla zvýšit svůjzákladní kapitál nepeněžitým vkladem v podobě výšespecifikovaných nemovitostí. zobrazit více skrýt více
 • 19. června 2003 - 22. září 2005 : Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 dnů ode dneúpisu akcií upisovatelem, t.j. lhůta 30 dnů ode dne nabytíúčinnosti smlouvy o upsání akcií. Počátek této lhůty budeoznámen... jedinému akionáři doporučeným dopisem na adresu jehobydliště nebo lze dopis doručit i osobně. zobrazit více skrýt více
 • 19. června 2003 - 22. září 2005 : Místo pro splacení nepeněžitého vkladu Praha 5 - Košíře,Musílkova 208/5
 • 19. června 2003 - 22. září 2005 : Upsání akcií bude provedeno v sídle společnosti, a to ve 14denní lhůtě ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akciíjedinému akcionáři, přičemž představenstvo společnosti jeoprávn... ěno takový návrh smlouvy o upsání akcií doručit jedinémuakcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bylozapsáno v příslušném obchodním rejstříku, rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu společnosti. Počátek této lhůty bude oznámenjedinému akcionáři doporučeným dopisem na adresu jeho bydlištěnebo lze dopis doručit i osobně. zobrazit více skrýt více
 • 19. června 2003 - 22. září 2005 : Místo a lhůta pro upisování akcií:Písemný návrh smlouvy o upsání akcií bude společností zaslánjedinému akcionáři nejpozději 30 dnů poté, co bude společnostidoručeno usnesení o zápi... su tohoto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, podle § 203 odst. 4obchodního zákoníku v platném znění. zobrazit více skrýt více
 • 19. června 2003 - 22. září 2005 : schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětemjsou:pozemek parc. č. 733, o výměře 1.542 m2, zastavěná plocha anádvoří; pozemek parc. č. 735, o výměře 2448 m2, zasta... věnáplocha a nádvoří; budova čp. 208, obč. vyb., nacházející se navýše uvedeném pozemku parc. č. 733, vše v k.ú. Košíře, obecPraha, okres hl. m. Praha, zaps. na LV č. 1200 u Katastrálníhoúřadu Praha. Výše tohoto vkladu je stanovena na základěohodnocení nepeněžitého vkladu soudním znalcem z oborůstavebnictví a ekonomika, ustanoveným ustanovený Krajským soudemv Praze, nám. Kinských 5, Praha 5 - Smíchov, usnesením čj. Nc4046/2002-12 ze dne 3.6.2002, částkou 15,000.000,- Kč každá,druh kmenové, forma na majitele, podoba listinná. Nepeněžitývklad - pozemek parc. č. 733, o výměře 1.542 m2, zastavěnáplocha a nádvoří; pozemek parc. č. 735, o výměře 2448 m2,zastavěná plocha a nádvoří; budova čp. 208, obč. vyb.,nacházející se na výše uvedeném pozemku parc. č. 733, vše v k.ú. Košíře, obec Praha, okres hl. m. Praha, zaps. na LV č. 1200 uKatastrálního úřadu Praha vloží JUDr. Martin Radvan, LL.M. dozákladního kapitálu společnosti CONMACO, a.s. písemnýmprohlášením o vložení nemovitostí do základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 19. června 2003 - 22. září 2005 : Výše emisního kursu je 100.000,- Kč, což odpovídá jmenovitéhodnotě jedné akcie.Emisní kurs všech upsaných splatí jediný akcionář JUDr. MartinRadvan, LL.M. nepeněžitým vkladem, jeho... ž předmětem jsounásledující nemovitosti:- pozemek parc. č. 733, o výměře 1.542 m2, zastavěná plocha anádvoří;- pozemek parc. č. 735, o výměře 2448 m2, zastavěná plocha anádvoří;- budova čp. 208, obč. vyb., nacházející se na výše uvedenémpozemku parc. č. 733,vše v k. ú. Košíře, obec Praha, okres hl. m. Praha, zaps. na LVč. 1200 u Katastrálního úřadu Praha.Výše tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základěznaleckého posudku čís. 1014-52/02, ze dne 18.10.2002,vyhotoveného soudním znalcem Ing. Janem Benešem, jmenovanýchKrajským soudem v Praze, nám. Kinských 5, Praha 5 - Smíchov,usnesením čj. Nc 4046/2002-12 ze dne 3.6.2002. zobrazit více skrýt více
 • 19. června 2003 - 22. září 2005 : všechny upisované akcie budou upsány jediným akcionářem JUDr.Martinem Radvanem, LL.M., ve smlouvě o upsání akcií, kterouuzavře se společností CONMACO, a.s., podle § 204, odst. 5obc... hodního zákoníku v platném znění. Podle této smlouvy upíšeJUDr. Martin Radvan, LL.M. 150 kusů kmenových akcií na majitele,ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 19. června 2003 - 22. září 2005 : upisované akcie budou v počtu 150 kusů, jmenovitá hodnota100.000,- Kč, druh kmenové, forma na majitele, podoba listinná
 • 19. června 2003 - 22. září 2005 : JUDr. Martin Radvan, LL.M., jediný akcionář společnosti CONMACO,a.s.:rozhodl o zvýšení základního kapitálu o částku 15,000.000,- Kč(slovy: patnáct milionů korun českých) z částky 1... ,000.000,- Kčna částku 16,000.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých)upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování akciínad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů