Trendy

37 604 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 349 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

16 756 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.11.2016 Na záhonech 682/7, Michle, 141 00 Praha 4

Historické adresy

17.10.2000 - 29.11.2016 Praha 4 - Michle, Na Záhonech 7/682, PSČ 14000

26205530

DIČ

od 1.11.2000

CZ26205530

Datum vzniku

17. října 2000

Datová schránka

9rke3r4

Historické názvy

17.1.2006 - 1.1.2016

Mania shop, a.s.

17.10.2000 - 17.1.2006

Balanced, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6790

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.3.2012

20 300 000 Kč

Historické jmění

17.10.2000 - 9.3.2012

1 200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27- 4102840287 / 0100

Provozovny

od 11.11.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Puškinova 1215/11, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí

... více provozoven (celkem 40) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 24. května 2005 : Usnesením jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady, ze dne 22. února 2005, bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 1.200.000,- K Usnesením jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady, ze dne 22. února 2005, bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 1.200.000,- K...č (tj. jeden milion dvě stě tisíc korun českých) o částku 2.400.000,- Kč (tj. dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) na částku 3.600.000,- Kč (tj. tři miliony šest set tisíc korun českých) úpisem nových akcií ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva jediného akcionáře k upisování akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti a jejich splácením peněžitým vkladem. Upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela a beze zbytku splacen.Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení stability a finanční situace společnosti, zvýšení její konkurenceschopnosti a získání větší důvěryhodnosti v obchodním styku.Celý rozsah zvýšení základního kapitálu ve výši 2.400.000,- Kč (tj. dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) bude proveden upsáním nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie znějící na majitele, v listinné podobě, v počtu 2400 (tj. dva tisíce čtyři sta) kusů, v nominální hodnotě 1.000,- Kč (tj. jeden tisíc korun českých) každé akcie, veřejně neobchodovatelné a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. S nově emitovanými akciemi budou spojena práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny.Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu činí 1.000,- Kč (tj. jeden tisíc korun českých) za každou akcii.Jediný akcionář společnosti upíše všechny akcie s využitím přednostního práva na úpis nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 204a Obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení § 205 odst. 3 Obchodního zákoníku v platném znění, a to ve lhůtě 15 (tj. patnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, v sídle společnosti v Praze 4, Michle, Na Záhonech 7/682, v pracovní dny, v době od 9:00 hod. do 16:00 hod.; připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu nebo volna, bude možné akcie upsat ještě následující pracovní den. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do 15 (tj. patnácti) dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Jediný akcionář jako upisovatel je povinen splatit v souladu s ustanovením § 204 odst.2 Obchodního zákoníku v platném znění minimálně 30% emisního kursu jím upsaných akcií nejpozději do 30 (tj. třiceti) dnů ode dne úpisu akcií na účet společnosti číslo 274102840287/0100 vedený u Komerční banky, a.s. a zbývající část emisního kursu splatí upisovatel nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 14. srpna 2014 - 1. ledna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 14. srpna 2014 - 1. ledna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 29. prosince 2011 - 9. března 2012 : Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti:V úvodu projendání tohoto bodu schváleného pořadu jednání mimořádné valné hromady přítomné akcionáře Spoelčnosti s návrhem před... stavenstva Společnosti na zvýšení základního kapitálu Společnosti z částky 1.200.000,- Kč o částku 19.000.000,- Kč na částku 20.300.000,- Kč, tj. po uvedeném zvýšení bude základní kapitál Společnosti činit 20.300.000,- Kč. Představenstvo Společnosti navrhuje akcionářům uskutečnit celé zvýšení základního kapitálu tak, že akcie emitované na celé zvýšení základního kapitálu upíše obchodní společnost LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997, jako předem určený zájemce, peněžitým vkladem, přičemž emisní kurs akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen započtením peněžité pohledávky upisovatele - předem určeného zájemce - vůči Společnosti vzniklé z obchodního styku z titulu dodávek zboží v období roku 2008 až 2010, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu emitovaných akcií.Tento návrh předpokládá, že stávající akcionáři Společnosti učiní v souladu s ustanovením §204a odst. (7) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, prohlášení o vzdání se svého přednostního práva na upisování akcií, tzn., že nevyužijí své přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu.V diskusi k tomuto bodu pořadu jednání mimořádné valné hromady vystoupil akcionář Společnosti obchodní společnost VIASOL, a.s., se sídlem Praha 6, Ruzyně, U Prioru 1076/5, PSC 161 00, identifikační číslo 274 14 388 a učinil na mimořádné valné hromadě ve smyslu ustanovení §204a odst. (7) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, toto prohlášení:"Jako akcionář obchodní společnosti Mania shop, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Na Záhonech 7/682, PSČ 140 00, identifikační číslo 262 05 530, prohlašuji, že se vzdávám svého přednostního práva na upisování nových kmenových akcií Společnosti a toto své přednostní právo neuplatňuji a uděluji souhlas s tím, aby všechny akcie na zvýšení záklandího kapitálu Společnosti byly nabídnuty k úpisu jako předem určenému zájemci obchodní společnosti LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PŠC 160 00, identifikační číslo 262 08 997."V diskusi k tomuto bodu pořadu jednání mimořádné valné hromady vystoupil akcionář Společnosti obchodní spolčenost LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997 a učinil na mimořádné valné hromadě ve smyslu ustanovení §204a odst. (7) zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, toto prohlášení:"Jako akcionář obchodní společnosti Mania shop, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Na Záhonech 7/682, PSČ 140 00, identifikační číslo 262 05 530, prohlašuji, že se vzdávám svého přednostního práva na upisování nových kmenových akcií Společnosti a toto své přednostní právo neuplatňuji, ale mám zájem o úpis všech akcií na zvýšení základního kapitálu Společnosti a souhlasím s tím, aby všechny akcie na zvýšení základního kapitálu Společnosti byly nabídnuty k úpisu jako předem určenému zájemci obchodní společnosti LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997. Poté přednesl předseda mimořádné valné hromady návrh rozhodnutí k tomuto bodu schváleného pořadu jednání mimořádné valné hromady v tomto znění:Valná hromada Společnosti konstatuje, že základní kapitál obchodní společnosti Mania shop, a.s. činí 1.200.000,- Kč a je zcela a beze zbytku splacen.Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Mania shop, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Na Záhonech 7/682, PSČ 140 00, identifikační číslo 262 05 530, z jeho dosavadní výše 1.200.000,- Kč (tj. slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) o částku 19.100.000,- Kč (tj. slovy: devatenáct milionů jedno sto tisíc korun českých) na částku 20.300.000,- Kč (tj. slovy: dvacet milionů tři sta tisíc korun českých) úpisem nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu Společnosti předem určeným zájemcem, a to obchodní společnosti LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997 a jejich splacením peněžitým vkladem. Upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, neboť akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií.Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je pokračování v realizaci podnikatelských projektů společnosti.Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové nekótované akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, v počtu 19 ks (tj. slovy: devatenáct kusů) v nominální hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (tj. slovy: jeden milion korun českých) a v počtu 1 ks (tj. slovy: jednoho kusu) akcie v nominální hodnotě 100.000,- Kč (tj. slovy: jedno sto tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny.Emisní kurz všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu se rovná jejich nominální hodnotě, tj. 1.000.000,- Kč (tj. jeden milion korun českých) za devatenáct kusů akcií, bez emisního ážia a 100.000,- Kč (tj. jedno sto tisíc korun českých) za jeden kus akcie, bez emisního ážia.Mimořádná valná hromada akcionářů obchodní společnosti Mania shor, a.s. ze dne 26. 10. 2011 bere na vědomí prohlášení akcionářů Společnosti, a to:- Obchodní společnosti VIASOL, a.s., se sídlem Praha 6, Ruzyně, U Prioru 1076/5, PSČ 161 00, identifikační číslo 274 14 388- Obchodní společnosti LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997, učiněné každým z nich samostatně na mimořádné valné hromadě ve smyslu ustanovení §204a odst. (7) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.Upisovatel, tj. obchodní společnost LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997, jako předem určený zájemce, upíše všechny akcie emitované na zvýšení základního kapitálu Společnosti ve Smlouvě o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustnaovení §205 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, a to ve lhůtě do 30 (tj. slovy: třiceti) dnů ode dne doručneí návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, v sídle Společnosti, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu nebo volna, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den.Představenstvo Společnosti jej povinno doručit návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií upisovateli, tj. obchodní společnosti LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997, do 10 (tj. slovy: deseti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisovatel bude o počátku běhu lhůty k upisování akcií informován vyvěšením oznámení v sídlem Společnosti.K tomuto bodu pořadu jednání mimořádné valné hromady nevyužili akcionáři svého práva žádat vysvětlení a uplatňovat návrhy či protinávrhy.O tomto rozhodnutí mimořádné valné hromady bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky. Výsledky hlasování byly na místě vyhodnoceny přítomným skrutátorem a předány předsedovi mimořádné valné hromady.Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení článku 19. odst. 4. předložených Stanov Společnosti v jejich platném znění a z ustanovení § 186 odst. (2) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, činí 800, hlasů, tj. dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva.Dle ustnaovení článku 19. odst. 1. předložených Stanov Společnosti v jejich platném znění je s každou akcií spojen jeden hlas. Obchodní společnost Mania shor, a.s. emitovala 1 200 ks (tj. jeden tisíc dvě stě kusů) kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tj. jeden tisíc korun českých) každé akcie.V okamžiku hlasování byli přítomni dva akcionáři, kteří disponují celkem 1200 (tj. jedním tisícem dvěma sty) hlasy oprávněným hlasovat, tj. 100% všech hlasů oprávněných vykonávat hlasovací práva. Pro předložený návrh rozhodnutí hlasovalo 100% (tj. jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů. Proti předloženému návrhu rozhodnutí nehlasoval žádný hlas přítomných akcionářů, tj. 0,00% hlasů přítomných akcionářů vlastnících akcie Společnosti a žádný hlas přítomných akcionářů se nezdržel hlasování, tj 0,00 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících akcie Společnosti.Rozhodnutí bylo přijato 100% hlasů přítomných akcionářů.Výsledek hlasování jsem zjistila vlastním pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy mimořádné valné hromady, který předsedal mimořádné valné hromadě při konstatování usnášeníschopnosti mimořádné valné hromady před jejím hlasováním, při přednesení návrhu rozhodnutí, při hlasování, při sčítání hlasů a vyhlášení výsledku hlasování a porovnáním těchto skutečností s údaji v listině přítomných.Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla mimořádnou valnou hromadou obchodní společnosti Mania shop, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Na Záhonech 7/682, PSČ 140 00, identifikační číslo 262 05 530, zapsané ve vložce 6790, oddíl B, se dnem zápisu 17. října 2000, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přijata a jejich obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem i Stanovami Společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů