Trendy

8 664 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

464 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

26 806 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.11.2016 Vítězné náměstí 577/2, Dejvice, 160 00 Praha 6

Historické adresy

19.10.2000 - 29.11.2016 Praha 6, Vítězné nám. 2

26206153

DIČ

od 1.11.2000

CZ26206153

Datum vzniku

19. října 2000

Datová schránka

4xjq3ww

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6794

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.4.2004

23 000 000 Kč

Historické jmění

19.10.2000 - 21.4.2004

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

153279292 / 0600

Provozovny

od 23.5.2002

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Strahovské nádvoří 302/11, 118 00, Praha - Hradčany

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 9. února 2004 : Mimořádná valná hromada společnosti LEV CZ, a.s. přijala dne 21.1.2004 usnesení o zvýšení základního kapitálu takto:a) Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 22.000.000,-- Kč Mimořádná valná hromada společnosti LEV CZ, a.s. přijala dne 21.1.2004 usnesení o zvýšení základního kapitálu takto:a) Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 22.000.000,-- Kč... (slovy: dvacet dva milióny korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouštíb) Za účelem zvýšení základního kapitálu společnost vydá 42 ks (čtyřicet dva kusy) akcií na jméno v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a 10 ks (slovy: deset kusů) akcií na jméno v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)c) Všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány peněžitými vklady na základě dohody akcionářů v souladu s ustanovením § 205 obch. zákoníku dosavadních akcionářů společnosti, tj. panem Alešem Kocverou, r. č. 530430/285, bydliště České Budějovice, Ledenická 31, panem Jaroslavem Hlinkou, r. č. 540207/0883, bydliště Praha 3, Vlkova 26, panem Vladimírem Šalanským, r. č. 520803/292, bydliště Praha 5, Běhounkova 2456 a panem Zdeňkem Hořánkem, r. č. 560226/0697, bydliště Praha 6, Šedivého 3/551 takto:-akcionář pan Aleš Kocvera upíše svým peněžitým vkladem ve výši 2.200.000,-- Kč (slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých) 4 kusy (slovy: čtyři kusy) akcií na jméno v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a 2 kusy (slovy: dva kusy) akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)-akcionář pan Jaroslav Hlinka upíše svým peněžitým vkladem ve výši 2.200.000,-- Kč (slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých) 4 kusy (slovy: čtyři kusy) akcií na jméno v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a 2 kusy (slovy: dva kusy) akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- (slovy: jedno sto tisíc korun českých)-pan Vladimír Šalanský upíše svým peněžitým vkladem ve výši 2.200.000,-- Kč (slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých) 4 kusy (slovy: čtyři kusy) akcií na jméno v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a 2 kusy (slovy: dva kusy) akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisích korun českých)-pan Zdeněk Hořánek upíše svým peněžitým vkladem ve výši 15.400.000,-- Kč (slovy: patnáct miliónů čtyři sta tisíc korun českých) 30 kusů (slovy: třicet kusů) akcií na jméno v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a 4 kusy (slovy: čtyři kusy) akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)d) Všechny akcie budou upsány v sídle společnosti LEV CZ, a.s. ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen písemným sdělením představenstva společnostie) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč činí 500.000,-- Kč a emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč činí 100.000,-- kč a celkový emisní kurs všech upisovaných akcií (v počtu 42 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč a 10 akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč) činí částku ve výši 22.000.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milióny korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením.f) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Dle stanoviska auditora PRIMASKA AUDIT, a.s. ze dne 21.1.2004 pohledávka, jejíž část ve výši 22.000.000,- Kč bude použita k započtení na splacení emisního kurzu nově vydaných akcií, ke dni konání valné hromady nebyla uhrazen ani nedošlo k jejímu zápočtu a může být použita na splacení emisního kurzu akcií.g) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Smlouva o započtení bude uzavřena v písemné formě nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, v sídle společnosti s tím, že návrh na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bde podán až po uzavření smlouvy o započtení. Návrh na smlouvy o započtení je představenstvo společnosti povinno doručit každému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co upíše nové akcie společnosti. K přijetí návrhu smlouvy o započtení musí být zájemci poskytnuta lhůta alespoň 14 (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu.Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností na straně jedné a akcionáři společnosti panem Zdeňkem Hořánkem, r. č. 560226/0697, bydliště Praha 6, Šedivého 3/551, panem Alešem Kocverou, r. č. 530430/285, bydliště České Budějovice, Ledenická 31, panem Vladimírem Šalanským, r. č. 520803/292, bydliště Praha 5, Běhounkova 2456, a panem Jaroslavem Hlinkou, r. č. 540207/0883, bydliště Praha 3, Vlkova 26 na straně druhé, kteří mají vůči společnosti tyto pohledávky:1.) Akcionář pan Aleš Kocvera, r. č. 530430/285, bydliště České Budějovice, Ledenická 31, má vůči společnosti LEV CZ, a.s. pohledávku ve výši 2.200.000,-- Kč (slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých) vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 21.1.2004, která byla uzavřena před konáním této valné hromady.Tato pohledávka akcionáře vůči společnosti bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu v rozsahu 2.200.000,-- Kč (slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých).2.) Akcionář pan Jaroslav Hlinka, r. č. 540207/0883, bydliště Praha 3, Vlkova 26, má vůči společnosti LEV CZ, a.s. pohledávku ve výši 2.200.000,-- Kč (slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých) vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 21.1.2004, která byla uzavřena před konáním této valné hromady.Tato pohledávka akcionáře vůči společnosti bude započtena proti pohledávce společnsoti na splacení emisního kursu v rozsahu 2.200.000,-- Kč (slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých).3.) Akcionář pan Vladimír Šalanský, r. č. 520803/292, bydliště Praha 5, Běhounkova 2456, má vůči společnosti LEV CZ, as. pohledávku ve výši 2.200.000,-- Kč (slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých) vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 21.1.2004, která byla uzavřen před konáním této valné hromady.Tato pohledávka akcionáře vůči společnosti bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu v rozsahu 2.200.000,-- Kč (slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých).4.) Akcionář pan Zdeněk Hořánek, r. č. 560226/0697, bydliště Praha 6, Šedivého 3/551, má vůči společnosti LEV CZ, a.s. pohledávku v celkové výši 16.300.000,-- Kč (slovy: šestnáct miliónů tři sta tisíc korun českých) vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 31.10.2003. Původně půjčená částka ve výši 22.900.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milióny devět set tisíc korun českých) byla snížena o částku ve výši 6.600.000,-- Kč (slovy: šest miliónů šest tisíc korun českých), která byla postoupena zbývajícím akcionářům společnosti na základě smluv o postoupení pohledávek. Z této pohledávky (t.j. 16.300.000,-- Kč - slovy: šestnact miliónů tři sta tisíc korun českých) akcionáře vůči společnosti bude započtena pohledávka ve výši 15.400.000,-- Kč (slovy: patnáct miliónů čtyři sta korun českých) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu v rozsahu 15.400.000,-- Kč (slovy: patnáct miliónů čtyři s ta tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
posunout dolů