Trendy

55 958 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 423 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

28 708 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 25.10.2000 Praha 14, Klánovická 485/43

26207214

DIČ

od 1.11.2000

CZ26207214

Datum vzniku

25. října 2000

Datová schránka

y7rq2z7

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6804

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.12.2003

3 508 000 Kč

Historické jmění

19.3.2002 - 12.12.2003

3 333 000 Kč

25.10.2000 - 19.3.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 14

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

CZ5655000000001011004888

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 8.2.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Slévačská 744/1, 198 00, Praha - Hloubětín

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 14. května 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 26. listopadu 2002 : Akcie na jméno jsou převoditelné na základě předchozího souhlasuvalné hromady společnosti, každý akcionář společnosti mápředkupní právo ke všem akciím společnosti nabízeným k prode Akcie na jméno jsou převoditelné na základě předchozího souhlasuvalné hromady společnosti, každý akcionář společnosti mápředkupní právo ke všem akciím společnosti nabízeným k prode...ji. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. listopadu 2002 - 12. prosince 2003 : Zvyšuje se základní kapitál společnosti peněžitým vkladem zaúčelem posílení vlastních finančních zdrojů společnosti, a toupsáním nových kmenových akcií znějících na jméno vydaných ... vlistinné podobě, neregistrovaných v rozsahu sedmnáct (17) kusůnových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč ( desettisíc korun českých) a pět (5) kusů nových akcií společnosti ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) tedy celkem očástku 175.000,- Kč (sto sedmdesát pět tisíc korun) na3.508.000,- Kč (tři miliony pět set osm tisíc korun českých).Nově vydané akcie nebudou registrovanými cennými papíry.Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu. Akcie, s ohledem na vzdání se přednostníhopráva k úpisu nových akcií všemi dosavadními akcionářispolečnosti, nebudou upsány dosavadními akcionáři, ale budounabídnuty jedinému zájemci, a to paní Ragnhild Laache, rodnéčíslo: 090844 30037, bytem Norsko, P.B. 203, 2051 Jessheim.Místem k upsání akcií - k uzavření smlouvy o upsání akcií, jesídlo společnosti Leading Farmers CZ, a.s., na adrese Praha 14,Klánovická 485/43, PSČ 198 00, Česká republika.Lhůta k upsání akcií je dva (2) měsíce od podání návrhu na zápistohoto usnesení do obchodního rejstříku, přičemž ve smlouvě oupsání akcií musí být sjednána rozvazovací podmínka, na kteroubude vázáno upisování akcií, a kterou bude právní moc rozhodnutío zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku.Oznámení počátku běhu této lhůty jedinému zájemci bude provedenobez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto usnesenído obchodního rejstříku, a to faxovou zprávou a dopisem, jejichžpřílohami bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Emisníkurs činí 91.430,- Kč ( devadesát jeden tisíc čtyři sta třicetkorun českých) za jednu akcii o nominální hodnotě 10.000,- Kč a9.143,- Kč (devět tisíc sto čtyřicet tři koruny české) za jednuakcii o nominální hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy 1.600.025,- Kč(jeden milion šest set tisíc dvacet pět korun českých).Připouští se možnost splacení emisního kursu nových akciívýhradně započtením peněžité pohledávky jediného zájemce zaspolečnost, která vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřenédne 3. ledna 2002, a která činí k dnešnímu dni 1.610.332,- Kčproti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.Pohledávka jediného zájemce bude započtena v rozsahu schválenéhozvýšení základního kapitálu společnosti a zbývající částpohledávky bude ze strany společnosti uhrazena v souladu sujednáními obsaženými v citované smlouvě o půjčce.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: jedinýzájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celémrozsahu zvýšení základního kapitálu, smlouva o započtení musíbýt uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 14. srpna 2001 - 19. března 2002 : Zvyšuje se základní kapitál společnosti peněžitým vkladem za úče-lem posílení vlastních finančních zdrojů společnosti, a to upsá-ním nových kmenových akcií znějících na jméno vydan... ých v zakniho-vané podobě v rozsahu dva tisíce tři sta třicet tři (2333) kusyakcií o jmenovité hodnotě jeden tisíc korun českých (1.000,- Kč),tedy celkem o částku dva miliony tři sta třicet tři tisíce korunčeských (2.333.000,- Kč) na tři miliony tři sta třicet tři tisícekorun českých (3.333.000,- Kč). Nově vydané akcie nebudouregistrovanými cennými papíry.Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základ-ního kapitálu.Akcie, s ohledem na vzdání se přednostního práva k úpisu novýchakcií všemi dosavadními akcionáři společnosti, nebudou upsány do-savadními akcionáři, ale budou nabídnuty jedinému zájemci, a tospolečnosti LEADING FARMERS AS, se sídlem Smalvollveien 63 C,0667 Oslo, okres 0301 Oslo, Norsko.Místem k upsání akcií - k uzavření smlouvy o upsání akcíí, jesídlo společnosti Leading Farmers Cz, a.s., na adrese Praha 14,Klánovická 485/43, PSČ 198 00, Česká republika.Lhůta k upsání akcií je dva (2) měsíce od podání návrhu na zápistohoto usnesení do obchodního rejstříku, přičemž ve smlouvě o u-psání akcíí, bude-li uzavřena ještě před zápisem usnesení do ob-chodního rejstříku, musí být sjednána rozvazovací podmínka, nakterou bude vázáno upisování akcií, a kterou bude právní moc roz-hodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení zá-kladního kapitálu do obchodního rejstříku.Oznámení počátku běhu této lhůty jedinému zájemci bude provedenobez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto usnesenído obchodního rejstříku, a to faxovou zprávou a dopisem, jejichžpřílohami bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Emisní kurs činí jeden tisíc pět set sedmdesát korun českých(1.570,- Kč) za jednu akcii, celkem tedy 3.662.810,- Kč (tři mi-liony šest set šedesát dva tisíce osm set deset korun českých).Připouští se možnost splacení emisního kursu nových akcií výhrad-ně započtením peněžité pohledávky jediného zájemce za společnos-tí, která vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené 1.11.2000,a která činí k dnešnímu dni tři miliony šest set šedesát devěttisíc pět set devadesát tři koruny české čtyřicet haléřů( 3.669.593,40 Kč) proti pohledávce společnosti na splacení emis-ního kursu. Pohledávka jediného zájemce bude započtena v rozsahuschváleného zvýšení základního kapitálu společnosti a zbývajícíčást pohledávky bude ze strany společnosti uhrazena v souladu sujednáními obsaženými v citované smlouvě o půjčce.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: jedinýzájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahuzvýšení základního kapitálu; smlouva o započtení musí být uzavře-na před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů