Trendy

242 646 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

24 202 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

680 501 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 17.8.2005 Praha 3 - centrum NAGANO IV, K červenému dvoru 25a, PSČ 13000

Historické adresy

5.2.2004 - 17.8.2005 Praha 3 - Vinohrady, Slezská 844/96, PSČ 13000
30.7.2001 - 5.2.2004 Praha 2, Jugoslávská 29/620, PSČ 12000
30.10.2000 - 30.7.2001 Praha 3, Milíčova 9, PSČ 13000

26207842

DIČ

od 1.1.2001

CZ26207842

Datum vzniku

30. října 2000

Datová schránka

ubzgk9a

Historické názvy

6.10.2003 - 27.9.2016

TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.

6.6.2001 - 6.10.2003

Telia International Carrier Czech Republic a.s.

30.10.2000 - 6.6.2001

Telia Networks Czech Republic a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6808

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.2.2004

200 000 000 Kč

Historické jmění

26.8.2002 - 16.2.2004

181 000 000 Kč

30.10.2000 - 26.8.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 18.10.2016

CZ3463000644506004860013

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. dubna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 22. ledna 2004 - 16. února 2004 : 1. Jediný akcionář obchodní společnosti s obchodní firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. (dále jen "společnost", rozhodl formou notářského zápisu ze dne 18. ... prosince 2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti a to postupem dle § 203 obchodního zákoníku a to za těchto podmínek :a) Důvod zvýšení a částka o kterou má byt základní kapitál zvýšen:důvodem tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení ekonomické stability společnosti . Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 181.000.000 Kč (slovy: sto osmdesát jedna milionů korun českých) o částku 19.000.000 Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých), na novou výši základního kapitálu 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých),b) Způsob zvýšení základního kapitálu:zvýšení základního kapitálu bude provedeno postupem podle § 203 obchodního zákoníku, a sice úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Nové akcie budou upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku. Nové akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti TeliaSonera Aktiebolag se sídlem 123 86 FARSTA, Stockholm, Švédské království, a tudíž nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky ve smyslu § 203 odst. 3 obchodního zákoníku,c) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných nových akcií a výše jejich emisního kurzu, místo a lhůta pro upsání nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii:- upisováno bude nových 1.900 (slovy: tisíc devět set) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurs každé této upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč bude činit 404.735,- Kč (slovy: čtyři sta čtyří tisíc sedm set třicet pět korun českých) na jednu akcii, tj. emisní ážio u každé akcie činí 394.735,- Kč (slovy: tři sta devadesát čtyři tisíc sedm set třicet pět korun českých). To znamená, že emisní kurz všech těchto 1.900 kusů upisovaných nových akcií představuje částku 768.996.500,- Kč (slovy: sedm set šedesát osm milionů devět set devadesát šest tisíc pět set korun českých) z čehož částku 749.996.500,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět set devadesát šest tisíc pět set korun českých) tvoří emisní ážio.- Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva činí 30 (slovy třicet) kalendářních dnů, a to ode dne, kdy představenstvo společnosti doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři, a to k rukám právního zástupce jediného akcionáře Mgr. Ivě Zothové, advokátce se sídlem Linklaters, v.o.s., Na Příkopě 19, 117 19, Praha 1.- Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii při upisování akcií s využitím přednostního práva je následující:Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii ve výši 0,1049 (slovy žádná celá tisíc čtyřicet devět), tj. ve výši 10,49 % (deset celých čtyřicet devět setin procenta). Upisovat lze pouze celé akcie.- Upisování akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude v takovém případě v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.2. Jediný akcionář také tímto rozhodl o možnosti započtení části peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu, a to takto:připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky společnosti TeliaSonera Aktiebolag se sídlem 123 86 FARSTA, Stockholm, Švédské království, zaregistrované u Švédského národního patentového a registračního úřadu pod registračním číslem 556103-4249, vůči akciové společnosti s obchodní firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. se sídlem Praha 2 , Jugoslávská 26/620, PSČ 120 00, IČ: 26207842, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 6808, a to ve výši 768.996.500,- Kč (slovy: sedm set šedesát osm milionů devět set devadesát šest tisíc pět set korun českých), proti pohledávce akciové společnosti s obchodní firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., výše uvedené, vůči jejímu jedinému akcionáři, tj. společnosti TeliaSonera Aktiebolag, výše uvedené, na splacení emisního kurzu 1.900 (slovy: tisíc devět set) upisovaných nových kmenovýc h listinných akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), který je v celkové výši 768.996.500,- Kč (slovy: sedm set šedesát osm milionů devět set devadesát šest tisíc pět set korun českých).- (Peněžitá pohledávka společnosti TeliaSonera Aktiebolag vůči akciové společnosti s obchodní firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., jejíž část, a to ve 768.996.500,- Kč (slovy: sedm set šedesát osm milionů devět set devadesát šest tisíc pět set korun českých),se navrhuje započíst, je v celkové výši 1.339.176.734,43 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta třicet devět milionů sto sedmdesát šest tisíc tři sta třicet čtyři korun českých čtyřicet tři haléřů), a vyplývá ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 31.10.2003 mezi společností TeliaSonera Aktiebolag, výše uvedenou, jako věřitelem a akciovou společností s obchodní firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., výše uvedenou, jako dlužníkem.Tato peněžitá pohledávka společnosti TeliaSonera Aktiebolag vůči akciové společnosti s obchodní firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. je dle "Zprávy auditora pro představenstvo a akcionáře společnosti TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s." vypracované dne 15.12. 2003 auditorem Ernst & Young ČR, s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00, IČ: 26704153, evidována ke dni 15.12. 2003 v účetnictví této akciové společnosti s obchodní firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. jako závazek vůči společnosti TeliaSonera Aktiebolag).Jediný akcionář také rozhodl o schválení následujících pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení:- lhůta 30 (slovy třiceti) dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání k rukám právního zástupce jediného akcionáře Mgr, Ivě Zothové, advokátce se sídlem Linklaters, v.o.s., Na Příkopě 19, 117 19, Praha 1. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a s odkazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- lhůta 30 (slovy třiceti) dnů pro uzavření dohody o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení. Návrh dohody o započtení bude doručen právnímu zástupci jediného akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavřená smlouvy o upsání akcií mezi Společností a jediným akcionářem. zobrazit více skrýt více
  • 24. června 2002 - 26. srpna 2002 : Jediný akcionář společnosti obchodní společnosti TeliaAktiebolag rozhodnul formou notářského zápisu ze dne 9.5.2002, ozvýšení základního kapitálu společnosti z částky 1 000 000,- K... čo částku 180 000 000,- Kč na částku 181 000 000,- Kč.Emisní kurz se stanoví částkou 10 000,- Kč za jednu akcii provšechny upisovatele.Zvýšení bude provedeno vydáním 18.000 ks nových akcií znějícíchna jméno v listinné podobě, z nichž každá bude mít jmenovitouhodnotu 10.000,- Kč. Akcie nebudou registrované a budou akciemikmenovými, tzn. že s nimi budou spojena stejná práva apovinnosti jako s akciemi již vydanými.Jediný akcionář společnosti obchodní společnost Telia Aktiebolagmá přednostní právo upsat všech 18.000 ks nově vydávaných akciíspolečnosti smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře sespolečností. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostníhopráva činí patnáct dnů. Počátek běhu lhůty pro uplatněnípřednostního práva upsat akcie oznámí společnost jedinémuakcionáři po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku a po zvěřejněníinformace o jeho přednostním právu doporučeným dopisem neboosobně proti potvrzení.Přílohu oznámení o počátku běhu lhůtybude tvořit návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta nepočne běžet,dokud nebude akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií.Jediný akcionář musí smlouvu o upsání akcií uzavřít do koncelhůty pro upsání a v téže lhůtě musí smlouvu doručit v pracovnídny v době od 9,00 hod. do 16,00 hod. do sídla společnosti vPraze 2, Jugoslávská 29/620, které je místem úpisu. Jedinýakcionář společnosti je oprávněn upsat všechny nově vydávanéakcie, tzn. že na 1 ks dosavadních akcií společnosti připadá 180ks nových akcií, přičemž upisovat lze pouze celé akcie.Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínkou, jíž jeprávní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou ve smyslu ustanovení § 230 odst. 2 písm. d)obchodního zákoníku nabídnuty společnosti ze skupiny společnostíTelia, která bude vybrána valnou hromadou resp. jedinýmakcionářem společnosti, s tím, že jakožto vybraný zájemce máprávo upsat nabídnuté nově vydávané akcie společnosti smlouvou oupsání akcií, kterou uzavře se společností. Lhůta pro upsáníakcií činí patnáct dnů. Počátek běhu lhůty pro upsání oznámeníspolečnost vybranému zájemci po marném uplynutí lhůty pro upsáníakcií s využitím přednostního práva doporučeným dopisem neboosobně proti potvrzení. Přílohu oznámení o počátku běhu lhůtydoručeného vybranému zájemci bude tvořit návrh smlouvy o upsáníakcií ve smyslu § 240 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta nepočneběžet, dokud nebude vybranému zájemci doručen návrh smlovy oupsání akcií. Smlouvu o upsání akcií bude vybraný zájemcepovinen uzavřít do konce lhůty pro upsání a v téže lhůtě musísmlouvu doručit v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 16, 00hod. do sídla společnosti v Praze 2, Jugoslávská 29/620, kteréje místem úpisu.Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsanýchakcií ve lhůtě třiceti dnů ode dne úpisu na zvláštní účet č.130964/5400, který byl za tím účelem otevřen na jménospolečnosti u ABN AMBO Bank N.V. v Praze 1, Lazarská 3/1718.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky obchodníspolečnosti Telia Aktiebolag vůči obchodní společnosti TeliaInternational Carrier Czech Republic a.s. proti pohledávceobchodní společnosti Telia Aktiebolag na splacení emisního kursuupsaných akcií. Právním důvodem pohledávky obchodní společnostiTelia Aktiebolag vůči obchodní společnosti Telia InternationalCarrier Czech Republic a.s. je Smlouva o půjčce, uzavřená dne19.12. 2001 mezi obchodní společností Telia Aktienbolag jakověřitelem, a obchodní společností Telia International CarrierCzech Republic a. s. jako dlužníkem. Půjčka činí 335.000.000,-Kč a bude splatná dne 1.7.2002. Smlouvu o započtení je obchodníspolečnost Telia Aktiebolag povinna uzavřít ve lhůtě dvacetidnů ode dne úpisu, tj. ode dne uzavření smlouvy o úpisu. Pokudnedojdě k uzavření smlouvy o započtení, je obchodní společnostTelia Aktiebolag povinna splatit emisní kurs upisovaných akciípeněžitým vkladem způsobem a ve lhůtě podle předchozíhoodstavce.Představenstvu společnosti se ukládá, aby po podání návrhu nazápis usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti doobchodního rejstříku zveřejnilo v Obchodního věstníku a způsobemurčeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámiloinformaci o přednostním právu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů