Trendy

422 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

- 540 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

4 952 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 3.11.2016 Na Ořechovce 580/4, Střešovice, 162 00 Praha 6

Historické adresy

16.6.2008 - 3.11.2016 Praha 1, Václavské náměstí 832/19, PSČ 11000
14.1.2002 - 16.6.2008 Praha 1, Václavské náměstí 47/1601, PSČ 11000
10.11.2000 - 14.1.2002 Praha 1, Václavské náměstí 47, PSČ 11000

26211122

DIČ

od 7.3.2001

CZ26211122

Datum vzniku

10. listopadu 2000

Datová schránka

gd6en6m

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6840

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.9.2005

140 000 000 Kč

Historické jmění

14.1.2002 - 5.9.2005

1 000 000 Kč

10.11.2000 - 14.1.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

994404- 543607001 / 0800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 22. června 2005 - 5. září 2005 : Jediný akcionář ve výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 30.5.2005 takto:Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnostiJediný akcionář ve výkonu působnosti valné hromad... y rozhoduje, že základní kapitál společnosti, který dosud činí 1.000.000,-Kč, bude zvýšen úpisem nových akcií a to o částku 139,000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet devět milionů korun českých). Upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:V důsledku zvýšení bude vydáno 139 kusů kmenových akcií společnosti ve formě na majitele v podobě listinné, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč (jeden milion korun českých).Způsob upisování akcií:Upisování akcií se uskuteční s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře na upisování nových akcií ve smyslu §204a zákona č.513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník) a §29 odst. 3 stanov společnosti.Všechny akcie, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci BORROMES HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kasau 2, Office 113, Lakatamia, P.C. 2303, Nicosia, Cyprus, registrační číslo HE 121318.Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií:Akcie, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem vybraným zájemcem a společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy o úpisu akcií je představenstvo společnosti povinno předložit předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Předem určený zájemce, společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED, je oprávněn akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu bude společností doručeno oznámení o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (dále "oznámení"). Tímto doručením bude oznámen předem vybranému zájemci počátek běhu lhůty pro upisování akcií. Představenstvo společnosti je povinno doručit předem určenému zájemci oznámení písemně bez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku zamítnutí zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodního zákoníku).Emisní kurs všech akcií, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, je rovný jejich jmenovité hodnotě a bude celkově činit 139,000.000,- Kč (jedno sto třicet devět milionů korun českých), tj. emisní kurs každé nově vydávané akcie ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude činit 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých).Splacení emisního kursu upisovaných akcií:Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem započtením peněžitých pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED v celkové výši 139,104.915,69 Kč (slovy: jedno sto třicet devět milionů jedno sto čtyři tisíce devět set patnáct korun českých a šedesát devět haléřů) vůči společnosti, vzniklých na základě 1) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 7. srpna 2003 postoupené ve své části na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení části pohledávky ze dne 27. května 2004 a postoupené ve zbývající části na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 30. června 2004, 2) smlouvy o spolupráci uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 11. února 2003 postoupené ve své části na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení části pohledávky ze dne 30. června 2004, a to vše proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které budou upsány společností BORROMES HOLDINGS LIMITED na základě smlouvy o úpisu akcií, jak je uvedeno výše. Existence výše zmíněných pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED vůči společnosti byla ověřena nezávislým auditorem č. 1311 Komory auditorů České republiky, Ing. Martinou Kotrčovou, Praha 3, Přemyslovská 40.Písemný návrh dohody o započtení obdrží upisovatel od společnosti při podpisu smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena s upisovatelem v písemné formě v sídle společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 47, po účinnosti smlouvy o upsání akcií a před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro akceptaci návrhu dohody o započtení ze strany upisovatele činí 1 měsíc ode dne předání návrhu dohody o započtení společností upisovatele. Lhůta pro akceptaci návrhu dohody o započtení je určena ve prospěch vkladatele.Jediný akcionář souhlasí se započtením peněžitých pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED v celkové výši 139,104.915,69 Kč (slovy: jedno sto třicet devět milionů jedno sto čtyři tisíce devět set patnáct korun českých a šedesát devět haléřů) vůči společnosti, vzniklých na základě 1) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 7. srpna 2003 postoupené ve své části na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení části pohledávky ze dne 27. května 2004 a postoupené ve zbývající části na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 30. června 2004, 2) smlouvy o spolupráci uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 11. února 2003 postoupené ve své části na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení části pohledávky ze dne 30. června 2004, a to vše proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které budou upsány společností BORROMES HOLDINGS LIMITED na základě smlouvy o úpisu akcií, jak je uvedeno výše. zobrazit více skrýt více
  • 25. března 2005 - 30. května 2005 : Jediný akcionář ve výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 10,2,2005 o zvýšení základního kapitálu následovně:Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen:Základní kapitál s... polečnosti se zvyšuje upisováním nových akcií, a to o částku 140,000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:Upisováno bude:14 kusů kmenových akcií společnosti ve formě na majitele v podobě listinné, každá o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč.Způsob upisování akcií:Upisování akcií se uskuteční s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře na upisování nových akcií ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění ( obchodní zákoník ) a § 29 odst. 3 stanov společnosti.Jediný akcionář prohlašuje, že obdržel písemnou zprávu představenstva, ve které je odůvodněno vyloučení přednostního práva jediného akcionáře a navržený emisní kurs.Všechny akcie, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - BORROMES HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kasau 2, Office 113, Lakatamia, P.C. 2303, Nicosia, Cyprus, registrační číslo HE 121318.Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií:Akcie, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem vybraným zájemcem a společností ve smyslu § 204 odst. 5 obch. zák. Návrh smlouvy o úpisu akcií je představenstvo společnosti povinno předložit předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Předem určený zájemce, společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED, je oprávněn akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií v sídle společnosti do 30 dnů ode dne, kdy mu bude společností doručeno oznámení o podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno oznámit počátek běhu této lhůty předem určenému zájemci písemně bez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejsříku. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku zamítnutí zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hormady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění ( obchodního zákoníku).Emisní kurs všech akcií, které budou upisovány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, je rovný jejich jmenovité hodnotě a bude celkově činit 140,000.000,- Kč, tj. emisní kurs každé nově vydávané akcie ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč bude činit 10,000.000,- Kč.Splacení emisního kursu upisovaných akcií:Emisní kurs upsaných akcií bude splacen upisovatelem započtením peněžitých pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED v celkové výši 140,147.105,- Kč vůči společnosti, vzniklých na základě 1) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 7. srpna 2003 postoupené na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 27. května 2004 a 2) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 7. srpna 2003 postoupené na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 30. června 2004, a to vše proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které budou upsány společností BORROMES HOLDINGS LIMITED na základě smlouvy o úpisu akcií, jak je uvedeno výše. Existence výše zmíněných pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED vůči společnosti byla ověřena nezávislým auditorem č. 1311 komory auditorů České republiky, Ing. Martinou Kotrčovou, Praha 3, Přemyslovská 40.Písemný návrh dohody o započtení obdrží upisovatel od společnosti při podpisu smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena s upisovatelem v písemné formě v sídle společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 47, po účinnosti smlouvy o upsání akcií a před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro akceptaci návrhu dohody o započtení ze strany upisovatele činí 1 měsíc ode dne předání návrhu dohody o započtení společností upisovateli. Lhůta pro akceptaci návrhu dohody o započtení je určena ve prospěch vkladatele.Schválení započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu akcií vůči společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED a pohledávky společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED vůči společnosti:Jediný akcionář souhlasí se započtením peněžitých pohledávek společnosti BORROMES HOLDINGS LIMITED v celkové výši 140,147.105,- Kč vůči společnosti, vzniklých na základě 1) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 7. srpna 2003 postoupené na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 27. května 2004 a 2) smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Česká infrastrukturní, a.s. a společností dne 7. srpna 2003 postoupené na společnost BORROMES HOLDINGS LIMITED smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 30. června 2004, a to vše proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které budou upsány společností BORROMES HOLDINGS LIMITED na základě smlouvy o úpisu akcií, jak je uvedeno výše. zobrazit více skrýt více
posunout dolů