Trendy

160 340 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

27 435 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

128 348 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.8.2015 Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

19.8.2009 - 15.8.2015 Praha 4 - Nusle, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 14000
10.3.2004 - 19.8.2009 Praha 1, Na Příkopě 1096/21, PSČ 11719
29.4.2002 - 10.3.2004 Praha 8, Sokolovská č.p.192, č.o.79, PSČ 18000
21.11.2000 - 29.4.2002 Praha 3, Víta Nejedlého 509/15, PSČ 13000

26212242

DIČ

od 1.10.2001

CZ26212242

Datum vzniku

21. listopadu 2000

Datová schránka

r4qdcbe

Historické názvy

21.11.2000 - 1.2.2013

CCB - Czech Credit Bureau, a.s.,

1.2.2013 - 1.2.2013

CRIF- Czech Credit Bureau, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6853

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.2.2009

15 000 000 Kč

Historické jmění

19.10.2005 - 4.2.2009

53 600 000 Kč

6.1.2003 - 19.10.2005

5 000 000 Kč

21.11.2000 - 6.1.2003

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 22.9.2016

CZ1027000000002112540596

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

20.2.2003 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na příkopě 1096/21, 110 00, Praha 1 - Staré Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 9. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 14. srpna 2008 - 4. února 2009 : Společnost CRIF S.p.A., se sídlem Bologna, Via M. Fantin 1-3, Italská republika,jakožto jediný akcionář společnosti CCB ? Czech Credit Bureau, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 1... 096/21, PSČ 117 19,IČ 262 12 242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853,přijala dne 12. 8. 2008 ve formě notářského zápisu N 459/2008, NZ 426/2008 při výkonu působnosti valné hromady společnosti podle ustanovení§ 190 obchodního zákoníku následující rozhodnutí:1. Základní kapitál společnosti se snižuje následujícím způsobem:(a) Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje z důvodu umožnění výplaty ve prospěch jediného akcionáře společnosti, kterým je v době přijetí tohoto rozhodnutí společnost CRIF S.p.A. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti ve formě úplaty za akcie vzaté z oběhu (tj. kupní ceny ve smyslu ustanovení § 213c odst. 4 obchodního zákoníku).(b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku v rozsahu 38 600 000 Kč (slovy: třicet osm milionů šest set tisíc korun českých), tj. z částky 53 600 000 Kč (slovy: padesát tři milionů šest set tisíc korun českých) na částku 15 000 000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých).(c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, který předloží společnost jedinému akcionáři do 14 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.(d) Výše úplaty za akcie vzaté z oběhu: Úplata za akcie vzaté z oběhu bude odpovídat jmenovité hodnotě těchto akcií a bude splatná na účet, který jediný akcionář písemně předem oznámí společnosti, nejpozději do 3 měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu (vyplývající z tohoto rozhodnutí) do obchodního rejstříku. Společnost je oprávněna poskytnout jedinému akcionáři úplatu kdykoli dříve, pokud jediný akcionář předloží společnosti akcie brané z oběhu; společnost však neposkytne úplatu přede dnem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.(e) Lhůta pro předložení listinných akcií: Jediný akcionář je povinen předložit společnosti listinné akcie vzaté z oběhu, a to nejpozději do 3 měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu (vyplývající z tohoto rozhodnutí) do obchodního rejstříku, avšak ne dříve než dnem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.2. Představenstvo uskuteční v souladu s právními předpisy veškeré kroky potřebné pro snížení základního kapitálu, včetně vyhotovení a publikace potřebných oznámení a výzev a podání potřebných návrhů na zápis do obchodního rejstříku, a to tak, aby ke snížení základního kapitálu společnosti mohlo dojít bez zbytečných průtahů. zobrazit více skrýt více
  • 10. září 2005 - 19. října 2005 : Jediný akcionář společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o 48 600 000,- Kč z částky 5 000 000,- Kč na částku 53 600 000,- Kč, a to upsáním nových akcií společn... ost peněžitým vkladem takto:a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 48 600 000,- kč, upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) počet, jmenovitá hodnota, drut, forma a podoba upisovanýchakcií: 486 kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 100 000,- Kč, znějících na jméno, v listinné podobě,c) vzdání se přednostního práva na upisování nových akcií: přednostní právo jediného akcionáře společnosti na upisování akcií se neuplatní, neboť jediný akcionář společnosti, t.j. společnost CRIF S.P.A., se sídlem Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Italská republika, se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal podle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování akcií,d) způsob, lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem společnosti na základě smlouvy podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodnho zákoníku, která musí být uzavřena do 14 kalendářních dnů ode dne, který bude písemně oznámen jedinému akcionáři společnosti představenstvem společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, přičemž uvedená lhůta 14 kalendářních dnů nezačne běžet dříve, než ode dne doručení takového oznámení jedinému akcionáři společnoti. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, se sídlem Jungmannova 24, Praha 1,e) emisní kurs nových akcií: emisní kurs každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. bude činit 100 000,- Kč,f) lhůta a způsob splacení emisního kursu nových akcií: emisní kurs nových akcií bude splatný ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, emisní kurs bude jediným akcionářem společnosti splacen v plné výši peněžitým vkladem na účet č. 3117000016/7910, vedený u Deutsche Bank AG Filiale Prag, organizační složka, který za tímto účelem zřídilo představenstvo společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 21. listopadu 2000 - 10. září 2005 : Převoditelnost akcií na jméno je omezena.Omezená převoditelnost akcií na jméno spočívá v předkupním právuakcionářů při převodech akcií na jméno. Bližší podmínkypřevoditelnosti akci... í na jméno jsou uvedeny v čl. 6 stanovspolečnosti. zobrazit více skrýt více
  • 17. října 2002 - 6. ledna 2003 : Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitáluspolečnosti o 4 000 000 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých)z částky 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun česk... ých) načástku 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých), a toupsáním nových akcií společnosti peněžitými vklady na základědohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, a vyslovilasouhlas se započtením peněžitých pohledávek akcionářů vůčispolečnosti proti pohledávkám společnosti vůči akcionářům nasplacení emisního krusu takto:a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen:4 000 000 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých); upisování nadčástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouštíb) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií:400 kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 10 000 Kč (slovy:deset tisíc korun českých), znějících na jméno s omezenoupřevoditelností ve smyslu čl. 6 stanov společnosti, v listinnépodobě;c) vzdání se přednostního práva na upisování nových akcií:přednostní právo akcionářů na upisování akcií se neuplatní,neboť všichni akcionáři společnosti, tj. společnosti MOZART TWOLIMITED, se sídlem 3rd Floor, St. George´s Court, Upper ChurchStreet, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE, Velká Británie (dále je"MOZART"), společnost CENTRALE RISCHI FINANZIARIA CRIF S.p.A.(ve zkratce CRIF S.p.A.), se sídlem Via Lame 15, 40122 Bologna,Italie (dále jen "CRIF") a společnost TRANS UNION INTERNATIONAL,INC., se sídlem 2711 Centerville Road, Wilmington, okres NewCastle, Delaware, 19808, Spojené státy americké, a s hlavnímmístem podnikání 555 West Adams Street, Chicago, Illinois,60661, Spojené státy americké (sále jen "Trans Union"), se předrozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdali podle § 204aodst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisováníakcií;d) způsob, lhůta a místo pro upsání akcií bez využitípřednostního práva:všechny nové akcie společnosti budou upsány akcionářispolečnosti na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku(dále jen "Dohoda o upsání akcií"), která musí být uzavřena dodvou týdnů ode dne, který bude písemně oznámen akcionářůmpředstavenstvem společnosti bez zbytečného odkladu po zápisurozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti doobchodního rejstříku. Dohoda o upsání akcií bude uzavřena vadvokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, se sídlem Jindřišská34, Praha 1e) emisní kurs nových akicí:emisní kurs každé nové akcie se bude rovnat její jmenovitéhodnotě, tj. bude činit 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korunčeských);f) souhlas se započtením:připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářůvůči společnosti proti pohledávkám společnosti vůči akcionářůmna splacení emisního kursu s tím, že emisní kurs nových akciíbude splacen výhradně započtením;g) pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:představenstvo společnosti doručí každému akcionáři společnostinávrh smlouvy o započtení mezi společností a příslušnýmakcionářem do 7 dnů ode dne uzavření Dohody o upsání akcií;každému akcionáři bude poskytnuta lhůta 7 dnů ode dne doručenínávrhu smlouvy o započtení k podpisu návrhu smlouvy o započtenía doručení návrhu smlouvy o započtení do sídla společnosti kjeho podpisu za společnost;h) lhůta a způsob splacení emisního kursu nových akcií:emisní kurs akcií nových bude splatný v lhůtě 14 dnů od uzavřeníDohody o upsání akcií; emisní kurs bude splacen započtenímnásledujích pohledávek akcionářů vůči společnost:- pohledávka CRIF ve výši 42 00 EUR (slovy: čtyřicet dva tisíceuro) vzniklá z titulu půjčky poskytnuté společnosti na základěsmlouvy o půjčce uzavřené dne 27.9.2001 mezi společností, CRIF,Trans Union a Aspekt Kilcullen s.r.o.;- pohledávky Trans Union ve výši 42 000 EUR (slovy: čtyřicet dvatisíc euro) vzniklá z titulu půjčky poskytnuté společnosti nazákladě smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.9.2001 mezi společnostiCRIF, Trans Union a Aspekt Kilcullen s.r.o.;- pohledávka MOZART ve výši 120 000 EUR (slovy: sto dvacet tisíceuro) na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené meziMOZART a ASPEKT Central Europe Group, a.s. dne 20.3.2002, kterouASPEKT Central Europe Group, a.s. postoupla na MOZART pohledávkuvzniklu v titulu půjčky poskytnuté společnosti na základěsmlouvy o půjčce uzavřené dne 22.11.2001 mezi společností, CRIF,Trans Union a Aspekt Kilcullen s.r.o. (podnik Aspetk Kilcullens.r.o., včetně práv a povinností ze smlouvy o půjčce ze dne22.11.2001, byl smlouvou o prodeji podniku převeden s účinnostíke dni 1.1.2002 na ASPEKT Central Europe Group, a.s.),proti pohledávkám společností vůči akcionářům na splaceníemisního kursu nových akcií v celkové výši 4 000 000 Kč (slovy:čtyři miliony korun českých).Kurs EUR vůči Kč bude stanoven dle kursu České národní banky kedni uzavření Dohody o upsání akcií podle § 205 obchodníhozákoníku. Podle takto stanoveného kursu měn bude započtenakaždému akcionáři příslušná část jeho pohledávky vůčispolečnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionáři nasplacení emisního kursu. Zbylá část pohledávky každéhoupisujícího akcionáře zůstane nadále jeho pohledávkou vůčispolečnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů