Trendy

-70 689 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 151 621 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

615 260 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 3.2.2011 Praha 5, Plaská 622/3, PSČ 15000

Historické adresy

11.5.2006 - 3.2.2011 Brno, Dusíkova 7 č.p. 795, PSČ 63800
21.11.2000 - 11.5.2006 Praha 1, Na Příkopě 12, PSČ 11000

Adresa z obchodního rejstříku

od 5.9.2014 Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5

26212412

DIČ

od 15.12.2000

CZ26212412

Datum vzniku

21. listopadu 2000

Datová schránka

nqycq6z

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 6856

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.10.2005

1 400 000 000 Kč

Historické jmění

26.4.2005 - 5.10.2005

1 400 000 000 Kč

20.4.2005 - 26.4.2005

1 400 000 000 Kč

12.3.2002 - 20.4.2005

100 000 000 Kč

5.9.2001 - 12.3.2002

100 000 000 Kč

2.8.2001 - 5.9.2001

10 000 000 Kč

21.11.2000 - 2.8.2001

10 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

19- 2834630227 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 19.11.2004

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Dusíkova 795/7, 638 00, Brno - Lesná

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 20. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 20. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 20. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 16. března 2011 : Dne 22.12.2010 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Dermacol a.s., se sídlem Praha 6, Výtvarná 1023/4, P Dne 22.12.2010 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Dermacol a.s., se sídlem Praha 6, Výtvarná 1023/4, P...SČ 161 00, IČ: 247 66 208, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16659, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části podniku tvořící samostatnou organizační složku stávajícího podniku prodávajícího, nezapsanou v obchodním rejstříku, která je v organizačním řádu prodávajícího účinného ode dne 10.12.2001 označena jako "Divize Značková kosmetika". Smlouva nabyla účinnosti dne 31.12.2010. zobrazit více skrýt více
 • 15. března 2010 : Dne 22.12.2009 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Dermacol a.s., se sídlem Výtvarná 4/1023, Praha 6, PS Dne 22.12.2009 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Dermacol a.s., se sídlem Výtvarná 4/1023, Praha 6, PS...Č 161 00, IČ: 452 72 859, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1456, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části podniku tvořící samostatnou organizační složku stávajícího podniku prodávajícího, nezapsanou v obchodním rejstříku, která je v organizačním řádu prodávajícího účinného ode dne 10.12.2001 označena jako "Divize PRIVATE label". Smlouva nabyla účinnosti dne 31.12.2009. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 2006 : Dne 19.12.2006 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Karlovarská Korunní s.r.o., se sídlem Stráž nad Ohří, Dne 19.12.2006 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Karlovarská Korunní s.r.o., se sídlem Stráž nad Ohří,... okres Karlovy Vary, IČ: 18226990, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 1417, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části podniku tvořící samostatnou organizační složku stávajícího podniku prodávajícího, nezapsanou v obchodním rejstříku, která je v organizačním řádu prodávajícího účinného ode dne 10.12.2001 označena jako "Divize nápojů". Smlouva nabyla účinnosti dne 01.01.2007. zobrazit více skrýt více
 • 18. září 2006 : Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společností METO a.s. se sídlem Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 87, IČ 264 85 290, a BECKMANN s.r.o. se sídlem Praha 6, Vý Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společností METO a.s. se sídlem Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 87, IČ 264 85 290, a BECKMANN s.r.o. se sídlem Praha 6, Vý...tvarná 1023/4, PSČ 161 00, IČ 261 82 581. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 15. března 2010 - 15. března 2010 : Dne 22.12.2009 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Dermacol a.s., se sídlem Výtvarná 4/1023, Praha 6, PS... Č 161 00, IČ: 452 72 859, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1456, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části podniku tvořící samostatnou organizační složku stávajícího podniku prodávajícího, nezapsanou v obchodním rejstříku, která je v organizačním řádu prodávajícího účinného ode dne 10.12.2001 označena jako Divize PIRVATE label". Smlouva nabyla účinnosti dne 31.12.2009. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : 14. Emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1,000.000,--Kč (slovy: jedenmilion korun českých)
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : 13. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli; nenabude-li k poslednímu dni této lhůty práv... ní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, pak musí být smlouva o započtení uzavřena nejpozději do patnácti (15) dnů od právní moci tohoto usnesení; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : 12. Smlouva o započtení musí kromě obecných náležitostísmlouvy obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávek,ciferné u... rčení celkové výše pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení (tj.jistiny s příslušenstvím), ciferné určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření smlouvy o započtení a ciferné určení výše příslušenství a právní důvod jeho vzniku (zejména označení,zda jde o běžný úrok, úrok z prodlení,smluvní pokutu,atd.),přesné určení na úhradu jaké ciferně vyjádřené části emisního kursu se každá pohledávka započítává,přesné určení, jaká částka se započítává,přesné určení,jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství; smlouva o započtení musí být podepsána před orgánem provádějícím legalizaci. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : 11. Návrh smlouvy o započtení vůči každému z předem určených zájemců je povinno vypracovat představenstvo společnosti Alphaduct, a.s. a doručit ho předem určenému zájemci vždy nejp... ozději do jednoho (1) týdne ode dne, kdy s tímto předem určeným zájemcem společnost uzavřela smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : 10. Na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 9. tohoto usnesení, zbytek emisního kursu nových akcií bude spla... cen v penězích. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : pohledávka společnosti N & P Alliance, s.r.o.,za společností Alphaduct, a.s. v celkové výši 171,403.552,40 Kč (slovy: jednostosedmdesátjedenmiliončtyřistatřitisícpětsetpadesátdvě k... oruny české a čtyřicet haléřů), vzniklá z titulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy o úvěru uzavřené dne 11.11.2002, ve znění Dodatku č.1 ze dne 01.09.2003, kterou lze na emisní kurs jí upsaných akcií započíst v plné výši. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : pohledávka pana Ing.Jana Gernera za společností Alphaduct, a.s. v celkové výši 165,395.081,25 Kč (slovy: jednostošedesátpětmilionůtřistadevadesátpěttisícosmdesátjedna koruna česká ... a dvacetpět haléřů), vzniklá z titulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 67,426.796,--Kč (slovy: šedesátsedmmilionůčtyřistadvacetšesttisícsedmsetdevadesátšest korun českých), Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 9,995.582,-Kč (slovy: devětmilionůdevětsetdevadesátpěttisícpětsetosmdesátdvě koruny české) a Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 4,918.500,--Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetosmnácttisícpětset korun českých), a dále dle převzetí dluhu ve výši 82,791.627,34 Kč (slovy: osmdesátdvamilionysedmsetdevadesátjedentisícšestsetdvacetsedm korun českých a třicetčtyři haléře) na základě Dohody o převzetí dluhu uzavřené dnem 17.12.2003, z níž jze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst částku 165,000.000,--Kč (slovy: jednostošedesátpětmilionů korun českých), zobrazit více skrýt více
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : pohledávky pana Mgr.Vladimíra Komára za společností Alphaduct, a.s. v celkové výši 468,471.774,27 Kč (slovy:čtyřistašedesátosmmilionůčtyřistasedmdesátjedentisícsedmsetsedmdesátčtyř... i koruny české a dvacetsedm haléřů), vzniklá z titulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 190,922.783,--Kč (slovy: jednostodevadesátmilionůdevětsetdvacetdvatisícesedmsetosmdesáttři koruny české), Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003,znějící na částku 28,303.054,--Kč (slovy: dvacetosmmilionůtřistatřitisícepadesátčtyři koruny české) a Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2002 znějící na částku 14,072.803,--Kč (slovy: čtrnáctmilionůsedmdesátdvatisíceosmsettři koruny české), a dále dle převzetí dluhu ve výši 234,429.170,83 Kč (slovy:dvěstětřicetčtyřimilionyčtyřistadvacetdevěttisícjednostosedmdesát korun českých a osmdesáttři haléře) na základě Dohody o převzetí dluhu uzavřené dne 17.12.2003, z níž lze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst částku ve výši 468,000.000,--Kč (slovy: čtyřistašedesátosmmilionů korun českých), zobrazit více skrýt více
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : pohledávka pana Mgr.Jiřího Šmejce za společností Alphaduct, a.s. v celkové výši 468,471.774,27 Kč (slovy: čtyřistašedesátosmmilionůčtyřistasedmdesátjedentisícsedmsetsedmdesátčtyři ... koruny české a dvacetsedm haléřů), vzniklá z titulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 190,922.783,-Kč (slovy: jednostodevadesátmilionůdevětsetdvacetdvatisícesedmsetosmdesáttři koruny české), Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003, znějící na částku 28,303.054,--Kč (slovy: dvacetosmmilionůtřistatřitisícepadesátčtyři koruny české) a Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 14,072.803,--Kč (slovy: čtrnáctmilionůsedmdesátdvatisíceosmsettři koruny české), a dále dle převzetí dluhu ve výši 234,429.170,83 Kč (slovy: dvěstětřicetčtyřimilionyčtyřistadvacetdevěttisícjednostosedmdesát korun českých a osmdesáttři haléře) na základě Dohody o převzetí dluhu uzavřené dne 17.12.2003, z níž lze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst částku ve výši 468,000.000,--Kč (slovy: čtyřistašedesátosmmilionů korun českých), zobrazit více skrýt více
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : 9. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek předem určeným zájemců vůči společnosti proti pohledávce na splacení části emisního kursu jimi upsaných nových akcií takto:
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : 8. Upisovatel je povinen nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku s... platit třicet procent (30%) emisního kursu jim upsaných akcií na účet společnosti číslo 19-3033510297/0100 u Komerční banky, a.s.,Václavské nám.42,Praha 1, založený podle § 204 odst.2 obchodního zákoníku společnosti pro splácení emisního kursu akcií; to neplatí,jestliže byla uzavřena dohoda o započtení;zbytek je upisovatel povinen splatit do jednoho (1) roku od nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na účet společnosti číslo 19-3033510297/0100 u Komerční banky, a.s., Václavské nám.42, Praha 1; o nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti je představenstvo společnosti povinno nejpozději do jednoho (1) týdne informovat upisovatele doručením ověřeného opisu usnesení s vyznačeným dnem nabytí právní moci. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : 7. Počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je představenstvo povinno oznámit ... každému z předem určených zájemců písemným oznámením jim doručeným nejpozději sedm (7) dnů po doručení informace o možnosti upsat akcie bez využití přednostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : 6. Informaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm.e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující... náležitosti podle §205 odst.3 obchodního zákoníku, je představenstvo společnosti Alphaduct, a.s. povinno vypracovat a každému z předem určených zájemců doručit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : 5. Lhůta pro upsání nových akcií společnosti Alphaduct, a.s. předem určenými zájemci činí patnáct (15) dnů a počíná běžet každému z nich prvý den následující po dni,v němž mu bude ... doručena písemná informace o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : 4. Akcie společnosti budou upsány bez využití přednostního práva v pracovně předsedy představenstva společnosti Alphaduct, a.s.,která se nachází v sídle společnosti na adrese Praha... 1,Na Příkopě 12,v pracovní dny v době od 10,00 do 14,00 hodin. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : společnost N & P Alliance, s.r.o., IČ: 62577395, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, PSČ 110 00,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C,vložka 32788.
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : pan Ing.Jan Gerner,r.č.711102/1819,bytem Karlovy Vary,nábř.Jana Palacha 923/4,
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : pan Mgr. Vladimír Komár, r.č. 720713/9368, bytem Vranov nad Topľou, Sídlisko II/1214, Slovenská republika
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : pan Mgr. Jiří Šmejc, r.č. 711012/1909,bytem Praha 5 - Lipence, Jílovišťská 550,
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to:
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : 2. Upsáno bude 1300 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě,každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých).
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Alphaduct, a.s. o částku 1.300,000.000 --Kč (slovy: jednamiliardatřistamilionů korun českých) s tím,že se upsání akcií nad částku navrhov... aného zvýšení základního kapitálu nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 29. března 2005 - 20. dubna 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Alphaduct, a.s. ze dne 8.3.2004:
 • 3. března 2003 - 26. září 2003 : Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne30.9.2002 o záměru zvýšit základní kapitál společnosti zní:1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 400.000.000,-... - Kč(čtyři sta milionů korun českých);2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitáluse nepřipouští;3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem;4. základní kapitál společnosti se zvyšuje vydáním 400 (čtyřset) kusů nových kmenových akcií neregistrovaných k obchodovánína veřejném trhu znějících na jméno, vydávaných v listinné po-době, každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden miliónkorun českých);5. přednostní právo na upsání akcií může být ve stanovené lhůtě(odst. 6) vykonáno v pracovně předsedy představenstva společnos-ti v sídle společnosti na adrese Praha 1, Na Příkopě 12, v pra-covní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin;6. přednostní právo na upsání nových akcií může akcionář vykonatve lhůtě 15 (patnácti) dnů počínající prvým dnem následujícím podni, v němž mu bude doručena informace o přednostním právu, ob-sahující zákonem stanovené náležitosti a návrh smlouvy o upsáníakcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchod-ního zákoníku; nebude-li k počátku běhu lhůty pravomocně zapsánorozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří-ku, musejí být akcie upsány s rozvazovací podmínkou, jíž jeprávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;7. představenstvo je povinno písemnou informaci o přednostnímprávu obsahující náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodníhozákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň ná-ležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku akcionáři do-ručit na jeho adresu zapsanou v seznamu akcionářů nejpozději dojednoho týdne ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;8. počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií s využitímpřednostního práva je představenstvo povinno akcionáři oznámitpísemně doručením oznámení o počátku běhu lhůty; toto oznámenímusí být akcionáři doručeno nejméně 7 (sedm) dnů před počátkemběhu lhůty;9. s využitím přednostního práva lze upsat celkem 400 (čtyřista) kusů nových kmenových akcií, neregistrovaných k obchodovánína veřejném trhu, znějících na jméno, vydávaných v listinné po-době, každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden miliónkorun českých).10. na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč lze s využitím přednostního práva upsat 4 (čtyři)nové akcie, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zá-koníku lze upisovat pouze celé akcie.11. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostníhopráva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1.000.000,- Kč(jeden milión korun českých).12. všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou nabídnuty určitému zájemci - dosavadnímu jedinémuakcionáři společnosti MEF Holding, akciová společnost, IČ 25 0750 80, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, (dále jen Zájemce);13. ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva(tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsánína základě veřejné nabídky) se vylučují;14. bez využití přednostního práva mohou být akcie ve stanovenélhůtě (odst. 15) upsány v pracovně předsedy představenstva spo-lečnosti v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Na Příkopě 12,v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin;15. bez využití přednostního práva může Zájemce upsat akcie velhůtě 15 (patnácti) dnů počínající prvým dnem následujícím podni, v němž mu bude doručena písemná informace o možnosti upsá-ní akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitostipodle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvyo upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst.3 obchodního zákoníku;16. informaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostníhopráva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) ob-chodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahujícíalespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku jepředstavenstvo společnosti povinno vypracovat a Zájemci doručitnejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od zániku přednostníhopráva na upsání akcií, ne však dříve, než prvý den po podánínávrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;zanikne-li všem akcionářům přednostní právo na upsání novýchakcií před podáním návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základ-ního kapitálu do obchdoního rejstříku, je představenstvo povinnoinformaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostního právaobsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodníhozákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň nále-žitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku vypracovat aZájemci doručit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dnepodání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku;17. počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií bez využitípřednostního práva a emisní kurs akcií upisovaných bez využitípřednostního práva je představenstvo povinno oznámit Zájemci pí-semným oznámením doručeným Zájemci zároveň s návrhem smlouvy oupsání akcií nejpozději 7 (sedm) dnů po doručení informace omožnosti upsat akcie bez využití přednostního práva;18. upisovatel je povinen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od na-bytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu společností do obchodního rejstříku splatitalespoň 30 % (třicet procent) emisního kursu jím upsaných akciína účet společnosti číslo 19-3033510297/0100 u Komerční banky,a.s., pobočka Praha - východ, založený podle § 204 odst. 2 ob-chodního zákoníku společností pro splácení emisního kursu akcií;to neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení; zbytek jeupisovatel povinen splatit do jednoho roku od nabytí právní mociusnesení o zápisu rozhodnutí do obchodního rejstříku na účetspolečnosti číslo 19-3033510297/0100 u Komerční banky, a.s., po-bočka Praha - východ; o nabytí právní moci usnesení soudu o zá-pisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je představenstvospolečnosti povinno nejpozději do jednoho týdne informovat zapi-sovatele doručením ověřeného opisu usnesení s vyznačeným dnemnabytí právní moci.19. valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek naúhradu části emisního kursu upsaných nových akcií takto:19.1. pohledávky ve výši 95.636.023,--Kč (devadesát pět miliónůšest set třicet šest tisíc dvacet tři koruny české), z čehožpohledávka za jistinou ke dni 30.9.2002 činí 89.150.000,--Kč(osmdesát devět miliónů jedno sto padesát tisíc korun českých)a příslušenství - běžný úrok ke dni 30.9.2002 činí 6.486.023,--Kč (šest miliónů čtyři sta osmdesát šest tisíc dvacet tři korunyčeské), z úvěru poskytnutého společnosti jejím jediným akcioná-řem - společností MEF Holding, akciová společnost, IČ: 25075080,se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 4267 -na základě smlouvy o poskytnutí úvěru až do výše 100.000.000,--Kč (jedno sto miliónů korun českých) ze dne 7.12.2000 ve zněnídodatku číslo 1 ze dne 4.6.2001 a dodatku číslo 2 ze dne 29.6.2001, 19.2. pohledávky ve výši 221.082.652,--Kč (dvě stě dvacetjeden milión osmdesát dva tisíce šest set padesát dvě korunyčeské), z čehož pohledávka za jistinou ke dni 30.9.2002 činí214.461.000,--Kč (dvě stě čtrnáct miliónů čtyři sta šedesát je-den tisíc korun českých) a běžný úrok k 30.9.2002 činí6.621.652,-- Kč (šest miliónů šest set dvacet jeden tisíc šestset padesát dvě koruny české), z úvěru poskytnutého společnostijejím jediným akcionářem - společností MEF Holding, akciová spo-lečnost, IČ. 25075080, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, zapsanév obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B,vložce číslo 4267 - na základě smlouvy o poskytnutí úvěru až dovýše 300.000.000,-- Kč (tři sta miliónů korun českých) ze dne14.12.2001,20. na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započtenyvýlučně pohledávky uvedené v odstavci 19. (devatenáctém); zbytekemisního kursu nových akcií bude splacen v penězích;21. návrh smlouvy o započtení je povinno na náklady společnostivypracovat a nejpozději do jednoho týdne ode dne uzavřenísmlouvy o upsání akcií uzavřené mezi jediným akcionářem a spo-lečností doručit akcionáři představenstvo společnosti;22. smlouva o započtení musí kromě obecných náležitostí smlouvyobsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužní-ka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávek, ciferné určenícelkové výše pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení (tj.jistiny s příslušenstvím), ciferné určení výše pohledávky zajistinou ke dni uzavření smlouvy o započtení a ciferné určenívýše příslušenství a právní důvod jeho vzniku (zejména označení,zda jde o běžný úrok, úrok z prodlení, smluvní pokutu, atd.),přesné určení na úhradu jaké ciferně vyjádřené části emisníhokursu se každá pohledávka započítává, přesné určení, jaká částkase započítává, přesné určení, jaká částka se započítává z jisti-ny a jaká z příslušenství; smlouva o započtení musí být podepsá-na před orgánem provádějícím legalizaci;23. smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do 15 (pat-nácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upi-sovateli; nenabude-li k poslednímu dni této lhůty právní mociusnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitáluspolečnosti do obchodního rejstříku, pak musí být smlouva o za-počtení uzavřena nejpozději do 15 dnů od právní moci tohoto us-nesení; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávkysplacen emisní kurs akcií;24. emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití před-nostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí1.000.000,--Kč (jeden milión korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 2. srpna 2001 - 5. září 2001 : Rozhodnutí jediného akcionáře učiněné v působnosti valné hromadyspolečnosti ze dne 27.4.2001 o záměru zvýšit základní kapitálspolečnosti:S ohledem na potřebu zajištění hmotných pod... mínek pro výkon čin-nosti společnosti se zvyšuje základní kapitál společnosti o část-ku 90,000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) zčástky 10,000.000,- Kč na konečnou částku 100,000.000,- Kč, a topeněžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku na-vrhovaného zvýšení základního jmění.Předmětem upisování bude 90 (slovy: devadesát) kusů kmenových ak-cií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých), v listinné podobě znějících na jméno. Nověupsané akcie nebudou registrované. Emisní kurs nově upisovanýchakcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií. Snově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemidříve upsanými.Veškeré nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostníhopráva jediného akcionáře společnosti podle ustanovení § 204a ob-chodního zákoníku. Jediný akcionář je oprávněn uplatnit přednost-ní právo na upsání nových akcií a tyto akcie upsat v sídle spo-lečnosti ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení zá-kladního kapitálu do obchodního rejstříku.Stávající jediný akcionář společnosti je oprávněn upsat na každoustávající akcii 9 nových akcií společnosti. Všechny nově upisova-né akcie jsou stejného druhu, formy, podoby a jmenovité hodnotyjako stávající akcie společnosti.Veškeré nově upisované akcie, které jsou předmětem upisování pod-le tohoto rozhodnutí, budou upsány jediným akcionářem společnostiformou peněžitého vkladu.K upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií podle u-stanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Splacení nově upisovaných akcií bude provedeno v souladu s usta-novením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku na zvláštní účet spo-lečnosti, č.ú.: 149454/5400 vedený u ABN-Amro, který bude rovněžuveden ve smlouvě o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5obchodního zákoníku. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30 %(slovy: třicetprocent) emisního kursu upisovaných akcií ve lhůtědo 15 dnů od jejich upsání. Zbývající část emisního kursu upsa-ných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednohoroku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku.Nejsou upisovány žádné akcie nového druhu, není připuštěno upiso-vání akcií nepeněžitými vklady, není připoštěno upisování akciínad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu ani není při-puštěna možnost pohledávky na splacení emisního kursu akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů