Trendy

2 012 843 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

264 118 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

2 848 379 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 5.6.2017 třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín

Historické adresy

18.8.2014 - 5.6.2017 třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín
8.11.2011 - 18.8.2014 Zlín - Malenovice, Třída 3.května 1180, PSČ 76487
29.5.2001 - 8.11.2011 Zlín - Malenovice, Třída 3.května 1180, PSČ 76487
17.7.2000 - 29.5.2001 Zlín, tř. Tomáše Bati 5331, PSČ 76208
5.6.2000 - 17.7.2000 Zlín, Nábřeží 578, PSČ 76001

26215578

DIČ

od 7.6.2000

CZ26215578

Datová schránka

etggjt5

Historické názvy

5.6.2000 - 17.7.2000

MORI SAY - CZ, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3328

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.8.2017

356 500 000 Kč

Historické jmění

23.12.2011 - 18.8.2017

347 000 000 Kč

3.9.2008 - 23.12.2011

335 000 000 Kč

24.11.2000 - 3.9.2008

271 000 000 Kč

5.6.2000 - 24.11.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Zlína

Bankovní účty

zvěřejněno 17.6.2014

107- 7457450257 / 0100

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Historické provozovny

14.6.2004 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • třída 3. května 1180, 763 02, Zlín - Malenovice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 18. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 18. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 18. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 15. května 2006 : Na společnost TAJMAC-ZPS, a.s., se sídlem Zlín, Malenovice, Třída 3. května 1180, PSČ 764 87, IČ: 26215578, přešlo sloučením jmění zanikající společnosti EAST MARKETS, spol. s r.o. Na společnost TAJMAC-ZPS, a.s., se sídlem Zlín, Malenovice, Třída 3. května 1180, PSČ 764 87, IČ: 26215578, přešlo sloučením jmění zanikající společnosti EAST MARKETS, spol. s r.o...., se sídlem Zlín, Louky 335, PSČ 763 02, IČ: 26260395. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. srpna 2017 - 18. srpna 2017 : Valná hromada rozhodla, že základní kapitál společnosti se z v y š u j e o částku 9.500.000,00 Kč (slovy: devět milionů pět set tisíc korun českých) ze současné výše kapitálu ve ... výši 347.000.000,00 Kč na jeho novou výši 356.500.000,00 Kč a zároveň určila, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje; počet nově upisovaných akcií: 1 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500.000,00 Kč, 9 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč, druh všech upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojená žádná zvláštní práva kmenové, forma všech upisovaných akcií: na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem).Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcí předem určeným zájemcem - stávajícím akcionářem společnosti REMOLINO LIMITED, Stasinou & Boumpoulinas 3, 1st floor, 1060 Nicosia, Cyprus, zapsaná v oddělení správce rejstříku vedeném Ministerstvem obchodu, průmyslu a turistiky v Nicosii, Kypr, číslo ID No. HE 207477, s tím, že akcionář - společnost TAJMAC - MTM S.p.A., se sídlem Via Gran Sasso 15, 200 92 Cinisello, Balsamo, Italy, ID No. 1404705, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Italskou obchodní a průmyslovou komorou se před tímto rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva k upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti.Všechny nově upisované akcie budou upsány peněžitým vkladem.Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, kterým je dosavadní akcionář společnosti, a to společnost REMOLINO LIMITED, se sídlem Stasinou & Boumpoulinas 3, 1st floor, 1060 Nicosia, Cyprus, zapsaná v oddělení správce rejstříku vedeném Ministerstvem obchodu, průmyslu a turistiky v Nicosii, Kypr, číslo ID HE 207477, tedy 1ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500.000,00 Kč a 9 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč, budou upsány určeným zájemcem v sídle společnosti TAJMAC-ZPS, a. s. tedy na adrese Zlín, Malenovice, třída 3. května 1180, PSČ 763 02. Valná hromada určila, že emisní kurz činí 55.000.000,00 Kč, z toho emisní ážio činí 45.500.000,00 Kč. Upisování akcií bude provedeno v písemné smlouvě o upsání akcií s ověřenými podpisy, kterou určený zájemce uzavře se společností TAJMAC-ZPS, a.s. a musí být upsány nejpozději do 30.09.2017 a splaceny nejpozději do 30.10.2017; návrh této smlouvy představenstvo společnosti doručí akcionáři společnosti REMOLINO LIMITED do patnácti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí, tímto doručením bude zároveň akcionáři společnosti REMOLINO LIMITED oznámen počátek běhu lhůty pro upsání akcií, kdy akcionář společnost REMOLINO LIMITED doručí tuto již podepsanou smlouvu do sídla společnosti nejpozději do 30.09.2017. Valná hromada schválila, že emisní kurz nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně formou započtení, tedy se připouští možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře společnosti REMOLINO LIMITED tj. určeného zájemce, vůči společnosti, jedná se o peněžitou pohledávku vzniklou z titulu kupní ceny na koupi ochranné známky Manurhin K´MX ze dne 19.07.2017 ve výši 55.000.000,00 Kč proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kurzu, započtena bude celá pohledávka, která odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií. Existence pohledávky akcionáře, resp. určeného zájemce, za společností TAJMAC-ZPS, a.s. byla ověřena prohlášení statutárního orgánu společnosti, že tato pohledávka není sporná ani pochybná, na tuto pohledávku k dnešnímu dni nebylo ani částečně plněno, a že závazek společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. z této pohledávky trvá. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do 30.10.2017, musí mít písemnou formu. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost TAJMAC-ZPS, a.s. předem určenému zájemci, kterým je společnost REMOLINO LIMITED nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost TAJMAC-ZPS, a.s. poskytnout předem určenému zájemci REMOLINO LIMITED lhůtu alespoň 3 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy. Před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu nebo před sepisem notářského zápisu o osvědčení splnění požadavků pro provedení zápisu změn notářem do obchodního rejstříku musí taktéž nastat účinnost shora uvedené dohody, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2011 - 23. prosince 2011 : Valná hromada společnosti dne 11.října 2011 přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 12.000.000,-Kč na částku 347.000.000,-Kč s tím, že upisování akcií nad částku ... navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií předem určeným zájemcem - společností ANATIFERA LTD., reg. číslo 290678, se sídlem Stasinou & Boumpoulinas 3, 1 st floor, 1060 Nicosia, Cyprus (dále jen "Společnost"). Za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 12 ks nových listinných, kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč, s emisním kursem každé akcie ve výši 7.108.334,-Kč. K upsání všech akcií na zvýšení základního kapitálu dojde na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře Společnost se společností TAJMAC-ZPS, a.s. podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií je 14 dní počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společností TAJMAC-ZPS, a.s. zmocněnci Společnosti JUDr. Martinu Dančišinovi, do sídla advokátní kanceláře Glatzová&Co., s.r.o., na adresu Husova 5, 110 00 Praha 1 (dále jen "Sídlo AK") nejpozději do 7 pracovních dnů po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech akcií bude splacen vzájemným započtením pohledávek, uzavřením dohody o započtení mezi společnstí TAJMAC-ZPS,a.s. a Společností, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne doručení návrhu dohody zmocněnci Společnosti. Dohoda o započtení bude doručena zmocněnci Společnosti do 7 pracovních dní od uzavření smlouvy o upsání akcií do Sídla AK. zobrazit více skrýt více
 • 18. července 2008 - 3. září 2008 : 1. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti TAJMAC - ZPS, a. s. z důvodů posílení podnikatelského záměru v projektu výr... oby a prodeje vícevřetenových automatů o částku 64.000.000,- Kč (slovy: šedesátčtyřimiliónů korun českých) z původní výše 271.000.000,- Kč na 335.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 64 kusů kmenových veřejně neobchodovatelných akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) každé akcie.Jediný akcionář společnosti se vzdává v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na úpis akcií a zároveň v působnosti valné hromady určuje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu dle tohoto usnesení budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kdy za předem určeného zájemce bude vybrán majitel pohledávky, k jejímuž započtení vyslovuje jediný akcionář v působnosti valné hromady souhlas dále v tomto usnesení.Jediný akcionář v působnosti valné hromady pověřuje představenstvo společnosti, aby stanovilo emisní kurz vydávaných akcií, a to na základě odborného vyjádření auditora, společnosti AUDIT AND TAX, s. r. o., kterým je ohodnocen poměr hodnoty vlastního kapitálu společnosti k hodnotě základního kapitálu společnosti a tedy poměr hodnoty peněžitého vkladu do společnosti k upisované části základního kapitálu, a to tak, že představenstvo je zmocněno tímto usnesením ke stanovení emisního kursu nejméně v hodnotě nižší hranice stanoveného poměru, bude-li poměr určen rozmezím dvou hodnot.Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti předem určeného zájemce o úpis akcií a lhůta pro úpis akcií činí 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, již podepsaného ze strany společnosti TAJMAC - ZPS, a. s., když návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen do sídla společnosti předem určeného zájemce.Návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně.Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem, vybraným výše uvedeným způsobem. Z tohoto důvodu zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akcií spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku.Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce za společností, kdy touto pohledávkou je pohledávka předem určeného zájemce vůči společnosti z titulu převodu ochranné známky dle smlouvy o převodu ochranné známky uzavřené dne 30. 4. 2008 mezi předem určeným zájemcem jako převodcem a společností TAJMAC - ZPS, a. s. jako nabyvatelem, když předem určený zájemce má z titulu této smlouvy pohledávku za společností TAJMAC - ZPS, a. s. ze zaplacení ceny za převod ochranné známky, oproti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií.Potvrzení auditora, společnosti AUDIT AND TAX, s. r. o., tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, jakož i doklady potvrzující právní důvod vzniku pohledávky.2. Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením pohledávky předem určeného zájemce ze smlouvy o převodu ochranné známky proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Výše uvedená možnost započtení pohledávek se připouští z důvodu nutnosti minimalizace dopadu nákupu ochranné známky do hospodaření společnosti, když účelnost nákupu ochranné známky konstatovalo představenstvo ve své zprávě pro jediného akcionáře, v níž uvedlo dále důvody pro vzdání se přednostního práva k úpisu akcií jediným akcionářem.Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: návrh smlouvy o započtení pohledávek již podepsaný ze strany společnosti TAJMAC - ZPS, a. s. bude doručen předem určenému zájemci spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií a lhůta 14 dní k uzavření smlouvy o započtení pohledávek počíná běžet dnem uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2000 - 24. listopadu 2000 : 7. Akcie budou upsány bez zveřejnění výzvy k upisování akcií.
 • 23. října 2000 - 24. listopadu 2000 : 6. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen v sídle společnostido 2 h po upsání nových akcií.Předmětem vkladu do základního jmění při splacení upsaných akciíje část pohledávky věřit... ele TAJMAC - MTM S.p.A., se sídlem VIAGRAN SASSO 15, 200 92 CINISELLO BALSAMO, ITÁLIE v nominálníhodnotě 270.000.000,- Kč (část z celkové pohledávky620.000.000,- Kč).Titul pohledávky:Smlouva o půjčce ze dne 23.6.2000 na částku 620.000.000,- Kčmezi společností TAJMAC - MTM S.p.A. a TAJMAC - ZPS, a.s. (dříveMORI SAY - CZ, a.s.)Výše pohledávky za společnostíčástka: 270.000.000,- KčPohledávka je oceněná soudními znalci:* Ing. Karlem Machánkem, CSc., znalcem jmenovaným Krajskýmsoudem v Brně - posudek čj. 377/00 ze dne 25.8.2000* Ing. Liborem Fojtíkem, znalcem jmenovaným Krajským soudem vBrně - posudek čj. 1083-48/2000 ze dne 25.8.2000 v nominálníhodnotě, tj. ve výši 270.000.000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2000 - 24. listopadu 2000 : 5. Akcie budou upisovány v sídle společnosti TAJMAC - ZPS, a.s.,Zlín, tř. Tomáše Bati 5331 ve lhůtě do 14 dnů od doručení výzvypředstavenstva k upsání akcií. Výzva k úpisu bude věř... itelidoručena představenstvem společnosti nejpozději do 45 dnů odprávní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, kterýmse povolí zápis návrhu na zvýšení do základního jmění.Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, jeposledním dnem lhůty pro upisování nejblíže následující pracovníden.Upisování se může účastnit jen věřitel, určený podle odst. 4tohoto usnesení poté, co bude k upsání akcií vyzvánpředstavenstvem společnosti.Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě,tj. 1.000.000,- Kč/ks. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2000 - 24. listopadu 2000 : 4. Všechny akcie budou upsány předem určeným věřitelemspolečnosti, a to TAJMAC - MTM S.p.A., se sídlem VIA GRAN SASSO15, 200 92 CINISELLO BALSAMO, ITÁLIE.
 • 23. října 2000 - 24. listopadu 2000 : 3. Přednostní právo akcionáře k upsání nových akcií se vylučuje.Důvodem pro vyloučení přednostního práva je zájem společnosti nazlepšení struktury pasiv společnosti vkladem vybrané... pohledávkyza společností věřitelem společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2000 - 24. listopadu 2000 : 2. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 270 ks nových kmenovýchakcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč/ks, které budou splaceny vkladem pohledá... vky zaspolečností do základního jmění společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2000 - 24. listopadu 2000 : 1. Základní jmění společnosti TAJMAC - ZPS, a.s. se sídlem veZlíně, tř. Tomáše Bati 5331, IČ 26 21 55 78 se za účelemzlepšení struktury pasiv zvýší o částku 270.000.000,- Kč (slovy... dvěstěsedmdesátmilionů korun českých) na 271.000.000,- Kč (slovydvěstěsedmdesátjedenmilion korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2000 - 24. listopadu 2000 : Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromadyspolečnosti bylo rozhodnuto dne 28.8.2000 o zvýšení základníhojmění.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů