Trendy

2 012 843 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

264 118 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

2 848 379 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 5.6.2017třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín

Historické adresy

18.8.2014 - 5.6.2017třída 3. května 1180, Malenovice, 763 02 Zlín
8.11.2011 - 18.8.2014Zlín - Malenovice, Třída 3.května 1180, PSČ 76487
29.5.2001 - 8.11.2011Zlín - Malenovice, Třída 3.května 1180, PSČ 76487
17.7.2000 - 29.5.2001Zlín, tř. Tomáše Bati 5331, PSČ 76208
5.6.2000 - 17.7.2000Zlín, Nábřeží 578, PSČ 76001

Adresa z obchodního rejstříku

od 13.1.2016

Historické adresy z obchodního rejstříku

6.10.2001 - 15.5.2006
6.9.2000 - 7.12.2000č.5331/None, 762 08 Zlín

26215578

DIČ

od 7.6.2000

CZ26215578

Datum vzniku

5. června 2000

Datová schránka

etggjt5

Historické názvy

5.6.2000 - 17.7.2000

MORI SAY - CZ, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3328

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.12.2011

347 000 000 Kč

Historické jmění

3.9.2008 - 23.12.2011

335 000 000 Kč

24.11.2000 - 3.9.2008

271 000 000 Kč

5.6.2000 - 24.11.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Zlína

Bankovní účty

zvěřejněno 17.6.2014

107- 7457450257 / 0100

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Historické provozovny

13.9.2000 - 10.6.2009

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • třída 3. května 1180, 763 02, Zlín - Malenovice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 18. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 18. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 18. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 15. května 2006 : Na společnost TAJMAC-ZPS, a.s., se sídlem Zlín, Malenovice, Třída 3. května 1180, PSČ 764 87, IČ: 26215578, přešlo sloučením jmění zanikající společnosti EAST MARKETS, spol. s r.o. Na společnost TAJMAC-ZPS, a.s., se sídlem Zlín, Malenovice, Třída 3. května 1180, PSČ 764 87, IČ: 26215578, přešlo sloučením jmění zanikající společnosti EAST MARKETS, spol. s r.o...., se sídlem Zlín, Louky 335, PSČ 763 02, IČ: 26260395. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. listopadu 2011 - 23. prosince 2011 : Valná hromada společnosti dne 11.října 2011 přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 12.000.000,-Kč na částku 347.000.000,-Kč s tím, že upisování akcií nad částku ... navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií předem určeným zájemcem - společností ANATIFERA LTD., reg. číslo 290678, se sídlem Stasinou & Boumpoulinas 3, 1 st floor, 1060 Nicosia, Cyprus (dále jen "Společnost"). Za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 12 ks nových listinných, kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč, s emisním kursem každé akcie ve výši 7.108.334,-Kč. K upsání všech akcií na zvýšení základního kapitálu dojde na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře Společnost se společností TAJMAC-ZPS, a.s. podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií je 14 dní počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společností TAJMAC-ZPS, a.s. zmocněnci Společnosti JUDr. Martinu Dančišinovi, do sídla advokátní kanceláře Glatzová&Co., s.r.o., na adresu Husova 5, 110 00 Praha 1 (dále jen "Sídlo AK") nejpozději do 7 pracovních dnů po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech akcií bude splacen vzájemným započtením pohledávek, uzavřením dohody o započtení mezi společnstí TAJMAC-ZPS,a.s. a Společností, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne doručení návrhu dohody zmocněnci Společnosti. Dohoda o započtení bude doručena zmocněnci Společnosti do 7 pracovních dní od uzavření smlouvy o upsání akcií do Sídla AK. zobrazit více skrýt více
 • 18. července 2008 - 3. září 2008 : 1. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti TAJMAC - ZPS, a. s. z důvodů posílení podnikatelského záměru v projektu výr... oby a prodeje vícevřetenových automatů o částku 64.000.000,- Kč (slovy: šedesátčtyřimiliónů korun českých) z původní výše 271.000.000,- Kč na 335.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 64 kusů kmenových veřejně neobchodovatelných akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých) každé akcie.Jediný akcionář společnosti se vzdává v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na úpis akcií a zároveň v působnosti valné hromady určuje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu dle tohoto usnesení budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kdy za předem určeného zájemce bude vybrán majitel pohledávky, k jejímuž započtení vyslovuje jediný akcionář v působnosti valné hromady souhlas dále v tomto usnesení.Jediný akcionář v působnosti valné hromady pověřuje představenstvo společnosti, aby stanovilo emisní kurz vydávaných akcií, a to na základě odborného vyjádření auditora, společnosti AUDIT AND TAX, s. r. o., kterým je ohodnocen poměr hodnoty vlastního kapitálu společnosti k hodnotě základního kapitálu společnosti a tedy poměr hodnoty peněžitého vkladu do společnosti k upisované části základního kapitálu, a to tak, že představenstvo je zmocněno tímto usnesením ke stanovení emisního kursu nejméně v hodnotě nižší hranice stanoveného poměru, bude-li poměr určen rozmezím dvou hodnot.Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti předem určeného zájemce o úpis akcií a lhůta pro úpis akcií činí 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, již podepsaného ze strany společnosti TAJMAC - ZPS, a. s., když návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen do sídla společnosti předem určeného zájemce.Návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně.Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem, vybraným výše uvedeným způsobem. Z tohoto důvodu zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akcií spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku.Připouští se možnost započtení pohledávky předem určeného zájemce za společností, kdy touto pohledávkou je pohledávka předem určeného zájemce vůči společnosti z titulu převodu ochranné známky dle smlouvy o převodu ochranné známky uzavřené dne 30. 4. 2008 mezi předem určeným zájemcem jako převodcem a společností TAJMAC - ZPS, a. s. jako nabyvatelem, když předem určený zájemce má z titulu této smlouvy pohledávku za společností TAJMAC - ZPS, a. s. ze zaplacení ceny za převod ochranné známky, oproti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií.Potvrzení auditora, společnosti AUDIT AND TAX, s. r. o., tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, jakož i doklady potvrzující právní důvod vzniku pohledávky.2. Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením pohledávky předem určeného zájemce ze smlouvy o převodu ochranné známky proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Výše uvedená možnost započtení pohledávek se připouští z důvodu nutnosti minimalizace dopadu nákupu ochranné známky do hospodaření společnosti, když účelnost nákupu ochranné známky konstatovalo představenstvo ve své zprávě pro jediného akcionáře, v níž uvedlo dále důvody pro vzdání se přednostního práva k úpisu akcií jediným akcionářem.Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: návrh smlouvy o započtení pohledávek již podepsaný ze strany společnosti TAJMAC - ZPS, a. s. bude doručen předem určenému zájemci spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií a lhůta 14 dní k uzavření smlouvy o započtení pohledávek počíná běžet dnem uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2000 - 24. listopadu 2000 : 7. Akcie budou upsány bez zveřejnění výzvy k upisování akcií.
 • 23. října 2000 - 24. listopadu 2000 : 6. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen v sídle společnostido 2 h po upsání nových akcií.Předmětem vkladu do základního jmění při splacení upsaných akciíje část pohledávky věřit... ele TAJMAC - MTM S.p.A., se sídlem VIAGRAN SASSO 15, 200 92 CINISELLO BALSAMO, ITÁLIE v nominálníhodnotě 270.000.000,- Kč (část z celkové pohledávky620.000.000,- Kč).Titul pohledávky:Smlouva o půjčce ze dne 23.6.2000 na částku 620.000.000,- Kčmezi společností TAJMAC - MTM S.p.A. a TAJMAC - ZPS, a.s. (dříveMORI SAY - CZ, a.s.)Výše pohledávky za společnostíčástka: 270.000.000,- KčPohledávka je oceněná soudními znalci:* Ing. Karlem Machánkem, CSc., znalcem jmenovaným Krajskýmsoudem v Brně - posudek čj. 377/00 ze dne 25.8.2000* Ing. Liborem Fojtíkem, znalcem jmenovaným Krajským soudem vBrně - posudek čj. 1083-48/2000 ze dne 25.8.2000 v nominálníhodnotě, tj. ve výši 270.000.000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2000 - 24. listopadu 2000 : 5. Akcie budou upisovány v sídle společnosti TAJMAC - ZPS, a.s.,Zlín, tř. Tomáše Bati 5331 ve lhůtě do 14 dnů od doručení výzvypředstavenstva k upsání akcií. Výzva k úpisu bude věř... itelidoručena představenstvem společnosti nejpozději do 45 dnů odprávní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, kterýmse povolí zápis návrhu na zvýšení do základního jmění.Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, jeposledním dnem lhůty pro upisování nejblíže následující pracovníden.Upisování se může účastnit jen věřitel, určený podle odst. 4tohoto usnesení poté, co bude k upsání akcií vyzvánpředstavenstvem společnosti.Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě,tj. 1.000.000,- Kč/ks. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2000 - 24. listopadu 2000 : 4. Všechny akcie budou upsány předem určeným věřitelemspolečnosti, a to TAJMAC - MTM S.p.A., se sídlem VIA GRAN SASSO15, 200 92 CINISELLO BALSAMO, ITÁLIE.
 • 23. října 2000 - 24. listopadu 2000 : 3. Přednostní právo akcionáře k upsání nových akcií se vylučuje.Důvodem pro vyloučení přednostního práva je zájem společnosti nazlepšení struktury pasiv společnosti vkladem vybrané... pohledávkyza společností věřitelem společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2000 - 24. listopadu 2000 : 2. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 270 ks nových kmenovýchakcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč/ks, které budou splaceny vkladem pohledá... vky zaspolečností do základního jmění společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2000 - 24. listopadu 2000 : 1. Základní jmění společnosti TAJMAC - ZPS, a.s. se sídlem veZlíně, tř. Tomáše Bati 5331, IČ 26 21 55 78 se za účelemzlepšení struktury pasiv zvýší o částku 270.000.000,- Kč (slovy... dvěstěsedmdesátmilionů korun českých) na 271.000.000,- Kč (slovydvěstěsedmdesátjedenmilion korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 23. října 2000 - 24. listopadu 2000 : Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromadyspolečnosti bylo rozhodnuto dne 28.8.2000 o zvýšení základníhojmění.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů