Trendy

62 767 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-3 213 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

40 467 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.9.2014 Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava

Historické adresy

26.7.2001 - 15.9.2014 Jihlava, Jiráskova 2603/69, PSČ 58601
23.6.2000 - 26.7.2001 Jihlava, Jiráskova 69, PSČ 58601

26217350

DIČ

od 3.7.2000

CZ26217350

Datum vzniku

23. června 2000

Datová schránka

ccbd3wt

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3339

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.1.2016

20.000.000,-Kč Kč

Historické jmění

16.2.2009 - 15.1.2016

7.000.000,-Kč, slovy: sedm milionů korun českých Kč

3.1.2008 - 16.2.2009

2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých Kč

23.6.2000 - 3.1.2008

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Jihlavy

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

994404- 948209001 / 0800

Provozovny

od 4.1.2011

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na Stoupách, 586 01, Jihlava

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 15. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 15. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. července 2001 - 15. září 2014 : Valná hromada společnosti dne 15.6.2001 přijala rozhodnutí ozměně stanov společnosti v souladu s novelou obchodníhozákoníku.
  • 23. června 2000 - 15. září 2014 : Společnost je založena rozhodnutím zakladatelů, které jesepsáno notářským zápisem JUDr.Ivanky Parkanové, notářky vJihlavě dne 2.6.2000 pod čj. NZ/2000, N 172/2000.Převoditelnost ak... cií:Akcie na jméno je převoditelná a převod se uskutečňuje rubopisema předáním akcie. V rubopisu se uvede obchodní jméno a sídloprávnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na níž seakcie převádí, a den převodu akcie. K platnosti převodů akcií jenutný souhlas dvoutřetinové většiny členů valné hromady. zobrazit více skrýt více
  • 8. ledna 2009 - 16. února 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. (dále jen "Společnost") dne 17.12.2008 učinila ve formě notářského zápisu NZ 554/2008 následující rozhodnutí:Základní ... kapitál společnosti se zvyšuje o 5.000.000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých), tj. z 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 7.000.000,-Kč (slovy: sedm milionů korun českých).Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede upsání nových akcií společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií se splácí výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Počet nově upisovaných akcií společnosti, které budou vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, činí 500 (slovy: pět set) kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Všechny nově vydávané akcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě.Jelikož valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva pro úpis akcií, nové akcie společnosti budou upisovány bez využití přednostního práva.Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct dnů) a počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po vydání návrhu na zápis usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionářům nejpozději první den lhůty dopisem doručeným poštou, kurýrem, osobně nebo faxem na oznámené faxové číslo; přílohou dopisu bude též návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití přednostního práva činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Bez využití přednostního práva budou nové akcie upisovány v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin.Upisovaní akcií je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva dosavadními akcionáři, budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům, kterými se určují (i) společnost Limar Capital B.V., se sídlem Amsterdam, Naritaweg 165, PSČ: 1043BW, Nizozemské království, zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam, reg. č. 34316869, které upíše 300 (tři sta) kusů akcií a (ii) společnost PSJ, a.s. Jihlava, Jiráskova č.p. 3960 č.o. 32, PSČ: 586 04, IČ: 253 37 220, která upíše zbývajících 200 kusů akcií.Upisovatel je povinen splatit na bankovní účet společnosti č. 3557082/0800, vedeném u České spořitelny, organizační složka, se sídlem Jihlava, Vrchlického 2, PSČ: 586 01, nejméně 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy dané akcie upsal. Upisovatel je povinen zcela splatit emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 14. září 2007 - 3. ledna 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20.8.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1.000.000,- Kč (slovy j... eden milion korun českých), a to formou upsání 100 ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, slovy desettisíc korun českých, vydaných v listinné podobě, s využitím přednostního práva akcionářů společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného a schváleného zvýšení základního kapitálu. Upisování s využitím přednostního práva: a) Místem pro vykonání přednostního práva akcionářů společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. k upsání nových akcií v rámci zvýšení základního kapitálu společnosti je sídlo společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., 586 01 Jihlava, Jiráskova 2603/69. b) Lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. k upsání nových akcií je devět týdnů, nejpozději však do 30.října 2007, přičemž počátek běhu dané lhůty bude akcionářům oznámen písemným přípisem společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. zaslaným buď doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo předaným společností FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. osobně proti písemnému potvrzení převzetí daného přípisu každému akcionáři, a to vše ihned po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. do obchodního rejstříku. Upisování nových akcií v rámci zvýšení základního kapitálu pozbývá účinnosti ke dni právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. c) Na jednu dosavadní akcii společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat jednu novou kmenovou akcii na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. d) Emisní kurz jednotlivé upsané nové akcie je 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., budou upsány jinými akcionáři společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Lhůta, ve které je upisovatel povinen splatit plnou výši emisního kurzu jím upisovaných akcií, je stanovena na 30. listopadu 2007, a to na bankovní účet číslo: 2698502/0800, variabilní symbol: IČ upisovatele. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů