Základní údaje

Sídlo

od 15.7.2015 Pobřežní 297/14, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

14.12.2010 - 15.7.2015 Praha - Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600
22.8.2001 - 14.12.2010 Praha 10, Vinohradská 230, PSČ 10000
1.7.2000 - 22.8.2001 Brno, tř.Kpt.Jaroše 28, PSČ 60200

26218062

DIČ

Není plátce DPH

1.2.2001 - 31.12.2010

CZ26218062

1.7.2000 - 5.10.2000

CZ26218062

Datum vzniku

1. července 2000

Datová schránka

n9wcxkw

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3352

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.6.2013

80 934 000 Kč

Historické jmění

31.3.2004 - 11.6.2013

141 000 000 Kč

13.3.2002 - 31.3.2004

351 000 000 Kč

1.7.2000 - 13.3.2002

51 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 1. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 14. prosince 2012 : 1.Snižuje se základní kapitál obchodní společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. z částky 141,000.000,- (slovy: sto čtyřicet jeden milion korun českých) o částku 60,066.000,- Kč (sl 1.Snižuje se základní kapitál obchodní společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. z částky 141,000.000,- (slovy: sto čtyřicet jeden milion korun českých) o částku 60,066.000,- Kč (sl...ovy: šedesát milionů šest set tisíc korun českých) na částku 80,934.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů devět set třicet čtyři tisíce korun českých), a to dle ust. § 213a obchodního zákoníku, snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že nominální hodnota každé jedné akcie bude snížena z dosavadních 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) o 213.000,- Kč (slovy: dvě stě třináct tisíc korun českých) na 287.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát sem tisíc korun českých). Počet akcií zůstává nezměněn, tedy 282 kusy. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., a to na základě příkazu obchodní společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s.. 2. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace kapitálové vybavenosti společnosti vzhledem ke stávajícímu rozsahu její podnikatelské činnosti, když významnější část doposud poskytovaných investičních služeb společnosti převzal jediný akcionář, obchodní společnost J&T BANKA, a.s..3. Částka, o níž se snižuje základní kapitál, tj. částka 60,066.000,- Kč (slovy: šedesát milionů šest set tisíc korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti, tj. obchodní společnosti J&T BANKA, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 4. února 2002 : Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ATLANTIKfinanční trhy, a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230,IČ: 26218062 jako nástupnická společnost jmění zanikají Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ATLANTIKfinanční trhy, a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230,IČ: 26218062 jako nástupnická společnost jmění zanikají...cíobchodní společnosti:- Atlantik Corporate Finance a.s., se sídlem Praha 2, Belgická38, Praha 2, IČ: 25109375 zobrazit více skrýt více
  • 1. července 2000 : Společnost vznikla přeměnou z obchodní společnosti ATLANTIKfinanční trhy,s.r.o. se sídlem v Brně, tř.kpt.Jaroše 28,IČO 49 45 59 91, C 13172 Krajského obchodního soudu v Brně.

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. ledna 2004 - 31. března 2004 : dne 28.3.2003 rozhodl jediný akcionář společnosti o snížení základního kapitálu společnosti podle § 213d obchodního zákoníku a to takto:a) důvod snížení základního kapitáluDne 14.1... 1.2001 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti při využití přednostního práva a to upsáním nových akcií na částku 351.000.000,- Kč a to za těchto podmínek- základní kapitál společnosti byl zvýšen o částku 300.000.000,- Kč, přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouštělo- přemětem úpisu bylo 600 ks nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, s jmenovitou hodnotou 500.000,- Kč každá, emisní kurz akcie se rovnal jmenovité hodnotě akcií, činil u každé akcie 500.000,- Kč- jediný akcionář měl provést úpis akcií ve smyslu ust. § 204 odst.5 obchodního zákoníku na základě smlouvy o upsání akcií, kterou měl uzavřít se společnostíJediný akcionář v souladu se smlouvou o úpisu akcií ze dne 13.2.2003 splatil 30% emisního kurzu upsaných akcií, tj. částku 90.000.000,- Kč na účet společnosti.Usnesení Městského soudu v Praze o zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabylo právní moci dne 13.3.2002 a zbývajících 70% emisního kurzu akcií tak mělo být splaceno jediným akcionářem nejpozději do 13.3.2003. V této lhůtě jediný akcionář svůj závazek splacení zbývající části emisního kurzu akcií nesplnil.Z tohoto důvodu rozhodl jediný akcionář společnosti ve smyslu ust. § 213d obchodního zákoníku snížit základní kapitál o nesplacenou část emisního kurzu akcií.b) rozsah sníženíZákladní kapitál společnosti se tímto snižuje o 210.000.000,- Kč, tedy z dosavadní výše základního kapitálu 351.000.000,- Kč na výsledných 141.000.000,- Kč.c) způsob snížení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti se snižuje o 210.000.000,- Kč a to upuštěním od vydání akcií v rozsahu, ve kterém je upisovatel - jediný akcionář společnosti v prodlení se splacením emisního kurzu akcií.Nesplacený emisní kurz akcií v tomto případě odpovídá 420 ks upsaných nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč každá, přičemž emisní kurz akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie, tedy činí u každé akcie 500.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že jediný akcionář nesplatil emisní kurz těchto akcií, nemá nárok na vrácení tohoto emisního kurzu.d) stav základního kapitálu a počtu akcií po snížení základního kapitáluDosud splacený emisní kurz akcií, odpovídající splacení 180 ks nově vydaných akcií společnosti ve smyslu výše citovaného rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, zůstává jako základní kapitál společnosti. Tento základní kapitál tedy po snížení činí 141.000.000,- Kč a odpovídá 282 ks kmenových akcií společnosti, vydaných na jméno, v zaknihované podobě, se jmenovitou hodnotou 500.000,- Kč každá, a k dnešnímu dni je plně splacen. zobrazit více skrýt více
  • 4. února 2002 - 13. března 2002 : Dne 14.11.2001 rozhodl jediný akcionář společnosti v souladu sezákonem a stanovami společnosti o zvýšení základního kapitáluspolečnosti při využití svého přednostního práva, upsání... m novýchakcií na částku 351.000.000,- Kč (třistapadesátmilionů korunčeských, a to za těchto podmínek:- základní kapitál bude zvýšen o částku ve výši 300.000.000,-Kč (slovy: třistamilionů korun českých), přičemž upisování nadtuto částku se nepřipouští- předmětem úpisu bude 600 ks nových kmenových akcií na jméno, vzaknihované podobě, s nominální hodnotou 500.000,- Kč každá,emisní kurs akcie se rovná nominální hodnotě akcie, tj. budečinit u každé této akcie 500.000,- Kč- jediný akcionář provede úpis akcií ve smyslu ust.§ 204 odst.5obchod.zák., na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře sespolečností, smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitostidle ust.§ 205 odst.3 obchod.zák.- k upsání akcií dojde ve lhůtě 30 dní ode dne doručení návrhuna uzavření smlouvy o upsání akcií, přičemž návrh na uzavřenísmlouvy o upsání akcií bude společností odeslán do 5 dnů ode dnenabytí právní moci usnesení soudu, kterým byl proveden zápistohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku- jediný akcionář je povinen splatit ve lhůtě 30 dnů ode dneuzavření smlouvy o upsání akcií 30 % emisního kursu upsanýchakcií tj. finanční částku 90.000.000,- Kč (devadesátmilionůkorun českých) na účet společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s.,vedený u COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, č.ú.10229386/6200 a zbývajících 70 % emisního kursu upsaných akciítj., finanční částku 210.000.000,- Kč (slovy: dvěstědesetmilionůkorun českých) splatí ve lhůtě 1 roku ode dne právní mociusnesení o zapsání zvýšení základního kapitálu do příslušnéhoobchodního rejstříku, a to na účet společnosti shora uvedený. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů