4 496 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

-1 567 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

49 502 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

19.6.2002 - 10.2.2011 Brno, Vinařská 460/3, okres Brno-město, PSČ 60300
11.9.2000 - 19.6.2002 Brno, Vinařská 3, okres Brno-město, PSČ 60300

26223198

DIČ

Není plátce DPH

7.2.2001 - 10.2.2011

CZ26223198

Datum vzniku

11. září 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

10. února 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

10. února 2011

Historické názvy

11.9.2000 - 10.2.2011

Brněnská realitní,a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3399

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

29.1.2007 - 10.2.2011

47 142 000 Kč

14.2.2006 - 29.1.2007

42 142 000 Kč

28.2.2002 - 14.2.2006

7 000 000 Kč

11.9.2000 - 28.2.2002

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 10. února 2011 - 10. února 2011 : Společnost Brněnská realitní, a.s. zanikla sloučením se společností Brněnská správcovská, a.s., na níž přešlo jmění společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, ... dle valnou hromadou schváleného projektu přeměny uzavřeného dne 29. října 2010 mezi společnostmi - společností Brněnská správcovská, a.s., se sídlem Brno, Vinařská 460/3, PSČ 603 00, IČ: 262 79 274, společností MORAVIA WATER a.s., se sídlem Brno, Vinařská 460/3, PSČ 603 00, IČ: 269 23 190, společností Brněnská realitní, a.s., se sídlem Brno, Vinařská 460/3, PSČ 603 00, IČ: 262 23 198, společností FLERET - zámecký lihovar Křižanov s.r.o., se sídlem Brno, Vinařská 460/3, PSČ 603 00, IČ: 269 27 055, společností Brněnská farmová s.r.o., se sídlem Brno, Vinařská 460/3, PSČ 603 00, IČ: 262 37 571, a společností HATREND s.r.o., se sídlem Blansko, Svitavská 500, PSČ 678 01, IČ: 282 72 340, dle něhož došlo ke sloučení zanikajících společností Brněnská realitní, a.s. a FLERET - zámecký lihovar Křižanov s.r.o. s nástupnickou společností Brněnská správcovská, a.s. a k rozdělení zanikající společnosti MORAVIA WATER a.s. se vznikem nové obchodní společnosti New Air International, s.r.o., se sídlem Brno, Vinařská 460/3, PSČ 603 00, IČ: 292 66 700 a sloučením se společností Brněnská správcovská, a.s. a k rozdělení společností Brněnská farmová s.r.o. a HATREND s.r.o. odštěpením sloučením částí jejich jmění s nástupnickou společností Brněnská správcovská, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 29. ledna 2007 - 10. února 2011 : Poslední úplné znění stanov je ze dne 05.12.2006.
 • 15. ledna 2007 - 29. ledna 2007 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionůkorunčeských) s tím, že za způsob zvýšení základního kapitálu bylo schvál... eno emitování nových akcií na majitele, a to vkladem peněžité pohledávky společnosti Brněnská dopravní a servisní s.r.o., se sídlem Brno, Vinařská 460/3, PSČ: 603 00, IČ: 262 37 571 (před změnou obchodní firma Brněnská výrobní a distribuční s.r.o., se sídlem Brno, Vinařská 460/3, PSČ: 603 00, IČ: 262 37 571), oceněné znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Antonína Faltýnka, ze dne 27.10.2006 částkou v celkové výši 5.000.000,- Kč.Bude emitováno 5 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě takto:5 ks o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Emisní kurs akcií činí 1.000.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč.Nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, za které se považuje vlastník výše uvedené pohledávky.Předem určený zájemce může upsat nové akcie ve lhůtě uvedené smlouvě o upsání akcií, která mu bude předložena k podpisu do 9 dnů po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Místem úpisu je sídlo společnosti.Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude akcionářům a upisovatelům oznámen písemně.Důvodem zvýšení základního kapitálu je další rozvoj společnosti s ohledem na její předmět podnikání.Valná hromada schválila možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Brněnská dopravní a servisní s.r.o. se sídlem Brno, Vinařská 460/3, okr. Brno-město, PSČ: 603 00, IČ: 262 37 571 (před změnou obchodní firma Brněnská výrobní a distribuční s.r.o., se sídlem Brno, Vinařská 460/3, PSČ: 603 00, IČ: 262 37 571), jako věřitele vůči společnosti Brněnská realitní, a.s. jako dlužníku ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pětmilionůkorunčeských) proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií v souladu s ust. § 163, odst. 3 obchodního zákoníku s tím, že smlouva o započtení pohledávky společnosti Brněnská realitní a.s. jako dlužníkem a společností Brněnská dopravní a servisní se sídlem Brno, Vinařská 460/3, PSČ: 603 00, IČ: 262 37 571 (před změnou obchodní firma Brněnská výrobní a distribuční, se sídlem Brno, Vinařská 460/3, PSČ: 603 00, IČ: 262 37 571) jako věřitelem bude uzavřena ve lhůtě 1 měsíce od konání této valné hromady. Důvody pro tento zápočet je úspora finančních prostředků, které budou muset být vynaloženy na uspokojení této pohledávky. zobrazit více skrýt více
 • 14. února 2006 - 29. ledna 2007 : Poslední úplné znění stanov je ze dne 19.07.2005.
 • 20. září 2005 - 14. února 2006 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 5.867.000,- Kč (slovy: pětmilionůosmsetšedesátsedmtisíckorunčeských) s tím, že za způsob zvýšení základníh... o kapitálu bylo schváleno emitování nových akcií na majitele, a to vkladem peněžité pohledávky společnosti Geocart CZ a.s., se sídlem Brno, Vinařská 460/3, okr. Brno-město, PSČ 603 00, IČ: 25567179, vůči společnosti Brněnská realitní a.s., oceněné znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Antonína Faltýnka, ze dne 24.6.2005 částkou v celkové výši 5.867.810,- Kč. Bude emitováno 26 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě takto: - 5 ks o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, - 8 ks o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, - 6 ks o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, - 7 ks o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Emisní kurs akcií činí 1.000.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Emisní kurs akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Emisní kurs akcií činí 10.000,- za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Emisní kurs akcií činí 1.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, za kterého se považuje vlastník výše uvedené pohledávky. Předem určený zájemce může upsat nové akcie ve lhůtě uvedené ve smlouvě o upsání akcií, která mu bude předložena k podpisu do 9 dnů po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude akcionářům a upisovatelům písemně oznámen. Důvodem zvýšení základního kapitálu je další rozvoj společnosti s ohledem na její předmět podnikání. Valná hromada schválila možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Geocart CZ a.s. se sídlem Brno, Vinařská 460/3, okr. Brno-město, PSČ 603 00, IČ: 25567179, jako věřitele společnosti Brněnská realitní, a.s. jako dlužníku ve výši 5.867.810,- Kč (slovy: pětmilionůosmsetšedesátsedmtisícosmsetdesetkorunčeských) proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií v souladu s ust. § 163 odst. 3 obchodního zákoníku s tím, že smlouva o započtení pohledávky mezi společnosti Brněnská realitní, a.s. jako dlužníkem a společností Geocart CZ a.s. jako věřitelem bude uzavřena ve lhůtě 1 měsíce od konání této valné hromady. Důvodem pro tento zápočet je úspora finančních prostředků, které nebudou muset být vynaloženy na uspokojení této pohledávky. zobrazit více skrýt více
 • 6. ledna 2005 - 14. února 2006 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 29.275.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých), tj. z původních 7.000.000,- Kč (slovy: sed... m milionů korun českých), na 36.275.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých), upisování akcií nad navrženou částku se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu budou vydány nové kmenové, nekótované, listinné akcie na majitele: 25ks o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, 42ks o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 7ks o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 1ks o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč.Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to vlastníkům níže uvedených nepeněžitých vkladů a oprávněným z níže uvedených pohledávek.Emisní kurz splatí vlastníci nepeněžitých vkladů vkladem nemovitostí a technologie včetně movitých věcí a dále oprávněný z pohledávky dle znaleckých posudků soudního znalce Ing. Antonína Faltýnka, bytem Školní 6, 664 12 Oslavany, v celkové hodnotě 29.275.000,- Kč, takto:a) Vklad nemovitostí- budova číslo popisné 5 - objekt občanské vybavenosti, stojící na pozemku parcelní číslo 241, zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek parcelní číslo stavební 241 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4985 m2,- pozemek parcelní číslo stavební 481 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 607 m2,- pozemek parcelní číslo 259/2 ostatní plocha o výměře 430 m2- pozemek parcelní číslo 308/2 ostatní plocha o výměře 310 m2,- pozemek parcelní číslo 2295/2 ostatní plocha o výměře 3728 m2,to vše vedené v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 923, katastrální území Křižanov, obec Křižanov, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí uvedených na LV 923 k.ú. Křižanov v hodnotě 4.400.000,- Kč a vklad movitých věcí včetně technologie v hodnotě 4.675.000,- Kč, to vše dle znaleckého posudku č. 2988-66/2004b) Vklad nemovitostí- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, zemědělská stavba, stojící na pozemcích parcelní čísla stavební 176/1 a 176/2,- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, zemědělská stavba, stojící na pozemku parcelní číslo stavební 177,- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, zemědělská stavba, stojící na pozemku parcelní číslo 193,- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, zemědělská stavba, stojící na pozemku parcelní číslo 205,- budova bez čísla popisného nebo evidenčního, zemědělská stavba, stojící na pozemku parcelní číslo 251,- pozemek parcelní číslo 488/2 ostatní plocha o výměře 693 m2,- pozemek parcelní číslo 550/21 ostatní plocha o výměře 194 m2,uvedených na LV 324 k.ú. Semanín v hodnotě 1.900.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 3063-141/2004c) Vklad nemovitostí- budovu číslo popisné 5, objekt občanské vybavenosti (Hornický dům), stojící na pozemku parcelní číslo 588/1 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek parcelní číslo 588/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 536 m2,uvedených na LV 369 k.ú. Zastávka v hodnotě 200.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 3065-143/2004d) Vklad nemovitostí- budova číslo evidenční 480 stavba pro individuální rekreaci stojící na pozemku parcelní číslo 941 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2,- budova bez čísla popisného a čísla evidenčního objekt občanské vybavenosti stojící na pozemku parcelní číslo 943/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 241 m2,- budova bez čísla popisného a čísla evidenčního jiná stavba na pozemcích 943/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 135 m2 a 943/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2,- pozemek parcelní číslo 941 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2,- pozemek parcelní číslo 943/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 241 m2,- pozemek parcelní číslo 943/6 ostatní plocha o výměře 26 m2,- pozemek parcelní číslo 943/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2,- pozemek parcelní číslo 2271/2 orná půda o výměře 473 m2,- pozemek parcelní číslo 1973 parcela zjednodušené evidence o výměře 189 m2,- pozemek parcelní číslo 3111/2 parcela zjednodušené evidence o výměře 51 m2,uvedených na LV 2486 k.ú. Obřany v hodnotě 800.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 3066-144/2004e) Pohledávky společnosti Brněnská výrobní a distibuční s.r.o. za Brněnská realitní a.s. dle znaleckého posudku č. 3067-145/2004 z titulu vyplývajícího z listiny - smlouvy ze dne 15.04.1998 k zajištění budoucích pohledávek na dobu určitou do 15.08.2008 s právními účinky vkladu 16.04.1998 v původní výši 20.000.000,- Kč, s.r.o., zajištěná Smlouvou o zřízení zástavního práva k věcem nemovitým ze dne 15.04.1998 s právními účinky vkladu pod č.j. V2 2651/1998, ke dni 16.04.1998.f) Vklad nemovitosti- budova s číslem popisným 1, zemědělská usedlost, stojící na pozemku parcelní číslo stavební 1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9.520 m2,uvedené na LV 500 k.ú. Lhotice u Bosně v hodnotě 2.500.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 3069-147/2004g) Vklad nemovitostí- jednotka evidenční číslo 1602/1, byt, v budově číslo popisné 1602, bytový dům na stojící na pozemku parcelní číslo 1404/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 142 m2,to vše vedené v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6794, katastrální území Žabovřesky, obec Brno, část obce Žabovřesky, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město,- podíl 10598/30393 na pozemku parcelní číslo 1404/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 142 m2,- podíl 10598/30393 na společných částech domu, budovy číslo popisné 1602, bytový dům, na stojící na pozemku parcelní číslo 1404/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 142 m2,to vše vedené v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6633, katastrální území Žabovřesky, obec Brno, část obce Žabovřesky, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město,- pozemek parcelní číslo 1404/2, ostatní plocha, o výměře 24 m2,- pozemek parcelní číslo 1405, zahrada, o výměře 133 m2,to vše vedené v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6794, katastrální území Žabovřesky, obec Brno, část obce Žabovřesky, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město,v hodnotě 2.800.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 3071-149/200Emisní kurs každé akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou.- Předem určení zájemci mohou upsat nové akcie ve lhůtě 14 dní od právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Představenstvo doručí návrhy smluv o upsání akcií předem určeným zájemcům do 9 dnů po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tímto bude upisovatelům zároveň oznámen počátek běhu lhůty pro upsání akcií. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Dojde-li k započtení, bude provedeno ve stejných lhůtách, postup stanoví dohoda o zápočtu, kterou představenstvo zašle upisovateli zároveň s návrhem smlouvy o úpisu akcií.- Místem úpisu je sídlo společnosti.- Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude upisovatelům oznámen písemně.Valná hromada schvaluje, aby jako protiplnění na výše popsané nepeněžité vklady bylo upisovatelům vydáno celkem 13ks výše popsaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, 42ks výše popsaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 7ks výše popsaných akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 1ks výše popsané akcie o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Oprávněnému z pohledávky bude vydáno 12ks výše popsaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 14. května 2003 - 14. února 2006 : Valná hromada společnosti schválila dne 22.4.2003 úplné zněnístanov.
 • 19. června 2002 - 14. února 2006 : Valná hromada společnosti schválila dne 25.4.2002nové znění stanov.
 • 9. ledna 2001 - 28. února 2002 : Schvaluje se upsání akcií nepeněžitým vkladem, kterým jsounemovitosti v katastrálním území Pisárky, tj. administrativníbudova č.p. 460 postavená na pozemcích p.č. 374/3 a p.č. 374/... 4,pozemky na p.č. 374/3 zastavěná plocha o výměře 420 m2, p.č.374/4 zastavěná plocha o výměře 219 m2 a p.č. 374/1 zahrada ovýměře 2.064 m2, v katastru nemovitostí zapsáno na listuvlastnictví č. 850 pro k.ú. Pisárky, obec Brno a dáleocenění tohoto se schvaluje nepeněžitého vkladu částku6.000.000,- Kč, přičemž uvedené nemovitosti byly oceněnyznaleckým posudkem Ing. Miroslavy Bartuškové ze dne 22.11.2000částkou a 6.390.000,- Kč a znaleckým posudkem Ing. AntonínaPochylého ze znaleckým posudkem Ing. Antonína Pochylého ze dnedne 22.11.2000 částkou 6.390.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 9. ledna 2001 - 28. února 2002 : Stanoví se emisní kurs upisovaných akcií částkou stejnou, jakoje jejich jmenovitá hodnota, a lhůta pro splacení celé emisníhodnoty akcií do jednoho měsíce ode dne zápisu tohoto roz... hodnutío zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, místemsplacení je sídlo společnosti: Brno, Vinařská 3. zobrazit více skrýt více
 • 9. ledna 2001 - 28. února 2002 : Zvýšení základního jmění:Základní jmění společnosti se zvyšuje o 6.000.000,- Kč, tedy zčástky 1.000.000,- Kč na částku 7.000.000,- Kč, s tím, že seupisování akcií nad částku stanov... ující zvýšení základního jměnínepřipouští a je vyloučeno přednostní právo upisování akcií.Upsáno bude 600 kmenových akcií na majitele v listinné podobějmenovité hodnoty každé 10.000,- Kč s tím, že tyto akcie budounabídnuty k upsání obchodní společnosti BM 6 s.r.o. se sídlem vBrně, Vinařská 3, identifikační číslo: 25556843. zobrazit více skrýt více
posunout dolů