Trendy

88 714 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

7 211 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

99 102 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.11.2015 č.p. 1, 696 14 Čejč

Historické adresy

20.9.2000 - 5.11.2015 Čejč 1, okres Hodonín, PSČ 69614

26224046

DIČ

od 9.10.2003

CZ26224046

Datová schránka

ea4efbv

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3378

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.10.2003

18 800 000 Kč

Historické jmění

17.2.2003 - 9.10.2003

4 300 000 Kč

20.9.2000 - 17.2.2003

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hodonín

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

674041693 / 0300

Provozovny

od 8.12.2003

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 696 14, Čejč 1

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 11. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 9. října 2003 : Na společnost Horákova farma, a.s., jako nástupnickou společnost a univerzálního právního nástupce, přešlo jmění zaniklé společnosti Rodinná farma Čejč s.r.o., se sídlem na adrese Na společnost Horákova farma, a.s., jako nástupnickou společnost a univerzálního právního nástupce, přešlo jmění zaniklé společnosti Rodinná farma Čejč s.r.o., se sídlem na adrese ...Čejč 1, PSČ 696 14, okres Hodonín, IČ 60733250, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 17644, která byla zrušena bez likvidace rozhodnutím valné hromady ze dne 04.12.2002 a sloučena se společností Horákova farma, a.s. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 17. října 2002 - 17. února 2003 : p) Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu nazápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku.
 • 17. října 2002 - 17. února 2003 : o) Jediný akcionář schvaluje shora popsaný nepeněžitý vklad a zhodnoty nepeněžitého vkladu, zjištěné shora citovaným znaleckýmposudkem, se započítává na zvýšení základního kapitálu... obchodníspolečnosti Horákova farma, a.s. částka ve výši 3.300.000,- Kč(slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých) s tím, že nenírozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotouakcií, které mají být vydány jako protiplnění. Za tentonepeněžitý vklad bude vydáno 33 kusů kmenových akcií, znějícíchna majitele, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotějedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2002 - 17. února 2003 : n) nemovitosti, zapsané na listu vlastnictví č. 1368, pro k.ú.Čejč, obec Čejč, okres Hodonín jako:- pozemky p.č. 8/1, p.č. 8/2, p.č. 8/5, p.č. 8/8, p.č. 8/9, p.č.8/13, p.č. 8/15, p... .č. 8/18, p.č. 22, p.č. 23, p.č. 27, p.č. 29,p.č. 30, p.č. 31, p.č. 32, p.č. 34/2, p.č. 158, p.č. 2031/2,p.č. 2045, p.č. 2253,- budovy: č.p. 278 na p.č. 78, bez čp/če na p.č. 8/2, bez čp/čena p.č. 8/5, bez čp/če na p.č. 8/9, bez čp/če na p.č. 8/13, bezčp/če p.č. 8/15, bez čp/če na p.č. 8/17, bez čp/če 8/18, bezčp/če na p.č. 22, bez čp/če na p.č. 27, bez čp/če nap.č. 29, bez čp/če na p.č. 30, bez čp/če na p.č. 158, bezčp/če na p.č. 2031/2, bez čp/če na p.č. 2253.Nepeněžitý vklad je blíže popsán znaleckým posudkem vyhotovenýmdne 25.7.2002 zpracovaným Ing. Dušanem Krošlákem, soudnímznalcem a koncesovaným odhadcem pro věci nemovité a podnik,zapsaným Krajským soudem v Brně pod čj. Spr. 3108/85 (posudekzapsán znalcem pod č. 2306-65-2002 znaleckého deníku),jmenovaným ve smyslu ust. § 59 obch.zák. Usnesením Krajskéhosoudu v Brně ze dne 4.6.2002, č.j. 50 Cm 112/2002-10. Citovanýmznaleckým posudkem byla hodnota nepeněžitého vkladu stanovena načástku 3.300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2002 - 17. února 2003 : m) Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen nepeněžitýmvkladem, jehož předmětem jsou:
 • 17. října 2002 - 17. února 2003 : l) Obchodní společnost Horákova farma, a.s. doručí návrh smlouvyo upsání akcií předem určenému zájemci, tedy paní MVDr. AleněDamborské ve lhůtě do tří (3) dnů od podávní návrhu na ... zápisrozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní kapitáldo obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Návrhsmlouvy o úpisu akcií bude upisovateli současně k dispozici vsídle společnosti ode dne právní moci usnesení o zápisurozhodnutí o záměru zvýšit základní kapitál v obchodnímrejstříku vedeným Krajským soudem v Brně. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2002 - 17. února 2003 : k) Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovitéhodnotě jedné akcie, tj. za emisní kurs ve výši 100.000,- Kč(slovy: jedno sto tisíc korun českých).
 • 17. října 2002 - 17. února 2003 : j) Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bez využití přednostníhopráva bude určitému zájemci, tedy paní MVDr. Aleně Damborské, naadresu jejího bydliště oznámen představenstvem písemnýmo... známením, doručeným určitému zájemci, buď formou doporučenéhodopisu zaslaného na adresu jeho pobytu, nebo osobním převzetímoznámení oproti jeho podpisu. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2002 - 17. února 2003 : i) Lhůta pro úpis nové emise akcií začne následující den po dni,kdy nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Brně, kterýmbylo rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit zák... ladníkapitál společnosti zapsáno do Obchodního rejstříku a její délkase stanovuje na 60 dnů. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2002 - 17. února 2003 : h) Místo pro úpis akcií, tedy uzavření smlouvy o úpisu akcií, jesídlo společnosti Horákova farma, a.s., tedy Čejč 1, PSČ 696 14,okres Hodonín, v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 ... hod. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2002 - 17. února 2003 : g) Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu určitémuzájemci. Tímto určitým zájemcem je paní MVDr. Alena Damborská,r.č. 62-52-10/0514, bytem Čejkovice 913, která je vlas... tníkemmajetku, tvořícího předmět nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2002 - 17. února 2003 : f) Vzhledem ke skutečnosti, že celý emisní kurs nově upisovanýchakcií bude splacen nepeněžitým vkladem, stávající akcionář nemá,v souladu s ustanovením § 204a odst. 1 obchodního zá... koníkupřednostní právo k úpisu nových akcií v rozsahu jeho podílu nazákladním kapitálu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2002 - 17. února 2003 : e) Emisní kurs akcií bude splacen nepeněžitým vkladem.
 • 17. října 2002 - 17. února 2003 : d) Jmenovitá hodnota jedné akcie bude shodná s jejím emisnímkursem a bude činit 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korunčeských).
 • 17. října 2002 - 17. února 2003 : c) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií ocelkové nominální hodnotě 3.300.000,- Kč (slovy: tři miliony třista tisíc korun českých), upisované akcie budou kmeno... vé, znějícína jméno, vydány v listinné podobě, v počtu 33 (slovy: třicettři) kusů, nebudou registrované. zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2002 - 17. února 2003 : b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu, tedy nad částku 3.300.000,- Kč (slovy: tři miliony třista tisíc korun českých) se nepřipouští.
 • 17. října 2002 - 17. února 2003 : a) Základní kapitál obchodní společnosti Horákova farma, a.s. sezvyšuje z částky 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korunčeských), o částku 3.300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři ... statisíc korun českých), na celkovou částku ve výši 4.300.000,- Kč(slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 17. října 2002 - 17. února 2003 : Rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní kapitálze dne 1.8.2002:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů