Trendy

145 794 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 128 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

76 424 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 21.5.2015 Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Historické adresy

17.12.2014 - 21.5.2015 Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
31.10.2000 - 17.12.2014 Brno, Bubeníčkova 13, PSČ 61500

26227673

DIČ

od 1.1.2001

CZ26227673

Datum vzniku

31. října 2000

Datová schránka

m9scc6h

Historické názvy

30.6.2006 - 29.4.2015

AUTOSTYL BRNO, a.s.

31.10.2000 - 30.6.2006

AUTO - TRUCK STYL,a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3430

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.6.2006

30 000 000 Kč

Historické jmění

6.3.2001 - 30.6.2006

29 000 000 Kč

18.12.2000 - 6.3.2001

1 000 000 Kč

31.10.2000 - 18.12.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 5.4.2013

2074007001 / 5500

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 064799PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano ( zobrazit podrobnosti )

Historické provozovny

24.7.2006 - 30.5.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Bubeníčkova 4388/13, 615 00, Brno - Židenice

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 17. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 30. června 2006 : Na společnost přešlo v důsledku sloučení jmění společnosti AUTOSTYL SPOL. S R.O., sídlem na adrese Brno, Bubeníčkova 13, PSČ 615 00, IČ: 25328549, zapsané v obchodním rejstříku, ve Na společnost přešlo v důsledku sloučení jmění společnosti AUTOSTYL SPOL. S R.O., sídlem na adrese Brno, Bubeníčkova 13, PSČ 615 00, IČ: 25328549, zapsané v obchodním rejstříku, ve...deném Krajským soudem v Brně, v oddílu C., vložce č. 26181. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 27. února 2001 - 6. března 2001 : 7. Nepeněžitý vklad je blíže popsán ve znaleckém posudku ze dne21.11.2000, č. 104/2000, znaleckého ústavu B.AUDIT s.r.o.,zapsaného pod zn. 32/99-00D, jímž byla hodnota nepeněžitého... vkladu stanovena na částku 28.100.000,- Kč (slovy: dvacet osmmilionů jedno sto tisíc korun českých), a ve znaleckém posudkusoudního znalce zapsaného jako soudní znalec pod č. Spr.2756/96, paní Ing. Dagmar Bělohoubkové, ze dne 21.11.2000, č.028/2000, kterým byla stanovena hodnota předmětné části podnikuna částku 29.300.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů tři statisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 27. února 2001 - 6. března 2001 : 9. Místo úpisu: Akcie bude možno upisovat v sídle obchodníspolečnosti AUTO - TRUCK STYL, a.s., se sídlem na adrese Brno,Bubeníčkova 13, IČO 26 22 76 73, v pracovních dnech v době v... ždyod 9.00 hod. do 15.00 hod. Akcie budou upisovány za emisní kursrovnající se jejich jmenovité hodnotě, tedy částce 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na každou jednu akcii.Lhůta: upisování akcií bude probíhat ve lhůtě 30 dnů ode dnezápisu záměru jediného akcionáře o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 2000 - 6. března 2001 : Rozhodnutí jediného společníka ze dne 24.11.2000 o záměru zvýšitzákladní jmění:
 • 18. prosince 2000 - 6. března 2001 : 8. Jediný společník, v působnosti valné hromady schvaluje, vesmyslu ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, shorapopsaný nepeněžitý vklad a ze znaleckými posudky zjištěnéhodn... oty nepeněžitého vkladu započítává na zvýšení základníhojmění obchodní společnosti AUTO - TRUCK STYL, a.s. částku vevýši 28.000.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 2000 - 6. března 2001 : 1. Základní jmění obchodní společnosti AUTO - TRUCK STYL,a.s. sezvyšuje v souladu s ustanoveními § 202, 203 obchodního zákoníku,z částky 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun č... eských), očástku 28.000.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů korunčeských), na celkovou částku 29.000.000,- Kč (slovy: dvacetdevět milionů korun českých), a to úpisem nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 2000 - 6. března 2001 : 10. Nepeněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápiszvýšeného základního jmění do obchodního rejstříku. Předmětnýnepeněžitý vklad bude vložen do základního jmění obchodní... společnosti AUTO - TRUCK STYL, a.s. na základě smlouvy, kterábude uzavřena mezi obchodní společností AUTOSTYLSPOL. S R.O., jako vkladatelem a obchodní společnostíAUTO - TRUCK STYL, a.s., jako příjemcem vkladu, a na kteroubudou přiměřeně použity ustanovení obchodního zákoníkuupravující smlouvu o prodeji podniku. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 2000 - 6. března 2001 : Dále jsou předmětem vkladu mimo jiné tyto věci a příslušenstvívýše uvedených nemovitostí:* budova mobilní buňky Popůvky,* požární nádrž Popůvky na p.č. 676/5,* venkovní úpravy - ko... munikace Popůvky,* pramenité studny Popůvky, na p.č. 236/4* připojka el. proudu Popůvky 4-3 46. 21. 4,* vodovodní přípojka Popůvky.Součástí nepeněžitého vkladu, tedy vkládané části podniku jsoudále samostatně movité věci a jejich soubory popsané v tabulce3.4. znaleckého posudku, zásoby, vedení v účetnictví naúčtech 112 AN a 132 AN. Pohledávky vedené na účtech 311 AN, 314AN a 378 AN, finanční majetek na účtu 211 AN, závazky zobchodního styku vedené na účtech 321 AN, 324 AN, a 325 AN,závazek ke společníkovi vedený na účtu 365 AN. S tím, žepřichází spolu s tímto podnikem úvěry vedené na účtu 461 AN a231 AN, jako závazky vůči Komerční bance, a.s. v celkové výši27.850.000,- Kč, zajištěné zástavními právy k předmětnýmnemovitostem. Vkladatel prohlašuje, že vklad byl s věřitelem,Komerční bankou, a.s., projednán. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 2000 - 6. března 2001 : 6. Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku obchodníspolečnosti AUTOSTYL SPOL. S R.O., se sídlem na adrese Brno,Bubeníčkova 13, PSČ 615 00, IČO 00 54 61 86, a to velkoobchodní... areál a skladový areál společnosti, nacházející se v obciPopůvky u Brna fungující jako středisko Popůvky, které vúčetnictví vkladatele AUTOSTYL SPOL. S R.O. tvoří samostatnouorganizační složku, schopnou samostatné produkční i ekonomickéfunkce, která má jednoznačně přiřaditelné a průkazným způsobemvedené účetnictví. Součástí nepeněžitého vkladu, tedy vkládanéčásti podniku jsou jednak nemovitosti v k.ú. Popůvky u Brna,obec Brno, okres Brno-město, dosud v katastru nemovitostízapsané na listě vlastnictví č. 1029, a dále uvedená stavba,v katastru nemovitostí dosud nezapsaná, při jejímž zaměřenígeometrickým plánem ze dne č. 687-1/2000 zhotovitele GEOPEN,s.r.o., ověřeným Ing. Karlem Kašparem dne 12.3.2000, po č.4/2000, potvrzeným dne 10.4.2000, č. 174/2000, došlo ke změněvýměr pozemků tak, jak následuje jejich výčet:* p.č. 236/4 o výměře 1773 m2, ostatní plocha - jiná plocha* p.č. 676/1 o výměře 466 m2, ostatní plocha - manipulačníplocha* p.č. 676/7 o výměře dosud 800 m2, nově 821 m2, ostatní plocha- manipulační plocha* p.č. 677/1 o výměře dosud 1341 m2, nově 1322 m2, ostatníplocha - ost. komunikace* p.č. 677/2 o výměře 27 m2, zastavěná plocha - bez stavby* p.č. 678/2 o výměře dosud 606 m2, nově 325 m2, ostatní plocha- manipulační plocha* p.č. 678/5 o výměře 2773 m2, ostatní plocha - manipulačníplocha* p.č. 678/6 o výměře 3196 m2, ostatní plocha - manipulačníplocha* p.č. 679/1 o výměře 8110 m2, ostatní plocha - silnice* p.č. 679/4 o výměře 165 m2, zastavěná plocha - bez stavby* p.č. 679/5 o výměře 937 m2, ostatní plocha - manipulačníplocha* p.č. 679/6 o výměře 167 m2, ostatní plocha - manipulačníplocha* p.č. 679/7 o výměře 740 m2, ostatní plocha - manipulačníplocha* p.č. 679/8 o výměře dosud 4307 m2, nově 4281 m2, ostatníplocha - manipulační plocha* p.č. 679/9 o výměře 134 m2, ostatní plocha - manipulačníplocha* p.č. 236/5 o výměře 16 m2, zastavěná plocha* budova, vodárna postavená na p.č. 236/5* p.č. 676/2 o výměře 623 m2, zastavěná plocha* p.č. 676/3 o výměře 2083 m2, zastavěná plocha* p.č. 676/4 m2 o výměře 350 m2, zastavěná plocha* p.č. 676/5 o výměře 203 m2, zastavěná plocha* technická vybavenost, požární nádrž na p.č. 676/5* p.č. 676/6 o výměře dosud 449 m2, nově 498 m2* p.č. 676/8 o výměře 446 m2, zastavěná plocha* p.č. 676/9 o výměře 99 m2, zastavěná plocha* p.č. 676/10 o výměře 12 m2, zastavěná plocha* p.č. 676/11 o výměře 160 m2, zastavěná plocha* p.č. 676/12 o výměře 160 m2, zastavěná plocha* p.č. 676/13 o výměře 160 m2, zastavěná plocha* p.č. 678/1 o výměře dosud 450 m2, nově o výměře 358 m2,zastavěná plocha* p.č. 678/3 o výměře dosud 454 m2, nově o výměře 360 m2* p.č. 678/4 o výměře 625 m2, zastavěná plocha* p.č. 679/2 o výměře 184 m2, zastavěná plocha* p.č. 679/3 o výměře 114 m2, zastavěná plocha* nově utvořená p.č. 678/7 o výměře 330 m2,* nově utvořená p.č. 678/8 o výměře 112 m2,* budova, postavená na p.č. 678/1,* budova, postavená na p.č. 678/3,* budova, postavená na p.č. 676/6,* budova, postavená na p.č. 676/8,* budova, postavená na p.č. 676/9,* budova, skladová dvouhala, postavená na p.č. 676/3,* budova, sklad Unihmot postavený na p.č. 676/4,* budova, skladová hala postavená na p.č. 676/2,* budova, ocelový sklad postavený na p.č. 676/11,* budova, ocelový sklad postavený na p.č. 676/12,* budova, ocelový sklad postavený na p.č. 676/13,* budova, postavená na p.č. 679/2,* budova, sklad fridex, postavený na p.č. 679/3,* budova, montovaná hala postavená na p.č. 678/4,* budova, sklad PHM postavený na p.č. 676/10,* budova dosud nezapsaná v katastru nemovitostí postavená nap.č. 678/7, která byla utvořena z části p.č. 677/1 o výměře 19m2, označené písm. "h", z části p.č. 678/1 o výměře 92 m2,označené písmenem "i", z části p.č. 678/2 o výměře 25 m2,označené písm. "j", a z části p.č. 678/3 o výměře 194 m2,označené písm. "k". zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 2000 - 6. března 2001 : 5. Zvýšení základního jmění bude realizováno nepeněžitýmvkladem, které do základního jmění obchodní společnosti AUTO -TRUCK STYL, a.s. vloží stávající jediný akcionář. Vzhledem kes... kutečnosti, že celé zvýšení základního jmění bude pokrytonepeněžitým vkladem, je podmínka uvedená v ustanovení § 203odst. 1 obchodního zákoníku splněna. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 2000 - 6. března 2001 : 4. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
 • 18. prosince 2000 - 6. března 2001 : 3. Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 28 (slovy:dvaceti osmi kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných v listinnépodobě, veřejně neobchodovatelných, o jmenovité hodnotě ... jednéakcie 1.000.000,- kč (slovy: jeden milion korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 2000 - 6. března 2001 : 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští.
 • 18. prosince 2000 - 27. února 2001 : 9. Místo úpisu: Akcie bude možno upisovat v sídle obchodníspolečnosti AUTO - TRUCK STYL, a.s., se sídlem na adrese Brno,Bubeníčkova 13, IČO 26 22 76 73, v pracovních dnech v době v... ždyod 9.00 hod. do 15.00 hod. Akcie budou upisovány za emisní kursrovnající se jejich jmenovité hodnotě, tedy částce 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na každou jednu akcii.Lhůta: upisování akcií bude probíhat ve lhůtě 30 dnů ode dneprávní moci usnesení, kterým bylo rozhodnutí jediného akcionářeo záměru zvýšit základní jmění zapsáno do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 2000 - 27. února 2001 : 7. Nepeněžitý vklad je blíže popsán ve znaleckém posudku ze dne21.11.2000, č. 104/2000, znaleckého ústavu B.AUDIT s.r.o.,zapsaného pod zn. 32/99-00D, jímž byla hodnota nepeněžitého... vkladu stanovena na částku 28.100.000,- Kč (slovy: dvacet osmmilionů jedno sto tisíc korun českých), a ve znaleckém posudkusoudního znalce zapsaného jako soudní znalec pod č. Spr.2756/96, paní Ing. Dagmar Bělohoubkové, ze dne 21.11.2000, č.028/2000, kterým byla stanovena hodnota předmětných nemovitostína částku 29.300.000,- Kč (slovy: dvacet devět milionů tři statisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů