Trendy

232 418 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

0 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

221 928 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 18.2.2013 Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno

Historické adresy

25.4.2006 - 18.2.2013 Náměšť nad Oslavou, Ocmanická 989, PSČ 67571
4.12.2000 - 25.4.2006 Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 62, okres Třebíč, PSČ 67571

26230992

DIČ

od 1.2.2001

CZ26230992

Datum vzniku

4. prosince 2000

Datová schránka

7z8fi2v

Historické názvy

4.12.2000 - 25.4.2006

Stav Outulný, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3482

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.5.2006

19 100 000 Kč

Historické jmění

22.10.2002 - 24.5.2006

3 600 000 Kč

9.9.2002 - 22.10.2002

1 000 000 Kč

4.12.2000 - 9.9.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

86- 3520010257 / 0100

Provozovny

od 25.1.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 675 77, Kramolín

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. května 2015 : Společnost byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností Outulný uzavřený investiční fond , a.s., se sídlem Praha 1, Truhl Společnost byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností Outulný uzavřený investiční fond , a.s., se sídlem Praha 1, Truhl...ářská 1108/3, PSČ 110 00, IČ 248 23 244, při kterém došlo k odštěpení části jmění určené v Projektu rozdělení společnosti Outulný, a.s. odštěpením sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností Outulný uzavřený investiční fond , a.s. ze dne 29.12.2014. Rozhodný den rozdělení odštěpením sloučením: 1.4.2014. zobrazit více skrýt více
 • 19. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 1. února 2012 : Společnost byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením odštěpované části jmění určené v projektu rozdělení odštěpením sloučením s nástupnickou společností Společnost byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením odštěpované části jmění určené v projektu rozdělení odštěpením sloučením s nástupnickou společností ...Outulný uzavřený investiční fond , a.s., se sídlem Praha 1, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, IČ 248 23 244. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 25. dubna 2006 - 24. května 2006 : Zvyšuje se základní kapitál společnosti Outulný, a.s., se sídlem Náměšť nad Oslavou, Ocmanická 989, IČ: 26230992, PSČ 67571 takto: částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen p... odle ust. § 203 odst. 2 písm. a) obch. zákoníku se stanoví ve výši 15,500.000,- Kč. Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se podle § 203 odst. 2 písm. a) obch. zákoníku nepřipouští. Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž bude upisováno 155 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každá 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských, které budou mít listinnou podobu.Určuje se, že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205 obch. zákoníku, ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky. S ohledem na to, že se akcionáři, a to Olga Outulná, r.č. 535227/158, bytem Hartvíkovice 183 a Ing. Pavla Závišková, r.č. 755730/4535, bytem Hartvíkovice 115 vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování akcií, určuje se, že akcionář Ing. Svatoslav Outulný, r.č. 731111/4536, bytem Hartvíkovice 183 upíše všech 155 kusů akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Určuje se, že místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je stávající sídlo společnosti, tj. Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 62.Určuje se, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva začíná běžet dnem 14.3.2006 a skončí dnem 30.3.2006. Určuje se, že nové kmenové akcie nebudou upisovány peněžitým vkladem, ale dále uvedeným vkladem nepeněžitým. Místo pro splacení nepeněžitého vkladu je uvedené místo pro upisování akcií, tedy stávající sídlo společnosti Stav Outulný, a.s., Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 62, lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu - se určuje v sídle společnosti nejpozději do 3 dnů ode dne úpisu akcií.Předmětem nepeněžitého vkladu budou nemovitosti, a to:zemědělská stavba bez č. p. na st. 136, zemědělská stavba bez č.p.na st. 137, zemědělská stavba bez č.p. na st. 138/1, zemědělská stavba bez č.p. na st. 138/2, zemědělská stavba bez č.p. na st. 139, zemědělská stavba bez č.p. na st. 140, průmyslový objekt na st. 143, průmyslový objekt na st. 144, průmyslový objekt na st. 145, průmyslový objekt na st. 146, průmyslový objekt na st. 147, průmyslový objekt na st. 148, průmyslový objekt na st. 150, objekt technické vybavenosti na st. 154, zemědělská stavba na st. 157, st. 143 o vým. 484 m2, st. 144 o vým. 531 m2, st. 145 o vým. 303 m2, st. 146 o vým. 530 m2, st. 147 o vým. 928 m2, st. 148 o vým. 934 m2, st. 149 o vým. 371 m2, st. 150 o vým. 119 m2, st. 154 o vým. 542 m2, p.č. 181/2 - les o vým. 371 m2, p.č. 181/3 - les o vým. 21 m2, p.č. 223/7 - ostatní o vým. 16450 m2, vše v k.ú. Kramolín, shodně LV 101 pro obec a k.ú. Kramolín, vedené u KÚ pro Vysočinu, KP Třebíč. Jejich dosavadním vlastníkem je na základě kupní smlouvy ze dne 15.6.2000, jejíž vklad byl do katastru nemovitostí u KÚ v Třebíči povolen rozhodnutím V11 1995/2000, přičemž právní účinky vkladu vznikly dne 19.6.2000, dále kupní smlouvy z 23.10.2001, jejíž vklad byl do KN u stejného KÚ povolen rozhodnutím V 2889/2001 a právní účinky vkladu vznikly dne 25.10.2001, dále kupní smlouvy z 27.12.2001 V 3469/2001, jejíž vzklad byl od KN povolen rozhodnutím KÚ V 3469/2001 a právní účinky vkladu vznikly 28.12.2001 a kupní smlouvy z 1.4.2004, jejíž vklad byl do KN povolen rozhodnutím V 3537/2004, přičemž právní účinky vkladu vznikly dne 12.10.2004, Ing. Svatoslav Outulný a jež jsou dále popsány v uvedeném znaleckém posudku.Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu, která se rovněž schvaluje se zjišťuje ze znaleckého posudku znalce Stanislava Horta, Třebíč, Zámecká 47, který byl ustanoven pravomocným rozhodnutím KS v Brně ze dne 13.2.2006 č.j. 50 Nc 6006/2006-11, který nabyl právní moci dne 20.02.2006. Znalecký posudek byl vyhotoven pod č. 2970-10/2006 dne 6.3.2006 a byla jím stanovena hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 15.500.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad se vydá všech 155 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každá 100.000,- Kč, které budou mít listinnou podobu. zobrazit více skrýt více
 • 4. prosince 2000 - 24. května 2006 : Společnost se řídí stanovami schválenými dne 27.11.2000.
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Předmětem nepeněžitého vkladu budou nemovitosti zapsané vkatastru nemovitostí, katastrálního úřadu v Třebíči na listuvlastnictví číslo 1397 pro obec a katastrální území Náměšť nadO... slavou jako objekt bydlení číslo popisné 55 (Náměšť nadOslavou) postavený na zastavěné ploše a nádvoří číslo parcelníst.91, zastavěná plocha a nádvoří číslo parcelní st.91 o výměře1.408 m2 a zahrada číslo parcelní 65 o výměře 351 m2, jejichždosavadním vlastníkem je na základě smlouvy kupní ze dne18.12.1998, jejíž vklad do katastru nemovitostí katastrálníhoúřadu v Třebíči byl povolen rozhodnutím tohoto katastrálníhoúřadu číslo číslo jednací V11 3869/98 (přičemž právní účinkyvkladu vznikly dnem 21.12.1998) Olga Outulná a jenž jsou popsányv dáleuvedeném znaleckém posudku. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Emisní kurz akcií pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva se stanoví částkou 100.000,- Kč. Místo pro splacenínepeněžitého vkladu je uvedené místo pro upisování akcií(kanc... elář předsedy představenstva společnosti Stav Outulný, a.s.v sídle společnosti - Náměšťi nad Oslavou, Masarykovo nám. 62,PSČ 675 71), lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu - upsanéakcie budou splaceny dále uvedeným nepeněžitým vkladem, a totak, že nejpozději v den provedení úpisu akcií předá OlgaOutulná osobě oprávněné jednat jménem společnosti Stav Outulný,a.s. písemné prohlášení dle ustanovení § 60 odstavec 1obchodního zákoníku a předmětný nepeněžitý vklad. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Určuje se, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva začíná běžet v den následující po dni, kdy bude podánnávrh na zápis totoho rozhodnutí valné hromady o zvýšeníz... ákladního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí po uplynutí46 dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž předem určenémuzájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že dovlastních rukou osoby oprávněné jednat jeho jménem bude předánanebo na jeho adresu odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutívalné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku, opatřeného razítkem soudu, které bude prokazovat denpodání návrhu, a zároveň návrh na uzavření smlouvy o upsáníakcií, a přičemž platí, že upisování akcií je vázáno narozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkovéhosoudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva jekancelář předsedy představenstva společnosti Stav Outulný, a.s.v sídle společnosti - Náměšti nad Oslavou, Masarykovo nám... . 62,PSČ 675 71. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Určuje se, že všechny nové kmenové akcie budou nabídnuty kupsání smlouvou dle ustanovení § 204 odstavec 5 ochodníhozákoníku předem určenému zájemci - Olze Outulné, rodné číslo53-52... -27/158, bytem Hartvíkovice 183, PSČ 675 76, okres Třebíč. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu společnosti se nepřipouští. Stanoví se, žezvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových... kmenových akcií, přičemž upisováno bude 26 nových kmenovýchakcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 100.000,- Kč,slovy jedno sto tisíc korun českých, které budou mít listinnoupodobu. Nové akcie budou upisovány bez využití přednostníhopráva dosavadních akcionářů, protože akcie nebudou upisoványpeněžitými vklady, ale dále uvedeným vkladem nepeněžitým. Určujese, že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle§ 205 obchodního zákoníku ani nebudou nabízeny k upisování nazákladě veřejné nabídky. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen se stanoví ve výši2.600.000,- Kč.
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : "Zvyšuje se základní kapitál společnosti Stav Outulný, a.s.takto:
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Valná hromada dne 21.6.2002 přijala toto usnesení:
 • 9. září 2002 - 22. října 2002 : Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu (která se rovněžschvaluje) je na základě znaleckého posudku znalce StanislavaHorta, bytem Třebíč, Zámecká 47 (ustanoveného pravomocnýmusnese... ním Krajského soudu v Brně ze dne 14.6.2001 číslo jednací50 Cm 123/2001-11, které nabylo právní moci dne 27.6.2001) zedne 6.8.2001 zapsaného v jeho znaleckém deníku pod pořadovýmčíslem 2385-65/2001, stanovena částkou 2.600.000,- Kč. Za tentonepeněžitý vklad se vydá všech 26 kusů nových kmenových akciíznějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 100.000,- Kč, kterébudou mít listinnou podobu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů