Základní údaje

Historické adresy

7.12.2000 - 11.7.2006 Brno, Příkop 4, okres Brno-město, PSČ 60200

26231735

DIČ

Není plátce DPH

21.12.2000 - 11.7.2006

CZ26231735

Datum vzniku

7. prosince 2000

Datum zániku v obchodním rejstříku

11. července 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

11. července 2006

Historické názvy

9.5.2005 - 11.7.2006

BEN & CO, a.s.

7.12.2000 - 9.5.2005

KOTVA OBCHODNÍ, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3484

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

18.7.2002 - 11.7.2006

39 000 000 Kč

21.3.2002 - 18.7.2002

1 000 000 Kč

7.12.2000 - 21.3.2002

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 11. července 2006 - 11. července 2006 : Právní důvod výmazu: Společnost BEN & CO, a.s., zanikla sloučením se společností Real Spektrum Asset Management, a.s., IČ: 26233266, Sídlo: Praha 1, Revoluční 1003/3, PSČ 11000, ve... denou u rejstříkového soudu v Praze pod spis.zn. B 10371, jako společností nástupnickou, s účinností ke dni 11.7.2006. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 2003 - 31. ledna 2004 : g) Emisní kurz akcií bude splacen výhradně započtením.Společnost KOTVA NEMOVITOSTI, a.s. je povinna splatit 100%emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě do 14 dnů od podpisudohody o ... započtení. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 2003 - 31. ledna 2004 : 1. smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností KOTVAOBCHODNÍ, a.s., IČ 26231735, se sídlem Brno, Příkop 4, zapsanouv obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddí... l B.,vložka č. 3484, a určeným zájemcem - společností KOTVANEMOVITOSTI, a.s., IČ 26229048, se sídlem Brno, Příkop 4,zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl B., vložka č. 3426,2. na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávkyvýše uvedeného zájemce za společností KOTVA OBCHODNÍ, a.s., vcelkové výši 61.000.000,-Kč, kterou tvoří výše uvedenépohledávky.3. dohoda o započtení bude uzavřena v sídle jediného akcionáře -společnosti KOTVA a.s. v Praze 1, nám. Republiky 8 do 15 dnů odrozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 2003 - 31. ledna 2004 : f) Stanovují se tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení:
 • 26. února 2003 - 31. ledna 2004 : a) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovanýchakcií: na navržené zvýšení základního kapitálu má být upsáno 610kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie100... .000,-Kč, emisní kurs každé akcie je roven její jmenovitéhodnotě, t.j. 100.000,-Kč. Veškeré akcie budou znít na jméno,budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné.b) vylučuje se přednostní právo jediného akcionáře k upsáníakcií,c) všechny akcie, které mají být upsány na zvýšení základníhokapitálu podle tohoto rozhodnutí budou upsány předem určenýmzájemcem ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ust. § 204 odst.(5) obchodního zákoníku, a to: společností KOTVANEMOVITOSTI,a.s., IČ: 26 22 90 48, se sídlem Brno, Příkop 4,PSČ: 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajskýmsoudem v Brně, oddíl B, vložka 3426 (dále jen KOTVANEMOVITOSTI,a.s.) ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře sespolečností KOTVA OBCHODNÍ, a.s. podle § 204, odst.5 a § 205obchodního zákoníku.d) upisování akcií bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodníhozákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní mocrozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jedinéhoakcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.e) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky, kterou máspolečnost KOTVA NEMOVITOSTI, a.s. vůči společnosti KOTVAOBCHODNÍ, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursuakcií.Tuto pohledávku společnosti KOTVA NEMOVITOSTI, a.s. v celkovévýši 61.000.000,-Kč tvoří tyto jednotlivé pohledávky: pohledávkave výši 1.484.500,24 Kč splatná dne 31.5.2001 vzniklá na základěsmlouvy o postoupení pohledávky ze dne 8.3.2002, pohledávka vevýši 4.589.824,76 Kč splatná dne 28.8.2001 vzniklá na základědluhu na nájemném za měsíc červenec 2001, pohledávka ve výši43.061,60 Kč splatná dne 18.9.2001 vzniklá na základě dluhu zaneuhrazené telefonní poplatky za měsíc červenec roku 2001,pohledávka ve výši 1.482,- Kč splatná dne 21.9.2001 vzniklá nazákladě neuhrazení servisu kancelářské techniky, pohledávka vevýši 2.651,166,10 Kč splatná dne 21.9.2001 vzniklá na základědluhu na nájemném za srpen roku 2001, pohledávka ve výši 1.562,-Kč splatná dne 21.9.2001 vzniklá na základě neuhrazení servisukancelářské techniky, pohledávka ve výši 131.696,- Kč splatnádne 21.9.2001 vzniklá na základě neuhrazení služeb - elektrickéenergie za srpen roku 2001, pohledávka ve výši 47.828,60 Kčsplatná dne 3.10.2001 vzniklá na základě neuhrazení telefonníchpoplatků za měsíc srpen roku 2001, pohledávka ve výši 907,20 Kčsplatná dne 3.10.2001 vzniklá na základě neuhrazení převedenítelefonní linky v měsíci srpnu roku 2001, pohledávka ve výši5.282.862,10 Kč splatná dne 15.10.2001 vzniklá na základěneuhrazení nájemného a služeb za měsíc září roku 2001,pohledávka ve výši 37.081,90 Kč splatná dne 16.10.2001 vzniklána základě neuhrazení provedení prací v měsíci srpnu roku 2001,pohledávka ve výši 24.360,- Kč splatná dne 17.10.2001 vzniklá nazákladě neuhrazení odvozu odpadu, pohledávka ve výši 75.817,50Kč splatná dne 24.10.2001 vzniklá na základě smlouvy ze dne2.10.2001, pohledávka ve výši 34.240,50 Kč splatná dne 5.11.2001vzniklá na základě neuhrazení poplatků za telefonní hovory vměsíci září roku 2001, pohledávka ve výši 16.788,- Kč splatnádne 6.11.2001 vzniklá na základě neuhrazení spotřeby materiálu aprací v měsíci září roku 2001, pohledávka ve výši 4.560.980,80Kč splatná dne 14.11.2001 vzniklá na základě neuhrazenínájemného a služeb za měsíc říjen roku 2001, pohledávka ve výši4.968,- Kč splatná dne 19.11.2001 vzniklá na základě neuhrazeníspotřeby materiálu, pohledávka ve výši 43.792,40 Kč splatná dne4.12.2001 vzniklá na základě neuhrazení poplatků za telefony,pohledávka ve výši 7.687,60 Kč splatná dne 5.12.2001 vzniklá nazákladě neuhrazení přefakturovaných nákladů, pohledávka ve výši894,60 Kč splatná dne 11.12.2001 vzniklá za neuhrazení demontážeEZS, pohledávka ve výši 64.341,- Kč splatná dne 12.12.2001vzniklá na základě neuhrazení spotřeby materiálu, pohledávka vevýši 6.060.980,80 Kč splatná dne 14.12.2001 vzniklá na základěneuhrazení nájmu - služeb za měsíc listopad roku 2001,pohledávka ve výši 125.634,90 Kč splatná dne 26.12.2001 vzniklána základě přefakturace ABB, pohledávka ve výši 2.732,80 Kčsplatná dne 31.12.2001 vzniklá na základě přefakturace nákladů,pohledávka ve výši 192.071,- Kč splatná dne 31.12.2001 vzniklána základě smlouvy ze dne 19.3.2001, pohledávka ve výši4.675.404,60 Kč splatná dne 31.12.2001 vzniklá na základěsmlouvy ze dne 27.2.2001, pohledávka ve výši 1.186.815,90 Kčsplatná dne 31.12.2001 vzniklá na základě smlouvy o postoupenípohledávky ze dne 13.2.2002, pohledávka ve výši 56.700,- Kčsplatná dne 31.12.2001 vzniklá na základě smlouvy ze dne19.3.2001, pohledávka ve výši 3.217.407,- Kč splatná dne31.12.2001 vzniklá na základě smlouvy ze dne 8.3.2001,pohledávka ve výši 3.086,- Kč splatná dne 4.1.2002 vzniklá nazákladě neuhrazení telefonů za měsíc prosinec roku 2001,pohledávka ve výši 6.060.980,80 Kč splatná dne 14.1.2002 vzniklána základě neuhrazení nájmu a služeb za měsíc prosinec roku2001, pohledávka ve výši 41.559,- Kč splatná dne 23.1.2002vzniklá na základě neuhrazení telefonů za měsíc prosinec roku2001, pohledávka ve výši 30.729,- Kč splatná dne 28.1.2002vzniklá na základě neuhrazení telefonních poplatků za měsícprosinec roku 2001, pohledávka ve výši 2.586,40 Kč splatná dne30.1.2002 vzniklá na základě neuhrazení servisu kancelářskétechniky, pohledávka ve výši 2.211,- Kč splatná dne 31.1.2002vzniklá na základě neuhrazení telefonních poplatků - přímýchlinek za měsíc prosinec roku 2001, pohledávka ve výši 20.318,30Kč splatná dne 5.2.2002 vzniklá na základě neuhrazení spotřebymateriálu a prací za měsíc prosinec roku 2001, pohledávka vevýši 4.991.293,90 Kč splatná dne 15.2.2002 za neuhrazenínájemného a spotřeby energie za měsíc leden roku 2002,pohledávka ve výši 19.144,90 Kč splatná dne 15.2.2002 vzniklána základě neuhrazení pronájmu výkladních skříní a reklamníčinnosti za měsíc únor roku 2002, pohledávka ve výši 17.278,- Kčsplatná dne 15.2.2002 vzniklá na základě neuhrazení pronájmuvýkladních skříní a reklamní činnost za měsíc leden roku 2002,pohledávka ve výši 32.936,40 Kč splatná dne 28.2.2002 vzniklá nazákladě neuhrazení aranžování výloh, tisk cedulí, cenovek avýrobu poutačů, pohledávka ve výši 13.079,40 Kč splatná dne4.3.2002 vzniklá na základě neuhrazení spotřeby materiálu aprací v měsíci lednu roku 2002, pohledávka ve výši 40.712,70 Kčsplatná dne 7.3.2002 vzniklá na základě neuhrazení telefonníchpoplatků a hovorného za měsíc leden roku 2002, pohledávka vevýši 4.991.293,90 Kč splatná dne 14.3.2002 vzniklá na základěneuhrazení nájemného a služeb za měsíc únor roku 2002,pohledávka ve výši 20.149,80 Kč splatná dne 15.3.2002 vzniklá nazákladě neuhrazení pronájmu výkladních skříní a reklamní činnostza měsíc březen roku 2002, pohledávka ve výši 83.830,60 Kčsplatná dne 25.3.2002 vzniklá na základě neuhrazení poplatků zaúdržbu - materiál a práce za měsíc únor roku 2002, pohledávka vevýši 8.638,90 Kč splatná dne 26.3.2002 vzniklá na základěneuhrazení poplatků za aranžování výloh, tisk cedulí a cenovekza měsíc únor roku 2002, pohledávka ve výši 9.150,- Kč splatnádne 1.4.2002 vzniklá na základě neuhrazení nájemného kancelářBrno za první čtvrtletí roku 2002, pohledávka ve výši 34.165,-Kč splatná dne 2.4.2002 vzniklá na základě neuhrazenítelefonních poplatků za měsíc únor roku 2002, pohledávka ve výši19.814,80 Kč splatná dne 15.4.2002 vzniklá na základě neuhrazenípronájmu výstavní plochy a reklamní činnost v měsíci dubnu roku2002, pohledávka ve výši 4.921.320,20 Kč splatná dne 15.4.2002vzniklá na základě neuhrazení nájemného a služeb za měsíc dubenroku 2002, pohledávka ve výši 25.725,-Kč splatná dne 16.4.2002vzniklá na základě neuhrazení pronájmu výstavní plochy v době od25.3.2002 do 30.4.2002, pohledávka ve výši 4.921.320,20 Kčsplatná dne 19.4.2002 vzniklá na základě neuhrazení nájemného aslužeb za měsíc březen roku 2002, pohledávka ve výši 23.781,50Kč splatná dne 22.4.2002 vzniklá na základě neuhrazeníaranžování výloh a tisk cedulí za měsíc březen roku 2002,pohledávka ve výši 8.011,- Kč splatná dne 30.4.2002 vzniklá nazákladě neuhrazení údržby a spotřeby materiálu za měsíc březenroku 2002, pohledávka ve výši 1.808,10 Kč splatná dne 3.5. 2002vzniklá na základě neuhrazení přefakturovaných telefonníchpoplatků za měsíc březen roku 2002, pohledávka ve výši 31.485,30Kč splatná dne 3.5.2002 vzniklá na základě neuhrazení hovornéhoPTU za měsíc březen roku 2002. zobrazit více skrýt více
 • 26. února 2003 - 31. ledna 2004 : Zvyšuje se základní kapitál společnosti ze stávající výše39.000.000,-Kč na 100.000.000,-Kč tedy o částku 61.000.000,-Kč stím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákl... adního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálubude provedeno upsáním nových akcií za těchto podmínek a tímtozpůsobem: zobrazit více skrýt více
 • 26. února 2003 - 31. ledna 2004 : Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisovánímakcií:Jediný akcionář navrhovatele KOTVA a.s., se sídlem Praha 1, nám.Republiky 8, IČ: 60193808, zapsaný v obchodním ... rejstříkuMěstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2370, (dále jen jedinýakcionář), učinil dne 1.8.2002 formou notářského zápisu čj. NZ352/2002, N 396/2002 toto rozhodnutí při výkonu působnosti valnéhromady navrhovatele v souladu s § 190 obchodního zákoníku: zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2002 - 18. července 2002 : připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti KOTVA OBCHODNÍ,a.s. kterou má společnost KOTVA a.s.ve výši 15 000 000 Kč na základě Smlouvy půjčce ze dne 18.1.20... 01proti pohledávce ve výši 15 000 000,- Kč na spalcení emisníhokursu. emisní kurs bude splacen výhradně započtením. Smlouva ozapočtení pohledávky KOTVA a.s. vůči KOTVA OBCHODNÍ, a.s. vevýši 15 000 000,- Kč na splacení emisního kursu bude uzavřena do14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 a§ 205 obchodního zákoníku mezi jediným akcionářem KOTVA a.s. aspolečností KOTVA OBCHODNÍ, a.s.. Tato smlouva o započtení musíbýt uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2002 - 18. července 2002 : schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětemjsou pozemky parc. č. 1837/77 o vým. 10 552 m2- zastavěná plochabez domu, parc.č. 1837/91 o vým. 9490 - ostatní plocha... ,manipulační plocha a parc. č. 1837/93 o vým. 906 m2 - ostatníplocha, manipulační plocha, zapsané na listu vlastnictví 1130,pro kat. ú Ruzyně, obec Praha u Katastrálního úřadu Praha -město. Výše tohoto vkladu je stanovena na základě ohodnocenínepeněžitého vkladu společnsoti KOTVA a.s. znalci z oboruekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, ustanovenýmiusnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 čj. Nc 6001/2001-4 z16.1.2001, znaleckým ústavem KOPREA, s.r.o. a Ing. KvětoslavemHanelem v Posudku č. ZU 020/2001, č. 724 z 25.1.2001 částkou 23000 000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad se vydají akcie v počtu230 kusů, jmenovitá hodnota 100 000,- Kč, druh kmenové, forma najméno, pdoba lstinná. Nepeněžitý vklad - pozemky parc.č.1837/77 o vým. 10 552 m2- zastavěná plocha bez domu, parc.č.1837/91 o vým. 9490 - ostatní plocha, manipulační plocha a parc.č. 1837/93 o vým. 906 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha,zapsané na listu vlastnictví 1130, pro kat.ú. Ruzyně, obec Prahau Katastrálního úřadu Praha - město vloží KOTVA a.s. dozákladního jmění (kapitálu) společnosti KOTVA OBCHODNÍ, a.s.písemným prohlášením o vložení nemovitostí do základníhokapitálu s úředně ověřeným podpisem. zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2002 - 18. července 2002 : všechny upisované akcie budou upsány jediným akcionářem KOTVAa.s. ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společnostíKOTVA OBCHODNÍ, a.s. podle § 204, odst. 5 § 205 obchodníhoz... ákoníku. Podle této smlouvy upíše KOTVA a.s. 380 kusů kmenovýchakcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč, v listinnépodobě. Výše emisního kursu je 38 000 000,- Kč a bude splacen do14 dnů od uzavření této smlouvy. Emisní kurs splatí jedinýakcionář KOTVA a.s. nepeněžitým vkladem ve výši 23 000 000,- Kč,jehož předmětem jsou pozemky parc.č. 1837/77 o vým. 10 552 m2-zastavěná plocha bez domu, parc.č. 1837/91 o vým. 9490 - ostatníplocha, manipulační plocha a parc.č. 1837/93 o vým. 906 m2 -ostatní plocha, manipulační plocha, zapsané na listuvlastnictví 1130, pro kat.ú. Ruzyně, obec Praha u Katastrálníhoúřadu Praha - město. Výše tohoto vkladu je stanovena na základěohodnocení nepeněžitého vkladu společnosti KOTVA a.s. znalci zoboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, ustanovenýmiusnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 čj. Nc 6001/2001-4 z16.1.2001, znaleckým ústavem KOPREA, s.r.o. a Ing KvětoslavemHanelem v Posudku č. ZU 020/2001, č. 724 z 25.1.2001 a dálepeněžitým vkladem ve výši 15 000 000,- Kč. Tento Peněžitý vkladbude uhrazen započtením peněžité pohledávky, kterou máspolečnost KOTVA a.s. ve výši 15 000 000 Kč vůči společnostiKOTVA OBCHODNÍ, a.s. na základě Smlouvy o půjčce ze dne18.1.2001, proti pohledávce ve výši 15 000 000,-Kč na spalceníemisního kursu. Všechny upisované akcie budou upsány pouzejedniným akcionářem KOTVA a.s. a nebudou nabízeny jinému zájemciani jiným způsobem zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2002 - 18. července 2002 : upisované akcie budou v počtu 380 kusů, jmenovitá hodnota 100000,- Kč, druh kmenové, forma na jméno, podoba listinná
 • 21. března 2002 - 18. července 2002 : rozhodl o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií o částku38 000 000,- Kč (slovy: třicet osm miliónů korun českých) s tím,že se nepřipouští upisování nad tuto částku
 • 21. března 2002 - 18. července 2002 : Jediný akcionář navrhovatele KOTVA a.s., se sídlem Praha 1, nám.Republiky 8, IČ: 60193808, zapsaný v obchodním rejstříkuMěstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2370, (dále jen jed... inýakiconář), učinil dne 19.3.2001 formou notářského zápisu čj. NZ112/2001 toto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromadynavrhovaltele v souladu s § 190 obchodního zákoníku: zobrazit více skrýt více
 • 21. března 2002 - 18. července 2002 : Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisovánímakcií:
posunout dolů