Trendy

60 620 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

612 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

24 558 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.5.2015 Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno

Historické adresy

18.7.2014 - 28.5.2015 Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno
11.6.2001 - 18.7.2014 Brno, Hněvkovského č.p.30, or.65, PSČ 61700
11.12.2000 - 11.6.2001 Brno, Hněvkovského 65, PSČ 61700

26232511

DIČ

od 1.1.2001

CZ26232511

Datová schránka

dawgziy

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3470

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.3.2002

15 000 000 Kč

Historické jmění

11.12.2000 - 11.3.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 4.4.2013

86- 852290247 / 0100

Provozovny

od 3.3.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Hněvkovského 30/65, 617 00, Brno - Komárov

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 18. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 18. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 18. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 7
 • 18. července 2014 : Společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 14.07.2014.

Historické ostatní skutečnosti

 • 14. listopadu 2011 - 18. července 2014 : Společnost se řídí stanovami ve znění schváleném rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst. 1 Obchodního zákoníku ze dne 19.10.2... 011. zobrazit více skrýt více
 • 23. června 2011 - 14. listopadu 2011 : Společnost se řídí stanovami ve znění schváleném rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst. 1 Obchodního zákoníku ze dne 26.4.201... 1. zobrazit více skrýt více
 • 30. listopadu 2002 - 23. června 2011 : Společnost se řídí stanovami ve znění schváleném rozhodnutímjediného společníka při výkonu působnosti valné hromady vesmyslu ust. § 190 odst. 1 Obchodního zákoníku dne 25.června200... 2. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 2001 - 11. března 2002 : 10. Nepeněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápiszvýšeného základního jmění do obchodního rejstříku. Předmětnýnepeněžitý vklad bude vložen do základního jmění obchodní... společnosti Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. na základěsmlouvy, která bude uzavřena mezi obchodní společností VÚSH,a.s., jako vkladatelem a obchodní společností Výzkumný ústavstavebních hmot, a.s., jako příjemcem vkladu a na kterou budoupřiměřeně použity ustanovení obchodního zákoníku upravujícísmlouvu o prodeji podniku. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 2001 - 11. března 2002 : Lhůta: Upisování akcií bude probíhat ve lhůtě 6 měsíců ode dneprávní moci usnesení, kterým bylo rozhodnutí jediného akcionářeo záměru zvýšit základní jmění zapsáno do obchodního re... jstříku. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 2001 - 11. března 2002 : 9. Místo úpisu: Akcie bude možno upisovat v sídle obchodníspolečnosti Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., se sídlem naadrese Brno, Hněvkovského 65, PSČ 617 00, IČO 26 23 25 11,v ... pracovních dnech v době vždy od 9.00 hod. do 15.00 hod. Akciebudou upisovány za emisní kurs rovnající se jejich jmenovitéhodnotě, tedy částce 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korunčeských) na každou jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 2001 - 11. března 2002 : 8. Jediný společník, v působnosti valné hromady schvaluje, vesmyslu ustanovení § 204 odst.3 obchodního zákoníku, shorapopsaný nepeněžitý vklad a ze znaleckými posudky zjištěnéhodno... ty nepeněžitého vkladu započítává na zvýšení základníhojmění obchodní společnosti Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.částku ve výši 14.000.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 1. března 2001 - 11. března 2002 : 7. Nepeněžitý vklad je blíže popsán ve znaleckém posudku č.118/2000, znaleckého ústavu B.AUDIT s.r.o., zapsaného pod zn.32/99-00D, jímž byla hodnota nepeněžitého vkladu stanovena n... ačástku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých), ave znaleckém posudku soudního znalce, zapsaného jako soudníznalec pod č. Spr. 4036/97, paní Ing. Milady Vaverkové, č.19/2000, kterým byla stanovena hodnota předmětného nepeněžitéhovkladu na částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 1. března 2001 - 11. března 2002 : 6. Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku obchodníspolečnosti VÚSH, a.s., se sídlem na adrese Brno, Hněvkovského65, PSČ 617 00, IČO 49453874, které v účetnictví vkladateleVÚ... SH, a.s. tvoří samostatnou organizační složku, schopnousamostatné produkční i ekonomické funkce, která má jednoznačněpřiřaditelné a průkazným způsobem vedené účetnictví, popsanátakto:Organizačně je vkládaná část podniku tvořena středisky:* 2000 Výzkum a výroba* 2010 ATELab* 2030 AKL SítaV účetnictví vkladatele VÚSH, a.s. tvoří vkládaná část podnikusamostatně vedenou jednoznačně identifikovatelnou složku.Vkládaná část podniku je schopna samostatné produkční iekonomické funkce a tvoří jednotku, která má jednoznačněpřiřaditelné a průkazným způsobem vedené účetnictví. Tatoskutečnost je patrná z dokladů předložených objednatelemznaleckého posudku jeho zpracovateli, zejména pak z jehoúčetních dokladů, podkladů dokumentujících organizačníuspořádání společnosti VÚSH, a.s. a dále z výsledků místníhošetření provedeného zpracovateli znaleckého posudku.Součástí vkládané části podniku nejsou nemovitosti.Součástí nepeněžitého vkladu nejsou peníze a peněžníekvivalenty.Důvodem nepeněžitého vkladu části podniku je delimitacevýzkumné, vývojové a poloprovozní výrobní činnosti na 100%dceřinu společnost, zejména s ohledem na podmínky výběrovýchřízení na výzkumnou a vývojovou činnost pořádaných státnímiorgány.Dílčí položky vkladu z hlediska účetní evidence.Vkládaná část podniku se skládá z následujících dílčíchsouhrnných položek. Jednotlivé dílčí položky jsouidentifikovatelné na základě inventurních seznamů ke dniocenění.1. Stroje, přístroje a zařízeníStroje, přístroje a zařízení jsou v účetnictví vkladatele naúčtu 022/100 v úhrnných hodnotách.2. Dopravní prostředkyDopravní prostředky jsou v účetnictví vkladatele vedeny na účtu022/200 v úhrnných hodnotách.3. InventářInventář je v účetnictví vkladatele veden na účtu 022/300 vúhrných hodnotách.4. Drobný hmotný investiční majetekDrobný hmotný investiční majetek je v účetnictví vkladateleveden na účtu 028/100 v úhrnných hodnotách.5. Drahé kovyDrahé kovy jsou v účetnictví vkladatele vedeny na účtu 029/100v úhrnných hodnotách.6. Nedokončené investiceNedokončené investice jsou v účetnictví vkladatele vedeny naúčtu 042/100 v úhrnných hodnotách.7. Materiál na skladěMateriál na skladě je v účetnictví vkladatele veden na účtech112/AN v úhrnných hodnotách.8. Nedokončená výrobaNedokončená výroba je v účetnictví vkladatele vedena na účtech121/AN v úhrnných hodnotách.9. VýrobkyVýrobky jsou v účetnictví vkladatele vedeny na účetech 112/AN vúhrnných hodntách.10. OdběrateléPohledávky za odběrateli jsou v účetnictví vkladatele vedenyna účtech 311/200, 311/300, 311/600 a 311/800 v úhrnnýchhodnotách.11. Komplexní náklady příštích obdobíKomplexní náklady příštích období jsou v účetnictví vkladatelevedeny na účtech 382/AN v úhrnných hodnotách.12. DodavateléZávazky vůči dodavatelům jsou v účetnictví vkladatele vedenyna účtech 321/AN v úhrnných hodnotách.13. Ostatní dlouhodobé závazkyOstatní dlouhodobé závazky jsou v účetnictví vkladatele vedenyna účtech 479/AN v úhrnných hodnotách. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 2001 - 11. března 2002 : 5. Zvýšení základního jmění bude realizováno nepeněžitýmvkladem, které do základního jmění obchodní společnosti Výzkumnýústav stavebních hmot, a.s. vloží stávající jediný akcionář.
 • 1. března 2001 - 11. března 2002 : 4. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
 • 1. března 2001 - 11. března 2002 : 3. Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 14 kusů(slovy: čtrnácti kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných vlistinné podobě, veřejně neoobchodovatelných, o jmenovitéhodnotě... jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 1. března 2001 - 11. března 2002 : 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští.
 • 1. března 2001 - 11. března 2002 : 1. Základní jmění obchodní společnosti Výzkumný ústav stavebníchhmot, a.s. se zvyšuje v souladu s ustanoveními § 202, 203obchodního zákoníku, z částky 1.000.000,- Kč (slovy: jedenm... ilion korun českých), o částku 14.000.000,- Kč (slovy: čtrnáctmilionů korun českých), na celkovou částku 15.000.000,- Kč(slovy: patnáct milionů korun českých), a to úpisem novýchakcií. zobrazit více skrýt více
 • 1. března 2001 - 11. března 2002 : Zvýšení základního jmění:Zapisuje se rozhodnutí společníka ze dne 27.12.2000 o záměruzvýšit základní jmění:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů