Trendy

51 922 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-1 022 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

53 273 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.11.2015 Tovární 532, 687 71 Bojkovice

Historické adresy

18.12.2000 - 5.11.2015 Bojkovice, Tovární 532, PSČ 68771

26233754

DIČ

od 17.1.2001

CZ26233754

Datum vzniku

18. prosince 2000

Datová schránka

5m5g526

Historické názvy

14.1.2014 - 1.1.2015

PYRO-TECHNOLOGY, a.s.

18.12.2000 - 14.1.2014

ZEVETA AMMUNITION a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3508

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.3.2007

14 000 000 Kč

Historické jmění

12.10.2002 - 23.3.2007

4 000 000 Kč

18.12.2000 - 12.10.2002

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uherský Brod

Bankovní účty

zvěřejněno 12.2.2014

211620955 / 0600

Historické provozovny

18.12.2000 - 2.3.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Tovární 532, 687 71, Bojkovice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. září 2015 : Společnost ukončila výkon povolované činnosti (tj. provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č.38/1994 Sb.) ke dni 31.12.2014 a Společnost ukončila výkon povolované činnosti (tj. provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č.38/1994 Sb.) ke dni 31.12.2014 a... to dle § 13 odst. 1 písm. d) zák. č. 38/1994 Sb. zobrazit více skrýt více
 • 9. září 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 18. prosince 2014 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady do notářského zápisu N 229/2014, NZ 188/2014 sepsaného JUDr. Pavlou Šimkovou, notářem v Uherském Hradišti, ve smyslu § 12 zákona o obchod Jediný akcionář v působnosti valné hromady do notářského zápisu N 229/2014, NZ 188/2014 sepsaného JUDr. Pavlou Šimkovou, notářem v Uherském Hradišti, ve smyslu § 12 zákona o obchod...ních korporacích učinil dne 26.11.2014 rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací s účinnosti ke dni 1.1.2015. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 14. ledna 2014 - 9. září 2015 : Společnost se ke dni 01.01.2014 podřídila režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech a předložila stanovy v novém znění od 01.01.2014.
 • 12. října 2002 - 14. ledna 2014 : Společnost předložila stanovy v novém znění ze dne 3.8.2001.
 • 20. října 2006 - 23. března 2007 : Jediný akcionář rozhodl dne 4.10.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti ZEVETA AMMUNITION a.s. (dále jen "Společnosti") takto:1) základní kapitál Společnosti, který byl pln... ě splacen se zvyšuje o 10.000.000,-- Kč (slovy: desetmiliónůkorunčeských) z částky 4.000.000,-- Kč (slovy: čtyřimiliónykorunčeských) na částku 14.000.000,-- Kč (slovy: čtrnáctmilionůkorunčeských). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno za těchto podmínek:a) upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebude připuštěno.b) jediný akcionář ZEVETA Bojkovice, a.s. se sídlem Bojkovice, Tovární 532, PSČ 687 71, IČ 25691465 se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu o 10.000.000,-- Kč s tím, že všechny nově upsané akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci ZB holding, a.s. se sídlem Praha 2, Čelakovského sady 433/10, PSČ 120 00, IČ 47116862 (dále jen "Zájemce").c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny peněžitým vkladem, upsáno bude 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmiliónkorunčeských) za akcii, neregistrovaných, výše emisního kursu nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s dříve upsanými.d) všechny nově upsané akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci takto: deset kusů akcií bude nabídnuto ZB holding, a.s. se sídlem Praha 2, Čelakovského sady 433/10, PSČ 120 00, IČ 47116862.e) upisování akcií proběhne v sídle ZEVETA AMMUNITION a.s. v Bojkovicích, Tovární 532 a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným Zájemcem a Společností. Návrh smlouvy je Společnost povinna doručit Zájemci do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií je jeden měsíc od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen s doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- činí 1.000.000,-- Kč.f) upisovatel je povinen splatit 30% (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných akcií v penězích do 2 (slovy: dvou měsíců) od úpisu akcií na zvláštní účet Společnosti č. účtu 35-7457470207/0100 vedený u Komerční banky a.s. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit do 1 (slovy: jednoho) roku od úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2002 - 12. října 2002 : 6. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě doosmi měsíců ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým b... udepovolen návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajskýmsoudem v Brně. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůtypředstavenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným naadresu sídla upisovatele. Akcie budou upsány způsobem uvedeným v§ 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií,která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí býtúředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v §205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií je povinnaspolečnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu nauzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2002 - 12. října 2002 : 5. Určuje, že místem pro upsání akcií bez využití přednostníhopráva je sídlo společnosti ZEVETA AMMUNITION a.s., Bojkovice,Tovární 532, PSČ 687 71, a to kancelář pana Mgr. Ludvíka... Kundraty,číslo kanceláře 115, vždy každý pracovní den lhůty proupisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin. zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2002 - 12. října 2002 : 4. Určuje, že akcie nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, a budou nabídnuty určitému zájemci, a to obchodníspolečnosti ZEVETA Bojkovice a.s., Tovární 532, PSČ 687 71, IČO:2... 5691465. zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2002 - 12. října 2002 : 3. Zvýšení záladního kapitálu bude provedeno vydáním 3 (slovytřech) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmil... iónkorun českých), které budou vydány v listinné podobě a nebudouregistrovány. Na jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč (slovy jedenmilión korun českých) bude připadatjeden hlas. zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2002 - 12. října 2002 : 2. Důvod zvýšení základního kapitálu společnosti je posíleníkapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity jejího postavenína trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, pos... ílenístability hospodářské a ekonomické situace společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2002 - 12. října 2002 : 1. Valná hromada společnosti konaná dne 3.8.2001 rozhodla ozvýšení základního kapitálu společnosti o 3.000.000,- Kč(třimilióny korun českých) upsáním nových akcií nepeněžitýmivkla... dy. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2002 - 12. října 2002 : 8. Předmětem nepeněžitého vkladu je soubor strojů atechnologického zařízení obchodní společnosti ZEVETA Bojkovicea.s., Tovární 532, PSČ 687 71 tak, jak je tento popsán vespolečné... m znaleckém posudku č. 116/02/2001 a 1154-10/01 Ing.Jaroslava Dohnala, znalce jmenovaného rozhodnutím předsedyKrajského soudu v Brně pod č.j. Spr 406/93 a Ing. AntonínaZatloukala, znalce jmenovaného rozhodnutím předsedy Krajskéhosoudu v Brně pod č.j. Spr 4002/92 vypracovaném v souladu susnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 51 Cm 10/2001 - 4 ze dne2.3.2001. Předmět vkladu byl oceněn výše uvedeným společnýmposudkem znalců na 3.103.000,- Kč (slovytřimiliónyjednostotřitisíc korun českých). Za tento nepeněžitývklad budou vydány tři kusy kmenových akcií v listinné podoběznějících na majitele, které nebudou registrovány o jmenovitéhodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč (slovy jedenmiliónkorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 13. června 2002 - 12. října 2002 : 7. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná součtu jmenovitýchhodnot akcií a emisního ážia, emisní kurs je stanoven ve výširovnající se hodnotě nepeněžitého vkladu. Rozdíl mezi hodn... otounepeněžitého vkladu a součtem jmenovitých hodnot nově vydanýchakcií tvoří emisní ážio. zobrazit více skrýt více
 • 18. prosince 2000 - 12. října 2002 : Společnost se řídí stanovami schválenými dne 30.11.2000.
 • 14. prosince 2001 - 13. června 2002 : 7. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná součtu jmenovitýchhodnot akcií a emisního ážia, emisní kurs je stanoven ve výširovnající se hodnotě nepeněžitého vkladu. Rozdíl mezi hodno... tounepeněžitého vkladu a součtem jmenovitých hodnot nově vydanýchakcií tvoří emisní ážio. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2001 - 13. června 2002 : 6. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě dočtyř týdnů ode dne, kdy toto rozhodnutí bude zapsáno doob... chodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvemspolečnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídlaupisovatele. Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst.5 obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií, která musímít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředněověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií je povinnaspolečnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu nauzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2001 - 13. června 2002 : 5. Určuje, že místem pro upsání akcií bez využití přednostníhopráva je sídlo společnosti ZEVETA AMMUNITION a.s., Bojkovice,Tovární 532, PSČ 687 71, a to kancelář pana Mgr. LudvíkaK... undraty,číslo kanceláře 115, vždy každý pracovní den lhůty proupisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2001 - 13. června 2002 : 8. Předmětem nepeněžitého vkladu je soubor strojů atechnologického zařízení obchodní společnosti ZEVETA Bojkovicea.s., Tovární 532, PSČ 687 71 tak, jak je tento popsán vespolečném... znaleckém posudku č. 116/02/2001 a 1154-10/01 Ing.Jaroslava Dohnala, znalce jmenovaného rozhodnutím předsedyKrajského soudu v Brně pod č.j. Spr 406/93 a Ing. AntonínaZatloukala, znalce jmenovaného rozhodnutím předsedy Krajskéhosoudu v Brně pod č.j. Spr 4002/92 vypracovaném v souladu susnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 51 Cm 10/2001 - 4 ze dne2.3.2001. Předmět vkladu byl oceněn výše uvedeným společnýmposudkem znalců na 3.103.000,- Kč (slovytřimiliónyjednostotřitisíc korun českých). Za tento nepeněžitývklad budou vydány tři kusy kmenových akcií v listinné podoběznějících na majitele, které nebudou registrovány o jmenovitéhodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč (slovy jedenmiliónkorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2001 - 13. června 2002 : 3. Zvýšení záladního kapitálu bude provedeno vydáním 3 (slovytřech) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele ojmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmili... ónkorun českých), které budou vydány v listinné podobě a nebudouregistrovány. Na jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč (slovy jedenmilión korun českých) bude připadatjeden hlas. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2001 - 13. června 2002 : 2. Důvod zvýšení základního kapitálu společnosti je posíleníkapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity jejího postavenína trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posí... lenístability hospodářské a ekonomické situace společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2001 - 13. června 2002 : 1. Valná hromada společnosti konaná dne 3.8.2001 rozhodla ozvýšení základního kapitálu společnosti o 3.000.000,- Kč(třimilióny korun českých) upsáním nových akcií nepeněžitýmivklad... y. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 14. prosince 2001 - 13. června 2002 : 4. Určuje, že akcie nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, a budou nabídnuty určitému zájemci, a to obchodníspolečnosti ZEVETA Bojkovice a.s., Tovární 532, PSČ 687 71, IČO:25... 691465. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů