Trendy

324 734 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

-65 143 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

Trendy

656 578 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2009

Základní údaje

Sídlo

od 20.10.2016 Gellhornova 2228/1, 678 01 Blansko

Historické adresy

13.5.2010 - 20.10.2016 Blansko, Gellhornova 2228/1, PSČ 67818
23.1.2001 - 13.5.2010 Blansko, Gellhornova 1, PSČ 67818

26238624

DIČ

od 1.2.2001

CZ26238624

Datum vzniku

23. ledna 2001

Datová schránka

gfbdmc4

Historické názvy

23.1.2001 - 15.5.2001

Strojírny ČKD Blansko, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3552

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.8.2007

643 890 000 Kč

Historické jmění

12.7.2001 - 14.8.2007

1 014 000 000 Kč

23.1.2001 - 12.7.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Blansko

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

169283552 / 0300

Historické provozovny

4.6.2001 - 5.2.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Gellhornova 2237/10, 678 01, Blansko

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 18. února 2004 - 9. srpna 2012 : Na základě usnesení Okresního soudu v Blansku ze dne 27.1.2004, č.j. 2 Nc E 713/2004-6, kterým byla nařízena exekuce proti povinnému ČKD Blansko Strojírny, a.s. pro 4.300.000,- Kč ... s příslušenstvím rozhodl soudní exekutor JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorský úřad Ostrava, Stojanovo náměstí 7/873, Ostrava-Mariánské Hory o provedení exekuce prodejem podniku povinného a to :- nemovitostí zapsaných na listu vlastictví č. 6181, pro k.ú. Blansko, obec Blansko, okres Blanko, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko,- nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 75, pro k.ú. Klepačov, obec Blansko, okres Blansko, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko,- nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 365, pro k.ú. Lažánky u Blanska, obec Blansko, okres Blansko, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko,- nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 19, pro k.ú. Tichov, obec Blansko, okres Blansko, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko,- nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 44, pro k.ú. Olomoučany, obec Olomoučany, okres Blansko, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko.Správcem podniku se ustanovuje JUDr. Zbyněk Halašta, se sídlem Staňkova 217/13, 700 30 Ostrava-Jih, Výškovice.Exekuční příkaz - č.j. EX 40/04-2 nabyl právní moci dne 18.2.2004. zobrazit více skrýt více
 • 29. ledna 2007 - 19. prosince 2009 : Valná hromada obchodní společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s. rozhodla dne 26.5.2006 o snížení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 1,014... .000.000,- Kč, slovy: jednamiliardačtrnáctmiliónů korun českých, o částku 370,110.000,- Kč, slovy: třistasedmdesátmiliónůjednostodesettisíc korun českých, na částku ve výši 643,890.000,- Kč, slovy: šestsetčtyřicettřimiliónyosmsetdevadesáttisíc korun českých.2. Základní kapitál se snižuje z důvodu úhrady ztrát z minulých let. 3. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty z minulých let. 4. Základní kapitál bude snížen v souladu s ustanovením §213a odst. 1 obchodního zákoníku tak, že bude snížena nominální hodnota akcií poměrně u všech akcií a to tak, že nominální hodnota akcie o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, slovy: desetmiliónů korun českých se snižuje na částku 6,350.000,- Kč, slovy: šestmiliónůtřistapadesáttisíckorunčeských a nominální hodnota akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy: pětsettisíc korun českých se snižuje na částku ve výši 317.500,- Kč, slovy: třistasedmnácttisícpětset korun českých. 5. Lhůta pro předložení akcií k vyznačení nižší jmenovité hodnoty činí 30, slovy: třicet dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodní společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2001 - 12. července 2001 : Zároveň statutární zástupce jediného akcionáře rozhodl, že dle §203 odst.4 obchodního zákoníku lze upsat akcie ihned po učiněnívýše uvedeného rozhodnutí o zvýšení základního kapitá... luspolečnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s., tj. dříve, nežrozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu budezapsáno do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií jevázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2001 - 12. července 2001 : Statutární zástupce jediného akcionáře na podkladě společnéhoznaleckého posudku číslo 1435-45/01 a 262-190/01 znaleckýchústavů AUDIT & CONSULTING EXPERTS, s.r.o., se sídlem Brno... ,Ptašínského 4, IČ 41601416 a AREAS BRNO spol. s r.o. se sídlemBrno, Jílkova 203, IČ 63490561 ze dne 3.5.2001 jmenovanýchKrajským soudem v Brně znalci pro ocenění nepeněžitého vkladu doakciové společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu,usnesení ze dne 16.3.2001, č.j. 51 Cm 12/2001, které nabyloprávní moci dne 11.4.2001, schvaluje ocenění nepeněžitého vkladuna zvýšení základního kapitálu jehož předmětem je část podnikuspolečnosti CASH & CAPITAL, a.s.ve výši 951 048 000,-Kč.Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku společnosti CASH & CAPITAL, a.s. dříve vlastněný a provozovaný společností ČKDBlansko, a.s. v konkurzu. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2001 - 12. července 2001 : Nepeněžitý vklad ve výši 951 048 000,-Kč , když 48 000,-Kč budezapočítán jako emisní ážio, který upíše zájemce CASH & CAPITAL,a.s. bude rozdělen na 94 kusy kmenových akcií na ma... jitele ojmenovité hodnotě 10 000 000,-Kč každé z nich a na 22 kusůkmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500 000,-Kčkaždé z nich. Všechhny akcie budou vydány v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2001 - 12. července 2001 : Peněžitý vklad ve výši 41 000 000,-Kč, který upíše zájemce EvaRašková bude rozdělen na 4 kusy kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě 10 000 000,-Kč každé z nich a na 2 kusy... kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500 000,-Kčkaždé z nich. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2001 - 12. července 2001 : Peněžitý vklad ve výši 21 000 000,-Kč, který upíše zájemce ing.Miroslav Raška, bude rozdělen na 2 kusy kmenových akcií namajitele o jmenovité hodnotě 10 000 000,-Kč každé z nich a... na 2kusy kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500000,-Kč každé z nich. Všechny akcie budou vydány v listinnépodobě. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2001 - 12. července 2001 : Část akcií, které budou upisovány a jejichž emisní kurz budesplacen nepeněžitým vkladem ve výši 951 048 000,-Kč budenabídnuta předem určenému zájemci spol. CASH & CAPITAL, a.s.,... sesídlem v Praze 4, Vlastislavova 152/4, PSČ 140 00 (po rozhodnutíjediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 27.4.2001se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnská 161/20, PSČ 11800), IČ 25619942. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2001 - 12. července 2001 : Dále se společnost FINNET SYSTEMS, a.s. jako jediný akcionářvzdal přednostního práva na upisování akcií a rozhodl, aby bylynabídnuty předem určeným zájemcům.Část akcií, které budou... upisovány a jejichž emisní kurz budesplacen peněžitým vkladem ve výši 62 000 000,-Kč budou nabídnutypředem určeným zájemcům ing. Miroslavu Raškovi, r.č.580513/0837, bytem ve Slezské Ostravě, U staré elektrárny1881/2 a to ve výši 21 000 000,-Kč a Evě Raškové,r.č.686209/0763, bytem ve Slezské Ostravě, U staré elektrárny1881/2 a to ve výši 41 000 000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2001 - 12. července 2001 : Bylo rozhodnuto, že bude upisováno 100 kusů kmenových akcií namajitele o jmenovité hodnotě 10 000 000,-Kč každé z nich a 26kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500 ... 000,-Kčkaždé z nich. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě.Emisní kurz je roven jmenovité hodnotě akcií. Částka 48 000,-Kčbude započítána jako emisní ážio. Emisní kurz upsaných akciísplácených peněžitým vkladem bude splacen u Komerční banky ,a.s. pobočka Ostrava na účet číslo 865062630297/0100 do31.5.2001. Emisní kurz upsaných akcií splácených nepeněžitýmvkladem bude splacen do 25.5.2001. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2001 - 12. července 2001 : Základní kapitál výše uvedené společnosti, který činí 1 000000,-Kč, se zvyšuje upsáním nových akcií a splacení jejichemisního kurzu peněžitým a nepeněžitým vkladem o částku 1 01304... 8 000,-Kč (slovy jedna miliarda třináct miliónů čtyřicetosmtisíc korun českých) na základnáí kapitál 1 014 000 000,-Kč(slovy jedna miliarda čtrnáct miliónů korun českých), s tím, žeupisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2001 - 12. července 2001 : Dne 3.5.2001 ve formě notářského zápisu pod NZ 173/2001 bylorozhodnuto jediným akcionářem - společností FINNET SYSTEMS, a.s.v působnosti valné hromady společnosti ČKD Blansko Stroj... írny,a.s. ve smyslu § 190 odst. 1 obchodního zákoníku o zvýšenízákladního kapitálu společnosti ČKD Blansko Strojírny , a.s.takto : zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2001 - 12. července 2001 : Emisní kurz upsaných akcií splácených peněžitým vkladem budesplacen u Komerční banky, a.s. pobočka Ostrava na účet číslo865062630297/0100 do 31.5.2001.Emisní kurz upsaných akcií sp... lácených nepeněžitým vkladem budesplacen do 25.5.2001. zobrazit více skrýt více
posunout dolů