Základní údaje

Sídlo

od 4.5.2005 Praha 2, Na Rybníčku 5, PSČ 12000

Historické adresy

29.1.2001 - 4.5.2005 Brno, Mikšíčkova 1499/18, okres Brno-město, PSČ 61500

26239370

DIČ

Není plátce DPH

5.2.2001 - 31.10.2011

CZ26239370

Datová schránka

ja9at2y

Historické názvy

29.1.2001 - 5.5.2004

MORAVIA wind system,a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3577

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 28.8.2006

3 000 000 Kč

Historické jmění

29.1.2001 - 28.8.2006

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Provozovny

od 22.2.2006

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 615 00, Brno - Trnitá

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. května 2005 : Valná hromada společnosti přijala dne 18. ledna 2005 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ENERGO wind systém, a.s. v následujícím znění:"Valná hromada obchodní spol Valná hromada společnosti přijala dne 18. ledna 2005 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ENERGO wind systém, a.s. v následujícím znění:"Valná hromada obchodní spol...ečnosti ENERGO wind system, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých), a to úpisem 2.000 kusů (slovy: dva tisíce) nových kmenových akcií vydaných na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě - 1 kus akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Každý akcionář má přednostní právo upsat nové akcie společnosti ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Vykonat přednostní právo může akcionář ve lhůtě 15 dnů (slovy: patnácti) ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu s tím, že počátek běhu této lhůty bude akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů oznámen doporučeným dopisem. Vykonat přednostní právo bude možné na adrese Na Rybníčku 5, Praha 2 v I. patře v kancelářských prostorách společnosti CDC - Credit and Development Company a.s. Akcionář v rámci vykonání přednostního práva může na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) upsat 2 kusy (slovy: dva) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě - 1 kus akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Emisní kurz 1 kusu akcie upisovaných s využitím přednostního práva činí 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání. Akcionář se může vzdát přednostního práva na upisování akcií.Valná hromada obchodní společnosti ENERGO wind system, a.s. rozhodla, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty k upsání zájemci - akcionáři společnosti VENTURE GROUP S.A., se sídlem Mill Mall Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O.Box 3085, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, a to na základě smlouvy o upsání akcií, jejíž návrh bude zájemci zaslán představenstvem do 10 dnů (slovy: deseti) od uplynutí lhůty pro využití přednostního práva. K upsání akcií musí dojít do 15 dnů (slovy: patnácti) od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, když počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Zájemce může upsat akcie na adrese Na Rybníčku 5, Praha 2 v I. patře v kancelářských prostorách společnosti CDC - Credit and Development Company a.s. Emisní kurz upisovaných akcií činí 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za 1 kus akcie.Upisovatel je povinen splatit 30% (slovy: třicet procent) emisního kurzu upsaných akcií na účet č. 1588604028/2400, vedený u e-Banky, a.s., a to ve lhůtě pěti pracovních dnů od úpisu nových akcií.Valná hromada obchodní společnosti ENERGO wind system, a.s. souhlasí se započtením pohledávky akcionáře VENTURE GROUP S.A. z titulu smlouvy o úvěru ze dne 31.1.2001 (třicátého prvého ledna roku dva tisíce jedna) ve znění jejich Dodatků č. 1 ze dne 31.12.2001 (třicátého prvného prosince roku dva tisíce jedna) a Dodatku č. 2 ze dne 26.3.2002 (dvacátého šestého března roku dva tisíce dva) ve výši 1.920.430,- Kč (slovy: jedenmiliondevětsetdvacettisícčtyřistatřicet korun českých) vůči pohledávce společnosti ENERGO wind system, a.s. na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií. Příslušná smlouva o započtení bude uzavřena na základě návrhu dohody o započtení, který předloží představenstvo společnosti ENERGO wind system, a.s. do 15 dnů (slovy: patnácti) ode dne právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. K uzavření dohody o započtení musí dojít do 15 dnů (slovy: patnácti) od doručení návrhu dohody o započtení, při respektování § 204 odst. 2 Obchodního zákoníku o tom, že dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku." zobrazit více skrýt více
posunout dolů