Trendy

20 081 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-5 817 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

261 907 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 30.7.2015 Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

30.11.2007 - 30.7.2015 Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 11000
18.3.2002 - 30.11.2007 Brno, Minská 41, PSČ 61600
16.2.2001 - 18.3.2002 Brno, Minská 41

26241218

DIČ

od 16.5.2001

CZ26241218

Datum vzniku

16. února 2001

Datová schránka

heudbii

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3557

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.11.2007

63 000 000 Kč

Historické jmění

16.2.2001 - 30.11.2007

50 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 23.9.2016

2001149519 / 8040

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 27. ledna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
  • 27. ledna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 27. ledna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. října 2007 - 30. listopadu 2007 : Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 13.000.000,--Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bu... de upsáno 13 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, pročež přednostní právo akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 1 obchodního zákoníku není dáno.Upsání všech 13 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ: 110 00, IČ: 427 16 161, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1115, (dále též jen "určitý zájemce").Akcie je možno upsat v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Rybáře, Ph.D., Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ: 110 00, v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin.Lhůta pro upsání akcií činí dvacetjeden den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Carpenter Invest, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do dvacetijednoho dne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Emisní kurs 13 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč znějících na jméno činí 13.800.000,--Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se požaduje za emisní ážio.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem.Emisní kurs bude upsán a nejpozději do dvacetijednoho dne ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení nemovitosti, a to pozemku evidovaného jako pozemková parcela č. 332 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 968 m2 v katastrálním území Vinohrady.Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 46/3046-2007 ze dne 1.října 2007 soudního znalce Ing. Františka Cigánka ustanoveného usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 12.září 2007 č.j. 50 Nc 6499/2007-10, které nabylo právní moci dne 14.září 2007. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 13.800.000,--Kč.Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 13 (třináct) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč znějících na jméno.Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, a to v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Rybáře, Ph.D., Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin, spolu s faktickým předáním nemovitosti.Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 18. března 2002 - 30. listopadu 2007 : Omezení převoditelnosti akcií:Akcie vydané společností jsou převoditelné pouze s předchozímsouhlasem představenstva společnosti s výhradou předkupníhopráva akcionářů v poměru, v ja... kém se jejich akcie podílejí nadosavadním základním jmění. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů