Trendy

514 545 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

10 995 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

375 272 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.7.2014 Ptenský Dvorek 99, 798 43 Ptení

Historické adresy

28.3.2003 - 4.7.2014 Ptení, Ptenský Dvorek č.p. 99, PSČ 79843
7.9.2001 - 28.3.2003 Opava, Olomoucká 2375/79, PSČ 74601
19.3.2001 - 7.9.2001 Ptení, Ptenský Dvorek čp.99, PSČ 79843

26243237

DIČ

od 1.4.2001

CZ26243237

Datum vzniku

19. března 2001

Datová schránka

nc4cnqk

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3590

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.5.2007

77 000 000 Kč

Historické jmění

5.10.2002 - 17.5.2007

60 000 000 Kč

19.6.2001 - 5.10.2002

33 500 000 Kč

9.5.2001 - 19.6.2001

22 500 000 Kč

19.3.2001 - 9.5.2001

7 500 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Prostějova

Bankovní účty

zvěřejněno 9.4.2013

DE91301205000000882941

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 28.6.2001

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Olomoucká 2375/79, 746 01, Opava - Předměstí

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 4. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. července 2014 - 9. prosince 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 4. července 2014 - 9. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 22. března 2007 - 17. května 2007 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 8.3.2007 o záměru zvýšit základní kapitál:Základní kapitál bude zvýšen o 17.000.000,- Kč, tj. z 60.000.000,- Kč na 7... 7.000.000,- Kč za následujících podmínek:1. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akcií společnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Bude vydáno 169 kusů nových akcií se jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč a 10 kusů nových akcií se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč. Všechny nově vydávané akcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě. Emisní kurs každé z nově vydávaných akcií je roven její jmenovité hodnotě a činí tak 100.000,- Kč u akcií se jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč a 10.000,- Kč u akcií se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč.3. Akcie budou upsány na základě přednostního práva akcionářů. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadá podíl ve výši 169/600 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a podíl ve výši 1/60 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Akcie lze upsat v kanceláři předsedy představenstva ve Ptení, Ptenský Dvorek č.p. 99. Lhůta pro upisování akcií se stanoví v pracovních dnech od 10.00 hodin do 14.00 hodin, a to po dobu 15 dní od zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno neprodleně informovat stávající akcionáře o dni zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4. Pokud nebudou všechny akcie upsány na základě přednostního práva, budou zbývající akcie upsány dohodou akcionářů o účasti na zvýšení základního kapitálu. Lhůta pro uzavření této dohody počíná ukončením přednostního upisování akcií a trvá 1 měsíc. O počátku běhu této lhůty představenstvo společnosti AGROP NOVA a.s. zašle v den počátku lhůty všem akcionářům společnosti AGROP NOVA a.s. informace na adresu bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů společnosti. Akcionáři tuto dohodu mohou uzavřít i dříve, pokud tak učiní v souladu s podmínkami obchodního zákoníku. Dohoda bude uzavřena v kanceláři JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě, na adrese Opava, Horní náměstí 2, 746 01.5. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude v plné výši splacen peněžitými vklady upisovatelů na zvláštní bankovní účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. účtu: 17786783/0300, IBAN verze: CZ 2703000000000017786783, a to ve lhůtě do 30 dnů od ukončení upisování akcií. zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2002 - 5. října 2002 : 10. Schvaluje se započtení pohledávky jediného akcionáře JiříhoOslizla, narozeného 17.5.1966, rodné číslo 66.05.17/1936, bytemPraha 5, Na Březince 1160/12, PSČ 105 00 vůči společn... osti AGROPNOVA a.s., se sídlem Opava , Olomoucká 2375/79, PSČ 746 01,identifikační číslo 26243237, zapsané v obchodním rejstříkuvedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložce 2529.Pohledávka Jiřího Oslizla, narozeného 17.5.1966, rodné číslo66.05.17/1936, bytem Praha 5,Na Březince 1160/12, PSČ 105 00 vcelkové výši 26.500.000,-Kč, slovy: dvacetšestmilionůpětsettisíckorun českých vzniklé z titulu úvěrové smlouvy ze dne 11.6.2001,kterou se Jiří Oslizlo zavázal poskytnout úvěr společnosti AGROPNOVA a.s. až do částky 35.000.000,-Kč, slovy: třicetpětmilionůkorun českých a následného zaplacení peněžních prostředků vevýši 26.500.000, slovy: dvacetšestmilionůpětsettisíc korunčeských. Přesná specifikace pohledávek včetně dokladůprokazujících jejich oprávněnost bude k nahlédnutí v sídlespolečnosti v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 13.00hodin po celou dobu upisování akcií. Tato pohledávka je určena kzapočtení pohledávky společnosti AGROP NOVA a.s.vůči JiřímuOslizlovi z titulu smlouvy o upsání akcií. Důvodem navrhovanéhozapočtení je zánik dluhu společnosti AGROP NOVA a.s. vůči JiřímuOslizlovi a tím posílení ekonomického postavení a hospodářskéstability společnosti AGROP NOVA a.s., což je v souladu se zájmya cíli společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2002 - 5. října 2002 : 9. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jedinéhoakcionáře Jiřího Oslizla, narozeného 17.5.1966, rodné číslo66.05.17/1936, bytem Praha 5, Na Březince 1160/12, PSČ 105 ... 00 vcelkové výši 26.500.0000,-Kč, slovy:dvacetšestmilionůpětsettisíc korun českých na splacení emisníhokursu s tím, že smlouva o započtení pohledávek bude sepsána aschválena v souladu s příslušnými ustanoveními občanského aobchodního zákoníku, musí být uzavřena před podáním návrhu nazápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a tatosmlouva o započtení vzájemných pohledávek emitenta a JiříhoOslizla musí být současně podepsána se smlouvou o upsání akcií,která musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2002 - 5. října 2002 : 8. Emisní kurs jedné upisované akcie je 100.000,-Kč, slovy:jednostotisíc korun českých.
 • 10. srpna 2002 - 5. října 2002 : 7. Představenstvu společnosti se ukládá informovat neprodleněpředem určeného zájemce, tj. pana Jiřího Oslizla o dni zápisuusnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapi... táludo obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2002 - 5. října 2002 : 6. Akcie budou upisovány v sídle společnosti AGROP NOVA a.s. vOpavě, Olomoucká 2375/79, PSČ 746 01, přičemž lhůta proupisování akcií se stanovuje v pracovních dnech od 10.00 hodind... o 14.00 hodin, a to po dobu 10 (slovy: deseti) dní od zápisuusnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2002 - 5. října 2002 : 5. Důvodem navýšení základního kapitálu je posíleníkapitálových zdrojů a následné získání uvěrových prostředků nazvýšený objem zásob dřevní hmoty, které zajistí plynulost výrobyve ... vícesměnném provozu a následný zvýšený objem prodeje hotovýchvýrobků, především na zahraničních trzích a dále posíleníkapitálových zdrojů, posílení ekonomické a hospodářské stabilityspolečnosti a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů. Úpisemnových akcií předem určenému akcionáři dojde k oddluženíspolečnosti, a to prostřednictvím pohledávek tohoto akcionářevůči společnosti a k následnému posílení postavení firmy natrhu. zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2002 - 5. října 2002 : 4. Všech 265 (slovy: dvěstěšedesátpět) kusů nově upisovanýchakcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to jedinémuakcionáři Jiřímu Oslizlovi, narozenému 17.5.1966, rodné číslo... 66.05.17/1936, bytem Praha 5, Na Březince 1160/12, PSČ 105 00. zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2002 - 5. října 2002 : 3. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 265 (slovy:dvěstěšedátpět) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno,v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-... Kč,slovy: jednostotisíc korun českých, které nebudou veřejněobchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2002 - 5. října 2002 : 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.
 • 10. srpna 2002 - 5. října 2002 : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 26.500.000,-Kč,slovy: dvacetšestmilionůpětsettisíc korun českých z částky33.500.000,-Kč, slovy: třicettřimilionůpětsettisíc korun český... chna celkovou částku 60.000.000,-Kč, slovy: šedesátmilionů korunčeských. zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2002 - 5. října 2002 : Pan Jiří Oslizlo, r.č. 660517/1936, bytem Praha 5, Na Březince1160/12, PSČ 105 00, předseda představenstva a současně jedinýakcionář společnosti AGROP NOVA a.s., se sídlem Opava,Ol... omoucká 2375/79, PSČ 746 01 identifikační číslo 26243237,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,v oddíle B, vložce 2529 rozhodl při výkonu působnosti valnéhromady o zvýšení základního kapitálu firmy upsáním nových akciítakto: zobrazit více skrýt více
 • 10. srpna 2002 - 5. října 2002 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 4.6.2002 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti v tomto znění:
 • 7. června 2001 - 19. června 2001 : Upisování akcií může začít dříve než bude zapsáno totorozhodnutí do obchodního rejstříku, avšak až po podání návrhu najeho zápis. V tomto případě je upisování akcií vázáno narozvaz... ovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí soudu ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 7. června 2001 - 19. června 2001 : Pokud nebudou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akciíjediným akcionářem budou nabídnuty k upsání dalšímu zájemci a topaní Ing. Simoně Lukovské, r.č. 685707/1529 Ostrava-Poru... ba,Hlavní Třída 583/105, PSČ 708 00. zobrazit více skrýt více
 • 7. června 2001 - 19. června 2001 : Přednostní právo pro upsání akcií musí být vykonáno ve lhůtě do15 dnů. Lhůta počne běžet dnem následujícím po uzavření smlouvyo upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem. ... Počátekběhu této lhůty je současně dnem, kdy jediný akcionář podepíšesmlouvu o upsání akcií. Tímto dnem je počátek běhu lhůtyakcionáři oznámen. zobrazit více skrýt více
 • 7. června 2001 - 19. června 2001 : Místem pro vykonání přednostního práva pro upsání akcií je sídlospolečnosti ve Ptení, Ptenský Dvorek čp. 99, PSČ 798 43.
 • 7. června 2001 - 19. června 2001 : Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.
 • 7. června 2001 - 19. června 2001 : zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhokapitálu:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 11.000.000,-Kč------(slovy: jedenáctmilionů Kč) z částky 22.500.000... ,-Kč-----------(slovy: dvacetdvamilionypětsettisíc Kč) na celkovou částku33.500.000,-Kč (slovy:třicettřimilionypětsettisíc Kč) a toupsáním nových akcií v počtu 110 ks (slovy: jednostodeset)kusů,znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč(slovy: jednostotisíc Kč), bez veřejné nabídky akcií. Všechnynové akcie budou upsány přednostně jediným akcionářem JiřímOslizlem, nar 17.5.1966, r.č. 660517/1936, Praha 5, Na Březince1160/12 a to dle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi jedinýmakcionářem a společností. Na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc Kč) připadáprávo upsat na jedné nové akcii podíl ve výši 110/225 (slovy:jednostodesetdvěstědvacetipětin) s tím, že lze upsat pouze celéakcie. Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jejichjmenovité hodnotě a bude splacen v penězích na účet společnostiu Komerční banky a.s., č. účtu 866834280237/0100 a to nejpozdějido patnácti dnů po skončení upisování akcií jedinýmakcionářem. Akcie budou vydány v listinné podobě a budou veřejněneobchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 2. května 2001 - 9. května 2001 : Upisování akcií může začít dříve než bude zapsáno totorozhodnutí do obchodního rejstříku, avšak až po podání návrhu najeho zápis. V tomto případě je upisování akcií vázáno narozva... zovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí soudu ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 2. května 2001 - 9. května 2001 : Pokud nebudou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akciíjediným akcionářem, budou nabídnuty k upsání dalšímu zájemci ato paní Ing. Simoně Lukovské, r.č. 685707/1529, Ostrava -... Poruba, Hlavní Třída 583/105, PSČ 708 00. zobrazit více skrýt více
 • 2. května 2001 - 9. května 2001 : Přednostní právo pro upsání akcií musí být vykonáno ve lhůtě do30 dnů. Lhůta počne běžet dnem následujícím po uzavření smlouvyo upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem. ... Počátekběhu této lhůty je současně dnem, kdy jediný akcionář podepíšesmlouvu o upsání akcií. Tímto je počátek běhu lhůty akcionářioznámen. zobrazit více skrýt více
 • 2. května 2001 - 9. května 2001 : Místem pro vykonání přednostního práva pro upsání akcií je sídlospolečnosti ve Ptení, Ptenský Dvorek čp. 99, PSČ 798 43.
 • 2. května 2001 - 9. května 2001 : Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.
 • 2. května 2001 - 9. května 2001 : Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 15.000.000,- Kč(slovy: patnáctmilionů Kč) z částky 7.500.000,- Kč (slovy:sedmmilionůpětsettisíc Kč) na celkovou částku 22.500.000,- Kč(slo... vy: dvacetdvamilionypětsettisíc Kč) a to upsáním novýchakcií v počtu 150 (slovy: jednostopadesát) kusů, znějících najméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč(slovy: jednostotisíc Kč), bez veřejné nabídky akcií. Všechnynové akcie budou upsány přednostně jediným akcionářem JiřímOslizlem, r.č. 660517/1936, Praha 5, Na Březince, 1160/12, PSČ105 00 a to dle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi jedinýmakcionářem a společností. Na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc Kč) lzeupsat 2 (slovy: dvě) nové akcie. Emisní kurs upisovaných akciíse bude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude splacen vpenězích na účet společnosti u Komerční banky a.s., č. účtu866834280237/0100 a to nejpozději do patnácti dnů po skončeníupisování akcií jediným akcionářem. Akcie budou vydány vlistinné podobě a nebudou veřejně neobchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 2. května 2001 - 9. května 2001 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhokapitálu:
 • 4. dubna 2001 - 2. května 2001 : Upisování akcií může začít dříve než bude zapsáno totorozhodnutí do obchodního rejstříku, avšak až po podání návrhu najeho zápis. V tomto případě je upisování akcií vázáno narozvaz... ovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí soudu ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2001 - 2. května 2001 : Pokud nebudou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akciíjediným akcionářem, budou nabídnuty k upsání dalšímu zájemci ato paní Ing. Simoně Lukovské, r.č. 685707/1529, Ostrava -P... oruba, Hlavní Třída 583/105, PSČ 708 00. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2001 - 2. května 2001 : Přednostní právo pro upsání akcií musí být vykonáno ve lhůtě do30 dnů. Lhůta počne běžet dnem následujícím po uzavření smlouvyo upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem. ... Počátekběhu této lhůty je současně dnem, kdy jediný akcionář podepíšesmlouvu o upsání akcií. Tímto je počátek běhu lhůty akcionářioznámen. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2001 - 2. května 2001 : Místem pro vykonání přednostního práva pro upsání akcií je sídlospolečnosti ve Ptení, Ptenský Dvorek čp. 99, PSČ 798 43.
 • 4. dubna 2001 - 2. května 2001 : Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.
 • 4. dubna 2001 - 2. května 2001 : Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 15.000.000,- Kč(slovy: patnáctmilionů Kč) z částky 7.500.000,- Kč (slovy:sedmmilionůpětsettisíc Kč) na celkovou částku 22.500.000,- Kč(slo... vy: dvacetdvamilionypětsettisíc Kč) a to upsáním novýchakcií v počtu 150 (slovy: jednostopadesát) kusů, znějících najméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč(slovy: jednostotisíc Kč), bez veřejné nabídky akcií. Všechnynové akcie budou upsány přednostně jediným akcionářem JiřímOslizlem, r.č. 660517/1936, Praha 5, Na Březince, 1160/12, PSČ105 00 a to dle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi jedinýmakcionářem a společností. Na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc Kč) lzeupsat 2 (slovy: dvě) nové akcie. Emisní kurs upisovaných akciíse bude rovnat jejich jmenovité hodnotě a bude splacen vpenězích na účet společnosti u Komerční banky a.s., č. účtu916048-821/0100 a to nejpozději do patnácti dnů po skončeníupisování akcií jediným akcionářem. Akcie budou vydány vlistinné podobě a nebudou veřejně neobchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2001 - 2. května 2001 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhokapitálu:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů