Trendy

7 561 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

-5 765 tis. Kč

Ztráta za rok 2010

Trendy

49 960 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

15.1.2002 - 25.9.2012 Praha 8, Sokolovská čp.541, PSČ 18100
12.6.2001 - 15.1.2002 Brno, Přívrat 12, okres Brno-město, PSČ 61600

26251370

DIČ

Není plátce DPH

21.6.2001 - 25.9.2012

CZ26251370

Datum vzniku

12. června 2001

Datum zániku v obchodním rejstříku

25. září 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

25. září 2012

Historické názvy

12.6.2001 - 25.9.2012

SGS, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3619

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

28.4.2003 - 25.9.2012

56 500 000 Kč

12.6.2001 - 28.4.2003

50 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Historické provozovny

12.6.2001 - 25.9.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 686 05, Uherské Hradiště

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 25. září 2012 - 25. září 2012 : Společnost zanikla sloučením se společností SYNOT W, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 255 48 832.
  • 25. září 2012 - 25. září 2012 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
  • 1. listopadu 2009 - 25. září 2012 : Společnost SGS, s.s. se sídlem Praha 8, Sokolovská čp. 541, PSČ 181 00, IČ: 262 51 370, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 7506, b... yla rozdělena formou rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové nástupnické obchodní společnosti CARNET MONITOROVÁNÍ VOZIDEL s.r.o. s tím, že na společnost CARNET MONITOROVÁNÍ VOZIDEL s.r.o. přešla odštěpovaná část jmění společnosti SGS, a.s.se sídlem Praha 8, Sokolovská čp. 541, PSČ 181 00, IČ: 262 51 370, jak je tato část jmění specifikovaná v příloze č. 1 k projektu rozdělení. Vyčleněná část jmění rozdělované společnosti byla podle ust. § 28 a ust. § 254 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, oceněna posudkem znalce, společností MONTEKALA, spol. s r.o. se sídlem Praha 9, Hálova 34, PSČ 190 00, IČ: 448 46 762, který byl za tímto účelem jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23.6.2009, čj. 2 Nc 4660/2009-8, které nabylo právní moci dne 16.7.2009. zobrazit více skrýt více
  • 3. března 2003 - 28. dubna 2003 : Valná hromada společnosti SGS, a.s. rozhodla dne 20.1.2003 takto:zvyšuje se základní kapitál o částku 6 500 000,- Kč (slovy: šestmiliónů pět set tisíc korun českých) peněžitým vkla... dem úpisemnových akcií z dosavadní částky 50.000.000,--Kč (slovy: padesátmiliónů korun českých) na 56.500.000,--Kč (slovy: padesát šestmiliónů pět set tisíc korun českých). Upisování nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Posplacení vkladu bude vydáno 6 (slovy: šest) kusů kmenových akciína majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě1,000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) a 5 (slovy:pět) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každáo jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korunčeských). Nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem,společností SYNOT W, a.s. se sídlem Uherské Hradiště - Mařatice,Vinohradská 907, IČ 25548832, zapsanou v obchodním rejstříkuvedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka č. 2814.Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě.Lhůta pro upisování nových akcií činí 5 (slovy: pět) týdnů, odedne doručení oznámení o počátku běhu této lhůty k rukámstatutárního orgánu nebo zmocněného zástupce předem určenéhozájemce. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti. Vyslovuje sesouhlas se započtením peněžité pohledávky ve výši 6,550.788,50Kč (slovy: šest miliónů pět set padesát tisíc sedm set osmdesátosm korun padesát haléřů českých), splatné dne 20.8.2003(dvacátého srpna roku dva tisíce tři), která vznikla vůčispolečnosti na základě kupní smlouvy o koupi hmotného anehmotného majetku uzavřené mezi společností a společností SYNOTW, a.s., IČ 25548832 se sídlem Vinohradská 907, 686 05 UherskéHradiště - Mařatice a byla vyfakturována fakturou č. 42010157,proti pohledávce na splacení emisního kursu upisovaných akcií, ato do výše 6,500.000,- Kč (slovy: šest miliónů pět set tisíckorun českých). Smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena nazákladě návrhu smlouvy o započtení pohledávky, který jespolečnost povinna zaslat upisovateli společně s oznámením opočátku běhu lhůty pro upisování nových akcií. Upiosvatel jepovinen podepsat návrh smlouvy o započtení pohledávek nejpozdějido čtrnácti dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Smlouva oupsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku budeuzavřena do pěti týdnů ode dne doručení návrhu smlouvyupisovateli, ne však později, než smlouva o započtenípohledávky. Představenstvo společnosti je povinno zaslatupisovateli návrh smlouvy o úpisu akcií do jednoho týdne odedne nabytí právní moci usnesení o zápisu usnesení valné hromadyo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů