Trendy

1 024 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

335 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

103 101 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 8.2.2010 Praha 1, Politických vězňů 1272/21, PSČ 11000

Historické adresy

13.2.2006 - 8.2.2010 Praha 1, Hybernská 32, čp. 1271, PSČ 11000
7.11.2005 - 13.2.2006 Praha 1, Hybernská 32, čp. 1271, PSČ 11721
12.6.2002 - 7.11.2005 Praha 1, V Celnici 10, PSČ 11121
16.7.2001 - 12.6.2002 Brno, Lieberzeitova 14/748, okres Brno-město, PSČ 61400

Adresa z obchodního rejstříku

od 18.5.2015 Praha, Politických vězňů 1272/21, okres Hlavní město Praha, PSČ 11000

26253577

DIČ

od 22.8.2001

CZ26253577

Datová schránka

6vwertr

Historické názvy

12.6.2002 - 15.5.2015

Kiboon Mobile, a.s.

16.7.2001 - 12.6.2002

Qualimucho CE,a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3612

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.8.2006

2 000 000 Kč

Historické jmění

28.4.2005 - 21.8.2006

50 000 000 Kč

12.6.2002 - 28.4.2005

2 000 000 Kč

16.7.2001 - 12.6.2002

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

107- 1843440287 / 0100

Historické provozovny

1.6.2010 - 1.3.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Politických vězňů 1272/21, 110 00, Praha - Nové Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 15. května 2015 : Omezení převoditelnosti akcií:Akcie jsou převoditelné na třetí osobu pouze s předchozím souhlasem nadpoloviční většiny členů představenstva. Pokud všechny akcie vlastní jedna osoba Omezení převoditelnosti akcií:Akcie jsou převoditelné na třetí osobu pouze s předchozím souhlasem nadpoloviční většiny členů představenstva. Pokud všechny akcie vlastní jedna osoba..., jsou převoditelné bez omezení. zobrazit více skrýt více
  • 15. května 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. července 2001 - 15. května 2015 : Omezení převoditelnosti akcií:Akcionář je oprávněn převést jím držené akcie na jinou osobupouze prostřednictvím představenstva společnosti, přičemž kjejich převodu musí dát souhlas... nadpoloviční většina členůpředstavenstva. Pokud by se všechny akcie společnosti stalymajetkem jediné osoby přestává být jejich převoditelnost taktoomezena. zobrazit více skrýt více
  • 13. února 2006 - 21. srpna 2006 : mimořádná valná hromada obchodní společnosti konaná dne 2.2.2006 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto:Z důvodu výrazného omezení obchodních aktivit společnosti ... bude základní kapitál společnosti snížen ze současné výše 50.000.000,- Kč ( slovy: padesátmilionů korun českých ) o částku 48.000.000,- Kč ( slovy: čtyřicetosmmilionů korun českých ), to jest na novou výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých)Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 48.000.000,- Kč bude vyplacena akcionářům ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, případně do 30 dnů od úhrady, resp. poskytnutí zajištění věřitelům, kteří řádně přihlásili své pohledávky vůči společnosti, a ne dříve než budou předloženy akcie k výměně.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že u společností vydaných 200 kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč ( slovy: desettisíc korun českých) bude snížena její jmenovitá hodnota o částku 9.600,-Kč ( slovy:devěttisícšestsetkorun českých) na částku 400,- Kč (slovy: čtyřista korun českých ), dále u společností vydaných 96 kusů akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) bude snížena její jmenovitá hodnota o částku 480.000,- Kč ( slovy: čtyřistaosmdesáttisíckorun českých ) na částku 20.000,-Kč ( slovy: dvacettisíc korun českých), a to výměnou dosavadních akcií za akcie nové s vyznačením nižší jmenovité hodnoty.Lhůta pro předložení akcií k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou počne běžet od zápisu snížení základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku a bude trvat 30 dní. Počátkem běhu této lhůty oznámí společnost akcionářům dopisem na adresu akcionáře , která je uvedena v seznamu akcionářů , vedeném společností. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě nepředloží akcie k výměně, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. zobrazit více skrýt více
  • 22. března 2005 - 28. dubna 2005 : Usnesení valné hromady ze dne 28.2.2005 podle § 203 odst. 2 obchod. zák. o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč ( slovy: dva mi... liony korun českých) o 48.000.000,- Kč ( slovy: čtyřicet osm milionů korun českých) na 50.000.000,- Kč ( slovy: padesát milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je požadavek peněžního ústavu pro další úvěrování, při zamýšlením rozvoji podnikatelských aktivit. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 96 kusů ( slovy: devadesát šest) nových kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- ( slovy: pět set tisíc korun českých), akcie budou číslovány B1 až B96. Emisní kurs akcií je roven jmenovité hodnotě akcií ( tj. 500.000,- Kč za jednu akcii). Emisní kurs bude splacen peněžitými vklady na zvláštní účet společnosti č. 1702362/0800, vedený u České spořitelny, a.s. do 21 pracovních dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ( a po uzavření dohody dle § 205 obch. zák.). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Účast na zvýšení základního kapitálu bude realizována na základě dohody obou akcionářů, pana Kamila Vacka a pana Ing. Petra Syrůčka, o účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obch. zák., jíž se současně oba akcionáři vzdají přednostního práva na upisování akcií. Tato dohoda musí být uzavřena do deseti dnů od konání valné hromady, jež rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu současně ruší rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu ze dne 22.10.2004 zobrazit více skrýt více
  • 13. prosince 2004 - 22. března 2005 : Usnesení valné hromady ze dne 22.10.2004 podle § 203 odst. 2 obch. zák. o zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti Kiboon Mobile, a. s. se zvyšuje z dosavadní výše ... 2.000.000,- Kč (slovy: z dvou milionů korun českých) o 18.000.000,- Kč (slovy: o osmnáct milionů korun českých) na 20.000.000,- Kč (slovy: na dvacet milionů korun českých).Důvodem zvýšení základního kapitálu je požadavek pěněžního ústavu pro další úvěrování, při zamýšleném rozvoji podnikatelských aktivit.Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 36 (slovy: třicet šest) kusů nových kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Akcie budou číslovány B 1 až B 36.Emisní kurz akcií je roven jmenovité hodnotě akcií (tj. 500.00,- Kč za jednu akcii). Emisní kurz bude splacen peněžitými vklady na zvláštní účet společnosti č. 1554902/0800, vedený u České spořitelny, a. s., do 21 (do jednadvaceti) pracovních dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (a po uzavření dohody dle § 205 obch. zák.).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Účast na zvýšení základního kapitálu bude realizována na základě dohody obou akcionářů, pana Kamila Vacka a pana Ing. Petra Syrůčka, o účasti na zvýšení podle § 205 obch. zák., jíž se současně oba akcionáři vzdávají přednostního práva na upisování akcií. Tato dohoda musí být uzavřena do tří dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s rozvazovací podmínkou právní moci rozhodnutí, jímž se zamítá návrh na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Tato lhůta je současně lhůtou pro upisování akcií. Počátek běhu lhůty oznámí upisovatelům představenstvo. Místem upisování akcií je kancelář notáře na adrese Praha 1, Klimentská 1. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů