49 748 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

-1 311 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

120 165 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

3

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 11.10.2012 Praha 1 - Nové Město, Klimentská 1215/26, PSČ 11000

Historické adresy

18.9.2012 - 11.10.2012 Praha 1 - Staré Město, Ovocný trh 580/2, PSČ 11000
11.2.2004 - 18.9.2012 Říčany, Olivova 1888, PSČ 25101
1.7.2002 - 11.2.2004 Říčany u Prahy, Olivova 1888, PSČ 25101
26.7.2001 - 1.7.2002 Brno, Soběšická 821/151, okres Brno-město, PSČ 63800

26256452

DIČ

Není plátce DPH

1.6.2002 - 30.7.2014

CZ26256452

Datum vzniku

26. července 2001

Datová schránka

nupejn3

Historické názvy

31.5.2011 - 11.10.2012

All Sped Trade a.s.

9.10.2008 - 31.5.2011

Inter MOL Czech, a.s.

10.6.2002 - 9.10.2008

AUTOMARKET CZ,a.s.

26.7.2001 - 10.6.2002

AV INDEX,a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3635

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.4.2005

12 900 000 Kč

Historické jmění

1.7.2002 - 18.4.2005

5 000 000 Kč

10.6.2002 - 1.7.2002

2 000 000 Kč

26.7.2001 - 10.6.2002

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 25. března 2005 - 18. dubna 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu:a) Základní kapitál společnosti AUTOMARKET CZ, a.s., se sídlem Říčany, Olivova 1888, IČ 26256452, zapsaná v obchodním re... jstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce číslo 7803 se zvyšuje o částku 7 900 000,-- Kč, slovy: sedm milionů devět set tisíc korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování nad tuto částku se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 7, slovy: sedmi kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,--Kč, slovy: jeden milion korun českých, a 9, slovy: devíti, kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. -c) Veškeré nově vydané akcie upíše dosavadní jediný akcionář Ing. Jiří Hartinger, r.č.690125/5878, bytem Nový Hrozenkov 767, za celkový emisní kurs všech nově upisovaných akcií 7 913 747,--Kč, slovy: sedm milionů devět set třináct tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých, tedy emisní ážio činí 13 747,--Kč, slovy: třináct tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých, místem úpisu je sídlo společnosti AUTOMARKET CZ, a.s. Celý emisní kurs bude splacen výhradně započtením pohledávky vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 3.10.2002, uzavřené mezi společností AUTOMARKET CZ, a.s. jako dlužníkem a Ing. Václavem Třeštíkem, jako věřitelem. Celková výše pohledávky ke dni 31.10.2004 činí 7 913 747,--Kč, slovy: sedm milionů devět set třináct tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých. Tato pohledávka za společností AUTOMARKET CZ, a.s. byla na Jiřího Hartingera postoupena smlouvou ze dne 1.11.2004.d) Důvodem pro zápočet je to, že vyrovnání pohledávky v penězích by znamenalo neúnosné ekonomické zatížení společnosti a zabránilo by to jejímu předpokládanému rozvoji v příštím období. Představenstvo uzavře s upisovatelem a věřitelem smlouvu o upsání akcií a o započtení ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nejpozději do 60-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a návrh smlouvy bude doručen upisovateli bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí. Uzavřením smluv bude zcela splacen celý emisní kurz upisovaných akcií. Uzavření smlouvy bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou právní moc usnesení příslušného soudu o tom, že návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku byl zamítnut. zobrazit více skrýt více
  • 10. června 2002 - 1. července 2002 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitáluspolečnosti:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.000.000,- Kč(slovy: tři miliony korun českých) z částky 2.... 000.000,- Kč nakonečnou částku 5.000.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akciínad konečnou částku základního kapitálu, navrženou tímtorozhodnutím.Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových třiceti kmenovýchakcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějící namajitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy:sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudouregistrované. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodnýse jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií. S nověupisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemidříve upsanými.Veškeré nově upisované akcie budou upsány s využitímpřednostního práva jediného akcionáře společnosti podleustanovení § 204a Obchodního zákoníku.Jediný akcionář společnosti je oprávněn uplatnit přednostníprávo na upsání nových akcií a tyto akcie upsat v sídlespolečnosti ve lhůtě patnáct dnů, počátek běhu této lhůtybude den následující po dni, kdy bude doručena akcionářiinformace představenstva o přednostním právu dle § 204a odst.2 Obchodního zákoníku, kterou je představenstvo povinnodoporučeně zaslat akcionáři ve lhůtě patnácti dnů ode dneprávní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutíjediného akcionáře o tomto zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku.Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akciispolečnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč: 0,015 akcie.Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akciispolečnosti o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč: 0,3 akcie.K upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií podle§ 204 odst. 5 Obchodního zákoníku.Splacení nově upisovaných akcií musí být provedeno na účetspolečnosti č. 4060025945/6800 vedený u Volksbank CZ, a.s.Brno, a to třicet procent emisního kurzu nově upsaných akciíve lhůtě třiceti dnů ode dne úpisu těchto akcií, zbývající částemisního kurzu musí být splacena do jednoho roku ode dne zápisuzvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Pro zvolený postup zvýšení základního kapitálu společnosti bylysplněny veškeré podmínky stanovené právními předpisy a stanovamispolečnosti pro zvýšení základního kapitálu úpisem nových akciíspolečnosti, tedy v souladu s ustanovením § 203 odstavce 1Obchodního zákoníku byl zcela splacen emisní kurs dříve upsanýchakcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů