Trendy

911 211 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

54 518 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

594 026 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 24.7.2014 č.p. 410, 691 11 Brumovice

Historické adresy

6.9.2001 - 24.7.2014 Brumovice č.p.410, PSČ 69111

26259842

DIČ

od 1.10.2001

CZ26259842

Datová schránka

vqcc6ff

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3642

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.2.2008

180 000 000 Kč

Historické jmění

10.5.2003 - 19.2.2008

2 000 000 Kč

6.9.2001 - 10.5.2003

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hustopeče

Bankovní účty

zvěřejněno 15.4.2013

157788430 / 0600

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 17.5.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 691 11, Brumovice 441

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 11. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 11. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 11. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2

Historické ostatní skutečnosti

  • 6. prosince 2007 - 10. března 2008 : Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je rozšíření výrobních aktivit spol... ečnosti, zlepšení její kapitálové struktury a získání nových investičních prostředků pro další rozvoj společnosti.Základní kapitál společnosti bude zvýšen nepeněžitým vkladem z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o 178,000.000,- Kč (slovy: jednostosedmdesátosmmilionů korun českých). Celková výše základního kapitálu společnosti bude činit 180,000.000,- Kč (slovy: jednostoosmdesátmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku 178,000.000,- Kč (slovy: jednostosedmdesátosmmilionů korun českých) se nepřipouští.Bude upsáno 8.900 (slovy: osmtisíc devětset) kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) každá. Emisní kurs jedné akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých). Emisní ážio se bude rovnat 0,- Kč (slovy: nula korun českých).Všech 8.900 (slovy: osmtisíc devětset) kusů akcií bude nabídnuto určitému zájemci - vlastníkovi nepeněžitého vkladu - části podniku panu Romanu Blanářovi, r.č. 610806/0783, bytem Klobouky u Brna, Samota 617/1, PSČ 691 72.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou na základě znaleckého posudku ve výši 208,177.000,- Kč (slovy: dvěstěosmmilionů jednostosedmdesátsedmtisíc korun českých) a jmenovitou hodnotu akcií, které mají být vydány určitému zájemci - panu Romanu Blanářovi, r.č. 610806/0783, bytem Klobouky u Brna, Samota 617/1, PSČ 691 72, ve výši 178,000.000,- Kč (slovy: jednostosedmdesátosmmilionů korun českých), tedy částku ve výši 30.177.000,- Kč (slovy: třicetmilionů jednostosedmdesátsedmtisíc korun českých) je společnost povinna vyplatit upisovateli, tj. Romanu Blanářovi, r.č. 610806/0783, bytem Klobouky u Brna, Samota 617/1, PSČ 691 72, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení žádosti pana Romana Blanáře o vyplacení společnosti, a to převodem na bankovní účet, který pan Roman Blanář za tímto účelem společnosti sdělí.Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií.Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku pana Romana Blanáře, podnikatele - fyzické osoby, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle A, vložce 3892, podnikajícího pod obchodní firmou Roman Blanář, IČ: 11502151, místo podnikání Brumovice 410, PSČ 691 11, tvořící samostatnou organizační složku označenou jako "Výrobní provoz", dále specifikovanou ve znaleckém posudku č. AZET 12007013 ze dne 4.9.2007 vyhotoveném znaleckým ústavem AZET KONZULT, Ing. Antonín Zatloukal, Ing. Luboš Kluz, Ing. Jaroslav Dohnal, se sídlem nám. T.G. Masaryka 588, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 44107480, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soudu v Brně č.j.: 50 Nc 6286/2007-14 ze dne 29.5.2007.Část podniku byla oceněna znalcem jmenovaným usnesením Krajského soudu v Brně, č.j.: 50 Nc 6286/2007-14 ze dne 29.5.2007, znaleckým ústavem AZET KONZULT, Ing. Antonín Zatloukal, Ing. Luboš Kluz, Ing. Jaroslav Dohnal, se sídlem nám. T.G. Masaryka 588, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 44107480, znalecký posudek č. AZET 12007013 ze dne 4.9.2007, který předmět nepeněžitého vkladu ocenil částkou ve výši 208,177.000,- Kč (slovy: dvěstěosmmilionů jednostosedmdesátsedmtisíc korun českých).Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 8.900 (slovy: osmtisíc devětset) kusů nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) každá.Úpis bude probíhat 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií panu Romanu Blanářovi, r.č. 610806/0783, bytem Klobouky u Brna, Samota 617/1, PSČ 691 72, a to v sídle společnosti BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. Představenstvo společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií panu Romanu Blanářovi do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy se dozvědělo o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Pohledávka společnosti na splacení emisního kurzu 8.900 (slovy: osmtisíc devětset) kusů akcií, tj. pohledávka ve výši 178,000.000,- Kč (slovy: jednostosedmdesátosmmilionů korun českých) bude splacena nepeněžitým vkladem (uzavřením písemné smlouvy o vkladu části podniku mezi společností a panem Romanem Blanářem, jejíž součástí bude prohlášení dle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, a dále předáním a převzetím části podniku včetně sepsání příslušného zápisu v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 obchodního zákoníku) do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle společnosti BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin.Zpráva představenstva společnosti vypracovaná dle § 204 odst. 3 obch. zákoníku, je přílohou č. 6 notářského zápisu NZ 659/2007 ze dne 2.11.2007. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů