Trendy

148 902 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-13 248 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

66 243 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.8.2014 Mariánské nám. 14, 688 01 Uherský Brod

Historické adresy

6.11.2001 - 29.8.2014 Uherský Brod, Mariánské nám. 14, okres Uherské Hradiště, PSČ 68801

26266652

DIČ

od 1.12.2001

CZ26266652

Datová schránka

55jdqpz

Historické názvy

6.11.2001 - 19.12.2001

POHLEDY, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3661

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.9.2006

37 070 000 Kč

Historické jmění

12.6.2002 - 1.9.2006

67 400 000 Kč

6.11.2001 - 12.6.2002

7 350 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uherský Brod

Bankovní účty

zvěřejněno 4.4.2013

CZ1606000000000160950275

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 23.11.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Prakšická 1338, 688 01, Uherský Brod

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 29. srpna 2014 : Počet členů správní rady: 3
 • 29. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

 • 24. června 2005 - 1. září 2006 : Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku dne 07.06.2005:o snížení základního kapitálu společnosti z dosavadních 67.40... 0.000,- Kč (slovy: šedesátsedmmilionůčtyřistatisíckorunčeských) o částku 30.330.000,- Kč (slovy: třicetmilionůtřistatřicettisíckorunčeských) na částku 37.070.000,- Kč (slovy: třicetsedmmilionůsedmdesáttisíckorunčeských) snížením jmenovité hodnoty akcií.a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je:- úhrada ztráty z minulých let ve výši 6.648.000,- Kč (slovy: šestmilionůšestsetčtyřicetosmtisíckorunčeských). Částka odpovídající snížení ve výši 6.648.000,- Kč bude použita k úhradě této ztráty z minulých let,- odstranění nadbytečně vysoké hodnoty základního kapitálu vzhledem k podnikatelské potřebě. Částka odpovídající snížení ve výši 23.682.000,- Kč (slovy: dvacettřimilionůšestsetosmdesátdvatisíckorunčeských) bude vyplacena akcionáři.Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie.b) Způsob snížení základního kapitálu o částku 30.330.000,- Kč (slovy: třicetmilionůtřistatřicettisíckorunčeských) bude proveden snížením jmenovité hodnoty akcií ze současného 1.000.000,- Kč (slovy: jednohomilionukorunčeských) na jednu akcii na 550.000,- Kč (slovy: pětsetpadesáttisíckorunčeských) na jednu akcii, ze současných 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) na jednu akcii na 55.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) na jednu akcii.Na základě výše uvedeného snížení jmenovité hodnoty akcií bude základní kapitál rozvržen na 66 kusů kmenových akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 550.000,- Kč (slovy: pětsetpadesáttisíckorunčeských) v listinné podobě a na 14 kusů kmenových akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 55.000,- Kč (slovy: padesátpěttisíckorunčeských) v listinné podobě.c) Listinné akcie je třeba předložit společnosti ve lhůtě dvou měsíců od zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.d) Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. zobrazit více skrýt více
 • 13. března 2002 - 12. června 2002 : Emisní kurs akcie bude splacen započtením částky ve výši24 843 277,- Kč (slovy: dvacetčtyřimilionůosmsetčtyřicettři-tisícedvěstěsedmdesátsedmkorunčeských).Na zvýšení základního kap... itálu se v celém rozsahu bude podíletjeho upisovatel společnost DITIPO PLUS, v.o.s. se sídlem UherskýBrod, Mariánské nám. 14, PSČ 688 01, identifikační číslo:16361741, jediný akcionář společnosti. Jediný akcionář upíšeakcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společnostído třiceti dnů ode dne právní moci zápisu usnesení o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 13. března 2002 - 12. června 2002 : Emisní kurs nově upsané akcie o jmenovité hodnotě 24 843 277,-Kč (slovy: dvacetčtyřimilionyosmsetčtyřicettřitisícedvěstěsedm-desátsedmkorunčeských), bude splacen peněžitým vkladem ... s tím, žejediný akcionář společnosti připouští možnost započtení peněžitépohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splaceníemisního kursu. Jedná se o pohledávku vzniklou na základěsmlouvy o postoupení pohledávek za úplatu uzavřenou mezispolečností DITIPO, v.o.s. (od 1.1.2002 DITIPO PLUS, v.o.s.) sesídlem Uherský Brod, Mariánské nám. 14, PSČ 688 01,identifikační číslo 16361741 jako postupitelem na straně jednéa společností POHLEDY, a.s. (od 1.1.2002 DITIPO, a.s.) sesídlem Uherský Brod, Mariánské nám. 14, PSČ 688 01,identifikační číslo 26266652 jako postupníkem na straně druhéze dne 29. listopadu 2001 v celkové výši 24 899 576,88 Kč(slovy: dvacetčtyřimilionyosmsetdevadesátdevěttisícpětsetsedm-desátšestkorunčeských88haléřů).Jedná se o splatné faktury z titulu nezplacení kupní ceny zbožídodaného a vyfakturovaného postupitelem dlužníkovi fakturami,jejichž specifikace je přílohou č. 1 smlouvy o postoupenípohledávek za úplatu a tvoří její nedílnou součást. Smlouva opostoupení pohledávek za úplatu včetně její přílohy je přílohouč. 3 notářského zápisu ze dne 31. ledna 2002. zobrazit více skrýt více
 • 13. března 2002 - 12. června 2002 : Splacení emisního kursu:Emisní kurs nově upsané akcie o jmenovité hodnotě 35 206 723,-Kč (slovy: třicetpětmilionůdvěstěšesttisícsedmsetdvacettři-korunyčeské),buce splacen nepeněžit... ým vkladem, jehož předmětem je:1. Hardware,2. Software,3. Ochranná známka,4. Dopravní prostředky,5. Drobný hmotný investiční majetek,6. Zásoby 6.1. Zásoby - materiál, 6.2. Zásoby - stojany, 6.3. Zásoby - zboží na maloprodejně, 6.4. Zásoby zboží v hlavním skladu,popsaným a oceněným znaleckým posudkem č. 520-15/2001 soudnímznalcem VEGA Uherské Hradiště, a.s., Znalecký ústav v oboruekonomika, Dvořákova 1210, 686 01 Uherské Hradiště,ustanoveným Krajským soudem v Brně k tomuto účelu Usnesením č.j.50 Cm 9/2002-8 ze dne 21.1.2002, které nabylo právní moci dne30.1.2002, oceněným částkou 35 206 723,- Kč. Usnesení jepřílohou č. 1 notářského zápisu ze dne 31.1.2002. Znaleckýposudek je přílohou č. 2 notářského zápisu ze dne 31.1.2002. zobrazit více skrýt více
 • 13. března 2002 - 12. června 2002 : Navrhovaný druh, podoba forma a počet akcií:- budou upsány celkem dva kusy kmenových akcií v listinnépodobě, znějící na jméno, veřejně neobchodovatelných, a totak, že:jedna akcie b... ude o jmenovité hodnotě 35 206 723,- Kč (slovy:třicetpětmilionůdvěstěšesttisícsedmsetdvacettřikorunyčeské),jedna akcie bude o jmenovité hodnotě 24 843 277,- Kč (slovy:dvacetčtyřimilionyosmsetčtyřicettřitisícedvěstěsedmdesátsedm-korunčeských).Emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě akcie.Omezení převoditelnosti: výše uvedené akcie je možné převádětpouze se souhlasem představenstva.Základní kapitál společnosti po jeho navýšení bude tedy rozdělenna tři akcie o různých jmenovitých hodnotách, přičemž s každouakcií bude spojen jeden hlas.Akcie budou upsány v sídle společnosti do třiceti dnů ode dneprávní moci zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 13. března 2002 - 12. června 2002 : Zvýšení základního kapitálu:Z důvodu posílení kapitálové stability akciové společnosti azvýšení její důvěryhodnosti vůči obchodním partnerům:- základní kapitál akciové společnosti ... se zvyšuje o částku60 050 000,- Kč (slovy: šedesátmilionůpadesáttisíckorunčeských)na celkovou částku 67 400 000,- Kč (slovy: šedesátsedmmilionů-čtyřistatisíckorunčeských), přičemž zvýšení bude dosaženoupsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů