Trendy

138 008 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-27 566 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

141 644 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 30.5.2016 Trnkova 3060/111, Líšeň, 628 00 Brno

Historické adresy

22.11.2013 - 30.5.2016 Trnkova 2781/111, Líšeň, 628 00 Brno
16.4.2007 - 22.11.2013 Brno, Trnkova 111, okres Brno-město, PSČ 62800
21.8.2002 - 16.4.2007 Brno, Trnkova 2345/111, okres Brno-město, PSČ 63200

26295628

DIČ

od 2.9.2002

CZ26295628

Datová schránka

4x2g5xt

Historické názvy

21.8.2002 - 5.12.2007

Zetor Havlíčkův Brod,a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3792

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.12.2007

142 000 000 Kč

Historické jmění

21.8.2002 - 5.12.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1471019319 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

21.8.2002 - 15.5.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Strojírenská 700, 581 03, Havlíčkův Brod

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 15. února 2017 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 14.02.2017 o snížení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 59.924.000,- Kč (padesát devě Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 14.02.2017 o snížení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 59.924.000,- Kč (padesát devě...t milionů devět set dvacet čtyři tisíc korun českých), tj. ze současných 142.000.000,- Kč (jedno sto čtyřiceti dvou milionů korun českých) (284 ks akcií se jmenovitou hodnotou 500.000,- Kč každá) na částku 82.076.000,- Kč (osmdesát dva milionů sedmdesát šest tisíc korun českých). Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je optimalizace základního kapitálu Společnosti vzhledem k ukončení výroby v roce 2015 a výplata vlastních zdrojů Společnosti akcionáři.2. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií emitovaných Společností dle ust. § 524 a násl. Zákona o obchodních korporacích tak, že všech 284 (dvě stě osmdesát čtyři) kusů kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) každá, snižují svoji jmenovitou hodnotu o částku 211.000,- Kč (dvě stě jedenáct tisíc korun českých), na novou výši 289.000,- Kč (dvě stě osmdesát devět tisíc korun českých).3. Částka odpovídající sníženému základnímu kapitálu bude použita na úhradu pohledávek Společnosti vůči akcionáři - ZETOR TRACTORS a.s. započtením a ve zbytku bude vyplacena akcionáři, a to do 5 let ode dne zápisu snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Lhůta pro předložení akcií Společnosti za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií se stanoví takto: 1 měsíc ode dne zápisu nové výše základního kapitálu (jeho snížení) do obchodního rejstříku. 5. Představenstvo Společnosti se pověřuje, aby podalo návrh na zápis rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zveřejnilo rozhodnutí v souladu se zákonem, informovalo známé věřitele, a po splnění podmínek po zápis podalo návrh na zápis sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku. Současně s tím bude do sbírky listin obchodního rejstříku založeno nové, aktualizované úplné znění stanov Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 15. května 2015 : Společnost se řídí Stanovami, ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 8.4.2015
 • 21. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 5. prosince 2007 : Převod akcií na jméno je omezen předkupním právem ostatních akcionářů a udělením souhlasu představenstva.

Historické ostatní skutečnosti

 • 21. srpna 2014 - 15. května 2015 : Společnost se řídí Stanovami, ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 10.06.2014.
 • 21. srpna 2014 - 15. května 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 27. prosince 2012 - 21. srpna 2014 : Společnost se řídí stanovami, upravenými rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, ze dne 08.11.2012.
 • 28. února 2008 - 27. prosince 2012 : Společnost se řídí stanovami, upravenými rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, ze dne 21.9.2007.
 • 12. listopadu 2007 - 5. prosince 2007 : Dne 6. listopadu 2007 učinil jediný akcionář společnosti rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 obchodního zákoníku tohoto obsahu:1. Zákl... adní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 140.000.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet milionů korun českých) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 142.000.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet dva milionů korun českých), který bude splacen výhradně tímto rozhodnutím jediného akcionáře společnosti schváleným nepeněžitým vkladem. Upisování akcií na základě veřejné nabídky a nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 280 (slovy: dvě stě osmdesát) kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).3. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Emisní kurz všech nových akcií, které budou vydány ke zvýšení základního kapitálu činí 140.000.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet milionů korun českých).4. Všech 280 (slovy: dvě stě osmdesát) kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) bude nabídnuto k upsání jedinému akcionáři společnosti, společnosti Zetor, a.s., sídlem Brno, Trnkova 111, IČ 46346074, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 743.5. Způsob upisování nových akcií:a) jediný akcionář bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny;b) místo pro upisování akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií s jediným akcionářem společnosti, je sídlo společnosti Zetor Havlíčkův Brod,a.s., Brno, Trnkova 111, okres Brno-město, PSČ 628 00, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin;c) lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct (14) dnů a počíná běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti jedinému akcionáři společnosti; v případě, že toto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti nebude v době doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zapsáno do obchodního rejstříku, bude upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; představenstvo je povinno oznámit jedinému akcionáři společnosti počátek běhu lhůty písemným oznámením spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií doručeným na adresu jeho sídla, které je představenstvo společnosti povinno odeslat jedinému akcionáři společnosti do tří (3) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku;d) upsat lze pouze všechny nové celé akcie, tj. 280 (slovy: dvě stě osmdesát) kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých); emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě a činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých);e) emisní kurz všech nových akcií, které budou vydány ke zvýšení základního kapitálu společnosti splatí jediný akcionář společnosti výlučně tímto rozhodnutím jediného akcionáře společnosti schváleným nepeněžitým vkladem;f) schvaluje se nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti, jehož předmětem jsou:(i) nemovitosti včetně všech jejich součástí a veškerého příslušenství ve vlastnictví jediného akcionáře společnosti, zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví č. 5808, pro katastrální území Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, část obce Havlíčkův Brod, jako:- stavební parcela č. 1900/1 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 1900/2 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 1900/3 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 1901/2 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 1965 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 2284 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 3051 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 3052 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 3053 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 3054 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 4731 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 4734 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 4735/1 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 4735/2 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 4737 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 4738/1 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 4738/2 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 4739 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 4740 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 4743 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 4746 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 5201/1 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 5381 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 5382 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 5389 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 5390 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 5394 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 5403 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 5407 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 5408 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 5410/2 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 5411 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 5670 (zastavěná plocha a nádvoří),- stavební parcela č. 5671 (zastavěná plocha a nádvoří),- pozemková parcela č. 1810/2 (trvalý travní porost,- pozemková parcela č. 1811/1 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1811/2 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1812/1 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1814/3 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1815/2 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1817/1 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1817/3 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1817/4 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1817/10 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1817/37 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1817/38 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1817/50 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1817/61 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1817/62 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1817/63 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1817/64 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1817/65 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1817/68 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1818 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1819/1 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1819/4 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1819/5 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1819/6 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 1819/8 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 2380/5 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 2380/6 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 2443 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 2445/3 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 2543/5 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 3122/2 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 3154/4 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 3170/3 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 3170/4 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 3170/13 (ostatní plocha),- pozemková parcela č. 3913/1 (ostatní plocha),- budova (prům. objekt) č.p. 700 na stavební parcele č. 1900/3,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 1900/1,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 1900/2,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 1901/2,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 1965,- budova (objekt tech. vyb.) na stavební parcele č. 2284,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 3051,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 3052,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 3053,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 3054,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 4730,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 4734,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 4735/1,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 4735/2,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 4737,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 4738/1,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 4738/2,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 4739,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 4740,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 4743,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 4747,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 5201/1 a stavební parcele č. 5201/2,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 5389,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 5390,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 5403,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 5407,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 5408,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 5409,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 5410/1 a stavební parcele č. 5410/2,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 5411,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 5670,- budova (prům. objekt) na stavební parcele č. 6073 a dále(ii) movité věci (kancelářská a výpočetní technika, stroje, zařízení a technologické celky) nacházející se v budovách popsaných shora v odstavci (i), a které jsou ve vlastnictví jediného akcionáře společnosti, jenž jsou popsány s vyznačením inventárních čísel v podrobném seznamu movitého majetku, který je obsažen v příloze č. 6 znaleckého posudku zpracovaného znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 44119097, který byl za účelem ocenění tohoto nepeněžitého vkladu jmenován Krajským soudem v Brně usnesením ze dne 29. srpna 2007 č.j. 50 Nc 6476/2007-8, jenž o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil znalecký posudek č. 903-143/07 ze dne 29. října 2007 o stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu - vybraného nemovitého a movitého majetku společnosti Zetor, a.s., ve smyslu ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku;g) nepeněžitý vklad popsaný shora v odstavcích (i) a (ii) byl oceněn znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, okres Brno - město, PSČ 602 00, IČ 44119097, jmenovaným za tím účelem Krajským soudem v Brně usnesením ze dne 29. srpna 2007 č.j. 50 Nc 6476/2007-8, jenž o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil znalecký posudek č. 903-143/07 ze dne 29. října 2007 o stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu - vybraného nemovitého a movitého majetku společnosti Zetor, a.s., ve smyslu ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku, jímž celkovou hodnotu nepeněžitého vkladu stanovil na částku (po zaokrouhlení na celé tisíce) 140.041.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet milionů čtyřicet jedna tisíc korun českých), přičemž hodnotu nemovitostí popsaných shora v odstavci (i) stanovil v citovaném posudku na částku 93.707.550,- Kč (slovy: devadesát tři milionů sedm set sedm tisíc pět set padesát korun českých) a hodnotu movitých věcí popsaných shora v odstavci (ii) stanovil v citovaném posudku na částku 46.333.456,- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů tři sta třicet tři tisíc čtyři sta padesát šest korun českých);h) schvaluje se ocenění nepeněžitého vkladu ve výši uvedené ve znaleckém posudku; za tento nepeněžitý vklad bude jedinému akcionáři společnosti vydáno 280 (slovy: dvě stě osmdesát) kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých); emisní kurz všech nových akcií, které budou jedinému akcionáři společnosti za tento nepeněžitý vklad vydány činí 140.000.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet milionů korun českých);i) rozdíl mezi hodnotou schváleného nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou jedinému akcionáři společnosti za tento nepeněžitý vklad vydány, tj. částka ve výši 41.000,- Kč (slovy: čtyřicet jedna tisíc korun českých) bude použita ve smyslu § 163a obchodního zákoníku na tvorbu rezervního fondu společnosti;j) emisní kurs nově upsaných akcií bude splácen schváleným nepeněžitým vkladem, a to ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií; vklad nemovitých věcí bude splacen předáním písemného prohlášení o vkladu popsaných nemovitostí do základního kapitálu společnosti s úředně ověřeným podpisem jediného akcionáře společnosti spolu s předáním nemovitostí v sídle společnosti, vklad movitých věcí bude splacen fyzickým předáním věcí jediným akcionářem společnosti představenstvu společnosti, které se uskuteční v sídle společnosti na adrese Brno, Trnkova 111, to vše nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 20. března 2006 - 5. prosince 2007 : Společnost se řídí stanovami, upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady, ze dne 27.6.2005.
 • 2. dubna 2004 - 5. prosince 2007 : Společnost se řídí stanovami, upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady, ze dne 2.12.2003
 • 2. dubna 2004 - 5. prosince 2007 : Společnost se řídí stanovami, upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady, ze dne 20.12.2002.
 • 21. srpna 2002 - 5. prosince 2007 : Společnost byla založena dle § 172 obch.zákoníku zakladatelskoulistinou ze dne 24.7.2002, která byla sepsána formou notářskéhozápisu NZ 233/2002,N 253/2002.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů